01/2012 Maestro 8 / 12 CC - HORSCH€¦ · Sitzenhof 1 D-92421 Schwandorf izjavljujemo sa...

of 61 /61
Uputstvo za upotrebu Art.: 80431605 sr Pažljivo pročitajte pre upotrebe! Čuvajte uputstvo za upotrebu! 01/2012 Maestro 8 / 12 CC

Embed Size (px)

Transcript of 01/2012 Maestro 8 / 12 CC - HORSCH€¦ · Sitzenhof 1 D-92421 Schwandorf izjavljujemo sa...

 • Uputstvo za upotrebuArt.: 80431605 sr

  Pažljivo pročitajte pre upotrebe! Čuvajte uputstvo za upotrebu!

  01/2012

  Maestro 8 / 12 CC

 • EZ izjava o konformitetuu skladu sa smernicom EZ 2006/42/EZ

  Mi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D-92421 Schwandorf

  izjavljujemo sa isključivom odgovornošću, da je proizvod

  HORSCH Maestro 8 / 12 CC od serij. br. 24621250

  na koji se odnosi ova izjava, u saglasnosti sa važećim osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtevima smernice EZ 2006/42/EZ.Za stručnu implementaciju u smernici EZ navedenih sigurnosnih i zdravstvenih zahteva, korišćene su naročito sledeće norme i tehničke specifikacije:

  DIN EN ISO 12100 Sigurnost mašina DIN EN 14018 Sigurnost mašina za setvu

  Schwandorf, 15.02.2011 Lice odgovorno za dokumentaciju: Mesto i datum Gerhard Muck

  ____________________ ____________________ M. Horsch P. Horsch (Direktor) (Razvoj i projektovanje)

 • Mol

  imo

  otce

  pite

  i po

  šaljit

  e na

  HO

  RSC

  H M

  asch

  inen

  Gm

  bH il

  i pre

  dajte

  sar

  adni

  ku H

  OR

  SCH

  Mas

  chin

  en G

  mbH

  kod

  uvo

  đenj

  a u

  rad

  Izdavanje uputstva za upotrebu: 01/2012 80431605 Maestro 8 / 12 CC sr

  Ovim potvrđujem prijem uputstva za upotrebu za gore navedenu mašinu. O rukovanju i funkcionisanju kao i sigurnosno tehničkim zahtevima mašine sam poučen i uveden u rad od strane servisnog tehničara firme HORSCH ili ovlašćenog dilera.

  ........................................................................ Ime servisnog tehničara

  Potvrda o prijemu

  Ako ne pošaljete ovu potvrdu o prijemu nazad nema prava nagaranciju !

  Poznato mi je da je pravo na garanciju važeće samo ako ovaj formular neposredno po prvom uvođenju u rad, potpuno ispunjen i potpisan pošaljem firmu HORSCH Maschinen GmbH ili ga predam servisnom tehničaru.

  ........................................................................ ........................................................................Mesto, datum prvog upućivanja u rad Potpis kupca

  Trgovac Naziv: .............................................................

  Ulica: ..............................................................

  Pošt.br.: .........................................................

  Mesto: ............................................................

  Tel.: ................................................................

  Faks : ..............................................................

  E-mail: ...........................................................

  Klijent br. :.......................................................

  Klijent Naziv: .............................................................

  Ulica: ..............................................................

  Pošt.br.: .........................................................

  Mesto: ............................................................

  Tel.: ................................................................

  Faks : ..............................................................

  E-mail: ...........................................................

  Klijent br. :........................................................

  Tip mašine: .....................................................

  Serijski broj: ....................................................

  Datum isporuke: ............................................

  Za HORSCH Maschinen GmbHPostfach 10 38D-92401 SchwandorfFaks: +49 (0) 9431 / 41364

  Pokazna mašina - Prva upotebaPokazna mašina - Promena lokacijePokazna mašina krajnje prodata - UpotrebaNova mašina krajnje prodata - Prva upotrebaMašina klijenta - Promena lokacije

 • - Prevod originalnog uputstva za upotrebu -

  Identifikacija mašinePrilikom primopredaje mašine unesite odgovarajuće podatke u sledeću listu:

  Serijski broj: ..................................................... Tip mašine: ...................................................... Godina proizvodnje: ........................................ Prva primena: .................................................. Pribor: .............................................................. .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

  Datum izdavanja uputstva za upotrebu: 01/2012 Poslednja promena:

  Adresa trgovca : Naziv: ...................................................................... Ulica: ...................................................................... Mesto: ...................................................................... Tel. : ...................................................................... Klijent br.: Trgovac: ......................................................................

  HORSCH Adresa: HORSCH Maschinen GmbH 92421 Schwandorf, Sitzenhof 1 92401 Schwandorf, Postfach 1038

  Tel. : +49 (0) 9431 / 7143-0 Faks : +49 (0) 9431 / 41364 E-mail: [email protected]

  Klijent br.: HORSCH: ......................................................................

 • 2

  Sadržaj

  Uvod ...............................................................4Predgovor .......................................................4Obrada grešaka ..............................................4Namensko korišćenje .....................................5Posledična šteta ...........................................5

  Lica kojima je dozvoljeno da rukuju mašinom ..............................................6Zaštitna oprema..............................................6

  Sigurnost i zaštita od nezgoda ....................7Sigurnosne slikovne oznake ...........................7Bezbednost pri radu .....................................11Sigurnost u saobraćaju .................................11Sigurnost od nezgoda...................................12Prikačivanje / Otkačivanje ..........................12Kočioni sistem ............................................12Na hidraulici ................................................12Zamena opreme .........................................13U primeni ....................................................13

  Održavanje i servisiranje ..............................13

  Tehnički podaci ...........................................14Maestro 8.70 - 75 - 80 CC ............................14Maestro 12.45 - 50 CC .................................14Sklopovi ........................................................15

  Transport / Instalacija.................................16Isporuka ........................................................16Instalacija......................................................16Podešavanje brazdaša ...............................17

  Hidraulika za Maestro 8 CC..........................18Funkcija hidraulike ......................................19

  Maestro CC ..................................................19Kačenje mašine ........................................19Preklapanje mašine ..................................20Odlaganje mašine .....................................21

  Pneumatika .................................................22Podpritisak ventilatora ................................22

  Uređaj za suvo đubrivo .................................23Ventilator za đubrivo ....................................24Direktan pogon ...........................................24Broj obrtaja ventilatora ................................25Količina đubriva/Broj obrtaja ventilatora .....25Ventilator sa pumpom pogonjenom sa vratila za odvođenje snage ....................26

  Dotezanje prirubnice ventilatora .................28Raonik za đubrivo .......................................29Prilikom sejanja ..........................................30Podešavanje kašnjenja u doziranju ..........30

  Uređaj za doziranje đubriva ..........................31Izmena rotora .............................................32Zamena rotora pri punom rezervoaru ........32Provera zaptivnog jezička ...........................33Uređaj za doziranje sa injektorskom branom .......................................................33Održavanje uređaja za doziranje ................34

  Doziranje pojedinačnog zrna .....................35Uređaj za doziranje pojedinačnog zrna ........35Podešavanje uređaja za doziranje ...............36Izmena podešavanja ..................................38

  Podešavanje dubine sejanja.........................41Podešavanje pritiska raonika........................42

  Paralelna vođica .......................................42Diskovi razgrtača za pojedinačno zrno .........43

  Točkovi za podešavanje dubine ...............44Ulagači..........................................................44Čistač kamenčića .........................................45Zvezdasti diskovi za čišćenje .....................45Osnova za čišćenje ....................................45

  Pomoć kod smetnji Maestro .........................46

  Dodatna oprema .........................................47Pneumatska kočnica ....................................47Hidraulična kočnica ......................................49Puž za punjenje ............................................50

  Održavanje i servisiranje ...........................51Intervali servisiranja ....................................51Skladištenje ................................................51Podmazivanje mašine ................................52Servis ..........................................................52

  Pregled za održavanje mašine Maestro .......53Mesta za podmazivanje ..............................55

  Zatezni momenti metrički Zavrtnji .................56Zatezni momenti colovnih zavrtnja ...............57

 • 3

 • 4

  UvodPredgovorPažljivo pročitati i slediti uputstvo za rukovanje mašine pre njenog puštanja u rad. Time se izbegavaju rizici, smanjuju troškovi popravke i periodi nekorišćenja zbog kvarova te se poveća-va pouzdanost i životni vek Vaše mašine. Vodite računa o sigurnosnim napomenama!

  Firma HORSCH ne preuzima odgovornost za oštećenja i smetnje u radu nastale usled nepri-državanja uputstva za rukovanje.

  Ovo uputstvo za rukovanje treba da Vam olakša da upoznate Vašu mašinu i da iskoristite moguć-nosti primene u skladu sa namenom.

  Uputstvo za upotrebu mora da pročita i prime-njuje svako lice koje radi sa ili na mašini npr.:

  ¾ rukovanje (uključujući pripremu, otklanjanje smetnji u toku rada, održavanje)

  ¾ održavanje (servisiranje, inspekcija) ¾ transport

  Uz uputstvo za rukovanje dobijate i potvrdu o prijemu. Spoljni saradnici će Vas podučiti kako se upravlja mašinom i kako se ona održava. Posle toga, potvrdu o prijemu ćete poslati firmi HORSCH. Time ste potvrdili preuzimanje ma-šine u skladu sa pravilima. Garantni rok počinje od dana isporuke.

  Zadržavamo pravo na izmene slika i dokumen-tacije o tehničkim podacima i težinama u ovom uputstvu za rukovanje, koje imaju za cilj usavr-šavanje mašine.

  Obrada grešakaNalozi o greškama se podnose preko Vašeg distributera i servisne službe firmi HORSCH u Schwandorf-u. Samo oni nalozi će biti obrađivani koji su u pot-punosti ispunjeni i dostavljeni najkasnije četiri (4) sedmice nakon nastanka oštećenja.

  Molimo da ove delove očišćene i ispražnjene pošaljete firmi HORSCH u roku od četiri (4) sedmice od nastanka oštećenja, zajedno sa zahtevom u vezi stvarnog nedostatka i detaljnim opisom greške.

  Isporuke delova bez povraćaja starog dela. Ove delove čuvati dodatnih 12 sedmica u slučaju naknadne odluke o isporuci.

  Popravke grešaka koje preduzmu druge firme i koje s pretpostavkom zahtevaju više od 10 radnih sati, moraju biti prethodno usaglašene sa servisnom službom.

 • 5

  Namensko korišćenjeSejačica je napravljena u skladu sa trenutnim stanjem tehnike i priznatim sigurnosno-tehnič-kim pravilima. I pored toga, prilikom upotrebe se mogu pojaviti rizici od povreda po korisnika ili po treća lica odnosno oštećenja mašine ili drugih materijalnih sredstava.

  Mašinu koristiti samo u tehnički besprekornom stanju kao i u skladu sa propisima, sa svešću o sigurnosti i opasnosti i uz poštovanje uputstva za rukovanje! Smesta otkloniti smetnje, posebno one koje mogu ugroziti sigurnost.

  Mašinu mogu da koriste, održavaju i servisiraju samo ona lica koja su upućena u rad mašine i koja su upućena o opasnostima.

  Originalni rezervni delovi i oprema firme HORSCH su posebno koncipirani za ovu ma-šinu. Rezervne delove i opremu koju mi nismo is-poručili, nismo ni proverili niti smo odobrili za korišćenje. Montaža i upotreba proizvoda koji nisu marke HORSCH, između ostalog, mogu negativno da utiču na konstrukcijski prethodno zadate karak-teristike mašine te tako da ugroze sigurnost lica i mašine. Za oštećenja koja nastanu zbog upotrebe delova i opreme koji nisu originalni, isključena je svaka garancija od strane firme HORSCH.

  Sejačica je isključivo namenjena za rasipanje semena i đubriva. Druga upotreba, ili upotreba koja to prevazilazi, kao npr. u smislu transpor-tnog sredstva, važi kao nenamenska. Firma HORSCH ne pruža jemstvo za štete nastale usled gore navedenog. Rizik snosi is-ključivo korisnik.

  Pridržavati se odgovarajućih propisa o spreča-vanju nezgoda kao i ostalih opšte priznatih si-gurnosno-tehničkih propisa i propisa iz medicine rada i saobraćajnih propisa.

  U namensko korišćenje takođe spada i pridr-žavanje uputstava iz uputstva za rukovanje i pridržavanje propisa proizvođača vezanih za korišćenje, održavanje i servisiranje.

  Posledična štetaHORSCH je s pažljivošću proizveo mašinu. Čak i pored namenskog korišćenja može doći do odstupanja koja se odnose na količinu iznošenja pa sve do totalnog prekida i to usled npr.:

  ¾ različitog sastava semena ili đubriva (npr. raspored po veličini zrna, gustina, geome-trijski oblici, dodavanje aditiva, zaprašivanja semena)

  ¾ začepljenja ili stvaranja taložnog mosta (npr. stranim telima, lepljenja aditiva, vlažnog đu-briva)

  ¾ istrošenosti habajućih delova (npr. uređaj za doziranje)

  ¾ oštećenja usled spoljnih uticaja ¾ pogrešnog broja obrtaja pogona i vozne brzine

  ¾ pogrešnog podešavanja uređaja (nekorek-tno priključivanje, nepridržavanje tabela za podešavanje).

  Zato, pre svakog korišćenja kao i u toku primene, Vašu mašinu proverite na pravilno funkcionisa-nje i dovoljnu preciznost iznošenja materijala.

  Isključuje se mogućnost za prigovor o naknadi štete koja nije nastala na mašini. U to spada i isključenje odgovornosti za posledična ošteće-nja na osnovu grešaka nastali tokom sejanja ili upravljanja.

 • 6

  U ovom uputstvu za upotrebu

  U ovom uputstvu za upotrebu razlikuju se tri različite vrste napomena o opasnostima i bez-bednosti. Koriste se sledeće slikovne oznake:

  važne napomene!

  kada postoji opasnost od povreda!

  kada postoji opasnost po život i zdrav-lje!

  Pročitajte sve sigurnosne napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu kao i sve tablice s upozorenjima postavljene na mašini.

  Vodite računa da pločice upozorenja budu čitljive i zamenite pločice koje nedostaju ili su oštećene.

  Sledite ova uputstva da biste sprečili nesreće. Prosledite drugim korisnicima sve napomene o opasnostima i sigurnostima.

  Ne preduzimajte nikakve radne postupke koji ugrožavaju bezbednost.

  Lica kojima je dozvoljeno da rukuju mašinomNa mašini mogu da rade samo lica koje je kori-snik za to ovlastio i uputio u rad mašine. Starost operatera ne sme biti manja od 16 godina.

  Operater mora da poseduje važeću vozačku dozvolu. On je u radnom prostoru odgovoran za treća lica.

  Operater mora

  ¾ da korisniku učini dostupnim uputstvo za upotrebu.

  ¾ da se uveri da je korisnik isto pročitao i ra-zumeo.

  Uputstvo za upotrebu je sastavni deo mašine.

  Zaštitna opremaZa korišćenje i servisiranje potrebni su Vam:

  ¾ odeća koja prijanja uz telo ¾ zaštitne rukavice za zaštitu od oštrih delova mašine

  ¾ antifone ¾ zaštitne naočare, kao zaštitu od prašine i pr-skanja kod rukovanja sa đubrivom ili tečnim đubrivom (voditi računa o propisima izdatim od strane proizvođača đubriva)

  ¾ kod rukovanja sa aditivima ili tretiranim se-menom koristite zaštitne maske za disanje i zaštitne rukavice (voditi računa o propisima izdatim od strane proizvođača aditiva)

 • 7

  Sigurnost i zaštita od nezgodaSledeće napomene o opasnostima i sigurnosne napomene važe za sva poglavlja u uputstvu za upotrebu.

  Sigurnosne slikovne oznake

  Ne otvarati ili uklanjati zaštitne ele-mente pri motoru u radu!

  00380131

  Pažnja kod hidraulične tečnostikoja curi! Slediti napomene iz uputstva za upotrebu!

  00380133

  Nikada ne stavljati ruke u zonu opasnosti od gnječenja, sve dok se u njoj pomeraju delovi!

  00380134

  Zabranjeno je voziti se na mašini!

  00380054

  Pročitati i slediti uputstvo za upotre-bu pre puštanja mašine u rad!

  00380055

  Opasnost od delova koji se mogu zavitlati i odbaciti dok motor radi. Držati se na sigurnom odstojanju.

  00380095

  Ne zadržavati se u zoni zakretanja preklopnih delova mašine!

  00380135

  Prilikom zakačivanja sejačice i ak-tiviranja hidraulike nije dozvoljeno zadržavanje osoba između mašina.

  00380145

 • 8

  Zadržavanje u zoni opasnosti je do-zvoljeno isključivo sa postavljenim sigurnosnim podupiračem.

  00380953

  Zadržavanje u zoni opasnosti je do-zvoljeno isključivo sa postavljenom blokadom cilindra za podizanje.

  00380896

  Za sprečavanje povreda očiju, ne gledati direktno u opseg zračenja uključenog radarskog senzora!

  00380894

  Ne penjati se na rotirajuće delove. Koristiti isključivo predviđena po-magala za penjanje.

  00380299

  Pre servisnih radova i popravaka isključiti motor i izvući ključ.

  00380294

  Akumulator pritiska se nalazi pod pritiskom gasa i ulja. Demontažu i popravku vršiti samo prema uput-stvima iz tehničkog priručnika.

  00380252

  Nikada ne posežite rukom u rotirajući puža.

  00380163

  Nikada ne stavljati ruke u rotirajuće delove.

  00380147

 • 9

  Maistro Aufkleber Gebläse ed 114200385216Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  00385216

  4000 1/minmax. 5000 1/minmin.P = min. 100 bar

  Kod hidraulike za preklapanje, u polju pustiti predpritisak od min. 100 bara.Zadržati broj obrtaja ventilatora od min. 4.000 1/min do maks. 5.000 1/min.Maistro Aufkleber ed00385480 Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  Prilikom zakačinjanja uvek prvo spustiti sejačicu na podupirače. Vučno rudo bi se u suprotnom moglo preturiti i pritom izazvati oštećenja ili povrede.

  Maestro Hydr. Schardruck ed 11 41 Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  0-150 bar1 bar 1kg

  Pritisak raonika hidr. Maestro

  Alle Hydr. Leitungen anschließen ed Sept 03DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  00380212

  ..

  . .

  .

  .

  ..

  . .

  .

  .

  00380212

  Uvek priključiti sve hidraulične vodove. U su-protnom bi se komponente mogle oštetiti zbog povezanih funkcija hidraulike.

  Pritisak povratnog toka na pogonu ventilatora ne sme prelaziti 5 bara. Hidraulični motor bi se u suprotnom mogao uništiti.

  Rücklauf_Gebläse ed Sept 03DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  00380242

  00380242max. 5 bar

  Dugme za aktiviranje za parkirnu kočnicu. Gore u otpuštenom položaju, dole u parkirnom položaju.

  ed sep 09DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Pronto 6 AS 00380557

  P

  P

  00380557

  Kod ispuštanja, na ovom mestu okačiti vagu.

  alle Waage ed Sept 03DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  00380879

  00380879

  OFFON

  ZERO

 • 10

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  Hidraulični blok

  Puž za punjenje

  Podizanje / spuštanje mašine

  Preklapanje mašine

  Alati

  Brazdaš

  Ventilator

  Oznaka hidrauličnih crevaSimbol se uvek nalazi na onom crevu kome je potreban pritisak, kako bi se mašina dovela u transportni položaj (podizanje, sklapanje itd.).

  alle Aufkleber ed 113700340358Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  00380359

  Po prvi put nakon 50 km ili 10 sati dotegnuti ma-tice odnosno zavrtnje točka. Svakodnevno do-tezati matice točka (vidi raspored servisiranja).

  alle Verladehacken ed Sept 03DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  00380880

  00380880

  Kuka za pretovar; kod pretovara, na ovom me-stu prikačiti elemente za hvatanje tereta (lance, užad itd.).

 • 11

  Bezbednost pri raduMašinu je dozvoljeno pustiti u rad nakon što Vas saradnici distributivnog partnera, predstavnici fabrike ili saradnici firme HORSCH obuče kako se njome rukuje. Potvrdu o prijemu ispuniti i poslati firmi HORSCH.

  Dodatno ovom uputstvu za upotrebu, slediti propise za sprečavanje nezgoda propisanih od strane stručnih poljoprivrednih udruženja!

  Mašinu pokretati samo onda, ako postoje i ako su u funkciji svi sigurnosni uređaji i uređaji koji služe sigurnosnim potrebama, npr. odvojivi zaštitni uređaji.

  ¾ Redovno proveravati matice i zavrtnje, po-sebno točkove i pokretne radne alate, da li su čvrsto zategnuti te ih po potrebi dotegnuti.

  ¾ Kod funkcionalnih smetnji, mašinu odmah isključiti i osigurati!

  ¾ Redovno proveravati pritisak vazduha u pne-umaticima.

  Sigurnost u saobraćajuKod vožnje na javnim putevima, stazama i me-stima, potrebno je pridržavati se saobraćajnih propisa. Voditi računa o transportnim širinama i visinama.Postaviti osvetljenje, upozoravajuće u zaštitne uređaje te proveriti njihovu funkcionalnost.

  Voditi računa o dozvoljenim opterećenjima oso-vine, nosivosti pneumatike i ukupnoj težini, kako bi se očuvala dovoljna mogućnost upravljanja i kočenja. Prednja osovina mora biti opterećena sa najma-nje 20 % težine traktora.

  Na vožnju utiču priključni uređaji. Kod vožnje u krivinama je posebno potrebno voditi računa o širokom rasponu i masi zamaha priključnog uređaja.

  Za transport u javnom saobraćaju se mašina mora prilagoditi položaju za transport.Mašina mora biti sklopljena i osigurana. Hidraučični cilindri na voznom postroju moraju biti ispunjeni odstojnicima te se mašina mora na njih spustiti. Pre sklapanja potrebno je očistiti preklopne delove od zemlje, jer u protivnom može doći do oštećenja na mehanici, dok poklopci posuda za zrno moraju biti osigurani zateznim zatvaračima.

  Pre drumske vožnje celokupnu mašinu očistiti od zemlje koja se nahvatala.Načelno je zabranjeno voziti se na mašini.

  Kod transporta u javnom saobraćaju dozvo-ljeno je voziti samo s praznim rezervoarom semena.

 • 12

  Sigurnost od nezgodaDodatno ovom uputstvu za upotrebu, slediti propise za sprečavanje nezgoda propisanih od strane stručnih poljoprivrednih udruženja!

  Prikačivanje / OtkačivanjePostoji opasnost od povreda prilikom prikačiva-nja i otkačivanja mašine na vučni mehanizam tegljača.

  ¾Mašinu osigurati da se ne otkotrlja. ¾ Kod vraćanja tegljača je potrebno biti posebno oprezan. Zabranjeno je zadržavati se između tegljača i mašine.

  ¾Mašinu ostavljati isključivo na ravnoj i čvrstoj podlozi. Priključenu mašinu pre otkačivanja spustiti na zemlju. U suprotnom bi se vučno rudo moglo prevrnuti.

  Kolica za sejanje bi se mogla preturiti unazad i oštetiti rezervoar ili mašinu.

  Kočioni sistemU zavisnosti od opreme, mašine mogu da ima-ju pneumatski ili hidraulički aktiviran kočioni sistem.

  Kočioni sistem pri vožnji u javnom saobraćaju mora uvek biti priključen i funkcionalan. Posle zakačinjanja mašine i pre transportne vožnje, uvek prvo proveriti funkciju i stanje ko-čionog sistema.

  Podesivi regulator kočione snage se i kod pra-znog rezervoara zbog prazne težine rezervoara mora podesiti na "Delimično opterećenje".

  Kod vožnje u javnom saobraćaju, re-zervoar mora biti prazan.

  Na hidraulici ¾ Hidraulična creva priključiti na traktor tek kada se hidraulika sa strane traktora i uređaja ne nalazi pod pritiskom.

  ¾ Hidraulični sistem se nalazi pod visokim priti-skom. Redovno kontrolisati sve vodove, creva i spojeve sa zavrtnjima na nezaptivenost i na spoljno vidljiva oštećenja!

  ¾ Koristiti samo odgovarajuća pomoćna sred-stva prilikom traženja mesta curenja. Odmah ukloniti oštećenja! Ulje koje pršće može iza-zvati povrede i požar!

  ¾ Kod povreda odmah zatražiti pomoć lekara!

  Da biste sprečili pogrešno rukovanje, priključke i utičnice hidrauličnih funkcionalnih spojeva izme-đu traktora i mašine je potrebno označiti bojama.

  Da bi se izbegle nezgode usled neže-ljenih pokreta hidraulike ili drugih lica (dece, suvozača), upravljačke uređaje na tegljaču bi, kada se ne koriste, treba-lo osigurati ili zabraviti u transportnom položaju.

 • 13

  Održavanje i servisiranje ¾ Pridržavati se propisanih rokova ili rokova za ponovne provere, kao i inspekcija koje su navedeni u uputstvu!

  ¾ Kod radova na održavanju i servisiranju, mašinu spustiti na ravnu i stabilnu podlogu i osigurati da se ne otkotrlja.

  ¾ Ispustiti pritisak iz hidrauličnog sistema, a radni uređaj spustiti i podupreti.

  ¾ Pre čišćenja mašine pomoću čistača pod vi-sokim pritiskom zatvoriti sve otvore u koje, iz sigurnosnih i funkcionalnih razloga ne smeju da prodru voda, para ili deterdžent. Mlaz vode ne uperiti direktno na električne ili elektronske komponente, ležajeve ili ventilator.

  ¾ Posle čišćenja, proveriti nezaptivenost i laba-vost spojeva svih hidrauličnih vodova.

  ¾ Proveriti mesta habanja i oštećenja. Odmah ukloniti utvrđene nedostatke!

  ¾ Pre radova na električnom sistemu, odvojiti ga od napajanja strujom.

  ¾ Kod zavarivanja na mašini, otkačiti kablove sa računara i ostalih elektronskih komponenata. Postaviti spoj na masu što je moguće bliže mestu koje se vari.

  ¾ Kod radova na održavanju i servisiranju, zavrtnjima ponovo zategnuti labave spojeve.

  Nove mašine ne čistiti paročistačem ili čistačem pod visokim pritiskom. Lak će očvrsnuti tek nakon približno 3 meseca, a u međuvremenu se može oštetiti.

  Zamena opreme ¾Mašinu osigurati da se ne bi slučajno otko-trljala!

  ¾ Podignuti delove okvira pod kojima se nalazite i osigurati odgovarajućim podupiračima!

  ¾ Pažnja! Kod delova koji štrče postoji opasnost od povreda!

  ¾ Kod penjanja na mašinu, ne penjati se na ulagače ili druge delove koji se okreću. Isti se mogu okrenuti te biste usled pada mogli zadobiti najozbiljnije povrede.

  U primeni ¾ Pre pokretanja i pre puštanja u rad prekontro-lisati bližu okolinu oko mašine (deca). Voditi računa o dovoljnoj preglednosti.

  ¾ Nijedan od predviđenih i isporučenih zaštitnih mehanizama se ne sme ukloniti.

  ¾ Zabranjeno zadržavanje lica u zoni zakretanja hidraulički aktiviranih delova.

  ¾ Samo kod mirovanja koristiti pomagala za penjanje i gazišta. Tokom rada je zabranjeno voziti se na mašini!

 • 14

  Tehnički podaciMaestro 8.70 - 75 - 80 CCTransportna širina (m): .............................3,00Transportna visina (m):.............................3,85Dužina (m): ...............................................8,20 Težina (kg):.............................................4.000 Pritisak raonika (kg): .........................125 - 300Veličina guma: ............................700/50 - 22,5......................................................15.5/80 - 24

  Broj redova: ...................................................8Međuredni razmak (cm):................70 / 75 / 80Sadržaj rezervoara za seme (l): ..................70Sadržaj rezervoara SW (l): ......................2800Dubina sejanja (cm):..............................1,5 - 9Radne brzine (km/h): ..............................2 - 16

  Snaga tegljača od (kW): .............................75Upravljački uređaji (DW): ..............................2Direktni pogon hidr. ventilatora ......................1Povratni pritisak slivnog ulja (maks. 5 bara): ...1Puž za punjenje .............................................1

  Ventilator za đubrivo / seme (l): ..................25Ventilator za podpritisak (l): ........................20

  Potreba za strujom (A):................................35

  Maestro 12.45 - 50 CCTransportna širina (m): .............................3,00Transportna visina (m):.............................3,85Dužina (m): ...............................................8,20 Težina (kg):.............................................4.500 Pritisak raonika (kg): .........................125 - 300Veličina guma: ............................700/50 - 22,5......................................................15.5/80 - 24

  Broj redova: .................................................12Međuredni razmak (cm):.......................45 / 50Sadržaj rezervoara za seme (l): ..................70Sadržaj rezervoara SW (l): ......................2800Dubina sejanja (cm):..............................1,5 - 9Radne brzine (km/h): ..............................2 - 16

  Snaga tegljača od (kW): .............................90Upravljački uređaji (DW): ..............................2Hidr. ventilator direktan pogon.......................1Povratni pritisak slivnog ulja (maks. 5 bara): ...1Puž za punjenje .............................................1

  Ventilator za đubrivo / seme (l): ..................25Ventilator za podpritisak (l): ........................20

  Potreba za strujom (A):................................50

 • 15

  Sklopovi Maestro

  1. Crevovod uređaja za đubrivo2. Paralelna vođica3. Podešavanje dubine čistača kamenčića4. Čistač kamenčića5. Diskovi razgrtača uređaja za đubrivo6. Diskovi razgrtača za polaganje pojedinačnog zrna7. Točkovi za podešavanje dubine8. Valjak za hvatanje9. Ulagači 10. Ručka za podešavanje ulagača11. Podešavanje dubine sejanja12. Uređaj za doziranje pojedinačnog zrna13. Posuda za seme

  Sklopovi

  9

  3

  10

  2

  1

  8 7 6 5 4

  13

  1211

 • 16

  Transport / InstalacijaKod prve instalacije postoji povišena opasnost od nezgoda! Molimo Vas da sledite napomene iz odgovarajućih poglavlja.

  IsporukaMašina sa priključnim uređajima se po pravilu montira u potpunosti i isporučuje sa niskopod-nom prikolicom.

  U slučaju da je radi transporta potrebno demon-tirati sklopove ili delove, naši distributivni partneri ili monteri će ih montirati na licu mesta.

  U zavisnosti od verzije niskopodne prikolice, mašina se može spustiti tegljačem ili se mora spustiti odgovarajućim dizalicama (viljuškarom ili kranom).

  Pritom, voditi računa o dovoljnoj nosivosti diza-lica i opreme za dizanje.

  Mesta za hvatanje tereta i tačke za pritezanje su obeležene nalepnicama.Za ostale tačke kačenja potrebno je voditi računa o težištu i raspodeli težine. U svakom slučaju, ove tačke se smeju nalaziti samo na okviru mašine.

  Mašine sa E-ManageromKod svih mašina sa tipom upravljanja E-Mana-ger je hidraulična funkcija "Podizanje / Spušta-nje" moguća bez dodatnog instaliranja.Ove mašine se bez instalacije osnovne opreme mogu istovariti sa niskopodne prikolice.Ostale hidraulične funkcije, kao što su "Prekla-panje" ili "Brazdaš" mogu se aktivirati tek nakon instalacije osnovne opreme na tegljaču.Ako se mašina priključi na tegljač sa opremom busa po ISO standardima, onda se sve funkcije mogu odmah koristiti po podizanju i prikazivanju softvera u terminalu tegljača.

  InstalacijaUpućivanje operatera u način rada i prvu in-stalaciju mašine vrše naši saradnici servisne službe ili distributivni partneri.

  Zabranjeno je koriščenje mašine pre nego što budete uvedeni u rad!

  Mašinu je dozvoljeno koristiti tek nakon uvo-đenja u rad preko saradnika servisne službe ili distributivnog partnera.

  Kod radova na instalaciji i održavanju postoji povišena opasnost od povreda. Pre nego što budete vršili radove na instalaciji i održavanju, upoznajte se sa mašinom i pročitajte uputstvo za rukovanje.

  U zavisnosti od obima opreme ¾ Nepričvršćene isporučene delove skinuti sa mašine.

  ¾ Izvaditi sve delove iz rezervoara za seme. ¾ Prekontrolisati sve važne vijčane spojeve. ¾ Podmazati sve mazalice. ¾ Proveriti pritisak vazduha u pneumaticima. ¾ Proveriti pričvršćenost svih hidrauličnih spo-jeva i creva.

  ¾ Odmah otkloniti ili dati da se otklone nedo-staci koji su se pojavili.

  Informacije o instalaciji osnovne opreme možete naći u upustvu "E-Manager".

 • 17

  Podešavanje brazdašaZabranjeno je zadržavanje lica u zoni zakretanja brazdaša.Na svim pokretnim delovima nalaze se mesta koja mogu uzrokovati priklješte-nja ili nagnječenja.

  Prilikom prve instalacije, brazdaši moraju biti podešeni na radnu širinu. Markiranje se vrši po sredini tegljača.

  Alle Sämaschinen Spuranreißer Spuranreißer ed märz 04Maschine DatumEntw.üüüüüüüü

  feb 03

  6,0 m

  3,37 m

  6,00 m

  Podešavanje brazdaša

  Dužina podešavanja brazdaša se dobija iz polo-vine širine mašine plus polovine razmaka redova mereno od sredine najspoljnijeg reda.

  Maestro 8 CCRazmak

  međuredovima

  (cm)

  Radnaširina (m):

  Dugi brazdaš (m)

  70 5,6 3,1575 6,0 3,3780 6,4 3,60

  Maestro 12 CC45 5,4 2,9250 6,0 3,25

 • 18

  7

  Hydraulik maestro cc ed dez 11DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Maistro 8 CC

  2

  3 RL

  KK

  H H

  HKSK

  R2L2

  L1 R1

  HZSZ

  HS

  13

  1112 9

  5

  4

  6

  5

  8

  24623300

  10

  9

  1

  2021 9

  18

  17

  19

  918

  14

  16

  15

  jan 12

  9

  Hidraulika za Maestro 8 CC

  1. Hidr. upravljački uređaj sa regulacionim ventilom protoka

  2. Hidr. upravljački uređaj3. Hidr. upravljački blok4. Hidr. cilindar za dizanje5. Hidr. zaporni ventil6. Hidr. cilindar pokazivača vrste7. Hidr. cilindar preklapanja8. Jednostrani hidr. zaporni ventil9. Hidr. povratni ventil10. Manometar za rasklapanje11. Hidr. motor ventilatora za đubrivo12. Ventilator za đubrivo13. Manometar za pogon ventilatora14. Prigušivač

  Hidraulika za Maestro 8 CC

  15. Hidr. ventil za pritisak raonika 16. Hidr. ventil za pritisak raonika17. Hidr. cilindar za pritisak raonika18. Manometar za pritisak raonika19. Hidr. spojnica20. Hidr. motor ventilatora za podpritisak21. Podpritisak ventilatora

 • 19

  Funkcija hidraulikeUpravljački uređaji na tegljaču u tran-sportnom položaju moraju biti osigurani ili zabravljeni kada se ne koriste. Zabranjeno je zadržavanje u zoni za-kretanja preklopnih delova mašine.

  Pri svim pokretima hidraulike, prekinuti rad upravljačkog uređaja pre kontakta sa delovima mašine!

  Pokrete preklapanja vršiti samo s po-dignutom mašinom.

  Upravljanje hidraulikom na E-ManageruKod mašina sa E-Managerom se hidrauličke funkcije biraju u meniju za upravljanje. Zato E-Manager mora uvek biti priključen na elektriku tegljača.

  Hidrauličke funkcije mogu biti aktivirane tek posle unosa u pregled podataka mašine i akti-viranja hidrauličkog upravljanja brazdaša (vidi uputstvo za E-Manager).Funkcija "Podizanje" se uključuje bez struje, dok se strujom blokira. Funkcije "Preklapanje" i "Brazdaš" se uključuju strujom, a bez struje se blokiraju.

  Kod nestanka struje se brazdaši uvlače prilikom podizanja mašine.

  Maestro CC

  Prilikom priključivanja je zabranjeno zadržavanje između traktora i mašine.

  Na oštrim ivicama uslovljenim funkcijom kao i prilikom konfigurisanja mašine može doći do povreda.

  Kačenje mašine ¾ Mašinu prikačiti za traktor preko vučnog ruda ili spojnice sa kuglastom glavom.

  ¾ Upravljanje sejačice priključiti na utičnicu busa po ISO standardima koja se nalazi na tegljaču.

  ¾ Spojeve hidraulike spojiti za radnu hidrauliku i oba pogona ventilatora.

  ¾ Priključiti uređaj za svetlosnu signalizaciju. ¾ Sistem za kočenje priključiti pneumatski ili hidraulički.

  ¾ Skinuti podupirače za odlaganje i umetnuti ih u nosač za transport.

  ¾ Kočnicu otpustiti. ¾ Šinu sejačice podići i sklopiti do kraja.

  Postaviti sve kablove, vodove i creva tako da se ne oštete prilikom rada (vožnje u krivinama).

  Kod svih utičnih spojeva (hidrauličnih, električnih i pneumatskih) voditi računa o čistoći i čvrstom sedištu.Preko zaprljanih priključaka prljavština dospeva u tečne medijume. Time priključci postaju nezap-tiveni i na priključenim komponentama dolazi do smetnji u funkcionisanju ili do prekida rada.

 • 20

  Preklapanje mašineMašinu rasklapati ili sklapati samo kada je ista podignuta i pridržavati se rasporeda.

  Sklapanje ¾ Poklopac rezerovara zabraviti pomoću zate-znih zatvarača.

  ¾ Priključiti E-Manager te na displeju odabrati hidrauliku "Podizanje".

  ¾ Podići mašinu. ¾ Ručno sklopiti podupirače za odlaganje na sejačici.

  ¾ Na displeju uključiti funkciju hidraulike "Pre-klapanje".

  ¾ Mašinu sklopiti do kraja. ¾ Hidrauličke cilindre na voznom postroju ispu-niti odbojnicima (transportna zaštita za vožnju u javnom saobraćaju).

  ¾ Mašinu spustiti na transportnu zaštitu hidra-uličnih cilindara.

  ¾ Pri vožnji u javnom saobraćaju isključiti E-Ma-nager i osigurati upravljačke uređaje.

  RasklapanjeMašinu rasklopiti u obrnutom redosledu.Za primenu u polju, mašinu pod pritiskom ra-sklopiti do kraja. Nivo pritiska se prikazuje na manometru. Nivo prednapona mora biti kon-stantan tokom sejanja. Redovno proveravati prikaz nivoa pritiska.

  Manometar na rezervoaru semena

  1. Prikaz pritiska pri preklapanju2. Pritisak u pogonu ventilatora3. Prikaz pritiska raonika

  Priključivanje hidraulikeHidrauliku priključiti samo kada hidraulika sa strane mašine i uređaja nije pod pritiskom.Hidraulični sistem se nalazi pod visokim priti-skom. Tečnost koja iscuri može da prodre kroz kožu i da izazove teške povrede. Kod povreda odmah zatražiti pomoć lekara.

  Da bi se izbeglo pogrešno priključivanje, na-sadne spojnice su obeležene simbolima na držačima creva.Pritom se simbol uvek nalazi na hidrauličnom crevu kome je potreban pritisak, kako bi se mašina dovela u transportni položaj.

  ¾ Podići mašinu ¾ Sklopiti brazdaš ¾ Sklopiti mašinu

  Kod svih pokreta hidraulike prekinuti rad upravljačkog uređaja pre kontakta s delovima mašine.

  Priključivanje svetlosne signalizacijeSvetlosna signalizacija mora biti priključena i funkcionalna za transport na javnim drumovima.

  ¾ Priključak za svetlosnu signalizaciju sejačice priključiti na tegljač.

  ¾ Prekontrolisati funkciju i čistoću svetlosne signalizacije i tablica za upozorenje.

  Proveriti rad kočnicePre vožnje u javnom saobraćaju otpustiti par-kirnu kočnicu i proveriti funkciju radne kočnice.

  1 2

  3

 • 21

  Odlaganje mašinePrilikom manevrisanja voditi računa na okolinu. Zabranjeno je zadržava-nje lica (dece) u zoni manevrisanja mašine.

  Temeljno očistiti rezervoar i uređaj za đubrivo. Đubrivo je agresivno i izaziva koroziju. Ono pre svega jako nagriza pocinkovane delove, kao što su zavrtnji.

  Odlaganje u zatvorenim prostorimaSejačica bi trebala biti odložena u hali ili pod krovom, kako se u rezervoaru, uređaju za dozi-ranje i u cevima za seme ne bi stvarala vlaga. Mašina se u hali može odložiti u sklopljenom položaju.Podupirače za odlaganje na sejačici ručno ra-sklopiti te sejačicu spustiti na iste.

  Odlaganje na otvorenomU slobodnom se mašina treba odlagati samo u rastavljenom položaju. Diskovi razgrtača se mogu položiti na zemlju.

  Valjci za hvatanje ne smeju biti položeni na zemlju. U suprotnom, usled osteće-nja od stajanja isti mogu vrlo brzo biti neupotrebljivi. Podupirače za odlaganje rasklopiti ili valjke za hvatanje skinuti i umetnuti ih sa gornje strane u držač.

  Kod dužeg odlaganja se podupirači trebaju ra-sklopiti te na iste postaviti sejačicu.Uređaji za doziranje se nakon sezone moraju demontirati i skladištiti na suvom mestu.Ne čistiti uređaje za doziranje vodom. Za to koristiti četke i komprimovani vazduh.

  Odlaganje ¾ Mašinu spustiti na vodoravnu i čvrstu podlogu, te isključiti tegljač.

  ¾ Mašinu osigurati da se ne otkotrlja. Aktivirati parkirnu kočnicu.

  ¾ U slobodnom, mašinu rasklopiti. Rasklopiti podupirače za odlaganje ili demontirati valjke za hvatanje.

  ¾ Odvojiti hidraulične i električne veze i zakačiti ih na nosače.

  ¾ Odvojiti kočione vodove. ¾ Podupirače za odlaganje postaviti pod vučno rudo.

  ¾ Otkačiti mašinu.

  ČišćenjePrilikom čišćenja nositi neophodnu zaštitnu opremu. U području pneumatike i uređaja za doziranje moguće je nagomilavanje prašine, koja je štetna po zdravlje.

  ¾ Isprazniti rezervoar za seme i đubrivo. ¾ Očistiti uređaj za doziranje (đubriva), razvod-nik i creva uređaja za đubrivo. Ustavu sa slo-bodnim padom ostaviti otvorenu radi sušenja.

  ¾ Zatvoriti rezervoar za đubrivo i posudu za seme.

  ¾ U slobodnom, demontirati uređaje za dozi-ranje (pojedinačnog zrna) i očistiti četkama i komprimovanim vazduhom.

  ¾ Terminal za upravljanje sejačicom i uređaje za doziranje pojedinačnog zrna skladištiti na suvom mestu.

  ¾ Otvoriti poklopac za okviru sejačice i temeljno ga očistiti komprimovanim vazduhom. Okvir služi kao razvodnik podpritiska. Zbog toga se u njemu mogu naći ostaci semena ili aditiva.

  ¾ Sa kočnicom za komprimovani vazduh: Is-pustiti vodu iz rezervoara za vazduh, a kod dužeg odlaganja zatvoriti spojnice creva.

  Pre početka sezone ¾ Ponovo ugraditi uređaje za doziranje. ¾ Zatvoriti zatvarač na ustavi sa slobodnim padom.

  ¾ Poklopce na okviru ponovo čvrsto i zaptiva-juće montirati. Gubici vazduha u sistemu za podpritisak dovode do grešaka u doziranju i do loše raspodele semena.

 • 22

  Prilikom čišćenja ili pri sprovođenju popravaka voditi računa na ostatke u sistemu. Nositi zaštitne naočare, zaštit-nu masku za disanje i zaštitne rukavice!Usisavanjem ostataka iz uređaja za doziranje moguće je stvaranje prašine (od aditiva), koja je štetna po zdravlje.

  Hidraulika pogona ventilatora za đubrivo i podpritisak

  1. Hidr. ventil sa regulacijom protoka2. Hidr. spojnica3. Podpritisak hidrauličnog motora za pogon

  ventilatora4. Povratni ventil5. Podpritisak ventilatora6. Hidr. motor ventilatora za đubrivo7. Ventilator za đubrivo8. Manometar za pritisak ventilatora9. Prigušivač10. Hidr. ventil za pritisak raonika11. Hidr. ventil za pritisak raonika12. Manometar za podešavanje pritiska raonika

  Održavanje ¾ Krila ventilatora očistiti od naslaga radi izbe-gavanja debalansa i oštećenja propelernog kola i ležajeva.

  ¾ Svakodnevno proveravati creva i priključke. ¾ Nakon sezone, otvoriti poklopce na okviru te očistiti okvir i creva.

  Oštećena i nagnječena creva ili defek-tni priključci se moraju odmah zameniti ili popraviti.

  PneumatikaPneumatski sistem u mašini sastoji se od me-hanizma ventilatora za suvo đubrivo i sistema za podpritisak s ventilatorom za doziranje poje-dinačnog zrna.

  Podpritisak ventilatoraHidraulični ventilator za stvaranje podpritiska se direktno pogoni sa hidraulike tegljača.Za regulaciju broja obrtaja, tegljač treba biti opremljen regulacionim ventilom protoka.

  Hidraulična pumpa mora pumpati dovoljno ulja, kako broj obrtaja ventilatora ne bi opao, takođe i kod pada broja obrtaja tegljača ili pri aktiviranju drugih funkcija hidraulike.

  Podpritisak je neophodan za funkciju dozatora pojedinačnog zrna.Podpritisak se stvara u ventilatoru i sprovodi se kroz crevovod i razdelnik u okviru do uređaja za doziranje.

  Podpritisak ventilatora

  Zbog toga, svi delovi sistema za podpritisak moraju potpuno zaptivati. Nezaptivenost dovodi do grešaka pri-likom sejanja.

  Hydraulik maestro cc ed dez 11DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Maistro 8 CC

  8

  67 4

  24623300

  1

  2

  3

  5

  4

  4

  13

  12

  12

  9

  11

  10

  jan 12

  4

 • 23

  Injektorska branaU injektorskoj brani uređaj za doziranje unosi đubrivo u vazdušnu struju.Na brani je sa donje strane ugrađen sklopivi poklopac. Radi ispuštanja se ovde otvara ustava sa slobodnim padom, a džak za ispuštanje se veša na kućište.

  Kako prilikom setve ne bi dolazilo do funkcional-nih smetnji na injektorskoj mlaznici ili transportu đubriva odnosno razvodniku, svi priključci i po-klopac moraju biti zatvoreni i zaptivati.

  Gubitak vazduha dovodi do grešaka pri doziranju.

  Uređaj za doziranje sa injektorskom branom

  RazvodnikRazvodnik je ugrađen sa zadnje strane na okviru. Njime se razvodi đubrivo ka raonicima.

  Sve komponente razvodnika moraju zaptivati. Čak i blaga nezaptivenost i gubitak vazduha dovode do neravno-merne raspodele.

  Prilikom primene se stub razvodnika mora postaviti u uspravnom položaju, jer će se u protivnom đubrivo nerav-nomerno raspoređivati preko širine mašine.

  Uređaj za suvo đubrivoUređaj za suvo đubrivo se sastoji od rezervo-ara za đubrivo sa kapacitetom od 2.800 litara, uređajem za doziranje sa ustavom sa slobod-nim padom, ventilatorom, stubom razvodnika i raonicima za đubrivo na setvenim aparatima.Ventilator se direktno pogoni sa hidraulike te-gljača.

  RezervoarKako bi se đubrivo zaštitilo od nečistoće, prašine i vlage, poklopac bi trebao biti stalno zatvoren.

  Pri velikom stvaranju prašine, ista se može nataložiti u rezervoaru i ispuniti ćelije rotora. To dovodi do grešaka u doziranju i nepotrebnog habanja ure-đaja za doziranje.

  Prilikom vožnji, pre svega preko ne-ravnog tla, može doći do stvrdnjavanja đubriva u rezervoaru. Pre započinjanja radova, đubrivo mora biti raspršivo. Đubrivo rastresti udarcima o rezervoar sa spoljašnje strane ili ga tek na polju napuniti.

 • 24

  Ventilator za đubrivo

  Prilikom čišćenja, voditi računa na ostatke u ventilatoru. Nositi zaštitne naočare, zaštitnu masku za disanje i zaštitne rukavice!Usisavanjem ostataka iz područja podpritiska moguće je stvaranje pra-šine (od aditiva) na ventilatoru, koja je štetna po zdravlje.

  Radi rasterećenja okoline se tokom rada slo-bodna prašina (aditivi) usisava iz dozatora po-jedinačnog zrna i polaže zajedno sa đubrivom u zemlju.

  Direktan pogonHidraulični ventilator se direktno pogoni sa hi-draulike tegljača.Radi regulacije broja obrtaja tegljač treba da bude opremljen regulacionim ventilom protoka.

  Hidraulična pumpa mora pumpati dovoljno ulja, kako broj obrtaja ventilatora ne bi opao, takođe i kod pada broja obrtaja tegljača ili pri aktiviranju drugih funkcija hidraulike.

  Generisano strujanje vazduha transportuje đubrivo od ustave sa slobodnim padom ka raonicima. Potrebna količina vazduha zavisi od vrste i težine količine đubriva, broja setvenih aparata i brzine sejanja.Zbog toga nije unapred moguće navesti tačan broj obrtaja ventilatora, jer ga je potrebno utvrditi eksperimentom na polju.

  Strujanje vazduha ne sme biti prejako, kako se đubrivo ne bi oduvalo sa lima sa otvorima na uređaju za doziranje (vidi uređaj za doziranje).Ono ne sme biti prenisko, kako đubrivo ne bi ostajalo u crevima i kako iste ne bi zapušavalo. Raspodela semena se i pri preniskom strujanju vazduha može negativno ispoljiti.

  Zbog toga bi trebalo podesiti što je moguće veći broj obrtaja ventilatora. U zavisnosti od broja setvenih aparata se za ravnomernu uzdužnu raspodelu preporučuje 4.500 obrtaja/min.

  Podešenje ventilatora za rasipanje đu-briva se mora redovno kontrolisati pri započinjanju radova, a kod velikih po-vršina povremeno na svim raonicima.

  Krila ventilatora i zaštitna rešetka za usisni vaz-duh moraju se redovno proveravati na naslage prljavštine, kao i čistiti.

  Naslage na zaštitnoj rešetki usled gubitka vaz-duha dovode do zapušenja u crevima za seme. Naslage na rotoru ventilatora dovode do deba-lansa. Ležajevi se mogu preopteretiti i oštetiti.

  Proveravanje i servisiranje ¾ Pridržavati se povratnog pritiska slivnog ulja od maks. 5 bara.

  ¾ Redovno čistiti rešetku usisnog vazduha, kako se ne bi umanjilo strujanje vazduha i kako bi se na taj način izbegla začepljenja.

  ¾ Krila ventilatora očistiti od naslaga radi izbe-gavanja debalansa i oštećenja propelernog kola i ležajeva.

  ¾ Dotegnuti zatezni konus na vratilu ventilatora (vidi poglavlje Prirubnica ventilatora).

 • 25

  Motor ventilatora za direktan pogonVod za oticanje ulja mora biti bez pritiska pri-ključen na tegljač!

  Motor ventilatora

  Hidraulika pogona ventilatora za đubrivo i podpritisak ventilatora

  1. Hidr. ventil sa regulacijom protoka2. Hidr. spojnica3. Podpritisak hidrauličnog motora za pogon

  ventilatora4. Povratni ventil5. Podpritisak ventilatora6. Hidr. motor ventilatora za đubrivo7. Ventilator8. Manometar za pritisak ventilatora9. Prigušivač10. Hidr. ventil za pritisak raonika11. Hidr. ventil za pritisak raonika12. Manometar za pritisak raonika13. Hidr. cilindar za pritisak raonika

  Hydraulik maestro cc ed dez 11DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Maistro 8 CC

  8

  67 4

  24623300

  1

  2

  3

  5

  4

  4

  13

  12

  12

  9

  11

  10

  jan 12

  4

  Broj obrtaja ventilatoraNeophodan broj obrtaja ventilatora se razlikuje u zavisnosti od količine đubriva.Brzina voženja, težina i oblik đubriva kao gra-nulat ili prašak te drugi faktori takođe utiču na potrebnu količinu vazduha.

  Na osnovu našeg iskustva se pri brzini od 8 km/h može ispustiti do 300 kg/ha pri broju obrtaja ventilatora od 4.500 1/min.

  Za što je moguće ravnomerniju uzdužnu raspo-delu treba težiti ka što većem broju obrtaja (od približno 4500 1/min), ali da pritom ne dođe do oduvavanja đubriva prilikom postavljanja.Tačan broj obrtaja se mora odrediti eksperimen-tom na polju ili, još bolje, probnim polaganjem.

  Broj obrtaja od 4500 1/min je dozvoljen da se ne dostigne samo kada se pri merenju uzdužne raspodele ustanovi pravilna raspodela pri nižem broju obrtaja.

  Za merenje uzdužne raspodele potrebno je da stupite u kontakt sa vašim servisom firme HORSCH.

  Količina đubriva/Broj obrtaja ventilatora

  Brzina km/h Đubrivo kg/ha

  Broj obrtaja 1/min

  8 < 300 450012 < 200 450015 < 150 4500

  U zavisnosti od vrste đubriva, maks. moguća količina može biti i niža.

 • 26

  Ventilator sa pumpom pogonjenom sa vratila za odvođenje snageAlternativno se ventilator za đubrivo može pogoniti preko pumpe pogonjenu sa vratila za odvođenje snage

  Ventilator sa pumpom pogonjenom sa vratila za odvođenje snage

  1. Pumpa pogonjena sa vratila za odvođenje snage2. Regulacioni ventil protoka 3. Manometar visokog pritiska4. Hidr. motor za pogon ventilatora5. Ventilator6. Hidr. blok sa ventilom za nadpritisak 7. Povratni ventil8. Manometar za povratni pritisak (maks. 2 bara)9. Hladnjak10. Filter11. Rezervoar za ulje12. Hidr. ventil za pritisak raonika13. Hidr. ventil za pritisak raonika14. Manometar za pritisak raonika15. Prigušivač

  Tehnički podaciHidr. pumpa: 43 cm³Hidr. motor: 5 cm³Broj obrtaja vratila za odvođenje snage: 540 - 1000 obrtaja/min

  U zavisnosti od tegljača, broj obrtaja vratila za odvođenje snage se mora odabrati tako da se ventilator pogoni sa 4.000 do 5.000 obrtaja.

  Pumpu sa držačima čvrsto i bez napo-na pričvrstiti na tegljač, jer u protivnom može doći do oštećenja pumpe.

  Hydraulik maestro cc ed dez 11DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  üüü=üü 24623300

  45

  38

  9

  10

  1

  11

  6

  PB

  A

  A

  B

  2

  7

  7

  3

  16

  17

  7

  14

  15

  45

  33

  8

  9

  1

  10

  6

  PB

  A

  A

  B

  2

  7

  7

  20

  18 19

  14

  14

  15

  13

  12 14

  11

  13

  12

  jan 12

  FunkcijaPumpa pogonjena sa vratila za odvođenje snage pogoni hidr. motor ventilatora.Preko regulacionog ventila protoka podešava se količina ulja i time i broj obrtaja ventilatora.

  Manometar prikazuje radni pritisak u hidraulič-nom sistemu. On raste proporcionalno sa brojem obrtaja ventilatora, a preko sigurnosnog ventila je ograničen na 200 bara.

  Sigurnosni ventil u hidrauličnom bloku obezbe-đuje komponente a povratni ventil omogućava produženi rad ventilatora kada se isključi vratilo za odvođenje snage.

  U povratku se ulje sprovodi kroz hladnjak i filter nazad ka rezervoaru za ulje. Manometar u povratnom toku nadzire dinamički pritisak. Filter se mora zameniti kada pritisak u povratnom toku pređe 2 bara.

  Proveravanje i servisiranje ¾ Pridržavati se povratnog pritiska od maks. 2 bara.

  ¾ Proveriti nivo ulja. ¾ Zaštitnu rešetku ventilatora i lamela hladnjaka očistiti od zaprljanja.

  ¾ Očistiti propelere ventilatora od prljavštine. ¾ Po potrebi zameniti ulje (HVLP46) i filter. ¾ Dotegnuti zatezni konus na vratilu ventilatora (vidi poglavlje Prirubnica ventilatora).

  Lamele hladnjaka moraju redovno da se čiste, jer se inače umanjuje cirku-lacija vazduha hlađenja i ventilatora. Hidraulično ulje se pregreva, a creva za seme će se začepiti. Kod montaže se pumpa pogonjena sa vratila za odvođenje snage postavlja na pogonski ispust. Pumpu sa drža-čima čvrsto i bez napona pričvrstiti na tegljač.Pumpa u radu ne sme da se pomera, u suprotnom bi vratilo i ležajevi mogli da se oštete.

 • 27

  Ventilator sa pumpom pogonjenom sa vratila za odvođenje snageSmetnja Mogući uzroci OtklanjanjeOštećenja ležajeva na ventilatoru Normalno habanje

  Ventilator je radio sa previsokom snagomDebalans na propelernom kolu

  Zameniti ležajVentilator nikada ne pokretati bez montiranih pneumatskih crevaPropelerno kolo zameniti ili, ako zaprljano, očistiti

  Zaptivni prsten vretena na motoru nezaptiva

  Pritisak povratnog kola veći od 2 bara

  Prekontrolisati pritisak povratnog kola

  Hidr. ulje je pregrejano Ventilator je radio sa previsokom snagomFilter za ulje zaprljanZaprljana zaštitna rešetka ventilatoraZaprljan hladnjak za uljeSigurnosni ventil je prenisko podešen

  Smanjiti snagu i proveriti nivo ulja Proveriti pritisak na ventilatoruZameniti ulje i filter za uljeOčistiti zaštitnu rešetku ventilatoraOčistiti lamele hladnjakaPravilno podesiti potisni ventil

  Hidraulični motor u kvaru Ventilator je radio sa previsokom snagomHidraulično ulje je zaprljano

  Smanjiti snagu i proveriti pritisak na ventilatoruZameniti hidraulično ulje i filter

  Devijacija ležaja pumpe pogonjene sa vratila za odvođenje snage

  Pumpa prenapregnuta ili nije dovoljno čvrsto pričvršćena za tegljač

  Zameniti ležaj, pumpu čvrsto i bez prenaprezanja montirati

  Nema strujanja vazduha na raonicimaZapušena creva za vazduh

  Rešetka usisnog vazduha zaprljana Očistiti rešetku usisnog vazduha

 • 28

  Dotezanje prirubnice ventilatoraZatezni konus na pogonu ventilatora hidraulič-nog motora može da se olabavi usled promena temperature i uleganja materijala na rotoru ventilatora. Rotor ventilatora može da šeta po pogonskom vratilu i da uništi ventilator.

  Zatezni konus bi zbog toga posle oko 50 sati trebalo dotegnuti i jednom go-dišnje prekontrolisati.

  U tu svrhu treba skinuti zaštitnu rešetku venti-latora.

  Zatezni konus fiksira rotor ventilatora i istovre-meno se pričvršćuje na pogonskom vratilu.

  Zatezni konus

  Kod dotezanja zavrtnja za pritezanje voditi ra-čuna o sledećem:

  ¾ Rotor ventilatora kod dotezanja zavrtnja, pre svega kod nove montaže, šeta ka kućištu u smeru zaštitne rešetke.

  ¾ Labava prirubnica se stoga mora usmeriti bliže ka hidrauličnom motoru.

  ¾ Stezne površine moraju biti čiste od ulja i masti.

  ¾ Stezni zavrtnji moraju apsolutno ravnomerno i u više stepena da budu zategnuti. Izme-đu pojedinih stepena zatezanja bi laganim udarcima po prirubnici (gumenim čekićem ili drškom čekića) trebalo olakšati navlačenje na konus.

  ¾ Colni zavrtnji u verziji br. 10 - 24 4.6 se pritom smeju zategnuti sa maks. 6,8 Nm.

  ¾ Posle dotezanja, mora se proveriti da li se ro-tor ventilatora slobodno i ravnomerno okreće.

 • 29

  Raonik za đubrivoSa verzijom sa dvostrukim rezervoarom se pri-likom setve istovremeno može izbacivati i suvo đubrivo. Dubrivo se od ventilatora preko razvodnika do-vodi do diskova razgrtača u zemlju.

  Diskovi razgrtača za suvo đubrivo su pomereni bočno za 6 cm od postavljanja semena.U radnoj dubini se đubrivo može položiti na istu visinu kao zrna ili za 34 mm dublje od semena.

  Uređaj za đubrivo

  1. Podešavanje visine za polaganje đubriva2. Diskovi razgrtača uređaja za đubrivo

  Diskovi razgrtača su postavljeni na opruge te se kod prelaza preko kamenja mogu podići.

  OdržavanjeDiskovi i strugač su identični diskovima za po-laganje zrna. Radovi vezani za podešavanje i održavanje su stoga isti, osim kod podešavanja visine (vidi Diskovi razgrtača za polaganje zrna).

  Podešavanje visinePolaganje đubriva se može podesiti na visinu polaganja zrna ili 34 mm dublje.

  Promeniti visinu polaganja ¾ Osigurati mašinu kako se ne bi otkotrljala, te podići i postaviti odgovarajuću sigurnosnu potporu.

  ¾ Olabaviti tri zavrtnja (1) i izvući donji zavrtanj za 10 mm.

  ¾ Diskove pomeriti u drugi položaj te donji za-vrtanj ponovo zavrnuti.

  ¾ Sve zavrtnje zatim čvrsto zategnuti. ¾ Ponovo izvaditi osigurač protiv pada.

  Jednako izvršiti sve izmene na svim raonicima.

  2

  1

 • 30

  Prilikom sejanjaPri zakretanju ne snižavati prerano ili prekasno broj obrtaja ventilatora, kako u crevima ne bi ostalo đubrivo te zapušilo iste.Kod postavljanja, koristiti ravnomernu brzinu i ne ubrzavati prekomerno.Creva za đubrivo se ne kontrolišu preko Drill-Manager-a.

  Podešavanje kašnjenja u doziranjuKod postavljanja mašine, iz pojedinačnih doza-tora odmah padaju zrna na polje. Za đubrivo je potrebno približno 1 - 2 sekunde duže. U zavisnosti od brzine rada, đubrivo po-činje da ispada u prvih nekoliko metara.

  U programu je moguće podesiti kašnjenje za do-ziranje semena nakon doziranja đubriva, kako bi se i seme i đubrivo istovremeno našli na zemlji.

  Kašnjenje je fabrički podešeno na "0". Kašnjenje se može podesiti u taktovima od 0,1 do maks. 2 sekunde.

  Nakon postavljanja na polje, ozvučava se zvuk upozorenja za početak doziranja đubriva do po-četka doziranja pojedinačnih zrna. Na taj način vozač može kontrolisati kašnjenje. Zbog kašnjenja se mašina mora ranije odgova-rajuće spustiti.

  Za podešavanje, vidi E-Manager.

 • 31

  Uređaj za doziranje đubrivaUređaj za doziranje firme HORSCH sastoji se iz nekolicine pojedinačnih delova i može se rastavljati bez alata.

  Uređaj za doziranje

  1. Klapna za pražnjenje sa zaptivnim jezičkom2. Kućište3. Pogonski motor 4. Bočni poklopac za rezervoar pod pritiskom sa limom

  stugača5. Bočni poklopac za rezervoar pod pritiskom sa

  četkama za seme6. Bočni poklopac za normalan rezervoar sa četkama

  za seme7. Rotor8. Bočni poklopac sa ležajem rotora

  RotoriZa rasejavanje različitih vrsta i količina đubriva na raspolaganju stoje različiti ćelijski rotori. Oda-bir rotora je opisan u uputstvu za DrillManager.

  Ćelijski rotori se dele prema količini propusnosti po obrtaju.

  Rotori za đubrivo

  Br. Veličina cm³

  Boja

  1 250 crna

  2 320 žuta / boja aluminijuma3 500 žuta4 800 metalna

  Kod mašina sa dvostrukom ustavom sa slobod-nim padom i dva stuba razdelnika se pri primeni rotora 170 mora koristi rotor 4a (2 x 85 ccm). U suprotnom se đubrivo neravnomerno raspo-deljuje na obe polovine.

  Kod svih radova na uređaju za doziranje potrebno je voditi računa o apsolutnom zaptivanju sastavnih delova. Nezaptivanje dovodi do grešaka u doziranju.

  Prilikom montaže uređaja za doziranje površine prijanjanja moraju biti zaptive-ne, a kućište prilikom zatezanja zavrt-nja ne sme biti pod velikim naponom.

  4

  3

  5

  1

  2

  8

  6

  7

  1 432

 • 32

  Izmena rotoraPosle odabira rotora iz tabele, potrebno ga je ugraditi u uređaj za doziranje.

  Za izmenu rotora je potrebno da rezer-voar za đubrivo bude prazan.

  ¾ Odvrnuti bočni poklopac; ¾ Izvući rotor sa pogonskim vratilom;

  Izmena rotora

  ¾ Skinuti sigurnosni prsten i podlošku. ¾ Izvući pogonsko vratilo i ugraditi u novi rotor.

  Aksijalni zazor na rotoru je neophodan za sa-mostalno čišćenje rotora u kućištu za doziranje.

  Zamena rotora pri punom rezervoaru

  Zamena rotora pri punom rezervoaru

  ¾ Odviti leptiraste zavrtnje na bočnom poklopcu i pogonski motor, te skinuti bočni poklopac i motor.

  ¾ Skinuti sigurnosni prsten i podlošku sa po-gonskog vratila.

  ¾ Nataknuti nov ćelijski rotor na pogonsko vra-tilo i time izgurati stari rotor na strani motora.

  ¾ Rekonstruisati pogonsko vratilo, nataknuti bočni poklopac i motor te pričvrstiti.

  Uređaj za doziranje se zatvara na dole od ustave sa slobodnim padom. U njoj se đubrivo odvodi strujanjem vazduha.

  Prilikom ispuštanja se đubrivo iz uređaja za do-ziranje odvodi kroz otvor na ustavi sa slobodnim padom.

  Posle toga, poklopac mora ponovo biti čvrsto zatvoren i mora da zaptiva.

  Izmena rotora

  Posle izmene rotora potrebno je proveriti po-dešenost zaptivnog jezička i okretanje rotora.

 • 33

  Provera zaptivnog jezičkaDefektan zaptivni jezičak ili pogrešno montiran odbojni lim dovode do greša-ka u doziranju đubriva.

  ¾ Zaptivni jezičak ne sme biti oštećen ili poce-pan. Po potrebi ga zameniti.

  ¾ Ugraditi bočni poklopac sa zaptivnim jezičkom u kućište za doziranje. Zaptivka mora usko prijanjati na rotor.

  Zaptivni jezičak

  Lim držača za zaptivni jezičak je asimetrično podeljen.

  Kod đubriva je potrebno da široka stra-na bude okrenuta ka rotoru.

  Novi zaptivni jezičak bi trebalo montirati sa približno 1 mm prednapona.

  ¾ Uz to, izvaditi rotor i motor sa poklopcem. ¾ Postaviti bočni poklopac sa novim zaptivnim jezičkom, te ga zatim pritegnuti toliko, da se ipak može malo pomerati.

  ¾ Jezičak pomeriti toliko da može ući u otvor rotora za oko 1 mm.

  ¾ Skinuti bočni poklopac, ali pritom jezičak ne pomerati dalje te čvrsto zategnuti držač.

  ¾ Montirati bočni poklopac, još jednom prekon-trolisati podešavanje i ponovo ugraditi rotor sa motorom.

  Uređaj za doziranje sa injektorskom branomUređaji za doziranje u mašinama sa normalnim rezervoarom i injektorskom ustavom sa slobod-nim padom su opremljeni sa V2A poklopcem sa izglodanim otvorima.

  U toku rada, na injektorskoj mlaznici postoji podpritisak. Kroz ovaj V2A poklopac se strujanju vazduha dodaje dodatni vazduh.

  Uređaj za doziranje sa poklopcem za injektorsku mlaznicu

  Podešavanje injektorske mlaznice sa poklopcem funkcioniše do maksimalno moguće količine đubriva.

  Kada se ova količina prekorači, u injektorskoj mlaznici nastaje dinamični pritisak. Pomoću protivpritiska se đubrivo može raspršati kroz rešetkasti lim.

  U ekstremnom slučaju, nadpritisak može da blokira dodatni dotok u rezervoaru. To dovodi do prekida rasejavanja đubriva.

  Zbog toga uvek, a posebno kod velikih količina đubriva i visokih radnih brzina, prekontrolisati funkciju pneumatskog sistema i polaganja.Đubrivo se ne sme nalaziti na površini polja.

  Ako se đubrivo rasprši pomoću vazduha, potreb-no je povećati broj obrtaja ventilatora ili smanjiti radnu brzinu, dok injektorski sistem ponovo ne počne pravilno da radi.

 • 34

  Održavanje uređaja za doziranjeUređaj za doziranje ne zahteva nikakvo posebno održavanje. Kako bi se izbeglo da zbog popravaka uređaj bude van pogona, potrebno je da se pogonski motor i uređaj za doziranje očistite nakon sezone i da se proveri njihova funkcija.Ležajevi na bočnim poklopcima i na pogonskom motoru se mogu lako oštetiti zbog prašine iz aditiva za seme ili da se oteža njihov pokretanje.Ukoliko je potrebno, pravovremeno zameniti ležajeve ili ih držati za rezervu.

  Pogonski motor

  1. Zavrtnji2. Zaptivni prsten vratila i ležaj

  Označavanje priključaka na motoruKod kidanja kabla ili popravnih radova na pri-ključku, moguće je da se kablovi zaletuju. Međutim, ipak se preporučuje primena krimp kontakata.

  Pin broj kabla1. plava2. crvena3. bela4. smeđa5. zelena6. žuta

  1

  2

 • 35

  Doziranje pojedinačnog zrnaSve izmene i podešavanja na sastav-nim delovima setvenim aparatima, koja utiču na polaganje semena ili đubriva, imaju efekat na kvalitet postupka se-janja.

  Stoga se polaganje semena i đubriva prilikom započinjanja radova, izmena na podešavanjima i pri većim površinama mora s vremena na vreme redovno proveravati.

  Setveni aparatPojedinačni setveni aparati Maestro pričvršćeni su na sklopivom poprečnom okviru.Nasetvenom aparatu su ugrađeni delovi za sejanje pojedinačnih zrna, za suvo đubrivo i za čistače kamenčića.

  Setveni aparat Maestro

  1. Rezervoar za seme sa poklopcem i zatvaračem2. Klin za podešavanje za dubinu sejanja3. Poluga za podešavanje ulagača4. Ulagači5. Valjak za hvatanje6. Točak za podešavanje dubine7. Diskovi razgrtača za đubrivo8. Čistač kamenčića

  Rezervoar za semeSadržaj rezevoara za seme iznosi 70 litara. Poklopac zatvara rezervoar i štiti seme od pr-ljavštine. Poklopci moraju uvek biti osigurani zateznim zatvaračima.

  Kod otvorene posude: ¾ mogu da uđu prašina i prljavština. Time se povećava habanje i dolazi do grešaka u do-ziranju.

  ¾ Strana tela mogu blokirati ili uništiti jedinicu za doziranje.

  ¾ Moguće je da se odvoji prašina iz aditiva ili da ispadne prilikom transporta semena.

  OdržavanjePlastični delovi sejačica, rezervoar za seme, delovi uređaja za doziranje i cev za spuštanje ne smeju biti poprskani uljem, antikorozivnim sredstvom ili sličnim. Plastični delovi postaju hrapavi i mogu se slomiti.

  Uređaj za doziranje pojedinačnog zrnaGlavni deo svakog setvenog aparata je uređaj za doziranje.Svaki uređaj za doziranje se elastično pogoni i pojedinačno se reguliše preko računara u kući-štu priključka.

  Svi delovi u uređaju za doziranje su delovi za preciznost. Pažljivo se ophoditi s ovim delovima i izbegavati svaku primenu sile.Ove delove ne prskati uljem, mazivom ili anti-korozivnim sredstvom. Delovi bi se tako zalepili jedni za druge i bili bi porozivni.

  Uređaj za doziranje

  Motor nije dozvoljeno demontirati sa polovine kućišta.

  1

  8

  64

  2

  37

  5

 • 36

  Podešavanje uređaja za doziranjePre započinjanja sa sejanjem potrebno je da se na uređaju za doziranje sprovedu neka pode-šavanja te da se tokom sejanja ista eventualno dodano usklade.

  Uređaj za doziranje

  1. Disk za prenošenje2. Ulazni ravnjač (raster 1-5)3. Strugač sa ručicom za podešavanje (raster 1-9)

  3

  2

  1

  Prilikom montaže demontiranih uređaja za doziranje potrebno je uvek voditi računa da se delovi kućišta mogu manuelno lako primaknuti jedni drugima te da se zatim pričvrste zavrtnjima sa ručkama.Zavrtnje sa ručkama isključivo dotezati rukom!

  Uređaj za doziranje

  1. Klapna za pražnjenje2. Zaštitna rešetka za usisni vazduh3. Žleb za pražnjenje

  Otvaranje uređaja za doziranje pri otvorenom rezervoaru

  ¾ Olabaviti zavrtanj na zapornom ravnjaču. Ravnjač skinuti sa držača i umetnuti u dovod za rezervoar.

  ¾ Zakačiti žleb za pražnjenje i podmetnuti po-sudu.

  ¾ Otvoriti klapnu za pražnjenje i isprazniti uređaj za doziranje.

  ¾ Otvoriti zavrtnje sa ručkama na strani motora i pažljivo skinuti motor sa polovine kućišta.

  ¾ Preostalo seme ukloniti rukom. ¾ Prilikom spajanja polovina kućišta zavrtnji-ma, ne koristiti silu te motor ponovo pažljivo pogurati.

  ¾ Proveriti sedište u području zaptivke prema padajućoj cevi. Prelaz mora dobro da zaptiva. Zaptivka se ne sme biti pomerena.

  ¾ Rukom čvrsto zategnuti zavrtnje sa ručkama.

  3

  2

  1

 • 37

  1

  3

  2

  Seme (1) Disk za prenošenje (2) Ulazniravnjač

  (3) Brisač

  Pod-pritisak(mbar)Vrsta Veličina

  zrna

  Kukuruz

  < 8 mm Zupčasti disk 21 rupa x 4,5 mm 24018916

  Urez 3 Urez 4 - 5 70 - 75

  > 8 mm Zupčasti disk 21 rupa x 5 mm sa rubom 24018910

  Urez 3 Urez 6 - 7 75 - 85

  Suncokret Zupčasti disk 21 rupa x 3 mm24018915

  Urez 2 Urez 5 - 6 60 - 70

  Šećerna repa Rupičasti disk 21 rupa x 3 mm95100642

  Urez 2 Urez 1 - 2 50 - 60

  Previsoko stanje sprečava rad strugača i time predaju zrna, dok prenisko stanje sprečava prihvat zrna.

  3. StrugačStrugač se sa spoljne strane može podesiti od 1 do 9 upotrebom ručice. On samostalno useda u svaki položaj.

  Intenzitet strugača je najveći kada je podešen na 1.Kod dvostrukih mesta, ponovo pomeriti u pravcu 1.Kod izostavljenih mesta dalje pomeriti u pravcu 9.

  Nalepnica za strugač

  Podaci iz tabele su približne vrednosti. Zavisno od semena, radne brzine i drugih fakto-ra je za fino podešavanje eventuatno potrebno izvršiti određena usklađivanja.

  Prvo se upoznajte sa mašinom i steknite isku-stvo vezano za najbolja podešavanja na uređaju za doziranje.

  1. Disk za prenošenjeDisk za prenošenje se preko šupljine na pogonu ne može pogrešno montirati.Ispod diska za prenošenje potrebno je postaviti stabilizacijski disk.

  2. Ulazni ravnjačRadi podešavanja, zavrtanj malo olabaviti, po-desiti disk do ureza te zavrtanj ponovo čvrsto zategnuti.Ravnjač reguliše nivo punjenja zrna u uređaju za doziranje.

  Bl

  (Benennung)

  (Zeichnungsnummer) Blatt

  Datum Name

  Bearb.

  Gepr.

  Norm

  NameDatumÄnderungIndex

  Lfd. Nr. Stück Benennung

  Maßstab:

  Werkstoff

  Maschinen

  DIN Rohmaß

  3-D

  C A D - ZeichnungÄnderungen am Reißbrett sind

  u n t e r s a g t

  Urheberschutz: Für diese technische Unterlagebehalten wir uns alle Rechte vor.

  Werkstück-kanten

  DIN 6784

  Allgemein-toleranz

  HORSCH Maschinen GmbHSitzenhof 1

  92421 Schwandorf

  Gewicht (kg):

  Aufkleber

  1 : 1

  16.12.2010 Thomsen Aufkl. "Abstreifereinstellung

  Maisdosierer"

  00384062

  A4

  Bemaßungen in mm Fehler: Keine Referenz

  schwarze Schrift auf weißem Grund

  3 5 7

  00384062

  91

 • 38

  Problem Uzrok Pomoćpreviše pogrešnih mesta

  Strugač je previše agresivno podešen Uskladiti podešavanje

  Ulazni ravnjač pogrešno podešen Uskladiti podešavanjePodpritisak je prenizak Povećati broj obrtaja ventilatora

  Proveriti vodove i priključke na nezaptivenost

  Zaprljana zaštitna rešetka usisnog vazduha

  Očistiti zaštitnu rešetku

  Previsoka frekventnost zrna Smanjiti radnu brzinuIzobličena ili različita geometrija zrna Smanjiti radnu brzinu

  Povećati podpritisakIzmeniti seme

  Odabran pogrešan disk za prenošenje Izmeniti disk za prenošenjeZaprljan senzor za brojanje zrna Očistiti padajuću cev sa

  isporučenom četkompreviše dvostrukih mesta

  Strugač je premalo agresivno podešen Uskladiti podešavanje

  Previsok podpritisak Smanjiti broj obrtaja ventilatoraOdabran pogrešan disk za prenošenje Izmeniti disk za prenošenje

  Previsok koeficijentvarijacije

  Pogrešno podešen podpritisak Uskladiti broj obrtaja ventilatora

  Previsoka frekventnost zrna Smanjiti radnu brzinuZaprljana zaštitna rešetka usisnog vazduha

  Očistiti zaštitnu rešetku

  Izmena podešavanjaProblemi sa semenom i greške mogu se poja-viti u području prihvata zrna (1) ili u području strugača (2).

  Područje prihvata zrna

  1

  Područje strugača

  2

 • 39

  Padajuća cev

  Nakon predaje zrna u uređaju za doziranje, zrno kroz padajuću cev pada u zemlju.U padajućoj cevi je ugrađen senzor za brojanje zrna. Senzor je osnova za nadziranje setvenih radova.Senzor registruje svako zrno i ovu informaciju javlja računarima.Oni vrednuju podatake i vremena između signa-la za brojanje zrna i na osnovu toga izračunavaju koeficijent varijacije (tačnost u sejanju), izostav-ljena i dvostruka mesta.

  Stoga, padajuća cev i senzor moraju biti pravilno ugrađeni i pričvršćeni. Padajuća cev ne sme biti oštećena ili zaprljana. Naslage prašine na prozoru senzora mogu sprečiti registraciju za senzor te tako biti uzrok za slanje pogrešnih podataka (pogrešnih mesta) računaru.

  Padajuća cev sa senzorom za brojanje zrna

  Održavanje ¾ Svakodnevno čistiti padajuće cevi sa isporu-čenom četkom, pri čemu je potrebno proveriti njeno čvrsto sedište i ugradni položaj.

  ¾ Proveriti izlaz cevi. Izlaz ne sme biti oštećen, jer bi u suprotnom zrna mogla iskočiti tokom polaganja.

  ¾ Proveriti sedište s gornje strane, na zaptivci ulaza cevi. Priključak mora biti zaptiven, kako strane čestice ne bi u njega upale i time uzro-kovale pogrešno signaliziranje broja zrna.

  Valjak za hvatanje

  Nakon izlaza iz padajuće cevi se zrno odmah prihvata od strane valjka za hvatanje te se nežno ugurava u zemlju.Time zrno ne može da iskoči te se tako garantuje ravnomerno polaganje. Valjak za hvatanje stoga ni u kom slučaju ne sme biti oštećen.

  1. Valjak za hvatanje2. Klin za podešavanje sa nalepnicom

  Valjak za hvatanje u novom stanju radi pri naj-dubljoj podešenosti i to približno 5 mm dublje od diskova razgrtača. Pri trošenju diskova razgrtača povećava se razmak.

  1

  2

 • 40

  Pri spuštanju mašine voditi računa o slede-ćemValjci za hvatanje ne smeju biti položeni na ze-mlju. Demontirati valjke za hvatanje. Tek tada se mašina može postaviti na diskove ragrtača. Još je bolje mašinu postaviti na podupirače za odlaganje.Time neće doći do opterećenja diskova ragrtača, a valjci za hvatanje neće biti položeni na zemlju.

  Valjak za hvatanje u "parkirnom položaju"

  Održavanje ¾ Proveriti istrošenost diskova razgrtača. Po potrebi, valjke za hvatanje postaviti u jedan otvor iznad.

  ¾ Valjke za hvatanje svakodnveno proveravati na oštećenja i slobodan hod.

  Valjci koji se teško okreću mogu uzro-kovati kašnjenje u polaganju zrna i time dovesti do neravnomerne raspodele.

  Istrošenost se u najboljem slučaju može meriti u zazoru s prednje strane, između diskova razgr-tača i okvira. U novom stanju je zazor približno 3 mm.

  1. Okvir 2. Disk razgrtača3. Točak za podešavanje dubine

  Kod zazora od približno 8, 18 i 28 mm se valjak za hvatanje mora pojedinačno pomeriti za jedan otvor iznad.

  Nalepnica za podešavanje dubine i valjak za hvatanje

  Pri zameni diskova razgrtača, valjke za hvatanje ponovo postaviti ka dole.

  Usled vlažnih uslova tokom sejanja i lepljive ze-mlje moguća je potreba za demontažom valjaka za hvatanje.Valjak za hvatanje se s gornje strane držača može obrnuto umetnuti i odvesti.

  Maestro Sätiefe ed00384075Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  00384075

  123

  12

  34

  56

  781211

  109

  4

  3 mm 8 mm18 mm28 mm

  ed sep 08DatumEntw.

  DateinameZeichnungsnum

  mer

  MaschineZeichnung

  pfeil

  edsep 08

  Datum

  Entw.

  Dateiname

  Zeichnungsnummer

  Maschine

  Zeichnung

  pfeil

  3 mm

  12

  3

 • 41

  Dubinu sejenja jednako podesiti na svim setvenim aparatima.Kod svake promene podešavanja dubine kontrolisati polaganje semena.

  Ako se polaganje semena dublje postavi, mora se kontrolisati pritisak raonika. Pritisak raonika se po potrebi može povećati da bi se obezbedila dubina sejanja.

  Točkovi za podešavanje dubine moraju biti dovoljno čvrsto ugurani u zemlju i moraju se uvek okretati.Međutim, pritisak ne sme biti veći od potrebnog.

  Podešavanje dubine sejanja

  Dubina sejenja diskova razgrtača se ograničava sa točkovima za podešavanje dubine. Dubina sejenja je podesiva na 12 nivoa od oko 1,5 cm do 9 cm.

  Podešavanje dubine

  1. Točak za podešavanje dubine2. Klin za podešavanje sa nalepnicom

  Podešavanje dubine sejanja ¾ Podići mašinu. ¾ Izvaditi osigurač na klinu za podešavanje. Klin umetnuti u željeno mesto i ponovo osigurati. Pomerenost po nivou je za oko 0,5 cm.

  Redosled mogućnosti za pomeranje je vidljiv na nalepnici pod poz. 1 od 1,5 cm do poz. 12 sa 9 cm.

  Nalepnica za dubinu sejanja i valjak za hvatanje

  Maestro Sätiefe ed00384075Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  00384075

  123

  12

  34

  56

  781211

  109

  4

  1

  2

 • 42

  Podešavanje pritiska raonika

  Prilikom sejanja, okvir sa svojom težinom priti-šće diskove razgrtača do naleganja točkova za podešavanje dubine u zemlju.

  Dodatno se pritisak raonika preko pritiska u po-gonu ventilatora povećava na cilindar za pritisak raonika (vidi plan hidraulike).Pritisak raonika se može podesiti na ventilu pri ventilatoru u funkciji. Po 1 baru pritiska hidraulike se diskovi raonika sa približno 1 kg dodatnog pritiska pritišću u zemlju.

  Podešavanje pritiska raonika

  1. Podešavanje pritiska obrtne glave2. Manometar za pritisak raonika

  U području tragova tegljača se setveni aparati mogu dodatno zategnuti oprugama. Time se mogu izjednačiti dubine tragova tegljača.

  Kroz oba otvora u držaču i oba otvora u para-lelnoj vođici se pritisak raonika može povećati u četiri (4) nivoa.

  Prednja mogućnost = poz. 1Zadnja mogućnost = poz. 4

  12

  Pri pomeranju se mora voditi računa o osiguraču klina. Sigurnosne drške moraju biti postavljene ka gore.Otvorena strana opruge mora pokazivati ka nazad.

  Paralelna vođicaPrilikom sejanja je najbolje da paralelne vođice setvenih aparata budu u vodoravnom položaju.

  Mašina se u polju nosi preko podiznog cilindra na osovini. Aluminijumske podloške na klipnjači služe kao graničnici.Za podešavanje dubine se podloške moraju izvaditi ili umetnuti, dok paralelne vođice uređaja Maestro ne budu u vodoravnom položaju.

  Paralelna vođica

  Za pomeranje, mašinu blago podignuti te broj podloški podjednako korigovati s obe strane.

  Maistro Hydr. Schardruck ed 11 41 00380527Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  00380527 L 00380527 R

  Poz. 1 (kg)

  Poz. 2 (kg)

  Poz. 3 (kg)

  Poz. 4 (kg)

  30 45 60 90

  Pravac vožnjeddddd

 • 43

  Diskovi razgrtača za pojedinačno zrnoDiskovi razgrtača se otvaraju preko rasporeda setvenog kanala klinastog oblika radi polaganja zrna. Da se diskovi razgrtača ne bi blokirali i nerav-nomerno istrošili su diskovi pod blagim predna-ponom spreda zavrnuti jedan prema drugom.

  Usled habanja se smanjuje prednapon, a diskovi se više ne dodiruju.Tada se diskovi moraju zameniti ili ponovo podesiti.

  ¾ Odvrnuti točkove za podešavanje dubine (vidi poglavlje Točkovi za podešavanje dubine).

  ¾ Skinuti poklopac, odvrnuti zavrtanj (1) i skinuti sa diskom razgrtača.

  ¾ Zavisno od nivoa istrošenosti, skinuti distan-cione ploče (2) i postaviti spolja na zavrtanj.

  ¾ Disk razgrtača ponovo pričvrstiti pomoću zavrtnja i zategnuti sa 120 Nm.

  ¾ Izvršiti izmene na oba diska razgrtača i pro-veriti prednapon i slobodan hod.

  Nakon izmene na diskovima razgrtača proveriti položaj točkova za podešavanje dubine.

  12

  StrugačIzmeđu diskova razgrtača je postavljen jedan strugač. Njime se izbegava lepljenje i blokiranje rada diskova razgrtača.

  Strugač je u sopstvenom držaču pokretan. Time na njemu ne dolazi do taloženja i lakše se čisti, čak i kada je zemlja lepljiva.

  Održavanje ¾ Strugače u funkciji redovno proveravati na istročenost i pričvršćenost, i to najmanje jed-nom sedmično.

  ¾ Prilikom zamene diskova razgrtača, takođe zameniti i strugače.

  Kod svih radova vezanih za popravke i održavanje, prilikom kojih se mašina podiže se ista mora osigurati odgova-rajućim predmetima. Ne smeju se spro-voditi radovi ispod podignutih mašina bez osiguravajućih elemenata.

  Koristiti neophodnu zaštitnu opremu kod svih radova vezanih za popravke i održavanje.

 • 44

  Točkovi za podešavanje dubinePrilikom sejenja, točkovi za podešavanje dubine moraju biti priljubljeni na diskove i iste čistiti. Položaj točkova prema diskovima se po potrebi može promeniti.Ako se diskovi razgrtača zbog istrošenosti nađu bliži jedan drugom, potrebno je naknadno pode-siti točkove za podešavanje dubine.

  ¾ Odvrnuti zavrtanj (1) i skinuti točak. ¾ Redosled montiranja izmeniti u skladu sa dosednim diskovima (2). Zavisno od rastojanja, iznutra skinuti jedan dosedni disk i postaviti ga spolja pored za-vrtnja.

  ¾ Točak nataknuti i ponovo osigurati zavrtnjem (1).

  Ako se točkovi za podešavanje dubine i dalje moraju podesiti, odvrnuti zavrtanj (3) te od-govaraćuje izmeniti podloške (4) u redosledu montaže.

  Održavanje ¾ Valjke za podešavanje dubine svakodnevno proveravati na oštećenja, slobodan hod i črvsto sedište.

  ¾ Unutrašnja obrtna površina mora da naleže na diskove razgrtača. Po potrebi naknadno podesiti.

  ¾ Obe mazalice podmazivati svake sedmice. ¾ Svakodnevno proveravati podešavanje dubi-ne polaganja.

  UlagačiUlagači se troše usled rasporeda setvenog kanala u obliku slova "V" i pritišću zrna u zemlju.

  Konsolidacija ulagača može se prilagoditi uslo-vima zemljišta i dubini sejanja preko poluge za podešavanje.

  Podešavanje ulagača

  Podešavanje konsolidacije ¾ Podići blago mašinu. ¾ Polugu za podešavanje iz blokade povući unazad i uklopiti u novi položaj.

  Podešavanje poluge unazad povećava konsolidaciju.Prednapon opruge jednako podesiti na svim setvenim aparatima.

  Kod svake promene na ulagaču kontrolisati pritisak raonika i polaganje semena. Svaka promena podešavanja može da deluje na polaganje semena.

  Kod začepljenja nastalih usled kamenčića ili žetvenih ostataka se jedan od dva ulagača može pomeriti ka napred. Pomeranje ova valjka smanjuje opasnost od začepljenja.

  OdržavanjeValjke svakodnevno proveravati na oštećenja, slobodan hod i črvsto sedište.

  1

  3

  44

  2

 • 45

  Održavanje ¾ Svakodnevno proveravati podešenost i pri-čvršćenost.

  ¾ Svakodnevno proveravati istrošenost i slobo-dan hod zvezdastih diskova.

  Osnova za čišćenje

  Osnova za čišćenje

  Pomeriti visinu osnova za čišćenjeOsnove za čišćenje se na držaču mogu pomeriti po visini.

  ¾ Podići blago mašinu. ¾ Izvaditi klin, pomeriti osnovu za čišćenje te klin ponovo umetnuti i osigurati.

  Dleto za čišćenje se uglavljuje na držač pomoću dva uglavna zavrtnja i može se kontinuirano pomerati.

  Držač za osnovu za čišćenje je zavrnut za okvir. Zavrtanj se po potrebi može skinuti te se kom-pletan držač može pomeriti.

  Jednako podesiti sve osnove za čišćenje.

  Održavanje ¾ Svakodnevno proveravati podešenost, pri-čvršćenost i istrošenost dleta i osnove za čišćenje.

  Čistač kamenčića

  Za čistače kamenčića se mogu primeniti zvez-dasti diskovi i osnove za čišćenje.Zvezdasti diskovi jednim obrtajem otklanjanju kamenčiće i velike grumene zemlje iz područja sejanja, a osnove za čišćenje guraju iste na stranu.

  Radna visina čistača kamenčića se nalazi di-rektno na površini polja. Isti se takođe može neznatno uroniti u zemlju. Podešavanje visine

  Mašinu podići i podupreti odgovaraju-ćim predmetima. Ne smeju se sprovo-diti radovi ispod podignutih mašina bez osiguravajućih elemenata.Pažnja, opasnost od povrede na oštrim delovima mašine.

  Zvezdasti diskovi za čišćenjeZvezdasti diskovi za čišćenje naležu na klinove za podešavanje i po potrebi se mogu pomeriti ka gore.

  Zvezdasti diskovi za čišćenje

  Podešavanje visine ¾ Osigurati mašinu kako se ne bi otkotrljala, te podići i postaviti odgovarajuću sigurnosnu potporu.

  ¾ Skinuti osigurač klina, podići nosač, izvući klin, staviti u novi položaj i osigurati. Jednako podesiti sve čistače kamenčića.

 • 46

  Pomoć kod smetnji MaestroMaestroSmetnja Mogući uzroci PomoćJedan red ne seje Strano telo u rezervoaru za seme ili

  u uređaju za doziranjeOčistiti rezervoar za seme i uređaj za doziranje

  Prekinut priključak za podpritisak Proveriti priključak za pritisak i crevoMotor u kvaru Zameniti motor

  Jedinica za sejanje ne radi Strano te