คู่มือผู้ใช้ Lenovo S200 · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  07-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of คู่มือผู้ใช้ Lenovo S200 · PDF file...

 • คู่มือผู้ใช้

  Lenovo S200

  ประเภทเครื่อง: 10HQ และ 10HR

 • หมายเหตุ: ก่อนการใช้ข้อมูลนี้และผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุน โปรดแน่ใจว่าได้อ่านและทำความเข้าใจ “โปรดอ่านข้อมูลนี้

  ก่อน: ข้อมูลสำคัญด้านความปลอดภัย” บนหน้าที่ v และ ภาคผนวก F “ประกาศ” บนหน้าที่ 97

  ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่สี่ (พฤษภาคม 2016)

  © Copyright Lenovo 2015, 2016.

  ประกาศเกี่ยวกับสิทธิ์แบบจำกัดและได้รับการกำหนด: หากมีการนำเสนอข้อมูลหรือซอฟต์แวร์ตามสัญญา General Services

  Administration “GSA” การใช้ การผลิตซ้ำ หรือการเปิดเผยจะเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในสัญญาหมายเลข GS-35F-

  05925

 • สารบัญ โปรดอ่านข้อมูลนี้ก่อน: ข้อมูลสำคัญ

  ด้านความปลอดภัย . . . . . . v ก่อนใช้คู่มือนี้ . . . . . . . . . . . . . . . . . v

  บริการและการอัปเกรด . . . . . . . . . . . . . v

  การป้องกันไฟฟ้าสถิต . . . . . . . . . . . . . . vi

  สายไฟและอุปกรณ์แปลงไฟ . . . . . . . . . . . vii

  สายไฟพ่วงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง . . . . . . . . . vii

  เต้าเสียบและเต้ารับ. . . . . . . . . . . . . . viii

  อุปกรณ์ภายนอก . . . . . . . . . . . . . . viii

  การระบายความร้อนและระบายอากาศผลิตภัณฑ์ . . viii

  สภาพแวดล้อมการทำงาน . . . . . . . . . . . . ix

  คำชี้แจงข้อบังคับที่เกี่ยวกับเลเซอร์ . . . . . . . . . x

  คำชี้แจงเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ . . . . . . . . . . . xi

  การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา . . . . . . . xi

  บทที่ 1. ภาพรวมผลิตภัณฑ์ . . . . . . . 1 ตำแหน่งของฮาร์ดแวร์ . . . . . . . . . . . . . 1

  ด้านหน้า . . . . . . . . . . . . . . . . 1

  ด้านหลัง . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ . . . . . . . . . 6

  ชิ้นส่วนต่างๆ บนแผงระบบ . . . . . . . . . 8

  ป้ายประเภทและรุ่นเครื่อง . . . . . . . . 10

  คุณลักษณะ . . . . . . . . . . . . . . . . 10

  ข้อกำหนด . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  โปรแกรม . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  การเข้าถึงโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ . . . . 14

  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Lenovo. . . 15

  บทที่ 2. การใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ . . 17 การลงทะเบียนคอมพิวเตอร์ . . . . . . . . . . 17

  การตั้งค่าระดับเสียงคอมพิวเตอร์. . . . . . . . . 17

  การเพิ่มไอคอนในพื้นที่การแจ้งเตือน Windows . . . 17

  การใช้ดิสก์ . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ไดรฟ์ออพติคัล . . . 18

  การจัดการและจัดเก็บดิสก์ . . . . . . . . 18

  การเล่นและการถอดดิสก์ . . . . . . . . . 19

  การบันทึกดิสก์ . . . . . . . . . . . . 19

  การเชื่อมต่อเครือข่าย . . . . . . . . . . . . . 20

  การเชื่อมต่อ Ethernet LAN. . . . . . . . 20

  การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย. . . . . . . . . 20

  การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่สามารถใช้ Bluetooth ได้ . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

  บทที่ 3. คุณและคอมพิวเตอร์ของคุณ . 23 การจัดเตรียมพื้นที่ทำงานของคุณ . . . . . . . . 23

  แสงจ้าและการจัดแสงไฟ . . . . . . . . . 23

  การหมุนเวียนอากาศ . . . . . . . . . . 23

  ตำแหน่งเต้ารับไฟฟ้าและความยาวของสายไฟ. 24

  ความสะดวกสบาย . . . . . . . . . . . 24

  ข้อมูลการใช้งาน . . . . . . . . . . . . . . . 25

  การทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ . . . . . . . . . 28

  การบำรุงรักษา . . . . . . . . . . . . . . . 29

  เคล็ดลับการบำรุงรักษาพื้นฐาน . . . . . . 29

  การบำรุงรักษาที่ดี . . . . . . . . . . . 29

  ปรับปรุงให้คอมพิวเตอร์เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ . 30

  การเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ . . . . . . . . . . 31

  บทที่ 4. ความปลอดภัย . . . . . . . . 33 การล็อคคอมพิวเตอร์ . . . . . . . . . . . . . 33

  การล็อคฝาครอบคอมพิวเตอร์ . . . . . . . 33

  การเชื่อมต่อสายล็อคแบบ Kensington . . . 34

  การดูและการเปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย ในโปรแกรม Setup Utility . . . . . . . . . . . 34

  การป้องกันการเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับ อนุญาต . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  การใช้และการทำความเข้าใจไฟร์วอลล์ . . . . . . 35

  การป้องกันข้อมูลจากไวรัส . . . . . . . . . . . 36

  บทที่ 5. การกำหนดค่าขั้นสูง. . . . . . 37

  © Copyright Lenovo 2015, 2016 i

 • การใช้โปรแกรม Setup Utility. . . . . . . . . . 37

  การเปิดโปรแกรม Setup Utility . . . . . . 37

  การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอุปกรณ์ . . . . 37

  เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะ Automatic Power On . . . . . . . . . . . . . . 38

  การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดที่สอดคล้อง กับ ErP LPS . . . . . . . . . . . . . 38

  การใช้รหัสผ่าน BIOS . . . . . . . . . . 39

  การเลือกอุปกรณ์การเริ่มต้นระบบ . . . . . 41

  การออกจากโปรแกรม Setup Utility . . . . 42

  การอัพเดต BIOS . . . . . . . . . . . . . . 42

  บทที่ 6. การแก้ไขปัญหา การวินิจฉัย และการกู้คืน. . . . . . . . . 43

  ขั้นตอนพื้นฐานสำหรับแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ . . . . 43

  การแก้ไขปัญหา . . . . . . . . . . . . . . . 44

  ปัญหาเกี่ยวกับการเริ่มต้นระบบ . . . . . . 44

  ปัญหาเกี่ยวกับเสียง. . . . . . . . . . . 44

  ปัญหาเกี่ยวกับซีดี . . . . . . . . . . . 45

  ปัญหาเกี่ยวกับดีวีดี . . . . . . . . . . . 46

  ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว . . . . . . . 47

  ปัญหาเกี่ยวกับไดรฟ์จัดเก็บ . . . . . . . . 47

  ปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย . . . . . . . . . 48

  ปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ . . . . . . . 51

  ไม่สามารถเข้าใช้งานขั้วต่ออนุกรมได้