Akt 1 Score

49
& & ? ã ã ã & & V ? & ? & & B ? t c c c c c c c c c c c c c c c c c tr. tr. con sordino tp. gong tamb. Mil. ptti. a 2 s a t b pfte. vl. I vl. II vla. vc. cb. arco arco arco arco arco Presto q = 170 p p p p p p p p p p p p p p p p p œ œ œ . ˙ œ Œ œ . œ . œ . œ Œ œ . œ . œ . œ Œ ˙ w w w w œ Œ œ . œ . œ . œ Œ œ . œ . œ . œ Œ ˙ w Ø œ Œ œ . œ . œ . œ Œ œ . œ . œ . œ Œ ˙ w 4 Ó Œ œ b œ œ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Ó Œ R œ 4 Ó Œ R œ 4 œ Œ œ . œ . œ . 4 œ Œ œ . œ . œ . 4 œ Œ ˙ 4 4 p w w œ œ . œ . ˙ œ œ . œ . ˙ œ Œ œ . œ . œ . œ Œ œ . œ . œ . œ Œ ˙ w w w w w w w w œ Œ œ . œ . œ . œ Œ œ . œ . œ . œ Œ ˙ w Kamien MedTaf Akt 1

description

c c c c p p p p p p p p p p p p p p p p p & ? ww w & & & & & & ã ã ã tr. con sordino ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Presto q = 170 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ gong tamb. Mil. ptti. a 2 pfte. vc. cb. vla. vl. II vl. I tp. b arco arco arco arco arco a tr. s t 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Transcript of Akt 1 Score

Page 1: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

ccccccc

c

c

c

ccc

c

c

c

c

tr.

tr. con sordino

tp.

gong

tamb. Mil.

ptti. a 2

s

a

t

b

pfte.

vl. I

vl. II

vla.

vc.

cb.

arco

arco

arco

arco

arco

Presto q = 170

ppppppp

p

p

p

ppp

p

p

p

p

∑∑∑∑∑∑∑

∑œ œ œ .˙

œ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

w

∑∑∑∑∑∑∑

∑www

œ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

∑∑∑∑∑∑∑

∑∑

œ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

w

4Ó Œ œb œ œ4 ∑4 ∑4

∑4

∑4

∑4 ∑4 ∑4 ∑4 ∑

4Ó Œ ‰ ≈ Rœ

4Ó Œ ‰ ≈ Rœ4

œ Œ œ. œ. œ.4œ Œ œ. œ. œ.4œ Œ ˙4 ∑4 ∑

p

w∑∑

w∑∑∑

∑œœ .œ .˙

œœ .œ .˙

œ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

w

w∑∑∑∑∑∑

∑wwwwww

œ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

w

KamienMedTaf

Akt 1

Page 2: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

Ø

Ø

7

w7 ∑7 ∑7

∑7

∑7

∑7 ∑7 ∑7 ∑7 ∑

7 ∑7 ∑7

œ Œ œ. œ. œ.7œ Œ œ. œ. œ.7œ Œ ˙7 ∑7w

∑∑∑∑∑∑∑

∑∑

œ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

∑p

∑∑∑∑∑∑

œ .˙a a

wwww

œ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

ww

10 ∑10 ∑10 ∑10

∑10

∑10

∑10

w10

œ Œ œ- œ-a a a

10 ∑10 ∑

10˙ œ œ10www10

œ Œ œ. œ. œ.10œ Œ œ. œ. œ.10œ Œ ˙10

w10w

Ø

∑∑∑∑∑∑

w

wa

w...˙̇̇ Œ

œ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

ww

pÓ Œ œb œ œ

∑∑∑∑∑∑

∑œœœ Œ œœœ œœœ

œ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

w∑

p

13

w13 ∑13 ∑13

∑13

∑13

∑13

œ .˙a a

13 ∑13 ∑13 ∑

13 .˙ œ13www13

œ Œ œ. œ. œ.13œ Œ œ. œ. œ.13œ Œ ˙13w13w

2

Page 3: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~Øw

∑∑∑∑∑

w

œ Œ œ- œ-a a a

∑˙ œ œwww

œ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

w

∑∑∑∑∑∑

w

wa

w...˙̇̇ Œ

œ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

w

w

π P

16 ∑16 ∑16œ Œ Ó16

∑16

∑16

∑16

˙ Ó16

˙ Ó16 ∑16 ∑

16 ∑16œœœ Œ œœœ œœœ16

œ Œ œ. œ. œ.16œ Œ œ. œ. œ.16œ Œ ˙16w16 ∑

∑∑∑∑∑∑∑

˙ ˙Du sza

∑wwwœ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

ww

∑∑∑∑∑∑∑

.œ Jœ œ Œtwo ja

∑œœœ Œ Œ ‰ œ œ

œ ‰ jœ ‰ jœ œœ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

œ Œ ˙

ww

19 ∑19 ∑19 ∑19

∑19

∑19

∑19 ∑19 ∑19 ∑19œ œ œ œszu ka prze zna

19 ∑19www19

œ Œ œ. œ. œ.19œ Œ œ. œ. œ.

19œ Œ ˙19

w19w

- - - - -

3

Page 4: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

∑∑∑∑∑∑∑

.œ Jœ œ Œcze nia,

Ó Œ ‰ œ œœœœ Œ Œ ‰ œ œœ ‰ jœ ‰ jœ œœ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

œ Œ ˙

ww

∑∑∑

w∑∑∑

˙ œ œpo kie rujwwwwwwœ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

ww

22 ∑22 ∑22 ∑22

∑22

∑22

∑22 ∑22 ∑22 ∑22˙ œ Œnią gdyż

22̇̇˙ Ó22˙̇̇ Œ ‰ œ œ22

œ ‰ jœ ‰ jœ œ22œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ22œ Œ ˙22

w22w

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œnie wi do mą

∑wwwœ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

ww

pÓ Œ œb œ œ

∑˙ Ó

∑∑∑∑

˙ Ójest.

Ó Œ ‰ œ œœœœ Œ Œ ‰ œ œ

œ ‰ jœ ‰ jœ œœ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

œ Œ ˙

ww

25

w25 ∑25 ∑25

∑25

∑25

∑25 ∑25

wa

25

waa

25˙ ˙O czy

25www25www25

œ Œ œ. œ. œ.25œ Œ œ. œ. œ.25œ Œ ˙25

w25w

- - - - - - -

4

Page 5: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

Ÿ~~~~~~~~~~~Øw

∑∑∑∑∑∑

.œ Jœ œ Œtwo je˙̇̇

Œ ‰ œ œ

˙̇̇ Œ ‰ œ œ

œ ‰ jœ ‰ jœ œœ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

œ Œ ˙

ww

∑∑∑∑∑∑∑

waaaaaaaa

wa

œ œ œ œsą w nią za pawwwwwwœ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

ww

28 ∑28 ∑28 ∑28

∑28

∑28

∑28 ∑28 ∑28 ∑28 .œ Jœ œ Œtrzo ne.

28˙̇̇

Œ ‰ œ œ28˙̇̇ Œ ‰ œ œ28

œ ‰ jœ ‰ jœ œ28œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ28œ Œ ˙28

w28w

π P

∑∑

œ Œ Ó∑∑∑∑

wa

wa

œ œ œ œLecz to właśniewwwwwwœ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

ww

∑∑∑∑∑∑∑

.œ Jœ œ Œo na,˙̇̇

Œ ‰ œ œ

˙̇̇ Œ ‰ œ œ

œ ‰ jœ ‰ jœ œœ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

œ Œ ˙

ww

31 ∑31 ∑31 ∑31

∑31

∑31

∑31 ∑31w

a31

wa

31œ œ œ œcze ka na twój

31www

31www31

œ Œ œ. œ. œ.31œ Œ œ. œ. œ.

31œ Œ ˙31

w31w

- - - - - - -

5

Page 6: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

∑Ó Œ ‰ Jœ

∑∑∑∑∑

˙ Ógest.˙̇̇

Œ ‰ œ œ...˙̇̇ Œ

œ ‰ jœ ‰ jœ œœ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

œ Œ ˙

ww

π

∑w

∑w

∑∑

œ œ œ œTen stan za wie

wa

œ œ œ œTen stan za wie

œ œ œ œTen stan za wie

wwwœœœ Œ œœœ œœœ œœœœ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

œ Œ œ. œ. œ.w

34 ∑34w34 ∑34

∑34

∑34

∑34

.œ jœ œ œsze nia na

34 ∑34

.œ jœ œ œsze nia na

34 .œ Jœ œ œsze nia na

34Ó Œ ‰ œ œ34œœœ ‰ jœœœ ‰ jœœœ œœœ34

œ ‰ jœ ‰ jœ œ34œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ34œ Œ ˙34

œ ‰ jœ ‰ jœ œ34w

S

∑œ Œ Ó

∑∑∑∑

.œ jœ œ œzy wasz ro

wa

.œ jœ œ œzy wasz ro

.œ Jœ œ œzy wasz rowwwœœœ Œ œœœ œœœ œœœœ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

œ Œ œ. œ. œ.w

∑∑∑∑∑∑

.œ jœ œ Œzpa czą,

.œ jœ œ Œzpa czą,

.œ Jœ œ Œzpa czą,

Ó Œ ‰ œ œœœœ ‰ jœœœ ‰ jœœœ œœœœ ‰ jœ ‰ jœ œœ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

œ Œ ˙

œ ‰ jœ ‰ jœ œw

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

6

Page 7: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

π

37 ∑37w37 ∑37

∑37

∑37

∑37

œ œ Œ œli czysz, że

37

wa

37

œ œ Œ œli czysz, że

37œ œ Œ œli czysz,czysz, że

37www37œœœ Œ œœœ œœœ œœœ37

œ Œ œ. œ. œ.37œ Œ œ. œ. œ.37œ Œ ˙37

œ Œ œ. œ. œ.37w

∑w

∑∑∑∑

.œ jœ œ Œwnę trze

.œ jœ œ Œwnę trze

.œ Jœ œ Œwnę trze

Ó Œ ‰ œ œ

œœœ ‰jœœœ ‰ jœœœ œœœ

œ ‰ jœ ‰ jœ œœ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

œ Œ ˙

œ ‰ jœ ‰ jœ œw

∑.˙ œ œ∑∑∑∑

œ œ œ œzna jdzie dro gę

.˙ Œa

œ œ œ œzna jdzie dro gę

œ œ œ œzna jdzie dro gę...˙̇̇ Œœœœ Œ œœœ œœœœ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

œ Œ œ. œ. œ.w

Sp

40 ∑40œ Œ Ó40˙ Ó40

∑40

∑40

∑40

˙ Ótwą.

40

˙ Óa

40

˙ Ótwą.

40˙ Ótwą.

40www40www40

œ ‰ jœ ‰ jœ œ40œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ40œ Œ ˙40

œ ‰ jœ ‰ jœ œ40w

π

∑w

∑w

∑∑

œ Œ œ œLecz to tyś

œ Œ œ œLecz to tyś

œ Œ œ œLecz to tyś

œ Œ œ œLecz to tyś

œœœ Œœœœ œœœ œœœ

œœœ Œ œœœ œœœ œœœœ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

œ Œ œ. œ. œ.

w

∑w

∑∑∑∑

.œ jœ œ Œje steś

.œ jœ œ Œje steś

.œ jœ œ Œje steś

.œ Jœ œ Œje steśœœœ ‰ J

œœœ ‰ Jœœœ œœœ

œœœ ‰jœœœ ‰ jœœœ œœœ

œ ‰ jœ ‰ jœ œœ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

œ Œ ˙

œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

w

- - - - -

- - - - -

-

- - - - -

7

Page 8: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

Ÿ~~~~~~~~~

43 ∑43w43 ∑43

∑43

∑43

∑43

œ œ œ œswo im prze wo

43

œ œ œ œswo im prze wo43

œ œ œ œswo im prze wo

43œ œ œ œswo im prze wo

43œœœ Œ

œœœ œœœ œœœ43œœœ Œ œœœ œœœ œœœ43

œ Œ œ. œ. œ.43œ Œ œ. œ. œ.

43œ Œ ˙43œ Œ œ. œ. œ.

43w

S p

∑œ Œ Œ ‰ Jœ

∑∑∑∑

.œ jœ œ Œdni kiem,

.œ jœ œ Œdni kiem,

.œ jœ œ Œdni kiem,

.œ Jœ œ Œdni kiem,œœœ ‰ J

œœœ ‰ Jœœœ œœœ

œœœ ‰jœœœ ‰ jœœœ œœœ

œ ‰ jœ ‰ jœ œœ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

œ Œ ˙

œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ

w

∑w

˙ Ó∑∑∑

œ œ œ œde cy du jesz

œ œ œ œde cy du jesz

œ œ œ œde cy du jesz

œ œ œ œde cy du jesz

œœœ Œœœœ œœœ œœœ

œœœ Œ œœœ œœœ œœœœ Œ œ. œ. œ.œ Œ œ. œ. œ.

œ Œ ˙

œ Œ œ. œ. œ.

w

46 ∑46w46 ∑46w46

∑46

∑46

œ Œ œ œsam, czy po

46

œ Œ œ œsam, czy po46

œ Œ œ œsam, czy po

46œ Œ œ œsam, czy po

46œœœ ‰ J

œœœ ‰ Jœœœ œœœ

46œœœ ‰jœœœ ‰jœœœ œœœ

46

œ ‰ jœ ‰ jœ œ46œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ46œ Œ ˙46œ ‰ Jœ ‰ Jœ œ46w

p

∑w

∑∑∑∑

œ œ œ œdą żasz dro gą

œ œ œ œdą żasz dro gą

œ œ œ œdą żasz dro gą

œ œ œ œdą żasz dro gąœœœ Œ

œœœ œœœœœœ Œ œœœ œœœœ Œ œ œœ Œ œ œ

œ Œ Œ œ

œ Œ œ œ

w

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PP

∑w

œ Œ Ó∑∑∑

wswą.

wswą.wswą.wswą.

wwwwwwww

w

w

w

P

P

49 ∑49 ∑49˙ Ó49w49

∑49w49 ∑49 ∑49 ∑49 ∑

49 ∑49 ∑49 ∑49 ∑49 ∑49 ∑49 ∑

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

8

Page 9: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

rall.

∑∑∑∑∑∑∑

œb œ œ œ œ œ œ œ∑∑

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ œ œ œb œ∑∑

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

a tempo

52 ∑52 ∑52 ∑52

∑52

∑52

∑52 ∑52 ∑52 ∑52 ∑

52

w52www52 ∑52 ∑52 ∑52 ∑52w

∑∑∑∑∑∑∑

wwww∑

w

∑∑∑∑∑∑∑

∑∑∑

w

55 ∑55 ∑55 ∑55

∑55

∑55

∑55 ∑55 ∑55 ∑55 ∑

55 ∑55 ∑55 ∑55 ∑55 ∑55 ∑55w

∑∑

œ œ Ó∑∑∑∑

∑∑∑

w

∏Œ œ œ œ

∑∑∑∑∑∑

∑∑∑

w

58Ó Œ œ58 ∑58 ∑58

∑58

∑58

∑58 ∑58 ∑58 ∑58 ∑

58 ∑58 ∑58 ∑58 ∑58 ∑58 ∑58w

9

Page 10: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

w∑∑∑∑∑∑

∑∑∑

w

w∑∑∑∑∑∑

∑∑

œ- œ- œ- œ- Œ

œ- œ- œ- œ- Œ

w

61 ∑61 ∑61œ œ Ó61

∑61

∑61

∑61 ∑61 ∑61 ∑61 ∑

61 ∑61 ∑61 ∑61 ∑61 ∑61 ∑61w

∑∑∑∑∑∑∑

∑∑

œ- œ- œ- œ- Œ

œ- œ- œ- œ- Œ

w

∑∑∑∑∑∑∑

∑∑∑

œ- œ- œ- œ- Œ

w

64 ∑64 ∑64 ∑64

∑64

∑64

∑64 ∑64 ∑64 ∑64 ∑

64 ∑64www64

œ- œ- œ- œ- Œ64œ- œ- œ- œ- Œ64 ∑64 ∑64w

∑∑∑∑∑∑∑

œœ œœ œœ ˙̇www

œ- œ- œ- œ- Œ

œ- œ- œ- œ-Œ

w

∑∑∑∑∑∑∑

wa

œœ œœ œœ œœ œœ œœœœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœœ- œ- œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ- œ- œ-w

10

Page 11: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

67 ∑67 ∑67 ∑67

∑67

∑67

∑67 ∑67 ∑67 ∑67w

67‰ Jœœ ‰ Jœœ œœ œœ

67‰ jœœœ ‰jœœœ œœœ œœœ

67‰ jœ- ‰ jœ- œ- œ-67‰ Jœ- ‰ Jœ- œ- œ-67‰ Jœ- ‰ Jœ- œ- œ-67‰ jœ-

‰ jœ- œ- œ-67w

∑w

œ œ œ œ œ œ œ œ∑∑∑∑

Ó ˙#a

wa

w

œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

œœ.œœ.œœ.œœ.œœ.œœ.œœ.œœ.

œ- œ- œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ- œ- œ-w

F

F

F

∑w

œ œ œ œ œ œ œ œ∑∑∑

wa

.˙ Œ

w

.˙ Œ

œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.

œœ.œœ.œœ.œœ.œœ.œœ.œœ.œœ.

‰ jœ- ‰ jœ- œ- œ-‰ Jœ- ‰ Jœ- œ- œ-

‰ Jœ- ‰ Jœ- œ- œ-

‰ jœ-‰ jœ- œ- œ-

w

pizz.

F

F

F

F

F

FF

F

F

F

70 ∑70 ∑70 ∑70

∑70œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ70

∑70 ∑70

œ jœ jœ œ ŒGnie wem swym,70 ∑

70œ Jœ Jœ œ ŒGnie wem swym,

70 ∑70 ∑70

œ œ- œ- Ó70œ œ- œ- Ó70œœ Œ Œ œœ70

œ Œ Œ œ70œ Œ Œ œ

∑∑∑∑

œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ∑∑

œ jœ jœ œ Œwzbu rzasz sztorm,∑

œ Jœ Jœ œ Œwzbu rzasz sztorm,

∑∑

œ- œ- œ- Óœ- œ- œ- Óœœ Œ Œ

œœ

œ Œ Œ œœ Œ Œ œ

- -

- -

11

Page 12: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

Ÿ~~~~~~

∑∑

Ó ˙∑

œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ∑∑

œ jœ jœ œ Œni szczysz ład,∑

œ Jœ Jœ œ Œni szczysz ład,

∑∑

œ- œ- œ- Ó

œ- œ- œ- Óœœ Œ Ó

œ Œ Ó

œ Œ Ó

arco

73 ∑73 ∑73 ∑73

∑73

Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ73

∑73

œ œ œ œkru szysz ska ły.

73

œ œ œ œkru szysz ska ły.73

œ œ œ œKru szysz ska ły

73œ œ œ œkru szysz ska ły.

73 ∑73 ∑73‰ œ. œ. œ. ˙73‰ œ. œ. œ. ˙

73Œ œ ˙73

œ œ ˙73Œ œ ˙

∑∑∑∑

œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ∑

œ jœ jœ œ ŒSpię trzasz toń

œ jœ jœ œ ‰ jœSpię trzasz toń za

wa

œ Jœ Jœ œ ‰ JœSpię trzasz toń za

∑∑

œ- œ- œ- Ó

œ- œ- œ- Ó

w

.˙ œw

∑∑∑∑

œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ∑∑

œ jœ jœ œ ‰ jœle wasz świat a

waœ Jœ Jœ œ ‰ Jœle wasz świat a

∑∑

œ- œ- œ- Óœ- œ- œ- Ów

.˙ œw

76 ∑76 ∑76 ∑76

∑76œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ76

∑76 ∑76

œ œ œ œje steś ty lko,76

wa

76œ œ œ œje steś ty lko,

76 ∑76 ∑76

œ- œ- œ- Ó76œ- œ- œ- Ó76w76

.˙ Œ76w

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- -

- - -

12

Page 13: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

Ÿ~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~

∑∑

Ó ˙∑

Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ∑

jœ jœ jœ jœ œ œta ki ba rdzo ma ły.jœ jœ jœ jœ œ œta ki ba rdzo ma ły.

œ œ œ œta ki ma ły

Jœ Jœ Jœ Jœ œ œta ki ba rdzo ma ły.

∑∑

œ. œ. œ. œ. ˙œ. œ. œ. œ. ˙œ. œ. œ. œ. ˙

œ. œ. œ. œ. ˙œ. œ. œ. œ. ˙

pizz.

∑∑∑∑

œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ∑∑

œ jœ jœ œ œGnie wem swym, wstrzy∑

œ Jœ Jœ œ œGnie wem swym, wstrzy

∑∑

œ- œ- œ- Ó

œ- œ- œ- Óœœ Œ Œ œœ

œ Œ Œ œœ Œ Œ œ

79 ∑79 ∑79Ó ˙79

∑79œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ79

∑79 ∑79

œ jœ jœ œ œmu jesz nurt, wy79 ∑

79œ Jœ Jœ œ œmu jesz nurt, wy

79 ∑79 ∑79

œ- œ- œ- Ó79œ- œ- œ- Ó79œœ Œ Œ

œœ79

œ Œ Œ œ79œ Œ Œ œ

∑∑∑∑

œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ∑

Ó Œ œni

œ jœ jœ œ œpa lasz grunt, niÓ Œ œ

ni

œ Jœ Jœ œ œpa lasz grunt, ni

∑∑

œ- œ- œ- Ó

œ- œ- œ- Óœœ Œ Ó

œ Œ Ó

œ Œ Ó

arco

∑∑

Ó ˙∑

Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ∑

œ œ œ jœ jœszczysz świat ca ły. Wy

œ œ œ jœ jœszczysz świat ca ły. Wy

œ œ œ œszczysz świat ca ły

œ œ œ jœ jœszczysz świat ca ły. Wy

∑∑

‰ œ. œ. œ. ˙

‰ œ. œ. œ. ˙

Œ œ ˙

‰ œ œ ˙

Œ œ ˙

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - -

- - - - - -

13

Page 14: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

b

b

b

b

b

bbb

b

b

b

b

Ÿ~~~~~~

82 ∑82 ∑82 ∑82

∑82œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ82

∑82

œ jœ jœ ˙rzu casz zło,

82

œ jœ jœ œ œrzu casz zło, po82

wa

82œ Jœ Jœ œ œrzu casz zło, po

82 ∑82 ∑82

œ- œ- œ- Ó82œ- œ- œ- Ó82w82

.˙ œ82w

∑∑

Ó ˙∑

œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ∑

Ó Œ œajœ œ jœ œ œ

zby wasz się go, a

wa

Jœ œ Jœ œ œzby wasz się go, a

∑∑

œ- œ- œ- Óœ- œ- œ- Ów

.˙ œw

∑∑∑∑

œ ‰ œ œ Jœ ‰ Œ∑

œ œ œ œje steś ta ki

œ œ œ œje steś ta ki

wa

œ œ œ œje steś ta ki

∑∑

œ- œ- œ- Ó

œ- œ- œ- Ó

w

ww

85 ∑85 ∑85Ó ˙85

∑85

Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ85

∑85

œ œ ˙ma a ły.

85

œ œ ˙ma a ły.85

œ œ ˙ma a ły.

85œ œ ˙ma a ły.

85 ∑85 ∑85

œ. œ. ˙85œ. œ. ˙

85

œ. œ. ˙85

œ. œ. ˙85œ. œ. ˙

FF

ww

œ Œ Œ œ∑∑∑∑

∑∑

ww

w

.˙ œ

.˙ œ

w.˙ œœ Œ Œ œ

∑∑∑∑

∑∑

ww

w

.˙ œ

.˙ œ

- - - - - - -

- - - - - - -

- -

- - - - -

14

Page 15: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

b

b

b

b

b

bbb

b

b

b

b

88

w88w88œ Œ Œ œ88

∑88

∑88

∑88 ∑88 ∑88 ∑88 ∑

88 ∑88 ∑88

w88w88w88 .˙ œ88 .˙ œ

˙ œ œw

œ Œ Œ œ∑∑∑∑

∑∑

˙ œ œ˙ œ œ

˙ œ œ

˙ œ œ˙ œ œ

ww

œ Œ Œ œ∑∑∑∑

∑∑

ww

w

ww

91

w91w91

œ Œ Œ œ91

∑91

∑91

∑91 ∑91 ∑91 ∑91 ∑

91 ∑91 ∑91

w91w91

w91

w91w

S Sœ œ Œ Ó

wœ Œ Œ œ

∑∑

wÓ œ œ

a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

∑∑

œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

ww

˙ Óœ Œ Œ œ

∑∑∑

‰ jœ. œ. œ œa a a a

œ. œ.jœ jœ jœ jœ

a a a a a a

œ. œ. œ œa a a a

œ. œ. œ œa a a a

∑∑

œ- œ- œ œ œ œœ- œ- œ œ œ œ

œ- œ- œ œ œ œ

˙ œ œ˙ œ œ

S SF

94

œ œ Œ Ó94

w94œ Œ Œ œ94

∑94

∑94w94Ó œ œ

a a94

œ. œ. œ. œ.a a a a94

œ. œ. œ. œ.a a a a

94œ. œ. œ. œ.a a a a

94 ∑94 ∑94

œ œ- œ- œ-94œ œ- œ- œ-

94œ œ- œ- œ-

94

w94w

15

Page 16: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

b

b

b

b

b

bbb

b

b

b

b

˙ Óœ Œ Œ œ

∑∑∑

‰ jœ. œ. œ œa a a a

œ. œ. ˙a a a

œ. œ. œ œa a a a

œ. œ. œ œa a a a

∑∑

œ- œ- œ œ œ œœ- œ- œ œ œ œ

œ- œ- œ œ œ œ

˙ œ œ˙ œ œ

S SF

œ œ Œ Ó

wœ Œ Œ œ

∑∑

wÓ œ œ

a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

∑∑

‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ

‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ

œ- œ- œ- œ-

ww

97 ∑97

˙ Ó97œ Œ Œ œ97

∑97

∑97

∑97‰ jœ. œ. œ œ

a a a a97

œ. œ.jœ jœ jœ jœ

a a a a a a97

œ. œ. œ œa a a a

97œ. œ. œ œa a a a

97 ∑97 ∑97‰ jœ ‰ jœ œ œ œ œ97‰ Jœ ‰ Jœ œ œ œ œ97œ- œ- œ œ œ œ97

˙ œ œ97˙ œ œ

S SF

œ œ Œ Ó

wœ Œ Œ œ

∑∑

wÓ œ jœ Jœ

a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

∑∑

‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ

‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ

œ- œ- œ- œ-

wœ- œ- œ- œ-

Ó œ œ œ œ

˙ œ œb œ

∑∑∑∑

Jœ jœ œ œ œa a a a

œ. œ. œ œa a a a

œ. œ. œ œa a a a

œ. œ. œ œa a a a

∑∑

‰ jœ ‰ jœ œ œ œ œ

‰ Jœ ‰ Jœ œ œ œ œ

œ- œ- œ œ œb œ

˙ œ œ œb œ

œ- œ- œ œ

100

w100w100œ Œ Œ œ100w100

∑100

∑100

wa

100 ∑100 ∑100wa

100 ∑100 ∑100

w100w100w100 .˙ œ100 .˙ œ

16

Page 17: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

b

b

b

b

b

bbb

b

b

b

b

w.˙ œœ Œ Œ œ∑∑∑

w∑

∑w

∑∑

ww

w

.˙ œ

.˙ œ

ww

œ Œ Œ œ∑∑∑∑

∑∑

ww

w

.˙ œ

.˙ œ

103

˙ œ œ103w103œ Œ Œ œ103

∑103

∑103

∑103 ∑103 ∑103 ∑103 ∑

103 ∑103 ∑103

˙ œ œ103˙ œ œ103˙ œ œ103˙ œ œ103̇ œ œ

ww

œ Œ Œ œ∑∑∑∑

∑∑

ww

w

ww

ww

œ Œ Œ œ∑∑∑∑

∑∑

ww

w

ww

106

w106

w106 ∑106

∑106

∑106

∑106

wa

106

wa106

œ Œ œ Œa a

106wa

106 ∑106 ∑106

w106w106œ- œ- œ- œ-

106

œ- œ- œ- œ-106w

˙ œ œ˙ Ó

∑∑∑∑

˙ Ó

˙ œ œa a

œ Œ œ œa a a

˙ œ œa a

∑∑

˙ œ œ˙ œ œ

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-˙ œ œ

ww∑∑∑∑

wa

wa

œ Œ œ Œa a

wa

∑∑

ww

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-w

17

Page 18: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

b

b

b

b

b

bbb

b

b

b

b

109

˙ œ œ109

˙ Ó109 ∑109

∑109

∑109

∑109

˙ Ó109

˙ œ œa a109

œ Œ œ œa a a

109˙ œ œa a

109 ∑109 ∑109

˙ œ œ109̇ œ œ

109œ- œ- œ- œ-

109

œ- œ- œ- œ-109˙ œ œ

ww

∑∑∑∑

wa

wa

œ Œ œ Œa a

wa

∑∑

ww

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-w

˙ œ. œ. Œ

˙ œ. œ. ŒÓ œ œ Œ

∑∑∑

œ Œ Jœ jœ Œa a

˙ Jœ jœ Œa a

œ Œ Jœ jœ Œa a a

˙ Jœ Jœ Œa a

∑∑

˙ œ. œ. Œ˙ œ. œ. Œœ- œ- œ. œ. Œ

œ- œ- œ. œ. Œ

˙ œ. œ. Œp

p

p

p

p Fp F

112 ∑112

w112œ œ œ œ œ œ œ œ112

∑112

∑112

∑112 ∑112 ∑112 ∑112 ∑

112 ∑112 ∑112

œ œ œ œ œ œ œ œ112œ œ œ œ œ œ œ œ112œ œ œ œ œ œ œ œ112

œ œ œ œ œ œ œ œ112 ∑

F

F

F

F

œ Œ Œ œ œœ ‰ jœ œb œ œ

∑∑∑∑∑

∑∑

œ ‰ Jœ œ. œ. œ.œ‰ Jœ œ

. œ. œ.

œ œ œ œ œb œ œ œ

œ œ œ œ œb œ œ œ.œ Jœ œb . œ. œ.

ww

∑∑∑

w

wa

.˙ œa a

wa

.˙ œa a

∑∑

ww

w

.˙ œ

.˙ œ

115

w115 .˙ œ115œ Œ Œ œ115

∑115

∑115

∑115

w115

.˙ œa a115

w115 .˙ œ

a a

115 ∑115 ∑115

w115w115w115 .˙ œ115 .˙ œ

18

Page 19: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

b

b

b

b

b

bbb

b

b

b

b

ww

œ Œ Œ œ∑∑∑

w

.˙ œa a

w.˙ œ

a a

∑∑

ww

w

.˙ œ

.˙ œ

˙ œ œw

œ Œ Œ œ∑∑∑

w

˙ œ œa a a

w˙ œ œa a a

∑∑

˙ œ œ˙ œ œ

˙ œ œ

˙ œ œ˙ œ œ

118

w118w118

œ Œ Œ œ118

∑118

∑118

∑118

wa

118

wa118

wa

118

wa

118 ∑118 ∑118

w118w118w118

w118w

ww

œ Œ Œ œ∑∑∑

wa

wa

wawa

∑∑

ww

w

ww

wwœ Œ Œ œ

∑∑

wœ œ. œ. œ.a a a a

˙ Óaœ œ Óa a

˙ Óa

∑∑

œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

ww

121

˙ œ œ121

˙ Ó121œ Œ Œ œ121

∑121

∑121

∑121

Jœ jœ ‰ Jœ ˙a a a a

121 ∑121

Jœ. jœ. ‰ Jœ. ˙a a a a

121 ∑

121 ∑121 ∑121

œ- œ- œ- œ- œ- œ121œ- œ- œ- œ- œ- œ121œ- œ- œ- œ- œ- œ121

˙ œ œ121˙ œ œ

wwœ Œ Œ œ

∑∑

wœ œ. œ. œ.a a a a

˙ Óaœ œ Óa a

˙ Óa

∑∑

œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

ww

19

Page 20: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

b

b

b

b

b

bbb

b

b

b

b

˙ œ œ˙ Óœ Œ Œ œ

∑∑∑

Jœ jœ ‰ Jœ ˙a a a a

Jœ. jœ. ‰ Jœ. ˙a a a a

∑∑

œ- œ- œ- œ- œ- œœ- œ- œ- œ- œ- œ

œ- œ- œ- œ- œ- œ

˙ œ œ˙ œ œ

124

w124

w124œ Œ Œ œ124

∑124

∑124w124œ œ. œ. œ.a a a a

124

˙ Óa124œ œ Óa a

124˙ Óa

124 ∑124 ∑124‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ124‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ124œ- œ- œ- œ-

124

w124w

˙ œ œ˙ Óœ Œ Œ œ

∑∑∑

Jœ jœ ‰ Jœ ˙a a a a

Jœ. jœ. ‰ Jœ. ˙a a a a

∑∑

‰ jœ ‰ jœ- œ- œ- œ- œ‰ Jœ ‰ Jœ- œ

- œ- œ- œ

œ- œ- œ- œ- œ- œ

˙ œ œ˙ œ œ

wwœ Œ Œ œ

∑∑

wœ œ. œ. œ.a a a a

waœ œ Óa a

wa

∑∑

‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ

‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ

œ- œ- œ- œ-

wœ- œ- œ- œ-

127

˙ œ œ œ œ127

˙ œ Œ127 ∑127

∑127

∑127

∑127

œ. œ. œ œa a a a

127

˙ Óa127Ó œ œ

a a127˙ Ó

127 ∑127 ∑127‰ Jœ ‰ Jœ- œ- œ- œ- œ

127‰ Jœ ‰ Jœ- œ- œ- œ- œ

127œ- œ- œ- œ- œ- œ

127

˙ œ œ127œ- œ- œ œ

ww

œ Œ Œ œw

∑∑∑

∑∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

.˙ œ

.˙ œ

20

Page 21: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

b

b

b

b

b

bbb

b

b

b

b

w.˙ œœ Œ Œ œ

∑∑∑∑

∑∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

.˙ œ

.˙ œ

130w130w130œ Œ Œ œ130

∑130

∑130

∑130 ∑130 ∑130 ∑130 ∑

130 ∑130 ∑130

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.130œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.130œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.130 .˙ œ130 .˙ œ

˙ œ œw

œ Œ Œ œ∑∑∑∑

∑∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

˙ œ œ˙ œ œ

ww

œ Œ Œ œ∑∑∑∑

∑∑

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

ww

133w133w133

œ Œ Œ œ133

∑133

∑133

∑133 ∑133 ∑133 ∑133 ∑

133 ∑133 ∑133

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.133œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.133

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.133

w133w

ƒ

ƒƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒ

ƒœ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ.

œ œ œ œ∑

œ ‰ œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰˙ ˙

œ. œ. œ. œ.a a a a

∑∑

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ.

21

Page 22: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

b

b

b

b

b

bbb

b

b

b

b

(√)

œ. œ. œ œ œ œœ. œ. œ œ œ œœ œ œ œ œ œ

∑œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ˙ ˙

œ. œ. œ œa a a a

∑∑

œ. œ. œ œ œ œ

œ. œ. œ œ œ œ

œ. œ. œ œ œ œ

œ. œ. œ œ œ œœ. œ. œ œ

ƒ

ƒ

136

œ. œ. œ. œ.136œ. œ. œ. œ.136œœ œ œ œ136w136œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ136˙ ˙136 ∑136 ∑136

œ. œ. œ. œ.a a a a

136œ. œ. œ. œ.a a a a

136 ∑136 ∑136œ. œ. œ. œ.

136œ. œ. œ. œ.

136œ. œ. œ. œ.

136

œ. œ. œ. œ.136œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ œ œ œœ. œ. œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ

∑œ ‰ œ œ œ œ œ œ˙ ˙

œ. œ. œ œa a a a

œ. œ. œ œa a a a

∑∑

œ. œ. œ œ œ œ

œ. œ. œ œ œ œ

œ. œ. œ œ œ œ

œ. œ. œ œ œ œœ. œ. œ œ

ƒ

œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ.

œœ œ œœ œwœ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙

œ. œ. œ. œ.a a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

∑∑

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ.

139

œ. œ. œ œ œ œ139œ. œ. œ œ œ œ139œœ œ œœ œ œ œ139

∑139œ œ œ œ œ œ œ œ139˙ ˙139 ∑139

œ. œ. œ œa a a a139

œ. œ. œ œa a a a

139œ. œ. œ œa a a a

139 ∑139 ∑139œ. œ. œ œ œ œ139œ. œ. œ œ œ œ139œ. œ. œ œ œ œ139

œ. œ. œ œ œ œ139œ. œ. œ œ

ƒ

œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ.

œœ œ œœ œwœ œ œ œ œ œ œ œ˙ ˙œ. œ. œ. œ.a a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

œ. œ. œ. œ.a a a a

∑∑

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.

œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ.

22

Page 23: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

b

b

b

b

b

bbb

b

b

b

b

nn

n

n

n

n

n

nnn

n

n

n

n

(√)

œ œ œb œb˙ ˙b

˙ Ó∑

œ œ œ œ œ ‰ œ œwJœ Jœb Jœ Jœ Jœb Jœ Jœb Jœa a a a a a a a

œ œ œb œba a a a

˙ ˙ba a

œ œ œb œba a a a

∑∑

œ œb œ œ œb œ œb œœ œb œ œ œb œ œb œœ œ œb œb

.œ Jœ .œb jœ˙ ˙b

p

p

p

p

pp

pp

p

p

p

p

p

142

œn œ ˙142˙ ˙142 ∑142Ó ˙142‰ œ œ œ Jœ ‰ Œ142

∑142

Jœn Jœbjœ jœ ˙

a a a a a142œn œ ˙

a a a142

˙ ˙a a

142

œn œ ˙a a a

142 ∑142 ∑142œn œb œ œ ˙142œn œb œ œ ˙142

œn œ ˙142

.œn jœ ˙142̇ ˙

˙Ó

˙ Ó∑∑∑∑

˙ Ó

˙ Ó

˙ Ó

˙ Ó

∑∑

˙ Ó

˙ Ó

˙ Ó

˙ Ó

˙ Ó

∑∑∑∑∑∑∑

Ó œ œ.œ Jœ ˙∑

145 ∑145 ∑145 ∑145

∑145

∑145

∑145 ∑145 ∑145 ∑145 ∑

145œ œ œ œ145..˙̇ Œ145 ∑145 ∑145 ∑145 ∑145 ∑

∑∑∑∑∑∑∑

Ó œ œ.œ Jœ ˙∑

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ..˙̇ Œ∑

23

Page 24: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

148 ∑148 ∑148 ∑148

∑148

∑148

∑148 ∑148 ∑148 ∑148 ∑

148 .œb jœ œ œ148wwb148 ∑148 ∑148 ∑148 ∑148 ∑

∑∑∑∑∑∑∑

˙ ˙..˙̇ Œ∑

œ œ Œ œ∑∑∑∑∑∑

œ œ Œ œœœ œ Œ œœ

151

w151 ∑151 ∑151

∑151

∑151

∑151 ∑151 ∑151 ∑151 ∑

151

w151ww151 ∑151 ∑151 ∑151 ∑151 ∑

∑∑∑∑∑∑∑

Ó œ œ.œ Jœ ˙∑

w

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ..˙̇ Œ∑

.˙ œ

154 ∑154 ∑154 ∑154

∑154

∑154

∑154 ∑154 ∑154 ∑154 ∑

154Ó œ œ154

.œ Jœ ˙154 ∑154 ∑154 ∑154w154 ∑

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ..˙̇ Œ∑

˙ ˙

24

Page 25: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

wb∑∑∑∑∑∑

.œb jœ œ œwwb

wb

157

˙ Ó157 ∑157 ∑157

∑157

∑157

∑157 ∑157 ∑157 ∑157 ∑

157

˙ œ Œ157..˙̇ Œ157 ∑157 ∑157 ∑157

w157 ∑

œ œ Œ œ∑∑∑∑∑∑

œ œ Œ œœœœ œ Œ œœ

œ œ Œ œ

w∑∑∑∑∑

Ó jœ Jœb jœ JœTa ki je den

wwww

w

160

w160 ∑160 ∑160

∑160

∑160

∑160

wdzień

160 ∑160 ∑160 ∑

160Ó œ œ160

.œ Jœ ˙160 ∑160 ∑160 ∑160

w160w

˙ œb œ∑∑∑∑∑

Ó Œ œbna

œ œ œ œ

..˙̇ Œ∑

ww

w∑∑∑∑∑

˙ ˙de jdzie,

Ó œ œ

.œ Jœ ˙∑

ww

- - - -

25

Page 26: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

Ÿ~~~~ Ÿ~~~~~~ Ÿ~~~

163

w163 ∑163 ∑163

∑163Ó Œ Jœ ‰163

∑163Ó Œ œ

byś

163 ∑163 ∑163 ∑

163œ œ œ œ163 ..˙̇ Œ163 ∑163 ∑163 ∑163

.˙ œ163w

wb∑∑∑

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰∑

˙b Ómógł

.œb Jœ œ œ˙̇b Œ ‰ œ œ

wbwb

.˙ Œ∑∑∑

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰∑

˙ Œ œraz prze

˙ œ Œ...˙̇̇ Œ∑

ww

166

œ œ Œ œ166 ∑166 ∑166

∑166

Jœ ‰ Œ Ó166

∑166

œ œ Œ œbu dzić się.

166 ∑166 ∑166 ∑

166

œœ œœ Œœœ

166œœ œœ Œ œœ166 ∑166 ∑166 ∑166

œ œ Œ œ166œ œ Œ œ

.˙ Œ∑∑∑∑∑

˙ Ó

∑wwww∑

ww

w∑∑∑∑∑

œ ˙ ŒJe dna

Ó œ œ

.œ Jœ ˙∑

ww

169

.˙ œb169 ∑169 ∑169

∑169

∑169

∑169Ó Œ œb

ta

169 ∑169 ∑169 ∑

169œ œ œ œ169 ..˙̇ Œ169 ∑169 ∑169 ∑169

.˙ œ169w

- - -

26

Page 27: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

Ÿ~~~~ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~

w∑∑∑∑∑

œ ˙ Œchwi la,

Ó œ œ

.œ Jœ ˙∑

w

w

.˙ œ∑∑∑

Ó Œ Jœ ‰∑

Ó Œ œbyś

œ œ œ œ

..˙̇ Œ∑

˙ ˙

w

172wb172 ∑172 ∑172

∑172

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰172

∑172˙b Ómógł

172 ∑172 ∑172 ∑

172 .œb Jœ œ œ172 ..˙̇b ‰ œ œ172 ∑172 ∑172 ∑172

wb172wb

.˙ Œ∑∑∑

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰∑

˙ Œ œtak o

˙ œ Œ...˙̇̇ Œ∑

ww

œ œ Œ œ∑∑∑

Jœ ‰ Œ Ó∑

Jœ Jœ Œ Jœ Jœ œdna leść się ę ę.

∑œœ œœ Œ

œœœœ œœ Œ œœ

œ œ Œ œœ œ Œ œ

175

w175 ∑175 ∑175

∑175

∑175

∑175˙ Ó175 ∑175 ∑175 ∑

175ww

175ww175 ∑175 ∑175 ∑175

w175w

∑∑∑∑∑∑

œ .˙Cze kaj

Ó œ œ.œ Jœ ˙∑

w

- - - - - -

27

Page 28: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

Ÿ~~~~ Ÿ~~~~~ Ÿ~~~~

∑∑∑∑∑∑

Ó Œ œbi

œ œ œ œ..˙̇ Œ∑

.˙ œ

178 ∑178 ∑178 ∑178

∑178

∑178

∑178

wtrwaj,

178 ∑178 ∑178 ∑

178Ó œ œ178

œ .˙178 ∑178 ∑178 ∑178w178 ∑

∑∑∑∑

Ó ‰ Jœ Œ∑∑

œ œ œ œ..˙̇ Œ∑

˙ ˙

wb∑∑∑

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰∑

œb œ Óo twórz

.œb jœ œ œ

..˙̇b ‰ œ œ∑

wb

181

.˙ Œ181 ∑181 ∑181

∑181

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰181

∑181

œ œ Ósze rzej

181 ∑181 ∑181 ∑

181

˙ ˙181www181 ∑181 ∑181 ∑181

w181 ∑

œ œ Œ œ∑∑∑

Jœ ‰ Œ Ó∑

Jœ Jœ Œ Jœ Jœ œwła sne o o czy.

œ œ Œœœ

œœ œ ‰ Jœ œ∑

œ œ Œ œ

w∑∑∑∑∑

˙ Ó

∑wwww∑

w

- - - - -

28

Page 29: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~

184

w184 ∑184 ∑184

∑184

∑184

∑184

wCze

184 ∑184 ∑184 ∑

184Ó œ œ184

.œ Jœ ˙184

w184w184œ- œ- Ó184

w184w

˙ œb œ∑∑∑∑∑

˙ œ œbkaj lecz

œ œ œ œ..˙̇ Œ

˙ œ œb˙ œ œb

ww

w∑∑∑∑∑

wżyj,

Ó œ œ.œ Jœ ˙

ww

œ- œ- Ó

ww

187

w187 ∑187 ∑187

∑187Ó Œ Jœ ‰187

∑187

œ Œ œ œniech twe

187 ∑187 ∑187 ∑

187œ œ œ œ187..˙̇ Œ187

w187w187 ∑187

.˙ œ187w

wb∑∑∑

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰∑

wży

.œb jœ œ œ

..˙̇b Œ

ww

œ- œ- Ó

wbwb

.˙ Œ∑∑∑

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰∑

œ Œ œ œcie się nie

˙ œ Œ...˙̇̇ Œ

ww

œ- œ- Ó

ww

190

œ œ Œ œ190 ∑190 ∑190

∑190

Jœ ‰ Œ Ó190

∑190

˙ Œ œsto czy.

190 ∑190 ∑190 ∑

190œœ œœ Œ œœ190œœ œœ Œ œœ190

œ œ Œ œ190œ œ Œ œ190Œ œ Œ œ190

œ œ Œ œ190œ œ Œ œ

- - - - - - - -

29

Page 30: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

Ÿ~~~ Ÿ~~~~ Ÿ~~~

.˙ Œ∑∑∑∑∑

˙ Ó

wwwwww

ww

w∑∑∑∑∑

wNie

wNie

Ó œ œ.œ Jœ ˙

œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

œ- œ- Ó

ww

193

.˙ œb193 ∑193 ∑193

∑193

∑193

∑193Ó œ œb

po zwól

193 ∑193 ∑193˙ œ œb

po zwól

193œ œ œ œ193..˙̇ Œ193

œ- œ- œ- œb -193œ- œ- œ- œb -193 ∑193

.˙ œ193w

w∑∑∑∑∑

wby

wby

Ó œ œ.œ Jœ ˙

œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

œ- œ- Ó

w

w

.˙ œ∑∑∑

Ó Œ Jœ ‰∑∑

.˙ Œ

œ œ œ œ..˙̇ Œ

œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

˙ ˙

w

196wb196 ∑196 ∑196

∑196

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰196

∑196 .˙b Œczas

196 ∑196 ∑196wbczas

196 .œb jœ œ œ196wwb196

œb - œ- œ- œ-196œb - œ- œ- œ-196œb - œ- Ó196

wb196wb

.˙ Œ∑∑∑

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰∑

˙ Œ œcię za

∑.˙ œ

cię za

˙ ˙ww

œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-œ- œ- Ó

ww

- -

- -

30

Page 31: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

œ œ Œ œ∑∑∑

Jœ ‰ Œ Ó∑

œ Œ Œ œsko czył.

œ Œ Œ œsko czył.

œ œ Œ œœœ œœ Œ œœœ œ

Œœ

œ œ Œ œ

Œ œ Œ œ

œ œ Œ œœ œ Œ œ

199

w199 ∑199 ∑199

∑199

∑199

∑199

w199 ∑199 ∑199w

199

w199ww199

w199

w199 ∑199

w199w

F

P

P

P

P

P

P

P

∑∑∑∑∑∑∑

wa

wa

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙ww

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

w

∑∑∑∑∑∑∑

.˙ Œ

.˙ Œ

˙ œ œ œ

Œ œ œ œ.˙ œ.˙ œ

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

.˙ Œ

P

202 ∑202 ∑202 ∑202

∑202

Jœ ‰ Œ Ó202

∑202 ∑202 ∑202

wa

202wa

202.œ Jœ œ œ œ œ202

œ œ œ œ ˙202

w202w

202œ- œ- œ- œ-202œ- œ- œ- œ-

202w

Ø

∑∑∑∑∑∑∑

.˙ Œ

.˙ Œ

.˙ ŒŒ œ œ œ.˙ œ.˙ œ

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

.˙ Œ

-

- -

31

Page 32: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~

∑∑∑∑∑∑∑

∑wawa .œ

Jœ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙ww

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

w

205 ∑205 ∑205 ∑205

∑205

∑205

∑205 ∑205 ∑205 .˙ Œ205 .˙ Œ

205œ œ œ Jœ œ Jœ205Œ œ œ œ205˙ œ œ œ205̇

œ œ œ

205œ- œ- œ- œ-205œ- œ- œ- œ-

205 .˙ œ

P

∑∑∑∑

Jœ ‰ Œ Ó∑∑

wa

wa

˙ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙ww

w

œ œ œ œ

w

Ø

∑∑∑∑

Ó Œ Jœ ‰∑∑

˙ Œ œa

˙ Œ œa

œ œ œ œ œ

˙ Œ œ˙ Ó˙ Ó

˙ Œ œ

Ó œ œ

˙ Œ œ

208 ∑208 ∑208 ∑208

∑208

Jœ ‰ Œ Ó208

∑208 ∑208 ∑208

wa

208wa

208w208

w208

w208w208w208w

208w

∑∑∑∑∑∑∑

Ó ≈ ‰ Rœ œ

Œ œ œ œœ œ. œ. œ.œ œ. œ. œ.

œ Œ Óœ Œ Ó

w

32

Page 33: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~P

∑∑∑∑

Jœ ‰ Œ Ó∑∑

wa

wa

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙ww

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

w

Ø

211 ∑211 ∑211 ∑211

∑211

∑211

∑211 ∑211 ∑211

.˙ Œ211 .˙ Œ

211˙ œ œ œ œ211Œ œ œ œ211

.˙ œ211 .˙ œ

211œ- œ- œ- œ-211œ- œ- œ- œ-211 .˙ Œ

∑∑∑∑∑∑∑

wa

wa .œ

Jœ œ œ œ

œ œ œ œ ˙ww

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

w

∑∑∑∑∑∑∑

.˙ Œ

.˙ Œw

Œ œ œ œ.˙ œ.˙ œ

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

.˙ Œ

P

214 ∑214 ∑214 ∑214

∑214

Jœ ‰ Œ Ó214

∑214 ∑214 ∑214

wa

214wa

214

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ214

œ œ œ œ ˙214w214w

214œ- œ- œ- œ-

214œ- œ- œ- œ-

214w

33

Page 34: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ø

∑∑∑∑∑∑∑

.˙ Œ

.˙ Œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Œ œ œ œ˙ œ œ œ˙ œ œ œ

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

.˙ œ

∑∑∑∑∑∑∑

wa

wa

œ œ œ œ ‰ œ œ œ

œ œ œ œ ˙ww

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

w

217 ∑217 ∑217 ∑217

∑217

∑217

∑217 ∑217 ∑217

.˙ Œ217 .˙ Œ

217 .˙ Œ217

˙ ˙217

˙ Œ œ217˙ Œ œ217œ- œ- œ- œ-217œ- œ- œ- œ-217 .˙ œ

P

∑∑∑∑

Jœ ‰ Œ Ó∑∑

wa

waœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ œ œ œ ˙ww

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

w

Ø

∑∑∑∑∑∑∑

.˙ Œ

.˙ Œœœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ

Œ œ œ œ.˙ œ.˙ œ

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

.˙ Œ

34

Page 35: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~

220 ∑220 ∑220 ∑220

∑220

∑220

∑220 ∑220 ∑220

wa

220wa

220

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ220

œ œ œ œ ˙220

w220w

220œ- œ- œ- œ-220œ- œ- œ- œ-

220w

∑∑∑∑∑∑∑

.˙ Œ

.˙ Œœœ œœ œœ œœ œœ

ŒŒ œ œ œ.˙ œ.˙ œ

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

.˙ Œ

P

∑∑∑∑

Jœ ‰ Œ Ó∑∑

wawaœ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙ww

œ- œ- œ- œ-

œ- œ- œ- œ-

w

Ø

223 ∑223 ∑223 ∑223

∑223

∑223

∑223 ∑223 ∑223

.˙ Œ223 .˙ Œ

223

œ œ œ œ œ œ œ223Œ œ œ œ223˙ œ œ œ223̇

œ œ œ

223œ- œ- œ- œ-223œ- œ- œ- œ-

223 .˙ œ

∑∑∑∑∑∑∑

wa

wa

œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ ˙ww

w

œ- œ- œ- œ-

w

F

F

F

F

F

F

F

F

∑∑∑∑

Ó Œ Jœ ‰∑∑

.˙ œa

.˙ œa

.˙ œœ

˙ Œ œœ˙ Œ œ˙ Œ œ

˙ Œ œ

œ- œ- œ- œ-

.˙ œ

35

Page 36: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

Ÿ~~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~ Ÿ~~~

226 ∑226 ∑226 ∑226

∑226

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰226

∑226 ∑226 ∑226

˙ Œ œa a

226˙ Œ œa a

226̇˙ Œœœ

226

˙̇ Œ œœ226

˙ Œ œ226˙ Œ œ226˙ Œ œ226˙ Œ œ

226˙ Œ œ

F

F

∑∑∑∑

Jœ ‰ Œ Œ Jœ ‰∑

Ó Œ œaa

Ó Œ œa

˙ Œ œa a

˙ Œ œa a

˙̇Œœœ

˙̇ Œ œœ

˙ Œ œ˙ Œ œ

˙ Œ œ

˙ Œ œ

˙ Œ œ

∑∑∑∑

œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ ‰∑

œ œ œ œa a a a

œ œ œ œa a a a

œ œ œ œa a a a

œ œ œ œa a a aœœŒœœ Œ

œœ Œ œœ Œ

œ Œ œ Œ

œ Œ œ Œ

œ Œ œ Œœ Œ œ Œ

œ Œ œ Œ

229 ∑229 ∑229 ∑229

∑229

Jœ ‰ Œ Ó229

∑229w

a229

wa229

wa

229

wa

229

ww229ww229

w229w229w229w

229w

∑∑∑∑∑∑∑

∑œœ œ œ œ

..˙̇ Œ∑

.˙ Œ

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

w

w

w

36

Page 37: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~

232 ∑232 ∑232 ∑232

∑232

∑232

∑232 ∑232 ∑232 ∑232 ∑

232œ œ œ œ œ œ œ œ232

œ œ œ œ œ œ œ œ232œ œ œ œ ˙232œ œ œ œ ˙232˙ ˙

232˙ œ œ œ œ232˙ ˙

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

w

w

w

∑∑∑∑∑∑∑

Jœ œ Jœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ˙

œ œ œ œ

˙ ˙

235 ∑235 ∑235 ∑235

∑235

∑235

∑235 ∑235 ∑235 ∑235 ∑

235œ œ œ œ œ œ œ œ235

œ œ œ œ œ œ œ œ235

œ- œ- œ- œ-235œ- œ- œ- œ-

235w235w235w

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙

˙ ˙

w

˙ ˙

ØF

∑∑∑∑

Jœ ‰ Œ Ó∑∑

∑œ œ œ œ œ œ

˙̇ Œ œœ˙ Œ œ˙ Œ œ

.˙ œ

.˙ œ

.˙ œ

37

Page 38: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

Ÿ~~~~~~F

238 ∑238 ∑238 ∑238

∑238

Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ238

∑238 ∑238 ∑238 ∑238 ∑

238œ œ œ œ œ œ œ œ238œœ Œ ˙̇238

˙ ˙238˙ ˙238˙ ˙238˙ ˙

238˙ ˙

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

w

w

w

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙

˙ ˙

˙ œ œ œ œ

˙ ˙

241 ∑241 ∑241 ∑241

∑241

∑241

∑241 ∑241 ∑241 ∑241 ∑

241œ œ œ œ œ241

œ œ œ œ œ œ œ œ241

œ- œ- œ- œ-241œ- œ- œ- œ-

241w241

w241w

∑∑∑∑∑∑∑

Jœ œ Jœ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ˙

œ œ œ œ

˙ ˙

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

w

w

w

38

Page 39: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~

244 ∑244 ∑244 ∑244

∑244

∑244

∑244 ∑244 ∑244 ∑244 ∑

244œ œ œ œ œ œ œ œ244

œ œ œ œ œ œ œ œ244œ œ œ œ ˙244œ œ œ œ ˙244˙ ˙

244w244˙ ˙

F Ø

∑∑∑∑

Jœ ‰ Œ Ó∑∑

∑.˙ œ

a a

.˙ œa a

œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ˙ œ œ œ œ

˙ œ œ œ œ

.˙ œœ œ œ œ œ œ œ œ

F

∑∑∑∑

Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ∑∑

˙ ˙a a

˙ ˙a a

œ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙˙ ˙˙ ˙

˙ ˙

œ œ œ œ ˙

247 ∑247 ∑247 ∑247

∑247

∑247

∑247

œ- œ- œ- œ-a a a a

247

wa247

wa

247wa

247œ œ œ œ œ œ œ œ247œœ œœ œœ œœ ‰ jœœ247

œ- œ- œ- œ-247œ- œ- œ- œ-

247w247w247w

∑∑∑∑∑∑

œ- œ- œ- œ-a a a a

˙ Ó

˙ ˙a

.˙ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ jœœ ‰jœœ œœ Œ

œ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙

˙ ˙

˙ œ œ œ œ

˙ ˙

∑∑∑∑∑∑

œ- œ- œ- œ-a a a a

wa

wa

wa

œ œ œ œ œœœ œœ œœ œœ ‰

jœœœ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

w

w

w

39

Page 40: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~ Ÿ~~~~~

250 ∑250 ∑250 ∑250

∑250

∑250

∑250

œ- œ- œ- œ-a a a a

250

˙ Ó250

˙ ˙a

250 .˙ Œ

250

Jœ œ Jœ œ œ250‰ jœœ ‰

jœœ ˙̇250

œ œ œ œ œ œ œ œ250œ œ œ œ œ œ œ œ250˙ ˙

250œ œ œ œ

250˙ ˙

∑∑∑∑∑∑

œ- œ- œ- œ-a a a a

wa

wa

wa

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ ‰ jœœœ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

w

w

w

∑∑∑∑∑∑

œ- œ- œ- œ-a a a a

˙ Ó

˙ ˙a

.˙ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ jœœ ‰jœœ œœ Œ

œ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙

˙ ˙

w

˙ ˙

F Ø

253 ∑253 ∑253 ∑253

∑253

Jœ ‰ Œ Ó253

∑253

œ- œ- œ- œ-a a a a

253

.˙ œa a253

.˙ œa a

253 .˙ œa a

253œ œ œ œ œ œ œ œ253

˙̇ Œ œœ253

˙ Œ œ253˙ Œ œ253 .˙ œ253 .˙ œ253 .˙ œ

F

∑∑∑∑

Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ∑

œ- œ- œ- œ-a a a a

˙ ˙a a

˙ ˙a a

˙ ˙a a

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ Œ ˙̇

˙ ˙˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

˙ ˙

∑∑∑∑∑∑

œ- œ- œ- œ-a a a a

wa

wa

wa

œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ ‰ jœœœ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

w

w

w

40

Page 41: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

Ÿ~~~~~~~~~~~~

256 ∑256 ∑256 ∑256

∑256

∑256

∑256

œ- œ- œ- œ-a a a a

256

˙ Ó256

˙ ˙a

256 .˙ Œ

256œ œ œ œ œ œ œ œ256‰ jœœ ‰

jœœ ˙̇256œ œ œ œ ˙256œ œ œ œ ˙256˙ ˙

256˙ œ œ œ œ256˙ ˙

∑∑∑∑∑∑

œ- œ- œ- œ-a a a a

wa

wa

wa

œ œ œ œ œœœ œœ œœ œœ ‰

jœœœ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ-

w

w

w

∑∑∑∑∑∑

œ- œ- œ- œ-a a a a

˙ Ó

˙ ˙a

.˙ Œ

Jœ œ Jœ œ œ‰ jœœ ‰

jœœ ˙̇œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ

˙ ˙

œ œ œ œ

˙ ˙

259 ∑259 ∑259 ∑259

∑259

∑259

∑259

œ- œ- œ- œ-a a a a

259

wa259

wa

259wa

259œ œ œ œ œ œ œ œ259œœ œœ œœ œœ ‰ jœœ259

œ- œ- œ- œ-259œ- œ- œ- œ-

259w259w259w

∑∑∑∑∑∑

œ- œ- œ- œ-a a a a

˙ Ó

˙ ˙a

.˙ Œ

œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ jœœ ‰jœœ œœ Œ

œ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙

˙ ˙

w

˙ ˙

F Ø

∑∑∑∑

Jœ ‰ Œ Ó∑

wa

wa

wa

wa

∑˙̇̇˙ Œ œœœœ.˙ œ.˙ œw

œ œ œ œw

41

Page 42: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

Ÿ~~~~~

crescendo

crescendo

crescendo

crescendo

crescendo

crescendo

crescendo

crescendo

F

262 ∑262 ∑262 ∑262

∑262

Jœ ‰ Œ Jœ ‰ Œ262

∑262

˙ jœ Jœ Jœ Jœa la la la la

262˙ ‰ jœ ‰ Jœa a a262

˙ œ Jœ Jœa a a a

262

˙ jœ jœ jœ Jœa la la la la

262 ∑262œœœœ Œ

œœ œœ œ

262

œ Œ œ œ œ œ262œ Œ œ œ œ œ262̇ ˙

262

œ œ œ œ262˙ ˙

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ∑

œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-

.œ Jœ œ œ

œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ- œ-

˙ ˙

∑∑∑∑∑∑∑

œ œ œ œ œ. œ. œ. œ.

Ó œ. œ. œ. œ.œ- œ- œ- œ- œ. œ. œ. œ.œ- œ- œ- œ- œ. œ. œ. œ.

Jœ .œ .œ Jœ

œ- œ- œ- œ- œ. œ. œ. œ.

˙ ˙

265 ∑265 ∑265 ∑265

∑265

∑265

∑265 ∑265 ∑265 ∑265 ∑

265œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.265

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.265

œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

265œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

265œ œ Jœ .œ

265œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.

265˙ ˙

f

f

f

ff

f

f

f

f

f

ww

œ œ œ Œ∑∑

w∑

∑œ œ œ œ œ

..œœ jœ œ œ ‰ œœœ œ œ Œœ œ œ Œ

Ó Œ ‰ Jœ

œ œ ˙

œ œ œ Œ

SS

˙ œ Œ˙ œ ŒŒ œ œ Œ

∑∑∑∑

‰ Jœ‰ Jœ œ œ œ œ

‰ jœœ ‰ jœ œ œÓ œ Œ

Ó œ Œ

‰ Jœ ‰ Jœ œ ‰˙ ˙

Ó ˙

42

Page 43: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

268

w268w268

œ œ œ Œ268

∑268

∑268

∑268 ∑268 ∑268 ∑268 ∑

268œ œ œ œ œ

268œœ ‰ jœ œ œ ‰ œœ268

œ œ œ Œ268œ œ œ Œ268Ó Œ ‰ Jœ268œ œ ˙268œ œ œ Œ

SS

˙ œ Œ˙ œ ŒŒ œ œ Œ

∑∑∑∑

‰ Jœ‰ Jœ œ œ œ œ

‰ jœœ ‰ jœ œ œÓ œ Œ

Ó œ Œ

‰ Jœ ‰ Jœ œ Œ˙ ˙

Ó ˙

˙ ˙˙ ˙œ œ œ Œ

∑∑

w∑

œ œ œ œ œœœ ‰ jœ œ œ ‰ œœ

œ œ œ Œ

œ œ œ Œ

Ó Œ ‰ Jœ

œ œ ˙œ œ œ Œ

SS

271

˙ œ Œ271˙ œ Œ271Œ œ œ Œ271

∑271

∑271

∑271 ∑271 ∑271 ∑271 ∑

271œ œ œ œ œ œ œ271‰ Jœœ ‰ jœ œ œ

271Ó œ Œ271Ó œ Œ271‰ Jœ ‰ Jœ œ Œ271

˙ ˙271Ó ˙

˙ ˙˙ ˙œ œ œ Œ

∑∑∑∑

œ œ œ œ œœœ ‰ jœ œ œ ‰ J

œœ

œ œ œ Œ

œ œ œ Œ

Ó Œ ‰ Jœ

œ œ ˙œ œ œ Œ

˙ ˙˙ œ ŒŒ œ œ Œ

∑∑∑∑

œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ Jœœ ‰ jœ œ œÓ œ Œ

Ó œ Œ

‰ Jœ ‰ Jœ œ Œ

˙ ˙

Ó˙

43

Page 44: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

f

f

274

w274w274

œ œ œ Œ274

∑274

∑274w274

œ œ œ ŒO budź się,

274 ∑274

œ œ œ ŒO budź się,

274 ∑

274

œ œ œ œ œ œ œ274œœ ‰ jœ œ œ ‰

jœœ274

œ œ œ Œ274œ œ œ Œ274œ œ œ ‰ Jœ274œ œ ˙274œ œ œ Œ

SS

f

f

˙ œ Œ˙ œ ŒŒ œ œ Œ

∑∑∑

Œ œ œ Œbyś mógł

œ œ œ Œa byś mógł

Œ œ œ Œbyś mógł

œ œ œ Œa byś mógłœ œ œ œ œ œ œ œ

‰ jœœ ‰ jœ œ œŒ œ œ Œ

Œ œ œ Œ

‰ Jœ ‰ Jœ œ Œ˙ ˙

Ó ˙

ww

œ œ œ Œ∑∑∑

œ œ œ Œdo przo du

œ œ œ Œdo przo du

∑œ œ œ œ œ œ œ

œœ ‰ jœ œ œ ‰jœœ

œ œ œ Œœ œ œ Œœ œ œ ‰ Jœ

œ œ ˙

œ œ œ Œ

SS

277

˙ œ Œ277˙ œ Œ277Œ œ œ Œ277

∑277

∑277

∑277Œ œ ˙

znów pójść.

277

œ œ ˙tak znów pójść

277Œ œ ˙znów pójść.

277œ œ ˙tak znów pójść

277

œ œ œ œ œ œ œ œ277‰ jœœ ‰ jœ œ œ277Œ œ œ Œ277Œ œ œ Œ277‰ Jœ ‰ Jœ œ Œ277˙ ˙277Ó ˙

˙ ˙˙ ˙œ œ œ Œ

∑∑

wœ œ œ Œ

Ko łdrę zrzuć,

œ œ œ ŒKo łdrę zrzuć,

œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ ‰ J

œœ

œ œ œ Œ

œ œ œ Œ

œ œ œ ‰ Jœ

œ œ ˙œ œ œ Œ

SS

˙ œ Œ˙ œ ŒŒ œ œ Œ

∑∑∑

Œ œ ˙byś czuł

œ œ ˙a byś czuł

Œ œ ˙byś czuł

œ œ ˙a byś czuł

œ œ œ œ œ œ

‰ Jœœ ‰ jœ œ œŒ œ œ Œ

Œ œ œ Œ

‰ Jœ ‰ Jœ œ Œ

˙ ˙

Ó ˙

- - -

- - -

44

Page 45: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

280

˙ ˙280˙ ˙280œ œ œ Œ280

∑280

∑280

∑280œ œ œ Œchło dny wiatr

280 ∑280

œ œ œ Œchło dny wiatr

280 ∑

280œ œ œ œ œ œ œ280œœ ‰ jœ œ œ ‰ J

œœ280

œ œ œ Œ280œ œ œ Œ280œ œ œ ‰ Jœ280œ œ ˙280œ œ œ Œ

˙ œ Œ˙ œ ŒŒ œ œ Œ

∑∑∑

œ œ ˙u swych stóp.

œ œ ˙u twych stóp

œ œ ˙u swych stóp.

œ œ ˙u twych stóp

œ œ œ œ œ œ œ

‰ Jœœ ‰ jœ œ œŒ œ œ Œ

Œ œ œ Œ

‰ Jœ ‰ Jœ œ Œ

˙ ˙

Ó˙

œ œ ˙œ œ ˙

œ œ œ œ Œ∑∑

wœ œ œ Œ

Szy bko wstań,

œ œ œ ŒSzy bko wstań,

∑œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ ‰ jœ œ œ ‰ jœœœ œ œ ‰ jœœ œ œ ‰ Jœ

œ œ œ œ œ

œ œ ˙

œ œ œ Œ

S

283

˙ œ œ283˙ œ Œ283Œ œ œ Œ283

∑283

∑283

∑283Œ œ œ œ

byś dnie em

283

œ œ ˙a byś dniem

283Œ œ œ œbyś dnie em

283œ œ ˙a byś dniem

283

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ283‰ jœœ ‰ jœ œ œ283‰ jœ ‰ jœ œ Œ283‰ Jœ ‰ Jœ œ Œ283‰ Jœ ‰ Jœ ˙

283˙ ˙

283Ó ˙

- - -

- - -

45

Page 46: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

œ œ ˙œ œ ˙

œ œ œ œ Œ∑∑

wœ œ œ Œza chły snąć

œ œ œ Œza chły snąć

∑œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ ‰ jœ œ œ ‰ jœœœ œ œ ‰ jœœ œ œ ‰ Jœ

œ œ œ œ œ

œ œ ˙

œ œ œ Œ

S

˙ œ œ˙ œ ŒŒ œ œ Œ

∑∑∑

Œ œ ˙mógł się.

œ œ ˙tak mógł się

Œ œ ˙mógł się.

œ œ ˙tak mógł sięœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ jœœ ‰ jœ œ œ‰ jœ ‰ jœ œ Œ

‰ Jœ ‰ Jœ œ Œ

‰ Jœ ‰ Jœ ˙

˙ ˙

Ó ˙

286

œ œ ˙286œ œ ˙286œ œ œ œ Œ286

∑286

∑286w286œ œ œ ŒPrze myj twarz,

286 ∑286

œ œ œ ŒPrze myj twarz,

286 ∑

286œ œ œ œ œ œ œ œ286œœ ‰ jœ œ œ ‰ J

œœ286

œ œ œ ‰ jœ286œ œ œ ‰ Jœ286œ œ œ œ œ286œ œ ˙286œ œ œ Œ

S

˙ œ œ˙ œ ŒŒ œb œ Œ

∑∑∑

Œ œ ˙byś miał

œ œ ˙a byś miał

Œ œ ˙byś miał

œ œ ˙a byś miał

œ œ œ œ œ œ œ œ

‰ Jœœ ‰ jœ œ œ

‰ jœ ‰ jœ œ Œ

‰ Jœ ‰ Jœ œ Œ

‰ Jœ ‰ Jœ ˙

˙ ˙

Ó ˙

- - -

- - -

46

Page 47: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

œ œ ˙œ œ ˙œ œ œ œ Œ

∑∑

wœ œ œ Œta ki ra

œ œ œ Œta ki ra

∑œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ ‰ jœ œ œ ‰ jœ

œ œ œ ‰ jœœ œ œ ‰ Jœ

œ œ œ œ œ

œ œ ˙œ œ œ Œ

289

˙ œ œ289˙ œ Œ289Œ œ œ Œ289

∑289

∑289

∑289

œ œ ˙do sny dzień.

289

œ œ ˙do sny dzień.

289

œ œ ˙do sny dzień.

289œ œ œ Œdo sny dzień.

289œ œ œ œ œ œ œ œ

289‰ Jœœ ‰ J

œœ œœ Œ289‰ jœ ‰ jœ œ Œ289‰ Jœ ‰ Jœ œ Œ289‰ Jœ ‰ Jœ ˙289

˙ ˙289Ó

˙

œ œ ˙œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ∑∑

wwa

wa

waœ œ œ œ œ œ œ œ

œœ ‰ jœ œ œ ‰jœœ

œ œ œ ‰ jœœ œ œ ‰ Jœ

œ œ ˙

œ œ ˙

œ œ œ Œ

S

˙ œ œ œ˙ œ Œœ œ œ œ œ

∑∑∑

.˙ Œ

.˙ Œ

wa

.˙ Œœ œ œ œ œ œ œ œ

‰ jœœ ‰ jœ œ œ‰ jœ œ œ œ

‰ Jœ œ œ œ

˙ ˙

˙ ˙

Ó ˙

292

œ œ ˙292œ œ ˙292

œ œ œ œ œ œ292

∑292

∑292w292

wa

292

wa292 ∑

292wa

292

œ œ œ œ œ œ œ œ292œœ ‰ jœ œ œ ‰

jœœ292

œ œ œ ‰ jœ292œ œ œ ‰ Jœ292œ œ ˙292œ œ ˙292œ œ œ Œ

-

- - -

-

- - -

47

Page 48: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bbbbbb

bb

bb

bb

bb

bbbbbbbbb

bbb

bbbbbb

bbb

bbbbbbbbb

bbb

bbb

bbb

bbb

43

43

4343434343

43

43

43

4343

43

43

43

43

43

S

˙ œ œ˙ œ Œœ œ œ œ œ

∑∑∑

.˙ Œ

.˙ Œ

wa

.˙ Œœ œ œ œ œ œ œ œ

‰ jœœ ‰ jœ œ œ‰ jœ œ œ œ

‰ Jœ œ œ œ

˙ ˙

˙ ˙

Ó ˙

œ œ ˙œ œ ˙œ œb œ œn œ œ

∑∑

w

˙ ˙a a

˙ ˙a aÓ ˙

a

˙ ˙a a

œ œ œ œ œ œ œ œœœ ‰ jœ œ œ ‰ J

œœ

œ œ œ ‰ jœœ œ œ ‰ Jœ

œ œ ˙

œ œ ˙œ œ œ Œ

295

˙ œ Œ295˙ œ Œ295

œ œ œ œ œn295

∑295

∑295

∑295

w295w295w295

.˙ Œ

295œ œ œ œ œ œ œ œ295‰ Jœœ ‰ jœ œ œ œ

295‰ jœ ‰ jœ œ œ295‰ Jœ ‰ Jœ œ œ295˙ ˙295

˙ ˙295Ó ˙

.œ jœ œ∑∑∑∑

.˙∑

.œ jœ œa a∑

.œ jœ œa a

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

.œ Jœ œ

œ jœ .œ∑∑∑∑

.˙∑

œ jœ .œa a∑

œ jœ .œa a

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ Jœ œ Jœ

œ œ œ œ œ œ

œ Jœ .œ

48

Page 49: Akt 1 Score

&&?ããã&

&

V?

&?

&

&

B

?

t

bbbbbbbbb

bbb

bbbbbb

bbb

bbbbbbbbb

bbb

bbb

bbb

bbb

nbb

nbb

nbb

nbb

nbb

nbb

nbb

nbb

nbb

nbb

nbb

nbb

nbb

nbb

298

.œ jœ œ298 ∑298 ∑298

∑298

∑298.˙298 ∑298

.œ jœ œa a298 ∑

298

.œ jœ œa a

298œ œ œ œ œ œ298

œ œ œ œ œ œ298

œ œ œ œ œ œ298œ œ œ œ œ œ

298

œ œ œ œ œ298

œ œ œ œ œ œ298.œ Jœ œ

œ jœ .œ∑∑∑∑

.˙∑

œ jœ .œa a∑

œ jœ .œa a

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ Jœ œ Jœ

œ œ œ œ œ œ

œ Jœ .œ

f

.œ jœ œ

œ œ œ œ œ œ∑∑

Jœ ‰ ‰ Jœ Œ.˙.œ jœ œ

a a

.œ jœ œa a

.œ jœ œa a

.œ jœ œa aœ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ

.œ Jœ œ

301

œ jœ .œ301

œ œ œ œ œ œ301 ∑301

∑301

Jœ ‰ ‰ Jœ Œ301 .˙301

œ jœ .œa a

301

œ jœ .œa a301

œ jœ .œa a

301

œ jœ .œa a

301œ œ œ œ œ œ

301

œ œ œ œ œ œ301

œ œ œ œ œ œ301œ œ œ œ œ œ

301

œ Jœ œ Jœ301œ œ œ œ œ œ

301œ Jœ .œ

œ œb œ œ œ œ

œ œb œ œ œ œ

∑∑

œ œ œ œ œ œ.œ .œœ œb œ œ œ œla la la la la la

œ œb œ œ œ œla la la la la la

œ œb œ œ œ œla la la la la la

œ œb œ œ œ œla la la la la laœ œb œ œ œ œ

œ œb œ œ œ œ

œ œb œ œ œ œ

œ œb œ œ œ œ

œ œ œ œ œ

œ œb œ œ œ œ

.œ Jœ œ

f

.˙∑

.˙Jœ ‰ Œ Œ.˙.˙

la

.˙la .˙la

.˙la ..˙̇

..˙̇

304 ∑304 ∑304 ∑304

∑304

Jœ ‰ Œ Œ304

∑304 ∑304 ∑304 ∑304 ∑

304 ∑304 ∑304 ∑304 ∑304 ∑304 ∑304 ∑

49