Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm...

of 20 /20
dm i GlobeCat ® 26. Mai 2017 korisnička iskustva

Transcript of Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm...

Page 1: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

dm i GlobeCat®

26. Mai 2017

korisnička iskustva

Page 2: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Teme→O dm-u

→dm i EDI elektroničko poslovanje

→dm i matični podaci proizvoda

→Korisnička iskustva korištenja podataka iz GlobeCat-a ( primjer SAPONIA )

→Sljedeći dobavljači za suradnju preko GlobeCat-a

26. Mai 2017dm i GlobeCat®2

Page 3: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

dm - drogerie markt

26. Mai 20173

država broj filijala

dm Njemačka 1856

dm Austrija 389

dm Mađarska 257

dm Češka 223

dm Hrvatska 156

dm Slovačka 139

dm Rumunjska 91

dm Slovenija 75

dm Srbija 75

dm Bugarska 67

dm BiH 65

dm Makedonija 11

dm i GlobeCat®

Page 4: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

dm u Hrvatskoj→Od 1996. godine

→156 poslovnica

→56 gradova

→2 distributivna centra

→1.300 zaposlenih

26. Mai 20174 dm i GlobeCat®

Page 5: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

dmHR članica GS1 → od 2002. godine

→ Zakupljeni GLN za 100.000 lokacija za dm Hrvatska

→ GLN 3855001000002 Centrala, kupac za EDI i matične podatkeKovinska 5a, 10090 Zagreb

→ GLN 3855001009982 Distributivni centar, dostavno mjesto Kovinska 5a, 10090 Zagreb

→ GLN 3855001099112 Logistički centar Janko, dostavno mjesto Kovinska 5b, 10090 Zagreb

→ GLN naših filijala možete naći na Internetu:https://hr.dm-extranet.com/hr_extranet/edi/

26. Mai 20175 dm i GlobeCat®

Page 6: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

dm i EDI elektroničko poslovanje→EDI poruke koje podržavamo:→ORDERS (narudžbe)

→ INVRPT (izvještaj o zalihama na DC i LC)

→DESADV (otpremnice za DC, LC i poslovnice)

→ INVOIC (računi, trenutno paralelno s papirnatim računom, u planu EDI ugovor do kraja 2017.)

→Standard: GS1 EANCOM ver. 01B ili 96A

→Provider: editel Austria

26. Mai 20176 dm i GlobeCat®

Page 7: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

dm i EDI elektroničko poslovanje

26. Mai 20177 dm i GlobeCat®

Page 8: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Dobavljači i Asortiman→265 dobavljača

26. Mai 20178

→23.000 artikala

→194 dobavljačaiz Hrvatske

dm i GlobeCat®

Page 9: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Matični podaci proizvoda→Ručno prikupljanje i ručni unos u sistem

26. Mai 20179 dm i GlobeCat®

Page 10: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Matični podaci proizvoda→ dm se odlučio na elektronsko prikupljanje matičnih podataka

proizvoda direktno od dobavljača s početkom u 12.mj 2015. godine

→ On-line unos u portal markant.net svih novih artikala i promjena na artiklima - ključ: GLN, GTIN i tržište (TM)- samo za dm

→ Dobavljači koji njeguju svoje podatke u nekom GS1 Data Pool-u mogu već upisane podatke samo objaviti prema dm-u i sve uneseno se automatski prenese u sustav dm-a

26. Mai 201710 dm i GlobeCat®

Page 11: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

DOBAVLJAČMatični podaci proizvoda

PROMIS

Daljnji e-servisi

Product-information-Management(PIM)

Data PoolBrandbank

(HU)

Unos podataka

Baza prikupljenih podataka

ExceldigAPProdukt-Content-Management

(PIM)

Matični podaci proizvoda

GLN, GTIN, Trade Markt

→Elektronsko prikupljanje direktno od dobavljača

26. Mai 201711 dm i GlobeCat

Page 12: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Matični podaci proizvoda→Portal za unos matičnih podataka ZAS Markant

26. Mai 201712 dm i GlobeCat®

Page 13: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Matični podaci proizvoda→Podaci iz GS1 Data Pool-a GlobeCat® i objava

za dmHR tj. GLN 3855001000002

→Primjer dobavljača Saponia

26. Mai 201713 dm i GlobeCat®

Page 14: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Matični podaci proizvoda→Primjer

izmjere

26. Mai 201714 dm i GlobeCat®

Page 15: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Matični podaci proizvoda→Primjer

hijerarhije

26. Mai 201715 dm i GlobeCat®

Page 16: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Matični podaci proizvoda→dm-u je proizvod odmah

vidljiv u sustavu Hybris

→Tu se obavlja pregled podataka, nadopunai otpuštanje u SAP sustav

26. Mai 201716 dm i GlobeCat®

Page 17: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Matični podaci proizvoda→U dm-ovom SAP sustavu se vide podaci

koje je dobavljač unio i koriste se za logistiku, naručivanje, smještanje na policu, označavanje

etikete i drugo

26. Mai 201717 dm i GlobeCat®

Page 18: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

S matičnim podacima do police u dm-u

26. Mai 201718 dm i GlobeCat

Page 19: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Proizvodi u GlobeCat® -u i dm-uData provider Data provider name

Proizvoda u dm asortimanu koji s e nalaze u GlobeCatu

3850105000002 SAPONIA d.d. 169

3858887810000 PRODIS d.o.o. 105

3859889425001 ENCIAN d.o.o. 90

3859888152007 JAMNICA d.d. 49

3850116000008 LEDO d.d. 48

3830001299991 KOZMETIKA AFRODITA d.o.o. 46

3858881080003 FRANCK d.d. 30

3855400100006 Coca-Cola HBC Hrvatska 10

3858881090002 KOESTLIN d.d. 7

3859890779001 PRESTIGE d.o.o. 5

3859888378001 MEDO-FLOR d.o.o. 3

3859890129004 NATURALIS d.o.o. 2

3850102000005 KRAŠ d.d. 2

3855800000869 "POHIT" d.o.o. 1

3859888110007 METEOR d.d. 1

3850157000005 NARODNE NOVINE d.d. 1

3859890376002M D M PERKOVIĆ, vl. Dražen Perković 1

3855900001537 Matram d.o.o. 1

26. Mai 201719 dm i GlobeCat®

Page 20: Balaban dm i GlobeCat - GS1 Croatia · dm - drogerie markt 3 26. Mai 2017 država broj filijala dm Njemačka 1856 dm Austrija 389 dm Mađarska 257 dm Češka 223 dm Hrvatska 156 dm

Korisnička iskustvadm i GlobeCat®

Pitanja ????Tanja BalabanMenadžerica Korisničke podrške 1dm‐drogerie markt d.o.o.Kovinska 5a10090 ZagrebT +385 1 3670‐100F +385 1 3670‐102

[email protected]/dm.Hrvatska.hr