Bildungssystem des Kantons Zug - fmzug.ch · Njemački kao drugi jezik Dodatna nastava...

20

Transcript of Bildungssystem des Kantons Zug - fmzug.ch · Njemački kao drugi jezik Dodatna nastava...

Bildungssystem des Kantons Zug

Informationsveranstaltung für bosnische, serbische und kroatische Familien

Markus Kunz, Leiter Schulaufsicht, Amt für gemeindliche Schulen

1. Osnove obrazovnog sistema

2. Njemački kao drugi jezik

3. Ocjene

4. Predškolsko obrazovanje, Primarni, i sekundarni stepen I

5. Prelaz iz primarnog – na sekundarni stepen I

6. Prelaz iz sekundarne škole – u srednje škole, zanat

7. školske dopunske ponude

1. Školski sistem - uopšte

Redovni razredi, mali razredi

Integracija djece sa poteškoćama

Podrška od strane specijalnog pedagoga

Ponavljanje razreda samo u posebnim slučajevima

(uglavnom nije uobičajena pojava)

Präsentation der Übertrittskommission I

Quelle: www.sehtestbilder.de

(Stand: 6. September 2013)

1. Najznačajnije - uopšte

7

LehrpersonEltern

Kinder

1. Najznačajnije – Zajednički rad

2. Njemački kao drugi jezik

Dodatna nastava njemačkog-nastava za djecu sa manjim

znanjem ili koja uopšte ne znaju njemački

Nastava za početnike- djelomično po razredima - sa 8 do 10

lekcija njemačkog nedjeljno

Nastava za naprednije sa najmanje 2 lekcije dopunskog

njemačkog jezika nedjeljno

3. OcjeneOcjenjivanje i unapredjivanje B & F

Različite oblasti Stručnost-, učenje-, socijalna-, i oblast odn.

kompentencija samostalnosti

Cjelokupno ocjenjivanje mjere podsticaja

Ocjene u svjedočanstvu

Od 2. razreda svakog semestra (31. januar i početak jula)

4.1. Dječiji vrtić, primarni stepen, sek. stepen I

4.1. Dječiji vrtić, primarni stepen, sek. stepen I

4.2. Kooperativni viši stepen

Real i sekundar škola

Nivo kurse koji obuhvataju različitu težinu i razl.

unapredjivanje

Nivo predmeti: matematika i francuski

Promjena nivoa početkom novog semestra samo u

izuzetnim slučajevima tokom semestra

Präsentation der Übertrittskommission I

4.2. Kooperativni viši stepen

Präsentation der Übertrittskommission I

Promjena Real Sek: Dobri

rezultati iz M, D, F, E, W&UK, NL;

Lern-, Sozial- und

Selbstkompetenzen

Promjena Sek Real:

Odlučujuće ako su rezultati iz M,

D, F, E, W&UK, NL;

nezadovoljavajući Lern-, Sozial-

und Selbstkompetenzen

4.3. Kooperativni viši stepen promjena načina

školovanja

5. Prelaz Primarni stepen – na Sekundarstufe I

Roditelji djece 5. razreda se uopoznavaju sa temama:

- Prelazni period

- Kriteriji ocjenjivanja

- Razgovor na kome se donosi odluka

- Različiti vrste škole na sekundarnom

stepenu I

- Mogućnost žalbe

- Ponavljanje 6. razreda

Roditelji dobijaju brošuru

Na raspolaganje «Übertritte»(DBK 2014).

5. Prelaz primarni stepen – Sekundarni stepen I

Stručno znanje Komp. Komp. učenja Socijalna komp. Samostalna komp. Ocjene

5. razred, 2. semestar razgovor za orjentaciju

6. razred, 1. semestar razgovor za orjentaciju

6. razred, do 15. marta donošenje odluke

Odluku donose: Roditelji,

nastavnik, dijete

Ako ne postoji saglasnost

Uključuje se komisija

Werkschule Realschule Sekundarschule Gymnasium

Präsentation der Übertrittskommission I

6. Prelazni period II

1. Sekundarni razred Duga gimnazija

Kratka gimnazija

Srednje stručne škole

Srednje ekonomske škole

Sekundarna škola – kantonalna srednja škola, BM

2. Sekundarni razred

Izučavanje zanata sa

maturom

3. Sekundarni razred

do 1. decembra

Kraj školske godine

7. Dopunske školske ponude

Mittagstisch/ručak

Hausaufgabenbetreuung/domaća zadaća

Randzeitenbetreuung/ponuda po završetku nastave

Schulsportangebot/ školske sportske ponude

Präsentation der Übertrittskommission I

Hvala za Vašu pažnju

Hvala na pozornosti

Хвала на Вашој пажњи