BURN-OUT 2018-08-29آ  BURN-OUT Een zoektocht naar een geأ«igend juridisch kader en een empirisch...

download BURN-OUT 2018-08-29آ  BURN-OUT Een zoektocht naar een geأ«igend juridisch kader en een empirisch onderzoek

of 131

 • date post

  10-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BURN-OUT 2018-08-29آ  BURN-OUT Een zoektocht naar een geأ«igend juridisch kader en een empirisch...

 • BURN-OUT Een zoektocht naar een geëigend juridisch kader en een

  empirisch onderzoek bij studenten

  Nathalie Durinck Studentennummer: 01402510

  Promotor: Prof. Dr. Yves Jorens

  Commissaris: Mevr. Lien Valcke

  Masterproef voorgelegd voor het bepalen van de graad master in de rechten

  Academiejaar: 2017-2018

 • I

  Voorwoord

  Deze masterproef is geschreven met het oog op het behalen van mijn diploma master in de

  rechten aan de universiteit Gent. Het onderwerp ‘burnout’ heeft veel weg van een psychologisch

  thema waar velen onder u mij terecht op gewezen hebben. Ondanks dit gegeven heb ik steeds

  getracht mijn eigen bijzondere interesse in het onderwerp door te drijven.

  Waar een wil is, is een weg. Hoewel deze weg niet zonder slag of stoot verlopen is, is ze voor

  mij wel bijzonder uitdagend en leerrijk geweest. Deze weg heb ik uiteraard niet alleen afgelegd.

  Ontzettend veel personen hebben mij hierbij geholpen waardoor ik dan ook graag van de

  gelegenheid gebruik wens te maken om een woord van dank aan hen te richten.

  Vooreerst wens ik mijn promotor Prof. Dr. Yves Jorens en commissaris Mevr. Lien Valcke te

  bedanken voor de persoonlijke begeleiding die ze mij gedurende de hele weg geboden hebben.

  Deze begeleiding was voor mij zeer belangrijk en weet ik dan ook enorm te appreciëren.

  Vervolgens wil ik Prof. Dr. Peter Vlerick bedanken voor de begeleiding bij het statistisch

  gedeelte van deze masterproef en voor de opportuniteit die ik gekregen heb om een bijzonder

  interessant keuzevak van de psychologie te mogen volgen. Hiernaast wil ik

  studentenpsycholoog Mevr. Sarah Vermeersch bedanken voor de informatie over het preventief

  kader inzake het mentaal welbevinden van studenten.

  Daarnaast wens ik alle medewerkers van het secretariaat van de vakgroep Criminologie,

  Strafrecht en Sociaal recht, de Facultaire Studentenadministratie alsook het monitoraat van de

  faculteit Recht en Criminologie te bedanken voor de hulp bij de praktische organisatie van het

  afnemen van mijn studiebelevingslijst. Eveneens wil ik alle studenten bedanken die

  deelgenomen hebben aan mijn enquête. Zonder hen zou mijn onderzoek onmogelijk zijn

  geweest.

  Tot slot wil ik mijn mama, hartsvriendin en in het bijzonder mijn vriend bedanken. De steun

  die ze mij gedurende mijn studie gegeven hebben, is onvergetelijk en zal ik voor altijd in mijn

  hart blijven voortdragen.

  Nathalie Durinck

  15 mei 2018

 • II

  Inhoudsopgave

  Voorwoord .................................................................................................................................. I

  Inhoudsopgave ...........................................................................................................................II

  Tabellenlijst ............................................................................................................................. VI

  Inleiding ..................................................................................................................................... 1

  Deel 1. Definiëring begrippen burnout en faalangst ............................................................... 5

  1. Inleiding ......................................................................................................................... 5

  2. Het begrip burnout ......................................................................................................... 5

  2.1. Historische evolutie ................................................................................................ 5

  2.2. Risicofactoren ......................................................................................................... 9

  2.2.1. Werkgerelateerde factoren ................................................................................ 9

  2.2.2. Persoonsgebonden factoren ............................................................................ 11

  2.2.3. Relatieve gewicht werk- en persoonsgebonden factoren................................ 13

  2.3. Implicaties ............................................................................................................ 13

  3. Het begrip faalangst...................................................................................................... 14

  3.1. Historische tradities .............................................................................................. 14

  3.1.1. Test-anxiety traditie ........................................................................................ 14

  3.1.2. Traditie van de prestatiemotivatie .................................................................. 15

  3.2. Theorie: het motivatieprocesmodel ...................................................................... 16

  3.2.1. Voorafgaande opbouw van motivatie en angst ............................................... 18

  3.2.2. Gedragsmatige voorbereiding en uitvoering van de taak ............................... 18

  3.2.3. Processen na taakafwerking ............................................................................ 19

  3.3. Implicaties ............................................................................................................ 20

  Deel 2. Empirisch onderzoek bij studenten .......................................................................... 21

  1. Inleiding ....................................................................................................................... 21

  2. Onderzoeksvragen ........................................................................................................ 21

  3. Methode ........................................................................................................................ 21

 • III

  3.1. Procedure en steekproef ....................................................................................... 21

  3.2. Meetinstrumenten ................................................................................................. 25

  3.2.1. Utrechtse Burnout Schaal ............................................................................... 25

  3.2.2. Vragenlijst studie- en examenvaardigheden ................................................... 26

  3.3. Statistische analyse ............................................................................................... 29

  4. Resultaten ..................................................................................................................... 29

  4.1. Prevalentie van burnout ........................................................................................ 29

  4.1.1. Directe methode .............................................................................................. 30

  4.1.2. Indirecte methode ........................................................................................... 36

  4.2. Verband tussen demografische kenmerken en burnout ........................................ 44

  4.2.1. Verband tussen variabele geslacht en burnout ............................................... 44

  4.2.2. Verband tussen variabele studiejaar en burnout ............................................. 45

  4.2.3. Verband tussen variabele studietraject en burnout ......................................... 47

  4.2.4. Verband tussen variabele studieduur verkort traject en burnout .................... 48

  4.2.5. Verband tussen variabele kot-student en burnout ........................................... 49

  4.2.6. Samenvattende tabel ....................................................................................... 50

  4.3. Verband tussen studie- en examenvaardigheden en burnout ............................... 51

  5. Conclusie ...................................................................................................................... 54

  5.1. Onderzoeksvragen ................................................................................................ 54

  5.1.1. Prevalentie van burnout .................................................................................. 54

  5.1.2. Verband tussen demografische kenmerken en burnout .................................. 55

  5.1.3. Verband tussen studie- en examenvaardigheden en burnout .......................... 56

  5.2. Beperkingen van mijn onderzoek ......................................................................... 57

  5.3. Aanbevelingen voor verder onderzoek................................................................. 58

  Deel 3. Preventie en interventie ............................................................................................ 59

  1. Inleiding ....................................................................................................................... 59

  2. Algemene preventieve omkadering .............................................................................. 59

 • IV

  2.1. Psychosociale risico’s .......................................................................................... 59

  2.2. Classificatie interventies....................................................................................... 60

  2.3. Effectieve interventies gebleken uit onderzoek................