Depression efter stroke post stroke depression (PSD) · Fakta • Post stroke depression (PSD) -...

of 29 /29
Depression efter stroke post stroke depression (PSD) Grethe Andersen Professor dr. med. Dansk Stroke Center Aarhus Universitetshospital

Embed Size (px)

Transcript of Depression efter stroke post stroke depression (PSD) · Fakta • Post stroke depression (PSD) -...

 • Depression efter stroke post stroke depression (PSD)

  Grethe Andersen

  Professor dr. med.

  Dansk Stroke Center

  Aarhus Universitetshospital

 • Afgrænsning

  • Kan ikke appliceres på alle typer af hjerneskade

  – den underlæggende patofysiologi forskellig

  – det biologiske grundlag for PSD er vigtig

  • Depression er ikke det samme som

  depressionssymptomer

  • Patologisk gråd er ikke depression, men

  associeret til depression

  – man bør skælne mellem disse

  – begge vigtige og hyppigt forekommende efter stroke

 • Fakta

  • Post stroke depression (PSD)

  - Forekomst 31% 1

  • Pathologisk gråd (PC)

  - Forekomst 19% i det første år (overlapper med PSD)2

  • SSRIs er førstevalgsbehandling

  – Kan forbedre rehabiliteringen og har muligvis

  beskyttende virkning mod ny vaskulær sygdom3,4

  • Kun 13% opfylder behandlingskriterier (DSM IV/V)1

  1 Hackett, Int J Stroke 2014, 2 Andersen, European J Neurol, 1995, 3 Chollet, Lancet

  Neurol, 2011, 4 Mortensen,Stroke, 2013

 • SSRI efter stroke I RM perioden 2004-2010 (5070 forløb)

  • Median hospitals indlæggelse 9 dage

  • Under indlæggelsen fik 955 (18.8%) SSRI pga

  klinisk depression eller patologisk gråd

  • Median start på behandling 5 dage

  • Den kumulerede incidens af SSRI beh. i de 6

  første måneder var 35.2%

  • De fleste (87%) startede behandling indenfor 3

  mdr

 • Patient er behandlet under

  indlæggelsen

  Patients behandlet i

  løbet af 6 mdr

  opfølgning

  Total

  N=5070

  (%)

  Ujusteret OR

  (95% CI)

  Justeret*OR

  (95% CI)

  Ujusteret OR

  (95% CI)

  Justeret* OR

  (95% CI)

  Kvinder 2,231

  (44.0) 0.96 (0.83-1.10) 0.93 (0.78-1.10) 1.09 (0.97-1.23)

  1.16

  (1.01-1.34)

  Alder ≥65 år 3,446

  (67.97) 1.02 (0.87-1.18) 0.96 (0.72-1.27) 0.92 (0.82-1.05)

  0.88

  (0.70-1.12)

  Stor stroke 784 (15.5) 3.06 (2.58-3.63) 3.73 (3.09-4.52) 2.53 (2.16-2.96)

  2.89

  (2.42-3.44)

  Hypertension 2,931

  (57.8) 1.20 (1.04-1.38) 1.23 (1.03-1.46) 1.15 (1.02-1.30)

  1.17

  (1.02-1.35)

  Faktorer af betydning for antidepressiv behandling (SSRI)

  * Justeret for: DM, atrie flimmer, demens, AMI, civilstatus, bolig, uddannelse, indkomst, arbejde,

  BMI, Alkohol forbrug, rygning, anden medicin, kvaliteten af behandling (DAP).

 • Er behandling er fordel? Ph D studerende Janne Mortensen; Cerebrovasc Dis 2015; in press

 • Omsat til klinik

  • 3 x så høj risiko for SSRI behandling

  blandt patienter med størst handicap

  – En enklet stor læsion – fx. A. cerebri media

  infarkt

  – Mange små lakunære infarkter – populært

  kaldet småkarssyge

  – Strategiske infarkter

 • A. Cerebri media infarkt

  Akut MR

 • Lakunært syndrom

  Akut CT skanning:

  Blødning I venstre thalamus

  (rød pil)

  Kronisk iskæmi subkortikalt

  Lakunære infarkter I basal

  ganglieområdet (hvide pile)

 • Strategisk infarkt

  MR af cerebrum: Akut infarkt I bagerste del af

  venstre a. cerebri media

  Klinik:

  Symptomer forbigående hø

  hemianopsi (synfeldttab)

  Læseproblemer

  Svært ved at navngive objekter

  Svært ved at huske (samtaler)

 • Ca. 40 % udvikler post stroke

  depression inden for det første år

  Andersen G, Disputats 1998

 • Tristhed, træthed, søvnbesvær,

  appetitforstyrrelser…

  Apopleksifølger?

  • Naturlig krisereaktion

  • Symptomer fra

  hjerneskade

  Depression?

  • Patologisk depressiv

  forstemning

  • Symptomer på

  neuropsykiatrisk sygdom

 • Hvordan stiller vi diagnosen?

  Overdiagnostisering?

  • Symptomer brugt i

  depressionsdiagnostikken

  kan forekomme hos stroke

  patienter uafhængigt af

  depression

  Underdiagnostisering?

  • Pga. visse

  neuropsykologiske

  symptomer kan nogle

  patienter benægte

  symptomer på depression

 • Neuropsykologiske forstyrrelser

  efter stroke

  Primært i højre side:

  •Neglect -Manglende orientering

  mod stimuli fra den

  modsatte side af skaden

  •Anosognosi -Manglende

  sygdomserkendelse

  •Aprosodi –Tab af ”følelser” i sproget

  Primært i venstre side:

  •Afasi –Forstyrrelser i sproget

  forårsaget af skade i

  specialiserede områder i

  hjernen

  •Apraksi –Forstyrrelser i

  formålsrettede bevægelser

  Mere end halvdelen af alle akutte apopleksipatienter har neuropsykologiske forstyrrelser

 • Definition

  • Vegetative, cognitive og psykologiske symptomer tæller

  alle med på lige fod (Federoff 1991, Spalletta, 2005)

  • DSM-IV, ICD-10 (F06.3/F32)

  • Diagnosen i den akutte fase stilles formentlig sjældent

  på baggrund af en formel psykiatrisk vurdering eller

  rating (ugeskr læger, april 2007)

 • Diagnosen: Stroke og depression

  • F06.32: Organisk depressiv sindslidelse

  – Skal opfylde apopleksidiagnosen

  – Formodet sammenhæng med apopleksiepisoden

  – Fravær af alternative årsager

  – Skal opfylde de diagnostiske kriterier for depressiv

  sindslidelse (F32-39)

  – Må ikke skyldes demens eller delirium

 • Depressiv – enkeltepisode ICD10 - diagnosen (F32)

  • A: alle 3 kriterier

  • varighed > 2 uger

  • ingen tidl. mani

  • ej organisk ætiologi

  • B: 2-3 skal være pos.

  • Nedtrykthed

  • Nedsat lyst/interesse

  • Nedsat energi/træthed

  • C: 2-5 symptomer

  • nedsat selvtillid

  • selvbebrejdelser

  • tanker død/selvmord

  • koncentrationsbesvær

  • agitation/hæmning

  • søvnforstyrrelser

  • appetit/vægtændring

 • Risikofaktorer for PSD

  • Tidligere depression

  • Svært handicap (læsionens størrelse?)

  • Tidligere apopleksi

  • Kvinder

  • Belastende livsbegivenheder før apopleksi

  • Patologisk gråd (Andersen 1994, DESTRO 2005, Carota 2005)

  • Årsagen til PSD er en blanding af genetiske, biologiske

  og psykosociale faktorer

  • Lokalisationen af læsionen –ikke vist (Carson, 2000, Lancet)

 • Forløb og prognose

  • 80% udvikler depression inden for 3 måneder (DESTRO

  2005, Andersen 1995)

  • Ca. halvdelen af PSD er kroniske – formentligt livslangt

  • 15 års follow-up undersøgelse viser høj risiko for recidiv

  også på lang sigt (Ayerbe, 2013)

  • Øget sårbarhed over for alle typer af belastninger

 • Patologisk gråd en differential diagnose

  • Emotionalisme/Grådlabilitet/Pseudobulbær affekt

  • Pludselige og ukontrollerbare anfald af gråd, der kommer

  ude af sammenhæng med ens følelser

  • Disinhibering af grådrefleksen

  • Ubalance i det serotonerge system (med flere)

 • Tab af emotionel kontrol:

  Patologisk gråd (latter) • Manglende hæmning af gråd/grine refleksen

  • Er udtryk for en manglende motorisk kontrol af en emotion

  • Skyldes ofte en læsion i hjernestammen eller i de centrale

  strukturer i hjernen

  • Læsionen rammer de serotinerge (noradrenerge) kærner eller ascenderende baner herfra. Kan effektivt behandles med medicin af typen SSRI (lykkepiller)

  • Behandlingen er en ”substitution” - tænd/sluk

  • Effekten er umiddelbar og næsten 100% har glæde af den

  • Effekten holder sig

 • Det serotonerge system i hjernen

  er udbredt!

  Berger, 2009

 • SSRI

 • Andre effekter af serotonin

  • Produceres

  – I tarmen 90%

  – I hjernen 10% (raphe nuclei)

  • Modulerer

  – Tarmmotilitet, hjerterytme, respiration, endokrine

  funktioner, smerteperception…

  – Søvn, appetit, humør, kognition, motorik…

  – Modulerer praktisk taget alle adfærdsmæssige

  processer

  • Transporteres i trombocytterne og frigives ved karskade

  – Trombocytaggregation

  – Vasokontriktion

 • Kan SSRI beskytte efter stroke?

  Ny blodprop

  Total (%)

  (n=11 666)

  U-justeret HR

  (95% CI)

  Justeret HR*

  (95% CI)

  Myokardie infarkt 337 (2.9) 0.67 (0.44-1.02) 0.65 (0.42-1.00)

  Nyt iskæmisk stroke 940 (8.1) 0.86 (0.67-1.09) 0.87 (0.68-1.11)

  AMI /nyt iskæmisk

  stroke 1239 (10.6) 0.78 (0.62-0.96) 0.77 (0.62-0.96)

  *Justetet for samtidig brug af andre antidepressiva, pladehæmmere, orale antikoagulantia, blodtrykssænkende medicin og statiner.

  Ref: Mortensen J, Stroke, 2013

 • Er der risiko?

  blødning Total (%)

  (n=11 666)

  U-justeret HR

  (95% CI)

  Justeret HR*

  (95% CI)

  Større Blødning 2357 (20.2) 1.34 (1.15-1.56) 1.33 (1.14-1.55)

  - Intracranial

  blødning 167 (1.4) 1.45 (0.85-2.50) 1.14 (0.62-2.12)

  - Anden større

  blødning 2190 (18.8) 1.32 (1.13-1.54) 1.32 (1.12-1.55)

  *Justetet for samtidig brug af andre antidepressiva, pladehæmmere, orale antikoagulantia, blodtrykssænkende medicin og statiner.

  Ref: Mortensen J, Stroke, 2013

  Ingen effekt på dødeligheden

 • Referenceprogram, Apopleksi, 2013

  • ”Der er ikke klinisk praksis for at behandle udsatte patientgrupper med forebyggende antidepressiv medicin,

  og evidensen for en standard behandling med AD blandt

  apopleksipatienter er endnu ikke tilstrækkelig”

  • ”Antidepressiv behandling af deprimerede apopleksipatienter medfører en signifikant reduktion af

  depressionssymptomer overfor placebo”

  • ”SSRI-behandling anbefales som førstevalg”

  • ”Ved patologisk gråd efter apopleksi bør der tilbydes SSRI-behandling, som er effektiv selv i en beskeden

  dosis, inden for få dage”

 • Referenceprogram, Apopleksi, 2013

  • ”Det optimale tidspunkt for start af antidepressiv behandling efter apopleksi er ikke belyst i RCT”

  • ”Det anbefales generelt at behandlingen fortsættes i 6 måneder”

  • ”Der er ikke entydig dokumentation for, at antidepressiv medicinsk behandling bedrer den neurologiske funktion”

 • Konklusioner

  • PSD er hyppig og alvorlig - identifikation og behandling

  er vigtig

  • SSRI er førstevalg i behandlingen og har muligvis andre

  gavnlige effekter ud over den antidepressive

  • Identifikation og behandling af vaskulære risikofaktorer

  bør være i fokus hos debut af depression hos ældre

  TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!