DER LANDESBEHINDERTEN- LEBENSHILFE BREMEN E.V ... 23Abschlie%dfend... · PDF fileLANDES...

Click here to load reader

 • date post

  01-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DER LANDESBEHINDERTEN- LEBENSHILFE BREMEN E.V ... 23Abschlie%dfend... · PDF fileLANDES...

 • LANDESBEHINDERTENBEAUFTRAGTERBREMEN

  Bremen yaam destei engelli insanlara yardm salar ve ocuk-lar, genler ve yetikinler iin ok sayda hizmet sunar. rne-in: Danmanlk Aileler, ocuklar ve yetikinler iin pedagoji hizmetleri Erken tevik ve oyun ortamlar ocuklar ve yetikinler iin bo zaman ve seyahat hizmetleri Zihinsel engelli yetikinler iin konaklama hizmetleri

  Bremen yaam yardm brosunun gmenler ve engeller iin danmanlk brosu, baka bir lkeden gelen veya ba-ka bir dili konuan engelliler ve ailelerine yardm etmektedir. Danmanlk hizmeti cretsizdir. Her hafta Almanca, Trke ve Bulgarca dillerinde danmanlk verilmektedir. Randevular telefonla alnabilmektedir. Danmanlk brosu uzmanlara ve kurumlara da destek vermektedir.

  Lebenshilfe Bremen e.V.Waller Heerstrae 55, 28217 BremenTel. (0421) 387 77-0Faks (0421) 387 77-99E-posta: [email protected]

  BREMEN'DE ENGELL NSANLAR N DANIMANLIKGENEL BAKIBlgedeki be sosyal psikiyatrik

  danmanlk brolarnn/enstit polikliniklerinin grevleri:Psiik hastalar ve bamll olan hastalar (bamllk yapan yasal maddeler), onlarn yaknlar, komular veya ilgili iledeki kurumlar iin bilgilendirme ve danmanlk. Yardm hizmetle-rine, tedavilere ve rehabilitasyon hizmetlerine araclk etmek (bamllklar iin). Ar ve kronik psiik hastalar ve bamll olan ve de ba-ka yardm sistemlerinden yeterince yararlanamam insanlara yardm ve onlarn tedavisi. Krizin boyutunu tahmin etmek ve uygun yardmlar sala-mak amacyla eve ziyarete gelerek ya da danmanlk bro-sunda kriz ynetimi. Yardm alan kiinin konaklamas ve PsychKG'ye dayanan yardm konular iin resmi doktorlara ve sosyal yardm kuru-muna yneltilen sorularla ilgili rapor hazrlama.

  Sosyal psikiyatrik danmanlk brolarna/kurum polikliniine hafta ii . - . saatleri arasnda ulaabilirsiniz

  Sosyal psikiyatrik kriz hizmetlerine (Tel. -): hafta ii . - . saatleri arasnda ulaabilirsinizHafta sonu/tatil gnlerinde: . - . saatleri arasnda

  Bir ocuk bekliyorsanz, hayatnzda baz eyler deiir. Gelece-e bakarken aklnzda sorular olacak, mutluluk duyacaksnz; ancak bazen de korku, karmaa ve kriz yaayacaksnz. Hami-lelik, ebeveynlik ve doumla ilgili sorularnz iin sizi yalnz brakmyoruz.

  Engelli bir ocuk bekleyen ya da engelli bir ocuu olan anne ve babalar zellikle konuma ihtiyac hisseder. Bu anne ve babala-rn zel ihtiyalaryla ilgilenen diplomal bir pedagog bu anne, baba ve ailelere yardm salar. Bu esnada tek tek ya da eli g-rmeler yaplabilir.

  Bu kadnlar iin bir kendi kendine yardm grubu da bulun-maktadr. Kronik hasta/engelli ocuklarn anneleri burada deneyimlerini, dncelerini ve duygularn bakalaryla pay-laabilir ve bunlarn zerinde alabilir. Bu grup hizmeti, bu tr durumlarda engelli bir ocukla birlikte yaamaya katk sa-layabilir.

  Danmanlk brolarKuzey, Aumunder Heerweg 83/85, 28757 Bremen, Tel. 6606-1234Gney, Buntentorsteinweg 122, 28201 Bremen, Tel. 22213-10Bat, Grpelinger Heerstr. 104-106, 28237 Bremen, Tel. 22214-10Merkez, Horner Str. 60-70, 28203 Bremen, Tel. 790333-10Dou, Osterholzer Landstr. 51, 28325 Bremen, Tel. 408-1850

  rtibat:Verein fr Innere Mission BremenMonika Kruter, Diplomal pedagogBlumenthalstrae 10-11, 28209 BremenTel.: 0421-34967-0 (merkez)

  Engelliler iin grevli kiinin brosuna, engelli insanlara ait haklara sahip olan her vatanda bavurabilir. Bu bro, Bremen eyaletinde var olan danmanlk ve destek sistemine baldr ve insanlarn bu brolarla irtibat kurmasn salamaktadr. G-revli kii, grevini yaparken bamszdr ve sadece kanunlara tabiidir. Yapt almalarda, engelli veya engelsiz insanlar iin toplumun tm snfl arnda edeer yaama artlar yaratmaya almaktadr. Grevli, engelli insanlarn menfaatleri ve idare-ler arasnda araclk yapmaktadr.

  Dr. Joachim Steinbrck, ylndan beri serbest liman ehri Bremen'in engelliler grevlisidir ve ylndan bu yana ise eyalet ortak kurulunun bakandr. Eyalet ortak kurulunun g-revi, Bremen eyaletinde UN engelli haklar anlamasna daya-nan eyalet eylem plannn uygulanmasna elik etmek ve bunu tevik etmektir.

  Grevlinin ekibi, onlarla irtibata gemenizden olduka mem-nundur.

  Serbest liman ehri Bremen'de engelliler iin eyalet grevlisi Am Markt 20, 28195 BremenTel.: 0421 361-181 81E-posta: offi [email protected]

  LANDESBEHINDERTENBEAUFTRAGTERBREMEN

  LEBENSHILFE BREMEN E.V. SOZIALPSYCHIATRISCHE DIENSTE

  INNERE MISSIONIN BREMEN

  DER LANDESBEHINDERTEN-BEAUFTRAGTE DER FREIEN HANSESTADT BREMEN

 • Landesverband Psychiatrie-Erfahrener (LVPE) isimli vakf, psi-kiyatrik tedaviyi iyiletirmek isteyen ve zorlamadan ve iddete ba vurmadan tedavi salamak isteyen psikiyatrik deneyimlile-rin kurduu bir vakftr. yelerimiz eitli komisyonlarda ve i gruplarnda temsil edilmektedir (rn. ziyaret komisyonunda ve eyalet psikiyatri kurulunda).

  Bremen'deki LVPE ylnda kuruldu ve yardmsever bir va-kf olarak bilinmektedir.

  Her ayn . aramba gn saat 'da Bremen-Ost kliniine ait dernek evinde (bina no. ) bir araya geliyoruz.

  Yeni tedavi yntemleri uygulayarak normal ila tedavisinden kurtulmaya alyoruz. Zorlayc nlemler almaya ve zorlayc tedavi yapmaya karyz. Psikiyatrik tedavide insan haklarn korumay amalyor ve bu insanlarla daha fazla konumak ve onlara mantkl meguliyetler salamak istiyoruz.

  Bize gelen insanlara yardm ve danmanlk salamamzn yan sra, onlar kendi kendine yardm gruplarna ynlendirebiliyo-ruz. Vakfmz uzmanlk literatrne ve bilgilendirme malzeme-lerine sahiptir.

  Hayatnz Kendiniz Belirleyin, engelli insanlar tarafndan en-gelli insanlar iin alm bir danmanlk brosudur.

  Engelli ve bakma muhta insanlara danmanlk sunmaktayz. Engele neden olan hastalkla ilgili her trl sorunuz iin yar-dm etmekteyiz. Birok soruyu kendimiz cevaplandrabiliyo-ruz. Bunu yapamadmzda sizi yardmc olabilecek baka bir kuruma ynlendiriyoruz.

  Talep ve itirazlarda yardm salamak da danmanlk hizmetine dahildir.

  Danmanln bizim iin dier bir anlam da, insanlara kendi problemlerine kendi balarna zm bulabilmelerine destek olmaktr. Almanca ve ngilizce dillerinde danmanlk sunmak-tayz.

  Danmanlk brosuna ulamak iin merdiven kmanz gerek-miyor. Telefonda ve ahsi danmanlk: Pazartesi ve Sal saat - , aramba ve Perembe saat - ve randevuya gre. Ltfen telesekreterimizi de kullann, size geri dn yapacaz.

  Landesverbandes der Gehrlosen Bremen e.V. vakfnn genel danmanlk brosu; makamlardan gelen postalarla ilgili, form-lar doldururken, eitli yazlarn aklanmasnda, vb. konular-da sorular olmalar halinde Bremen'deki iitme engelli insan-lara destek sunmaktadr.

  Danmanlk hizmeti iaret diliyle verilir. Ayn ekilde iaret dili tercmanlar iin tercmanlk grevleri de dzenlenebilir. it-me engellilerin eyalet vakf ayn zamanda menfaatleri de temsil ettii iin iitme engelli insanlarn menfaatlerine ynelik siyasi birimler ve baka makamlarda da devreye girer. Danmanlk brosu randevu gerektirmeyen herkese ak toplantlar dzen-lemektedir. Bunlar Pazartesi saat . - . ve aramba saat . - . arasndadr. Buna ek olarak Bremen limann-da aylk bir toplant dzenlenmektedir. Danmanlk brosuna Skype veya Oovoo (gehoerlosenberatunghb) ile iaret dilinde ulamak da mmkndr.

  Dernek evi (bina no. 17)Bremen-Ost kliniiZricher Strae 40, 28325 Bremen.Tel. 0421/40 98 93 47E-posta: [email protected]

  Kendi Hayatn Belirle BremenOstertorsteinweg 98, 28203 BremenTel. 0421/70 44 09, Faks 70 44 01E-posta: [email protected] Sonraki durak: Sielwall, hatlar 2, 3 ve 10.

  Landesverband der Gehrlosen Bremen e.V.Patrick George Schwachhauser Heerstrae 266, 28359 Bremen Tel. 0421 223 11-31, Faks 0421 223 11-39E-posta: [email protected] www.lvg-bremen.de Skype/oovoo: gehoerlosenberatunghb

  Grme engelli insanlar ve yaknlar iin de bilgilendirme ve profesyonel destek salamaktayz. Danmanlk hizmetlerimiz bamsz ve cretsizdir ve u konular kapsar: Yaama durumu ve krlk ve ksmi grme engeliyle hayata bak as hakknda konuma

  Ar engelli kimliiyle ilgili hukuki haklar ve krlk paras

  Yardmc aralar Grme yardmlar ve aydnlatmalara ynelik bilgiler Rehabilitasyon nlemleri: Evde eitim, krler alfabesini renme, Trafi kte gvenli oryantasyonla ilgili eitim

  Bo zamanlar deerlendirme Okul, eitim, meslek Tartma gruplaryla ilgili bilgiler

  Danmanlk brosunun sahibi Blinden- und Sehbehinderten-verein Bremen e. V. vakfdr. Bu vakf, 'den bu yana kr ve ksmi grme engelli insanlarn menfaatlerini temsil eden bir kendi kendine yardm organizasyonudur.

  Danmanlk iin ltfen bavuru yapn!

  Krler ve ksmi grme engelliler iin danmanlk brosuSchwachhauser Heerstrae 266, 28359 BremenTel.: 0421 24 40 16 - 11E-posta: [email protected]

  Yaynlayan:Serbest liman ehir Bremen'deengelliler iin eyalet grevlisiAm Markt 2028195 Bremen

  HIZLI BAKI BREMEN'DE VAR OLAN 8 DANIMANLIK HZMETN TANITIYORUZ

  Bu bror; bedensel, zihinsel, ruhsal ve/veya duyusal engelli insanlara ve Bremen ehrindeki danmanlk sistemi hakknda daha fazla bilgi isteyen insanlara yneliktir. zellikle gmen insanlarn da Bremen'de var olan hizmetlerden yararlanabilme-si iin bu bror

  Arapa, ngilizce, Franszca, Rusa, Trkeve Almanca standart ve basit Almanca dillerinde yaynlan-maktadr.

  Bremen'de birok danmanlk brosunun Engelliler blm-ne sadece ok az gmen insan bavuruyor. Burada bahsi geen kurumlarn dncelerine gre bunun nedeni pek ok dildeki bilgi eksikliidir.

  Bizimle irtibata gemenizden memnuniyetlik duyar, bu bro-r bakalarna da vermenizi rica ederiz.

  Tasa

  rm

  : arn

  eols

  en.d

  e|sign

  LANDESVERBAND PSYCHIATRIE-ERFAHRENER BREMEN E. V.

  SELBSTBESTIMMT LEBENBREMEN BERATUNGSSTELLE FR BEHINDERTE MENSCHEN UND IHRE ANGEHRIGEN

  LANDESVERBAND DER GEHRLOSEN BREMEN E. V.

  BLINDEN- UND SEHBEHINDERTEN-BERATUNGSSTELLE

  LANDESBEHINDERTENBEAUFTRAGTERBREMEN