Động thái Rừng ngập mặn tỉnh Sóc Trăng 1889 1965coastal-protection-...

Click here to load reader

 • date post

  01-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Động thái Rừng ngập mặn tỉnh Sóc Trăng 1889 1965coastal-protection-...

 • Qun l ngun Ti nguyn Thin nhin Vng Ven bin tnh Sc Trng

  ng thi Rng ngp mn tnh Sc Trng 1889 1965

  Olivier Joffre

 • Xut bn Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Qun l ngun Ti nguyn Thin nhin Vng Ven bin Tnh Sc Trng Tc gi Olivier Joffre nh ba Peuplement de Paletuvier in Maurand P. 1938. LIndochine Forestire giz, thng 05/2011

 • ng thi Rng ngp mn tnh Sc Trng

  1889 - 1965

  Olivier Joffre

  Thng 05/2011

 • ii

  Gii thiu v GIZ

  Nng lc ton din cho pht trin bn vng di mt mi nh chung

  Vi phng chm lm vic nng sut, hiu qu v da trn tinh thn hp tc, GIZ h tr ngi dn v

  cng ng ti cc nc ang pht trin, cc quc gia ang trong thi k chuyn i v cc nc cng

  nghip trong vic nh hng tng lai v ci thin iu kin sng. y l tn ch hot ng ca

  Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ). c thnh lp ngy 01 thng 01 nm

  2011, GIZ tp hp nhng kinh nghim c tch ly trong nhiu nm ca GIZ h tr cc i tc trong n

  lc t c nhng mc tiu pht trin lu di thng qua vic cung cp cc dch v hiu qu c thit

  k ph hp vi yu cu ca pht trin bn vng. T chc H tr Pht trin c (DED), T chc Hp tc

  K thut c (GTZ) v T chc Bi dng v Pht trin Nng lc Quc t c (InWEnt). GIZ l t chc

  trc thuc nh nc Cng ha Lin bang c, h tr Chnh ph c trong nhng n lc thc hin cc

  mc tiu trong lnh vc hp tc quc t cho pht trin bn vng. GIZ cng tham gia vo cng tc gio

  dc quc t trn ton cu.

  Pht trin hiu qu

  GIZ p dng cch tip cn tng th da trn gi tr m bo s tham gia ca tt c cc bn lin quan.

  Trong qu trnh ny, s mnh pht trin bn vng lun l nh hng ch o xuyn sut mi hot ng

  ca t chc. GIZ cng lun quan tm n cc kha cnh chnh tr, kinh t, x hi v sinh thi khi h tr

  i tc cc cp a phng, khu vc, quc gia v quc t tm ra cc gii php cho cng ng trong bi

  cnh x hi rng ln hn. y l phng thc gip GIZ t c s pht trin mt cch hiu qu.

  GIZ hot ng trn nhiu lnh vc bao gm: pht trin kinh t v xc tin vic lm; xy dng nh nc v

  khuyn khch dn ch; thc y ha bnh, an ninh, ti thit v gii quyt mu thun dn s; an ninh

  lng thc, y t, gio dc ph cp; bo v mi trng, bo tn ti nguyn v gim thiu tc ng ca

  bin i kh hu. Chng ti cng cung cp cc dch v v qun l v hu cn h tr i tc trong vic

  thc hin nhng nhim v pht trin. Trong cc tnh hung khng hong, GIZ cn tin hnh cc chng

  trnh ngi t nn v cu tr khn cp. L mt phn ca dch v pht trin, GIZ ng thi cung cp nhiu

  chuyn gia h tr pht trin cho cc nc i tc.

  GIZ t vn cho cc c quan ti tr v i tc cc vn v xy dng k hoch v chin lc, gii thiu

  cc chuyn gia ha nhp v chuyn gia hi hng cc nc i tc, ng thi thc y mng li

  hp tc v i thoi gia cc bn lin quan trong hot ng hp tc quc t. Nng cao nng lc cho

  chuyn gia ca cc nc i tc l mt phn quan trng trong dch v ca GIZ. Chng ti to nhiu c

  hi cho cc thnh vin tham gia cc hot ng c th duy tr v thc y nhng mi quan h m h to

  dng c. Ngoi ra, GIZ cn to iu kin nhng ngi tr tui nng cao kinh nghim chuyn mn

  ca mnh trn khp th gii thng qua cc chng trnh trao i ginh cho chuyn gia tr. Nhng

  chng trnh ny gip xy dng nn mng cho thnh cng trong s nghip ca h trn cc th trng

  trong nc v quc t.

  Cc c quan y nhim cho GIZ

  Hu ht cc hot ng ca GIZ c thc hin theo y nhim ca B Hp tc Kinh t v Pht trin

  (BMZ). Ngoi ra, GIZ cng hot ng thay mt cho cc B khc ca c, c th l B Ngoi giao Lin

  bang, B Mi trng Lin Bang, B Gio dc v Nghin cu Lin bang. GIZ cng hot ng theo y

  quyn ca chnh quyn cc bang v cc c quan cng quyn khc ca c, cc c quan v t chc

  thuc khu vc nh nc, t nhn trong v ngoi nc c, y ban Chu u, Lin Hip Quc v Ngn

  hng Th gii. Chng ti hp tc cht ch vi khu vc t nhn v gp phn thc y xy dng nhng

  tng tc theo nh hng kt qu gia pht trin v khu vc ngoi thng. Kinh nghim dy dn ca

  chng ti vi cc khi lin minh ti cc nc i tc v ti c l nhn t quan trng cho hp tc quc t

  thnh cng khng ch trong cc lnh vc kinh doanh, hc thut vn ha m cn trong c x hi dn s.

  GIZ v nhng con s

  GIZ hot ng ti hn 130 quc gia trn ton cu. Ti c, GIZ c mt hu khp cc bang vi vn

  phng chnh c t ti Bonn v Eschborn. GIZ tuyn dng khong 17.000 nhn vin trn ton th gii

  vi hn 60% l nhn vin bn a. Ngoi ra, GIZ cn c 1.135 c vn k thut, 750 chuyn gia ha nhp,

  324 chuyn gia hi hng, 700 chuyn gia a phng ti cc t chc i tc cng 850 tnh nguyn vin

  (weltwrts). Vi doanh thu mc 1,9 t euro tnh tI thi im thng 12 nm 2010, GIZ c th t tin nhn

  v tng lai pha trc.

 • iii

  Li ta

  Khi ti n Sc Trng nm 2007 nhiu ngi ni vi ti rng trc y bao gi cng lun c mt ai

  rng ngp mn dy bo v b bin chng xi l v nhng khu rng ngp mn ny b tn ph mc

  ln bi cht lm rng l c s dng trong Chin tranh Vit Nam v sau , bi vic chuyn i cc

  khu rng ngp mn thnh t nng nghip v cc trang tri nui tm.

  Vic ny nghe chng hp l nhng khng gii thch c ti sao hin nay xi l ang tn ph cc khu

  rng ngp mn dc theo cc phn ca b bin huyn Vnh Chu. Cu hi vn cn l ti sao rng ngp

  mn chng chu c xi l trc khi cht lm rng l c s dng (1965-1971) nhng sau th

  khng? Ti sao cc rng c trng trong nhng nm 1990 ang b xi l tn ph trong khi cc rng

  cng mt ch trc nm 1965 nghe ni khng b xi l nh hng?

  tr li nhng cu hi ny d n Qun l ngun Ti nguyn Thin nhin Vng Ven bin Tnh Sc

  Trng khi u mt phn tch v vic pht trin v tnh trng hin ti ca rng ngp mn tnh Sc

  Trng trong giai on 1965 n 2008. Vic nghin cu ny do Phn vin iu tra Quy hoch Rng Nam

  b (Thnh ph H Ch Minh) tin hnh.

  Cc bn a hnh v nh my bay do Cc bn Qun i M sn xut da trn nh my bay 1965

  cho thy khng c rng ngp mn dc theo mt on b bin di 37 km ca Huyn Vnh Chu. Bi vy,

  vic s dng cht lm rng l khng gii thch c v sao khng c rng ngp mn dc theo hu ht

  ng b bin Vnh Chu vo nm 1965.

  D n v vy cn tin hnh mt nghin cu su v lch s pht trin rng ngp mn v ng b bin

  Sc Trng trc nm 1965.

  Cho nghin cu ny, tt c cc vn bn c lin quan, bn v nh my bay ca khu vc t trc 1965

  tr v trc n 1889 hin c trong lu tr v th vin Php (Archives Nationaux dOutre Mer in Aix

  en Provence v trong Paris Bibliothque Nationale de France, Dpartements des Cartes et Plans;

  Services Historique de larme de lAir; Services Historique de larme de Terre et de la Marine; v

  Institut National Gographique) v Vit Nam (Lu tr quc gia II Thnh ph H Ch Minh). Ngoi ra, t

  chc phng vn nhng ngi c kin thc lu i v b bin Sc Trng.

  Cc kt qu phn tch ti liu lch s th hin nhng thay i nng ng v hnh dng v mc ng

  b bin, thay i che ph rng ngp mn v tp hp loi cy.

  Vic phn tch cc pht trin lch s ny, cng vi thng tin t m hnh ton s ti to vic pht trin thy

  ng lc dng chy v ng b bin, s l mt thng tin u vo quan trng trong vic xy dng cc

  chin lc ng ph vi bin i kh hu ph hp.

  Klaus Schmitt

  C Vn Trng

 • iv

  Mc lc

  Gii thiu v GIZ ..........................................................................................................................................ii

  Li ta .........................................................................................................................................................iii

  Mc lc ....................................................................................................................................................... iv

  Danh mc Hnh ............................................................................................................................................v

  Danh mc Bng ...........................................................................................................................................v

  1 Gii thiu ...........................................................................................................................................6

  2 Cc mc tiu, phng php v khu vc nghin cu ...................................................................7

  2.1 Cc mc tiu v phng php ...............................................................................................7

  2.2 Khu vc nghin cu ...............................................................................................................7

  2.3 Cc hn ch v cc ti liu hin c ........................................................................................9

  3 Lm lut v Service Forestier ....................................................................................................... 10

  3.1 Lm lut v cc qui nh trong giai on Php thuc ......................................................... 10

  3.2 Cc Domaine Forestier khc nhau ................................................................................... 11

  3.2.1 Domaine protg .................................................................................................... 11

  3.2.2 Domaine rserv .................................................................................................... 11

  3.3 Service Forestier de lIndochine (S Lm nghip) .............................................................. 13

  3.3.1 T chc, nhim v v php ch ............................................................................. 13

  3.3.2 Nhn lc ................................................................................................................. 14

  4 Cc khu rng ngp mn trong giai on Php thuc ................................................................ 15

  4.1 Cc khu rng ngp mn Nam K trong giai on Php thuc ........................................ 15

  4.2 Rng ngp mn, mt mi trng khng thn thin hoc ti nguyn kinh t? ................... 18

  4.2.1 Cm nhn v ti nguyn rng ngp mn ............................................................... 18

  4.2.2 Khai thc rng ngp mn C Mau ...................................................................... 19

  4.2.3