THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі...

42
THERMOMIX TM31 ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Зберігати для майбутнього користування!

Transcript of THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі...

Page 1: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

THERMOMIX TM31ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Зберігати для майбутнього користування!

Page 2: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

3

ЗМІСТ

Нотатки щодо безпеки ............................................................................... 5Технічні характеристики .......................................................................... 8Вступ/Служба роботи з покупцями ...................................................... 9

Ваш Thermomix TM31 ................................................................................. 10

Перед початком роботи ............................................................................. 12Як правильно встановити міксерну чашу ..................................................... 12Як зняти змішувальний ніж ........................................................................... 13Як вставити змішувальний ніж ..................................................................... 14

Приладдя ......................................................................................................... 15Міксерна чаша, основа міксерної чаші ......................................................... 15Кришка міксерної чаші, мірна чашка ........................................................... 16Парова корзина ................................................................................................. 17Лопатка .............................................................................................................. 18Пристрій для збивання («Метелик») ............................................................. 19Varoma ................................................................................................................20Як комбінувати частини Varoma ....................................................................20Як правильно використовувати Varoma ........................................................ 21Практична робота з Varoma ............................................................................ 24

Робота з Thermomix TM31 ......................................................................... 25Увімкнення Thermomix TM31 ......................................................................... 25Пояснення символів на контрольній панелі ................................................ 26Багатофункціональний дисплей .................................................................... 27Зважування та додавання за допомогою кнопки ваг .................................. 27Додаткова інформація щодо зважування ..................................................... 28Кнопки таймера та дисплей таймера ............................................................ 29

Зміст

Page 3: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

4 Зміст

Встановлення таймера .....................................................................................30Кнопки температури та індикатори температури, що світяться .............. 30Індикатор залишкового нагріву ..................................................................... 31М’який старт ...................................................................................................... 31Обережне нагрівання ....................................................................................... 31Встановлення температури Varoma ............................................................... 32Регулятор швидкості ........................................................................................ 32Обережне помішування ................................................................................... 32Помішування ..................................................................................................... 32Подрібнення/приготування пюре .................................................................. 33Подрібнення/ приготування пюре з гарячої їжі .......................................... 33Кнопка Turbo...................................................................................................... 33Функція за годинниковою/проти годинникової стрілки ........................... 34Режим замішування тіста ............................................................................... 34

Слід запам’ятати ........................................................................................... 35«Сплячий режим» ............................................................................................ 35Захист електродвигуна .................................................................................... 35Перше використання та підвищене навантаження ..................................... 35

Чищення .......................................................................................................... 36Як чистити міксерну чашу та її кришку ........................................................ 36Як чистити змішувальний ніж ....................................................................... 37Як чистити Varoma ........................................................................................... 37Як чистити головний пристрій ....................................................................... 38Додаткова інформація щодо чищення .......................................................... 38

Нотатки щодо ваших власних рецептів .............................................. 39Несправності .................................................................................................40Юридичні аспекти ....................................................................................... 41Гарантія ........................................................................................................... 42Служба роботи з покупцями ................................................................... 42

ЗМІСТ

Page 4: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

5Нотатки щодо вашої безпеки

Thermomix TM31 призначений для домашнього вико-ристання або подібного використання. Він відповідає усім загальноприйнятим стандартам безпеки. Для вашої безпеки уважно прочитайте дану інструкцію з експлуатації перед першим використанням вашого Thermomix TM31 та приділить особливу увагу наступним пунктам.

Зберігайте інструкцію для майбутнього користування. Ця інструкція є частиною Thermomix TM31. Тому завжди додавайте її до пристрою, коли ним буде користуватися третя особа.

Thermomix TM31 не призначений для користування особами (включаючи дітей), що мають обмежені фізичні або розумові можливості або не мають необхідного досвіду та знань (за винятком тих випадків, коли вони користуються пристроєм під наглядом досвідчених осіб або отримали попередні інструкції щодо користування даним приладом). Діти мають користуватися приладом лише під наглядом дорослих.

Thermomix TM31 відповідає нормам безпеки країни, у якій цей пристрій був проданий авторизованим представником Vorwerk. Відповідність місцевим нормам безпеки не може бути гарантованою, якщо Thermomix TM31 використовуватиметься в іншій країні. Через це Vorwerk не несе відповідальності за будь-які пошкодження, які можуть виникнути у такій ситуації.

Небезпека ураження електричним струмом

• Від’єднайте прилад від джерела живлення перед початком чищення, а також у тому випадку, якщо він не використовується протягом тривалого часу.

• Не занурюйте Thermomix TM31 у воду. Протирайте пристрій тільки вологою тканиною. Вода чи бруд не повинні потрапити до корпусу.

• Регулярно перевіряйте ваш прилад, його приладдя, в тому числі міксерну чашу, а також сполучний кабель, з метою виявлення можливих пошкоджень. Пошкоджені деталі можуть вплинути на загальну безпеку приладу. Якщо якась деталь була пошкоджена, не вмикайте прилад та зверніться до працівника сервісної служби Vorwerk або уповноваженої ремонтної майстерні Vorwerk.

• Thermomix TM31 має бути відремонтовано лише у відповідному ремонтному сервісі Vorwerk або авторизованим службовцем Vorwerk. Це стосується й випадків заміни пошкодженого сполучного кабелю сервісною службою Vorwerk або уповноваженою ремонтною майстернею Vorwerk. Неякісна ремонтна робота може завдати прямої шкоди користувачу.

Небезпека отримання травми від гострого змішувального ножа

• Не торкайтеся лез змішувального ножа, бо вони дуже гострі. Тримайте ніж за верхню частину, коли знімаєте або встановлюєте його.

НОТАТКИ ЩОДОВАШОЇ БЕЗПЕКИ

Page 5: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

6 Нотатки щодо вашої безпеки

Небезпека отримання опіків через розбризкування гарячої їжі

• Пам’ятайте, що максимальна місткість міксерної чаші – 2 л.

• Уважно спостерігайте за відмітками на міксерній чаші.

• Використовуйте Thermomix TM31 тільки тоді, коли ущільнювальне кільце кришки міксерної чаші є чистим та надійно зафіксованим. Регулярно перевіряйте ущільнювальне кільце на наявність можливих пошкоджень. У разі пошкод ження або протікання негайно замініть ущільнювал ьне кільце, але щонайпізніше через кожні 2 роки.

• Відкривайте кришку міксерної чаші тільки після того, як їжа, що готується, зупиниться. Особливо важливо це після приготування їжі на високих рівнях швидкості (5 і вище).

• Ніколи не намагайтеся відкрити кришку міксерної чаші силою. Відкривайте кришку міксерної чаші лише після того, як регулятор швидкості показуватиме на позицію відкритої кришки.

• Ніколи не натискайте на кнопку Turbo та не підвищуйте раптово швидкість під час приготування гарячої їжі (температура якої вище 60°C), зокрема якщо вона не розігрівалася у Thermomix TM31. Не притримуйте мірну чашку під час приготування гарячої їжі.

• Майте на увазі, що гарячі шматочки їжі можуть потрапити назовні крізь отвір кришки міксерної чаші. Правильно встановіть мірну чашку в отвір, але не дуже щільно, особливо під час приготування гарячої їжі (напр., варення чи супу) на середній (3–6) та високій (7–10, Turbo) швидкості.

• Під час приготування гарячої їжі (для температур вище 60 °C) не торкайтеся мірної чашки та не натискайте кнопку Turbo.

• Не використовуйте температурний режим Varoma для того, щоб підігріти або зварити велику кількість їжі.

• Використовуйте тільки низькі рівні швидкості ( –2), коли вибираєте температуру Varoma. Інші, більш високі рівні швидкості можуть призвести до того, що їжа або рідина з міксерної чаші потрапить назовні.

• Переконайтеся в тому, що Thermomix TM31 знаходиться на сухій чистій надійній робочій поверхні, яка не

здатна сильно нагріватися; особливо це важливо при роботі з Varoma.

• Переконайтеся в тому, що ви встановили Varoma правильно на міксерну чашу пристрою.

• Ніколи швидко не перемикайте регулятор швидко-сті в положення OPEN, якщо Ви перемішуєте гарячу їжу на швидкості 4 або вище. Спочатку пере-микніть регулятор на 3 секунди в положення 1, перш ніж перемикнути його в положення OPEN.

Небезпека отримання опіків через гарячу пару або кип’яток

• Уникайте гарячої пари, що виходить з боків та з верхівки кришки Varoma під час роботи.

• Безпечно триматися можна тільки за ручки з обох боків Varoma.

• Ніколи не використовуйте Varoma без її кришки.• Тримайте кришку Varoma так, щоб гаряча пара або

кип’яток, що капатиме з кришки, не могла завдати вам шкоди, коли ви зніматиме кришку.

• Пам’ятайте, що гаряча пара продовжуватиме надалі підійматися вгору з міксерної чаші з відкритою кришкою під час зняття всієї насадки Varoma.

• Тримайте дітей подалі від Thermomix TM31, коли ви працюєте з Varoma, та проінформуйте їх про небезпеку гарячої пари та кип’ятку.

• Переконайтеся в тому, що отвори кришки міксерної чаші та деяких прорізів чаші та піддона Varoma є вільними, в іншому випадку виникає небезпека неконтрольованого викиду пари.

Небезпека травмування через розбризкування холодних страв (температура яких нижче 60°C)

• Міцно притримуйте мірну чашку, коли Thermomix TM31 працює на середній (3–6) або високій (7–10) швидкості, а також коли натискаєте кнопку Turbo для різання продуктів для холодних страв або їхнього приготування у вигляді пюре.

НОТАТКИ ЩОДО ВАШОЇ БЕЗПЕКИ

Page 6: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

7Нотатки щодо вашої безпеки

Небезпека травмування через розбризкування їжі

• Міцно притримуйте мірну чашку, коли Thermomix TM31 працює на середній (3–6) або високій (7–10) швидкості, а також коли натискаєте кнопку Turbo для різання продуктів або приготування холодних закусок у вигляді пюре.

Небезпека отримання травми через використання предметів, що не призначені для тієї чи іншої дії

• Використовуйте тільки ті деталі, що постачаються з Thermomix TM31 (стор. 10–11) або оригінальні деталі від Vorwerk Thermomix.

• Ніколи не використовуйте Thermomix TM31 разом з деталями, що не були надані фірмою Vorwerk Thermomix.

• Закривайте отвір кришки міксерної чаші тільки мірною чашкою. Не накривайте кришку міксер- ної чаші рушниками або подібними речами.

• Для помішування їжі в міксерній чаші слід використовувати лише лопатку, обладнану захисним диском. Ніколи не використовуйте інші предмети (ложки та ін.) для помішування їжі. Їх може захопити змішувальний ніж, що обертається, це може призвести до травми.

• Слід зафіксувати кришку міксерної чаші перед тим, як вставляти лопатку через отвір у кришці міксерної чаші.

Пошкодження пристрою

Thermomix TM31 може рухатися

• Встановіть Thermomix TM31 на суху тверду робочу поверхню, яка не здатна сильно нагріватися, так, щоб пристрій не міг нею рухатися. Тримайте

Thermomix TM31 подалі від краю робочої поверх- ні, щоб запобігти падінню приладу. Під час замішування тіста або нарізання їжі в мік-серній чаші може виникнути дисбаланс наванта-ження, що, за певних обставин, може призвести до зрушування приладу з місця. Отже, не залишайте прилад без уваги під час роботи з ним, оскільки він може впасти з робочої поверхні.

Ризик пошкодження

• Гарячою парою: Переконайтеся, що між Thermomix TM31 і Varoma та кухонними меблями вгорі (шафами, поличками і т. ін.) достатньо місця, щоб пара не змогла пошкодити жоден з цих предметів.

• Зовнішнім нагрівальним пристроєм: Тримайте значну дистанцію між Thermomix TM31 та зовнішніми джерелами тепла, такими як радіатори, плити. печі і т. ін. Не залишайте Thermomix або його сполучний кабель на будь-якому джерелі тепла (наприклад, на плитах, нагрівальних елементах, електроплитах чи печах), тому що непередбачене увімкнення може спричинити псування пристрою.

• Їжею, що витече з приладу: Переконайтеся в тому, що прокладка ножа зафіксована на ножеві. Якщо прокладка відсутня, їжа може витекти й пошкодити прилад.

• Недостатнім охолодженням Thermomix TM31: Переконайтеся в тому, що вентиляційні отвори з обох боків пристрою завжди лишатимуться відкритими та чистими від бруду, залишків їжі, жиру і т. ін. Якщо ні, пристрій може бути пошкоджено.

• Внаcлідок невірного застосування: Застосування Thermomix TM31 дозволяється лише від електромережі або іншого джерела живлення змінного струму, які належним чином встановлені фахівцем. Напруга та частота застосованого джерела живлення мають відповідати значенням, вказаним на табличці з технічними даними (див. знизу базового пристрою).

Page 7: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

8 Технічні характеристики

Символ відповідності/Знак відповідності

Двигун Реактивний синхронний двигун фірми Vorwerk потужністю 500 Вт не вимагає сервісного обслуговування. Регулювання швидкості від 100 до 10200 обертів за хвилину (обережне помішування – 40 обертів за хвилину).Спеціальний швидкісний режим (режим чергування) для приготування тіста.Електронний захист двигуна від перевантаження.

Нагрівальний елемент Споживана потужність: 1000 Вт.Захист проти перегрівання.

Вмонтовані ваги Діапазон вимірювання ваги від 5 до 100 г з кроком у 5 г; від 100 до 2000 г з кроком у 10 г (максимально до 6 кг).

Корпус Виготовлений з високоякісного пластика.

Міксерна чаша Виготовлена з нержавіючої сталі. Обладнана нагрівальною системою та температурним датчиком. Максимальна місткість: 2 л.

Електричне навантаження Тільки для змінного струму з напругою 220…240 В та частотою 50/60 Гц. Максимальна споживана потужність: 1500 Вт. З’єднуючий дріт, що можна сховати в корпусі пристрою, довжиною 1 м.

Габарити і вагаThermomix TM31

виключенням Varoma Varomaвисота 30,0 см висота 11,8 смширина 28,5 см ширина 38,5 смглибина 28,5 см глибина 27,5 смвага 6,3 кг вага 0,8 кг

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Page 8: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

9Вступ/Служба роботи з покупцями

Шановний споживачу!

Вітаємо вас з придбанням Thermomix TM31!

Під час презентації Thermomix TM31 ви ознайомитесь з усіма можливостями вашого Thermomix TM31 за допомогою п‘яти органів відчуття. Досвідчений консультант допоможе вам опанувати всі функції пристрою і навчить вас адаптувати їх до ваших власних потреб.

Отже, ви бажаєте розпочати роботу з Thermomix TM31. Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування за допомогою Thermomix TM31 заощадить ваш час і зусилля.

Ця інструкція крок за кроком ознайомить вас з Thermomix TM31. Будь ласка, уважно прочитайте її. З кожним кроком ви все більше і більше переконуватиме-тесь, що під час створення та розробки цього високо-якісного виробу ми брали до уваги ваші інтереси та потреби.

Чіткі формулювання та зрозумілі інструкції до рецептів допоможуть вам у приготуванні страв без будь-яких додаткових професійних знань.

Ми бажаємо вам, вашій родині і вашим друзям багато приємних хвилин разом з Thermomix TM31!x!

Vorwerk Thermomix

Якщо у вас виникнуть будь-які питання, звертайтесь до:

Вашого консультанта Thermomix TM31:

Ім’я Телефон Факс Мобільний телефон E-mail

Служба роботи з покупцями Thermomix: див. стор. 42.

Vorwerk International Strecker & Co.Verenastrasse 398832 WollerauSwitzerland

Цю інструкцію з експлуатації іншими мовами можна знайти на сайті www.thermomix.com

Version: 20120816/230

ВСТУП/СЛУЖБА РОБОТИ З ПОКУПЦЯМИ

Page 9: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

2

5

4

3

10 Ваш Thermomix TM31

ВАШ THERMOMIX TM31

Після відкриття упаковки, будь ласка, переконайтеся, що всі компоненти Thermomix TM31 є у наявності, а саме:• Thermomix TM31, включаючи міксерну чашу та кришку• Парова корзина• Пристрій для збивання («метелик»)• Мірна чашка• Лопатка• Varoma• Книга рецептів• Інструкція з експлуатації

Page 10: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

6

7

8

9

10 11 12

13

14

11Ваш Thermomix TM31

1 Базовий пристрій2 Міксерна чаша3 Підставка міксерної чаші4 Прокладка для ножа5 Ніж для різки/змішування

9 Кришка міксерної чаші10 Пристрій для збивання

(«метелик»)11 Лопатка із захисним диском12 Парова корзина13 Мірна чашка14 Ущільнювальне кільце

(прокладка) міксерної чаші

Varoma6 кришка Varoma7 піддон Varoma8 чаша Varoma

Page 11: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

2

3

4

12

ПЕРЕДПОЧАТКОМ РОБОТИ

Вітаємо з придбанням Thermomix TM31!

Перед першим використанням Thermomix TM31 відвідайте демонстрацію можливостей Thermomix TM31, яку проводить досвідчений консультант.

Перед початком роботи

Встановіть Thermomix TM31 на чисту тверду та стабільну поверхню так, щоб прилад не міг рушити з місця. Тримайте Thermomix TM31 на одному і тому ж місці на вашій кухні, щоб зручно та ефективно ним користуватися. Ретельно почистіть Thermomix TM31 перед тим, як використати його вперше. Робіть це так, як вказано в розділі про чищення пристрою (сторінка 36).

Як правильно встановити міксерну чашу

Перед установкою міксерної чаші обов’язково переко най теся в тому, що регулятор швидкості встановлено таким чином: 1 . Встановіть міксерну чашу ручкою вперед та легко натискайте, поки чаша не встане в назначену позицію 2 .

Міксерна чаша встановлена правильно, якщо ручка зна ход иться перед вами, як показано на малюнку 2 , а сама міксерна чаша надійно зафіксована в основі пристрою. Щоб правильно закрити міксерну чашу, встановіть кришку міксерної чаші та натискайте на неї, доки вона не стане на місце 3 . Відмітка має вказувати на ручку. Потім поверніть кришку за годинниковою

стрілкою 4 , поки не почуєте клацання, яке свідчить про те, що кришка стала на місце. Незважаючи на це, повертайте кришку до упору.Встановіть регулятор швидкості в позицію закритої кришки ; інакше Thermomix TM31 не увімкнеться

Перед початком роботи

Page 12: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

5

6

13Перед початком роботи

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання опіків через розбризкування гарячої їжіНіколи не намагайтеся відкрити кришку міксерної чаші силою. Відкривайте кришку міксерної чаші лише після того, як регулятор швидкості показуватиме на позицію відкритої кришки .

Як зняти змішувальний ніж

Щоб зняти змішувальний ніж, треба тримати міксерну чашу однією рукою, а другою повернути основу міксерної чаші на 30 градусів за годинниковою стрілкою та зняти основу міксерної чаші в напрямку донизу 5 . Обережно тримаючи змішувальний ніж за його верхню частину, зніміть ніж разом з його прокладкою 6 .

ОБЕРЕЖНО!Можливість травми від гострого змішувального ножаНе торкайтеся лез змішувального ножа, бо вони дуже гострі. Тримайте ніж за верхню частину, коли його знімаєте або встановлюєте.

ВАЖЛИВО:Дійте обережно, щоб запобігти випадковому випадінню ножа.

Page 13: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

3

1

2

14

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Як вставити змішувальній ніж

Щоб вставити змішувальній ніж, повторіть процедуру зняття ножа в зворотному порядку.

Вставте змішувальний ніж в отвір міксерної чаші 1 , що знаходиться у дні чаші 2 .

Тепер помістіть основу міксерної чаші на ніж знизу. Однією рукою протисніть змішувальний ніж крізь отвір у дні міксерної чаші. Тримаючи міксерну чашу другою рукою, поверніть основу міксерної чаші на 30 градусів проти годинникової стрілки до упору 3 .

ПРИМІТКАРизик отримання травми через їжу, що може витекти з чаші Переконайтеся, що прокладка ножа приєднана до опори ножа. Якщо прокладка відсутня, їжа може витекти із міксерної чаші та завдати шкоди основі приладу.

Перед початком роботи

Page 14: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

4

5

6

15Приладдя

Перед початком роботи з Thermomix TM31 ми хотіли би більш детально ознайомити вас з його аксесуарами. Вони є доказом чітко продуманого дизайну. Кожна деталь по-своєму ідеальна та служить для декількох цілей.

Міксерна чаша

На внутрішньому та зовнішньому боці міксерної чаші наявні мітки, які показують рівень наповнення 4 . Кожній мітці відповідає об’єм 0.5 літрів. Максимальна місткість міксерної чаші – 2 літри 5 .

Основа міксерної чаші

Основа міксерної чаші 6 призначена для закріплення ножа до міксерної чаші. Повну міксерну чашу можна ставити на будь-яку робочу поверхню. Немає необхідності у підставці.

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання опіків через розбризкування гарячої їжі• Не допускайте перевищення максимального об’єму – 2 літрів їжі –

у міксерній чаші.• Спостерігайте за мітками рівня наповнення міксерної чаші.

ВАЖЛИВО:Основу міксерної чаші потрібно обертати до пор, поки вона не зафіксується. Неправильно встановлена основа може привести до тих пір, поки пошкодження інших частин Thermomix TM31.

2,0 літри

1,5 літри

1,0 літри

0,5 літри

Макси-мальна

місткістьміксерної

чаші

ПРИЛАДДЯ

Page 15: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

2

16

Кришка міксерної чаші

Кришка використовується для закривання міксерної чаші. З метою безпеки Thermomix TM31 не почне працювати, доки кришку не буде правильно встановлено та зафіксовано. Ніколи не намагайтеся відкрити кришку силою, якщо пристрій заблоковано.

Прокладка кришки має бути встановлена правильно. Покладіть кришку на робочу поверхню та, легко натискаючи, заправте прокладку до внутрішньої поверхні кришки, доки не почуєте клацання 1 . Прокладка запобігає витіканню їжі, що готується в міксерній чаші.

При чищенні кришки міксерної чаші рекомендується мити ущільнювальне кільце окремо від кришки.

Мірна чашка

Мірна чашка має декілька функцій: вона є кришкою, що закриває отвір кришки міксерної чаші та запобігає втратам тепла, а також гарантує, що їжа під час роботи приладу не виходить за межі приладу.

Мірна чашка також може бути використана для вимірювання інгредієнтів. Мірна чаша, наповнена до країв, містить 100 мл, а місткість напівзаповненої чаші (помітка в середині), відповідно, дорівнює 50 мл. Слід вставляти мірну чашку в отвір кришки відкритою частиною догори 2 .

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання опіків через розбризкування гарячої їжіВикористовуйте Thermomix TM31 лише з пра вил ьно встановленим, чистим ущільнювальним кільцем кришки міксерної чаші. Регулярно перевіряйте ущільнювальне кільце. У разі пошкодження або протікання негайно замініть ущільнювальне кільце, але щонайпізніше через кожні 2 роки.

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання опіків через розбризкування гарячої їжі• Майте на увазі, що гарячі шматочки їжі можуть потрапити назовні

крізь отвір кришки міксер-ної чаші. Правильно встановіть мірну чашку в отвір, особливо під час приготування гарячої їжі (напр., варення чи супу) на середній (3–6) та високій (7–10, Turbo) швидкості.

• Не накривайте кришку міксерної чаші рушни-ками або подібними речами.

ПРИЛАДДЯ

Приладдя

Page 16: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

3

4

5

6

7

17

Лише в тих випадках, коли ви користуєтесь «метеликом», слід поміщати мірну чашку відкритою частиною донизу. Немає потреби знімати мірну чашку, якщо ви в процесі приготування їжі хочете додати рідини. Просто додайте рідину прямо на кришку міксерної чаші. Рідина поступово буде просочуватися в міксерну чашу.

Щоб додати інгредієнти крізь отвір кришки, підніміть мірну чашку і тоді додайте їх до міксерної чаші.

Парова корзина

Парова корзина Thermomix TM31 виготовлена з високоякісного пластика. Як і мірна чашка, парова корзина має декілька функцій:• Використовується для проціджування фруктових та овочевих соків.

Для цього спочатку покришіть їх і приготуйте пюре в Thermomix TM31, потім помістить парову корзину у міксерну чашку та використовуйте як фільтр для приготування соку. Коли виливатимете сік у парову корзину, притримуйте її, користуючись лопаткою 3 .

• Ніжну їжу, таку як м’ясні або рибні фрикадельки, які не можна готувати прямо в міксерній чаші через можливість утворення однорідної маси, слід готувати в паровій корзині. Тут вони можуть тушкуватися.

• Для приготування гарніру (рис, картопля т. ін.)

Щоб легко вийняти парову корзину з міксерної чаші, вставте гачок лопатки в паз парової корзини 4 і підніміть її 5 . Лопатку можна вийняти в будь-який момент.• Ніжки в нижній частині парової корзини 6 дозволяють відділити

сік від продукту в корзині, що вільно витікатиме.• У випадку зменшення рідини в їжі (наприклад, томатний соус),

поставте парову корзину на кришку 7 замість мірної чаші.

Приладдя

Page 17: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

2

18

Лопатка

Лопатка 1 є ще одним прикладом продуманого дизайну Thermomix.• Лопатка Thermomix TM31 є єдиним інструментом, який ви можете

використовувати для помішування інгредієнтів у міксерній чаші 2 . Помістіть лопатку в отвір у кришці. Захисний диск запобігає будь-якому контакту лопатки з лезами ножа. Це означає, що лопаткою ви можете користуватися як під час приготування їжі, так і під час її подрібнення та кип’ятіння.

• Лопатка також використовується для видалення інгредієнтів з міксерної чаші. Кінчик лопатки ідеально вміщується між ножем та стінкою міксерної чаші.

• Лопатка обладнана спеціальним диском, що не дозволяє їй впасти з робочої поверхні.

• Притримуйте лопаткою парову корзину під час фільтрування фруктових або овочевих соків.

• За допомогою лопатки дуже легко зняти парову корзину (див. фото 4 на стор. 17).

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання травми через використання предметів, що не призначені для тієї чи іншої дії• Для помішування їжі в міксерній чаші використовуйте лише лопатку,

обладнану захисним диском (постачається разом з Thermomix TM31).• Зафіксуйте кришку міксерної чаші перед тим, як вставляти лопатку

через отвір у кришці міксерної чаші.• Ніколи не використовуйте інші предмети (ложки та ін.) для помішування

їжі. Вони можуть увійти в контакт з лезами ножа й призвести до травми.

ПРИЛАДДЯ

Приладдя

Page 18: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

3

4

5

19

Пристрій для збивання («метелик»)

• Цей пристрій 3 , розташований на змішувальному ножі 4 , допоможе вам досягти найкращих результатів при збиванні вершків чи яєчних білків. Також це ідеальне приладдя для приготування пудингу або крему.

• Під час кип’ятіння молока або приготування пудингу чи соусу «метелик» забезпечує постійне помішування інгредієнтів. Це запобігає їх підгорянню.

Встановити або зняти «метелик» дуже легко: Встановіть пристрій як показано на малюнку 5 . Його кулястий кінчик дозволяє легко зняти пристрій. Щоб це зробити, візьміться за цей кінчик і знімайте пристрій, прокручуючи «метелика» в обидва боки.

ОБЕРЕЖНО!• Вмикайте швидкість лише після того, як пересвідчитесь, що пристрій

правильно встановлено.• Не обирайте рівень швидкості, вищий за 4, коли «метелик» вже

встановлено.• Ніколи не використовуйте лопатку разом з «метеликом».• Під час роботи «метелика» не додавайте інгредієнти, які можуть

завдати шкоди пристрою.

Приладдя

Page 19: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

2

3

20

Varoma

Varoma 1 складається з трьох частин 2 :• чаша Varoma (нижня частина)• піддон Varoma (середня частина)• кришка Varoma (верхня частина)Всі деталі виготовлені з високоякісного пластика, що дозволено використовувати у приладах для приготування їжі.

Як комбінувати елементи Varoma

Ви можете працювати з Varoma, використовуючи наступні дві комбінації:

Комбінація 1:Чаша Varoma плюс піддон Varoma та кришка 2 .Користуйтеся цією комбінацією для приготув-ання різноманітних страв, наприклад, овочів з м’ясом чи рибою, та ін., а також великих кількостей однакових продуктів (дріжджові страви та ін.)

Комбінація 2:Чаша Varoma плюс кришка Varoma 3 .Використовуйте цю комбінацію для приготування великих кількостей однакових продуктів (картопля, овочі, великі шматки м’яса чи ковбасок).

ПРИМІТКА• Зберігайте Varoma з закритою кришкою 1 .• Використовуйте Varoma тільки разом з Thermomix TM31 (пристрій

не призначено для використання у мікрохвильовій печі, духовці та ін.).

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання опіків через гарячу пару або кип’ятокНіколи не використовуйте Varoma без кришки.

ВАЖЛИВО:Якщо кришка Varoma вставлена неправильно, пара виходитиме з чаші та їжа всередині насадки Varoma готуватиметься не так, як слід.

ПРИЛАДДЯ

Приладдя

Page 20: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

4

5

21

Як правильно користуватися Varoma

Varoma спеціально розроблена для Thermomix TM31, тому її можна вико-ристовувати тільки з цим приладом. Перед початком роботи з Varoma вам слід правильно встановити Thermomix TM31.

1-й крок: Встановіть Thermomix TM31Вставте в пристрій міксерну чашу. Заповніть її приблизно 0.5 л (500 г) води для подальшого готування на парі впродовж 30 хвилин. Якщо ви готуватиме на парі з допомогою парової корзини, вставте її у прилад та заповніть інгредієнтами (наприклад, картоплею або рисом). Закрийте міксерну чашу кришкою та зафіксуйте кришку.

Для додання додаткового смаку замість води можна використовувати овочевий бульйон або суміш води та вина.

2-й крок: Наповнення VaromaПомістить кришку Varoma догори дном на робочу поверхню 4 та поставте зверху чашу Varoma – вона надійно встане в бортики кришки. Тепер повільно наповніть чашу Varoma продуктами 5 . Робіть це так, щоб деякі отвори лишалися вільними – це сприятиме рівномірному пропарюванню інгредієнтів. Коли заповнятимете Varoma, покладіть ті інгредієнти, що потребують тривалого приготування, вниз, а зверху ті, що готуються швидше.Кришка Varoma під чашею Varoma запобігає протіканню на робочу поверхню рідини (води від митих овочів та стиглих фруктів, сирого м’яса, риби та ін.)

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання опіків через гарячу пару або кип’яток• Переконайтеся в тому, що отвір кришки міксерної чаші та деякі

отвори чаші та піддона Varoma залишаються вільними, в іншому випадку може відбутися неконтрольований викид пари.

• Переконайтеся в тому, що насадка Varoma правильно встано-влена на міксерну чашу та власне сам прилад.

Приладдя

Page 21: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

2

3

22

Використовуючи піддон Varoma, вставляйте її в чашу Varoma. Переконайтеся в тому, що піддон Varoma вставлено вільно та рівно. Потім покладіть на нього продукти 1 .Після заповнення продуктами встановіть Varoma безпосередньо на закриту та зафіксовану кришку міксерної чаші (без мірної чашки) 2 .

Покладіть зверху кришку Varoma. Вона має бути встановлена вільно та надійно, закриваючи Varoma так, щоб не пропускати пару.

3-й крок: Приготування їжі на парі за допомогою Varoma 3 Все, що треба зробити – це встановити час і температуру Varoma на контрольній панелі. Процес готування на парі починається, коли ви виставляєте регулятор швидкості на низьку швидкість ( – 2). Відтоді таймер починає відлік часу. Вода або інша рідина в міксерній чаші нагрівається до 100°C і утворюється гаряча водяна пара, що крізь отвір у кришці Thermomix TM31 потрапляє до Varoma. Продукти повільно та делікатно готуються на парі. Будь ласка, зверніть увагу на те, що для користування Varoma максимальною э температура 120°C (248°F) залежно від інгредієнтів, що ви застосовуєте (наприклад, олії).

ВАЖЛИВО:Ніколи не залишайте мірну чашку в кришці міксерної чаші під час використання Varoma. Якщо кришка Varoma встановлена неправильно, пара виходитиме з чаші, що уповільнить процес приготування їжі.

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання опіків через гарячу пару або кип’яток• Будьте обережні з парою, що виходить з боків та верхівки кришки

Varoma під час роботи.• Тримайте дітей подалі від Thermomix TM31, коли ви працюєте з

Varoma, та проінформуйте їх про небезпеку гарячої пари та окропу.Небезпека отримання опіків через розбризкування гарячої їжі• Використовуйте тільки низькі рівні швидкості ( – 2), коли ви

обираєте температуру Varoma. Більш високі рівні швидкості можуть призвести до того, що їжа або рідина з міксерної чаші потрапить назовні.

ПРИЛАДДЯ

Приладдя

Page 22: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

4

23

Коли інгредієнти вже повністю приготовані або коли ви бажаєте перевірити, в якому вони стані, поверніть регулятор швидкості в стан закритої або відкритої кришки ( / ). Щоб відкрити Varoma, обережно нахилить кришку Varoma до себе так, щоб з іншого боку вийшла пара 4 . Для того, щоб конденсат з кришки стік у чашу та піддон Varoma, потримайте кришку рівно над ними.Потім обережно зніміть кришку Varoma та покладіть її догори на робочу поверхню. Підніміть чашу та піддон Varoma та зачекайте кілька секунд, доки конденсат зтече на кришку міксерної чаші. Потім покладіть чашу та піддон Varoma на кришку Varoma.

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання опіків через гарячу пару або кип’яток• Безпечно триматися можна тільки за ручки з обох боків Varoma.• Тримайте кришку Varoma так, щоб гаряча пара або кип’яток,

що капатиме з кришки, не змогла завдати вам шкоди, коли ви зніматиме кришку.

• Пам‘ятайте, що гаряча пара, що виходитиме з отвору в кришці міксерної чаші, коли ви зніматимете насадку Varoma.

Приладдя

Page 23: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

24

Практична робота з Varoma

Це пояснення доводить, що робота з Varoma є простою та зручною. Будь ласка, ознайомтеся з наступними основними правилами та використовуйте їх під час роботи з Varoma:• Заливайте достатню кількість води в міксерну чашу.

• Основа чаші Varoma та піддон мають отвори однакової форми для досягнення рівномірного розподілу пари в насадці Varoma. Намагайтеся розташувати продукти так, щоб максимальна кількість отворів була вільною. Зазвичай для цього достатньо просто вільно розподілити продукти, лишаючи між ними інтервали.

• Ви можете одночасно готувати продукти різної консистенції та твердості. Продукти, що потребують більше часу для приготування, кладіть на дно, а ті, що готуються швидко, зверху: наприклад, овочі слід класти до чаші Varoma, а рибу – на піддон Varoma.

• Овочі приготуються рівномірно, якщо ви поріжете їх на приблизно одна-кові за розміром частини. Наведений час приготування є приблизним, він залежить від стиглості, якості та розмірів інгредієнтів, а також від ваших власних побажань.

• Щоб такі продукти як м‘ясо, риба або тісто не присмажувалися, треба намастити чашу та піддон Varoma.

• Не загущуйте соуси та супи, доки не закінчиться процес готування на парі, оскільки згущувачі можуть завадити утворенню пари та уповільнюють процес приготування.

• Також ви можете перевернути кришку Varoma догори та використовувати її для збирання води з чаші Varoma та піддону Varoma 1 . Також вона може використовуватися як таця для подавання готової страви безпосередньо з Varoma.

ВАЖЛИВО:Готування на парі продовж 30 хвилин потребує 0.5 л (500 г) води, а на кожні додаткові 15 хвилин треба додати по 250 г води.

ПРИЛАДДЯ

Приладдя

Page 24: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

22

25Робота з Thermomix TM31

РОБОТА ЗTHERMOMIX TM31

Знайдіть на вашій кухні постійне місце для Thermomix TM31, щоб ви могли легко ним користуватися у будь-який момент.

Вмикання Thermomix TM31

Обережно витягніть електричний дріт з корпусу та під’єднайте його до джерела живлення. Ви можете обирати потрібну вам довжину дроту (до 1 м). Якщо вам не потрібна вся довжина, заправте дріт у корпус Thermomix TM31, уникаючи звисання та перекручування дроту. Переконайтеся, що дріт не було деформовано. Для того, щоб ваги працювали правильно, не ставте прилад на дріт, бо він стоятиме на поверхні нестабільно і даватиме неточні дані. Наразі прилад придатний до роботи, а на дисплеї висвітиться режим таймера 2 .

Активація або переведення приладу до «сплячого режиму» відбувається шляхом натисканням кнопки .

Перед початком роботи з Thermomix TM31 зверніть увагу на наступні дані, що спростять роботу з приладом: Прилад оснащено системою безпеки, завдяки якій Thermomix TM31 не почне роботу у випадку, якщо неправильно встановлено міксерну чашу або не зафіксовано кришку (заблокується регулятор швидкості).Система безпеки запобігає також відкриванню кришки під час роботи

ПРИМІТКАThermomix TM31 може рухатисяВстановіть Thermomix TM31 на суху тверду робочу поверхню, яка не здатна сильно нагріватися, так, щоб пристрій не міг нею рухатися. Тримайте Thermomix TM31 подалі від країв робочої поверхні, щоб запобігти падінню приладу.

Ризик пошкодження через гарячу паруЗабезпечте значну відстань між Thermomix TM31, Varoma та кухонними меблями вгорі (підвісними шафами та поличками), щоб уникнути їхнього пошкодження гарячою парою.

Page 25: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

26

електроприладу. Електронні ваги працюють при температурі від –20°C до +50°C (–4°F та +122°F відповідно). Якщо Thermomix TM31 транспорту-вався взимку при температурі нижче –20°C (–4°F), почекайте, поки він нагріється до кімнатної температури. Тільки тоді ваги працюватимуть коректно. Якщо ви протягом довгого часу не працюватимете з Thermomix TM31, від’єднайте його від джерела живлення так само, як ви робите з іншими електричними приладами (економія електроенергії; див. також «Сплячий режим», стор. 35)

Опис символів контрольної панелі

ПРИМІТКАРизик травмування через недостатнє охолодження Thermomix TM31:Переконайтеся в тому, що вентиляційні отвори з обох боків пристрою 1 завжди лишатимуться відкритими та чистими від бруду, залишків їжі,

жиру і т. ін. У противному разі пристрій може бути пошкоджено.

РОБОТА З THERMOMIX TM31

Робота з Thermomix TM31

Кнопки таймера Функція приготування тіста Кришку закрито Кнопки температури Кнопка вмикання ваг Кришку відкрито

Функція легкого помішування Кнопка для операцій за/ Кнопка «сплячого режиму» проти годинникової стрілки

Page 26: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

2

3

4

27

Багатофункціональний дисплей

В центрі у верхній частині панелі керування розміщено цифровий дисплей. Він відображає наступну інформацію:• Функція зважування • Функція таймера • Обрана операція «Проти годинникової стрілки» • Режим приготування тіста

Символи та висвітлюються на дисплеї, коли слід показати, в якому режимі знаходиться Thermomix.Символи інших двох функцій ( та ). також висвітлюються при відповідному використанні тієї чи іншої функції.

Зважування та додавання інгредієнтів за допомогою кнопки

Вмонтовані ваги дозволяють вам точно зважувати інгредієнти у міксерній чаші та Varoma. Будь ласка, ознайомтеся з наступною послідовністю дій:

Встановіть міксерну чашу. Дисплей покаже режим таймера 00:00 2 .

Натисніть кнопку ваг. Дочекайтеся звукового сигналу, після якого на дисплеї висвітиться вага 0.000 3 .

Покладіть перший інгредієнт (максимальна вага – 2.0 кг) у міксерну чашу та перевірте показання ваг на дисплеї 4 .

Якщо ви бажаєте додати наступні інгредієнти, натисніть кнопку ваг ще раз і тільки після цього додавайте наступний продукт.

Повторюйте ці кроки по мірі необхідності до досягнення максимально допустимої ваги 6 кг. Похибка ваг може складати +/–30 г на 2 кг.

ВАЖЛИВО:Коли ви натискаєте кнопку ваг, не торкайтеся Thermomix та не спирайтеся на інші поверхні.

Робота з Thermomix TM31

Page 27: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

2

28

Важлива інформація щодо зважування

Функція ваг працює в межах від 5 г до 6 кг в 3 кроки по 2 кг. Під час зважування та додавання інгредієнтів за допомогою функції ваг, завжди додавайте інгредієнти поступово та повільно, оскільки для точного вимірювання вагам потрібно 2–3 секунди.Якщо ви почнете виймати з міксерної чаші раніше покладені інгредієнти вже після того, як натиснете кнопку ваг, на дисплеї висвітиться інформація, наведена на малюнку 1 .

При додаванні інгредієнтів за допомогою функції ваг не кладіть одночасно продукти вагою більше 2 кг. Якщо ви перевищите 2 кг, дисплей почне світитися, що свідчитиме про перевантаження 2 .

Завжди натискайте кнопку ваг перед зважуванням або використанням функцій ваг. Це підвищить точність показань ваг. Будь ласка, будьте обережними і не переміщуйте прилад під час зважування.

Після натискання кнопки ваг Thermomix залишається в режимі зважування 5 хвилин, якщо тільки інша кнопка не була натиснута або регулятор швидкості ввімкнено. Після 5 хвилин Thermomix повертається в режим таймера. Якщо ви натиснете кнопку ваг ще раз, то прилад знов увійде на наступні 5 хвилин в режим зважування.

Дисплей забезпечує вас цінною інформацією під час зважування та додавання інгредієнтів. Пам’ятайте про те, що за одне додавання вага не повинна перевищувати ліміт у 2.0 кг.

РОБОТА З THERMOMIX TM31

Робота з Thermomix TM31

Page 28: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

3

4

29Робота з Thermomix TM31

Кнопки таймера та дисплей таймера

Ознайомтеся з послідовністю дій для розігрівання або приготування їжі в Thermomix TM31:

1-й крок: встановіть часВикористовуйте кнопки таймера для відліку часу перед операціями тривалістю до 60 хвилин 3 .Натисніть + для збільшення часу та – для його зменшення. Для поступової зміни часу швидко натисніть кнопку. Для швидкої зміни часу натисніть та утримуйте +, як показано на малюнку 4 .

Вибір часу0–1 хвилина з інтервалом в 1 секунду 1–10 хвилин з інтервалом в 30 секунд10–60 хвилин з інтервалом в 1 хвилину

Коли на дисплеї висвітлюються нулі, ви можете встановити час з кроком в 1 хвилину, швидко натиснувши на –, кнопку, для цього вам не потрібно додавати по 1 секунді. Далі продовжуйте, як приведено вище.

Для встановлення таймера на «00.00» одночасно натисніть обидві кнопки 3 .

2-й крок: встановіть температуру (див. стор. 30 та далі)Виберіть необхідну температуру, якщо їжа має бути приготована або розігріта. Якщо ні, переходьте до 3-го кроку.

3-й крок: увімкніть регулятор швидкості (див. стор. 32 та далі)Після ввімкнення регулятора швидкості встановлений час буде відлічуватися в зворотному порядку з кроком в одну секунду, поки дисплей не покаже 00.00.Коли прилад знаходиться в режимі холодного змішування, швидкість змішування вимкнеться, коли закінчиться встановлений час. Виконану роботу також підтвердить звуковий сигнал.Коли прилад знаходиться в режимі підігрівання або приготування, змішувальний ніж буде обертатися м’якими рухами, поки не закінчиться встановлений час. Щоб вимкнути звуковий сигнал, встановіть регулятор швидкості в позицію / .

ВАЖЛИВО:Підігрівання їжі та її приготування можливі лише в тому випадку, якщо було встановлено час роботи.

Page 29: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

30

Встановлення таймера

Встановлений час можна змінити на будь-якому етапі приготування. Натисніть – кнопку для скорочення часу або + кнопку для його збільшення.Якщо регулятор швидкості знов опиняється в позиції / до того, як закінчиться встановлений час, наприклад, щоб додати наступний інгредієнт, дисплей буде мигтіти, показуючи поточний час, поки регулятор швидкості залишається у цій позиції. Якщо ви бажаєте зупинити процес приготування раніше, ніж мине час таймера, одночасно натисніть обидві кнопки таймера. В такому випадку дисплей перестане мигтіти і ви зможете знову встановити час. Якщо час не було заздалегідь встановлено і регулятор швидкості активовано, прилад автоматично закінчить свою роботу через макс. 60 хвилин. Після того, як цей час мине, пролунає звуковий сигнал.

Кнопки температури та індикатори температури, що світяться

Кнопки температури можна використовувати для встановлення температури від 37°C до 100°C (99°F та 212°F відповідно). Кожна кнопка має кольорову лампочку-індикатор 1 , який мигтить після натискання відповідної кнопки:

37°C (99°F) .................................................. = зелена50°C та 60°C (122°F та 140°F) ..................... = жовта70°C та 80°C (158°F та 176°F) ........ = помаранчева90°C, 100°C та Varoma (194°F та 212°F) ........................... = червона

Індикатори температури, що світяться, є контрольними покажчиками. Коли під час готування їжі температура досягає встановленої відмітки, лампочка-індикатор перестає мигтіти і змінюється на постійний режим. Індикатори показують температуру, що була досягнута в процесі нагрівання, наприклад, якщо виставлено температуру 90°C (194°F), відповідний індикатор почне мигтіти. Коли Thermomix нагріватиметься, індикатори температури 37°C, 50°C, 60°C, 70°C та 80°C (99, 122, 140, 158 та 176°F відповідно), почнуть світитися один за одним, доки температура не досягне відмітки 90°C (194°F). Коли це станеться, індикатор перестане мигтіти і почне рівно світитися.

Завжди переконуйтеся в тому, що жодний з індикаторів не світиться, коли ви не бажаєте нагрівати або готувати їжу. Якщо вони світяться, натисніть кнопку , щоб зупинити процес нагрівання. Ще допоможе уникнути зайвого нагрівання інгредієнтів в міксерній чаші.

РОБОТА З THERMOMIX TM31

Робота з Thermomix TM31

Page 30: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

2

31Робота з Thermomix TM31

Індикатор залишкової температури

Якщо міксерну чашу знов встановити у відповідний отвір електроприладу, коли вона ще не охолонула, спалахне лампочка, що вкаже на температуру міксерної чаші (лише 1 лампочка в постійному режимі, отже 2 – залишкова температура – 60°C). Температуру для підігрівання, приготування або приготування на пару не можна встановити, завчасно не встановивши таймер.Отже, будь ласка, завжди дійте наступним чином:завжди починайте з встановлення таймера, далі вибирайте потрібну вам температуру, і лише наприкінці встановлюйте регулятор швидкості в необхідну позицію.

М’який старт (понад 60°C/140°F)

При активізації режиму Turbo або при переустановленні регулятора швидкості під час приготування їжі у міксерній чаші при температурі 60°C (140°F) або вище 2 , електронна система запобігає розбризкуванню продуктів за допомогою повільного збільшення швидкості. М’який старт можливий лише в тому випадку, коли їжа готується або розігрівається в Thermomix TM31. В такому випадку температурний сенсор може коректно визначити наявну температуру і контролювати м’який старт. Якщо ви використовуєте Thermomix TM31 для обробки їжі, що не була приготована або розігріта в Thermomix TM31 (наприклад, готування м’ясної заливки з гарячих м’ясних соків), ви маєте збільшувати швидкість повільно та поступово.

Обережне нагрівання

Швидкості 2 та 3 створені для функції обережного нагрівання. При виборі цього режиму температура збільшується поступово для обережного приготування їжі.

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання опіків через розбризкування гарячої їжіНіколи не натискайте на кнопку Turbo та не підвищуйте раптово швидкість під час приготування гарячої їжі (температура якої вище 60°C), зокрема якщо вона не розігрівалася у Thermomix TM31. Не притримуйте мірну чашку під час приготування гарячої їжі.

Page 31: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

2

32

Встановлення температури Varoma

При встановленні на регуляторі температур 1 режиму Varoma може бути досягнута температура до 120°C (248°F) залежно від інгредієнтів, що ви використовуєте (наприклад, олії). Протягом 15 хвилин в режимі Varoma випаровується 250 г води або інших рідин. Цей температурний режим призначено для готування на парі (див. починаючи зі стор. 21).

Регулятор швидкості

Увімкніть регулятор швидкості, щоб почати роботу з Thermomix TM31. Регулятор швидкості має наступні режими:

Обережне помішування

Обережне помішування 2 можна обрати за допомогою регулятора швидкості. При даному режимі їжа перемішується повільно, так, як ви звичайно помішуєте її в каструлі. При обранні цього режиму їжа не подрібнюється, залишаються великі шматки.

Помішування

Використовуйте режими з повільною швидкістю 1–3 для м’якого помішування. Цей діапазон низьких швидкостей ідеально підходить для приготування тушкованого м’яса/риби.

ПРИМІТКАНіколи не нагрівайте порожню міксерну чашу.

Функція Рівень Кількість швидкост обертів за хв.

Обережнепомішування

40

Помішування 1–3 100–500

Подрібнення/Приготування пюре

4–10 1100–10200

Turbo подрібнення Turbo 10200

РОБОТА З THERMOMIX TM31

Робота з Thermomix TM31

Page 32: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

3

4

5

6

7

3 Cек ···

········

33Робота з Thermomix TM31

Подрібнення/приготування пюреВикористовуйте діапазон швидкостей від 4 до 10 3 для грубого, ніжного та дуже ніжного подрібнювання продуктів і приготування пюре.Завжди повертайте регулятор швидкості на потрібну позицію повільно та переконайтесь в тому, що на кришці встановлена мірна чашка.Це запобігатиме розбризкуванню їжі.

Подрібнення/приготування пюре з гарячої їжіЯкщо Ви подрібнюєте або готуєте пюре з гарячими інгредієнтами, не перемикайте швидко регулятор швидкості в положення OPEN з метою зупинки подрібнення. Завжди перемикайте регулятор швидкості в положення 1 (4) та очікуйте 3 секунди (5), перш ніж повернути його в положення OPEN (6).

Кнопка TurboВикористовуйте кнопку Turbo 4 для роботи Thermomix TM31 на максимальній швидкості. Функція Turbo активна тільки в той час, коли ви натискаєте та утримуєте відповідну кнопку. Кнопка Turbo також може бути використана для режиму чергування. Наприклад, якщо ви бажаєте грубо подрібнити велику кількість продуктів, натисніть кнопку Turbo 3 або 4 рази (повторіть, якщо необхідно). В такому випадку продукти будуть подрібнені рівномірно. Функція Turbo буде працювати тільки в тому випадку, коли регулятор швидкості встановлено в позицію або на рівень швидкості 4 та вище. Коли регулятор швидкості виставлено на , відбувається активація таймера. Функція Turbo не працює при активації режиму «Замішування тіста» .

ОБЕРЕЖНО!Небезпека травмування через розбризкування холодних страв (температура яких нижче 60°C)Міцно притримуйте мірну чашку, коли Thermomix TM31 працює на середній (3–6) або високій (7–10) швидкості, а також коли натискаєте кнопку Turbo для різання продуктів для холодних страв або їхнього приготування у вигляді пюре.

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання опіків через розбризкування гарячої їжіНіколи швидко не перемикайте регулятор швидкості в положення OPEN, якщо Ви перемішуєте гарячу їжу на швидкості 4 або вище. Завжди спочатку перемикайте його на швидкість 1 не менш ніж на 3 секунди, перш ніж повернути в положення OPEN.

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання опіків через розбризкування гарячої їжіНіколи не натискайте на кнопку Turbo та не підвищуйте раптово швидкість під час приготування гарячої їжі (температура якої вище 60°C), зокрема якщо вона не розігрівалася у Thermomix TM31. Не притримуйте мірну чашку під час приготування гарячої їжі.

Page 33: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

2

34

Функція за годинниковою/проти годинникової стрілки

Натисніть кнопку на панелі керування 1 для зміни напрямку обертання ножа з за годинниковою стрілкою на проти годинникової стрілки. Це можливо при будь-якій швидкості та режимі .Функція проти годинникової стрілки висвічується на дисплеї символом

. Щоб повернутися до режиму за годинниковою стрілкою, знову натисніть кнопку . Функція проти годинникової стрілки призначена для плавного, повільного помішування ніжної їжі, яку не слід подрібнювати.

Режим замішування тіста

Використовуйте цей режим 2 для приготування дріжджового тіста та тіста для хліба. Для активації цього режиму встановіть регулятор швидкості на та натисніть кнопку на контрольній панелі.

Так почне працювати режим, що чергується, для рівномірної обробки тіста в міксерній чаші. Це імітація процесу замішування тіста, як у хлібопекарсь- кому виробництві, що забезпечує отримання високоякісного тіста. Режим замішування тіста можливий тільки після того, як міксерна чаша охолоне до 60°C (140°F) і нижче. Якщо температура буде вищою, пролунає звуковий сигнал. Для запобігання випадкового небажаного нагрівання тіста для хліба, електронна система заблокує нагрівальну систему, кнопку Turbo та кнопку для операцій проти годинникової стрілки/за годинниковою стрілкою після того, як буде обрано режим замішування тіста.

ПРИМІТКАThermomix TM31 може рушити з місцяВстановіть Thermomix TM31 на суху тверду робочу поверхню, яка не здатна сильно нагріватися, так, щоб пристрій не міг нею рухатися. Тримайте Thermomix TM31 подалі від кінця робочої поверхні, щоб він не міг з неї впасти.Під час замішування тіста або подрібнювання харчових продуктів в міксерній чаші може виникнути порушення балансу, внаслідок чого за певних обставин прилад може зрушити з місця. Отже, не залишайте прилад без уваги під час роботи з ним, оскільки він може впасти з робочої поверхні.

РОБОТА З THERMOMIX TM31

Робота з Thermomix TM31

Page 34: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

35Слід запам’ятати

«Сплячий режим»

Якщо Thermomix TM31 підключено до джерела живлення, але при цьому прилад не використов ується (регулятор швидкості в позиції ), він автоматично перемикається на «сплячий режим» приблизно через 15 хвилин. На дисплеї не відображатиметься інформація. Щоб активувати прилад, слід натиснути будь-яку кнопку на панелі керування. Щоб переключити Thermomix TM31 в «сплячий режим», натисніть кнопку і утримуйте її впродовж приблизно 2 секунд, доки на дисплеї не висвітиться надпис «OFF». Увімкнути прилад знову можна коротко натиснувши кнопку В «сплячому режимі» Thermomix TM31 споживає енергії менш ніж 1 Вт. Якщо ви не використовуєте Thermomix TM31 протягом довгого часу, від’єднайте його від джерела живлення.

Захист електродвигуна

Всі рецепти куховарської книги Thermomix TM31 були розроблені таким чином, що система захисту електродвигуна не увімкнеться, якщо дотримуватись усіх інструкцій.Але навіть у випадку перевищення рекомендованих кількостей електродвигун захищений системою автоматичного вимкнення. У таких випадках на дисплеї висвічується повідомлення про помилку «LOAd». Якщо електродвигун вимкнувся:• поверніть регулятор швидкості на ,• зніміть міксерну чашу, • зменшить кількість вмісту в міксерній чаші та/

або додайте трохи рідини,• почекайте приблизно 5 хвилин (період охолодження), • знову вставте міксерну чашу в пристрій, • знову ввімкніть Thermomix TM31 за допомогою

регулятора швидкості,

• якщо повідомлення «LOAd» не зникає після того, як мине період охолодження, зверніться до нашої сервісної служби.

Перше використання та підвищене навантаження

Коли прилад використовується вперше, може виникнути певний запах. Якщо під час приготування великої кількості їжі відбувається перевантаження, двигун може нагрітися і з’явиться запах, так само як і у випадку автоматичного вимикання приладу. Це абсолютно безпечно, прилад буде знаходитися у повному робочому стані після рекомендованого періоду охолодження.

СЛІД ЗАПАМ’ЯТАТИ

Page 35: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

36 Чистка

ЧИСТКА

Як і всі нові кухонні прилади, Thermomix TM31 – має бути ретельно почищений перед першим використанням і після кожного наступного використання – особливо змішувальний ніж, міксерну чашу, кришку міксерної чаші ті її прокладку.

Як чистити міксерну чашу і її кришку

Зніміть міксерну чашу та змішувальний ніж, а також кришку міксерної чаші та її прокладку (див стор. 13, 14, 16).

Тепер вимийте міксерну чашу зсередини та зовні (без змішувального ножа) 1 гарячою водою з миючим засобом та м‘якою ганчіркою або в машині для миття посуду; також вимийте ніж, лопатку, «метелик», парову корзину, мірну чашку, кришку міксерної чаші та Varoma в той чи інший спосіб. Якщо їжа пристала до міксерної чаші, використовуйте спеціальну рідину для миття нержавіючої сталі.

Переконайтеся в тому, що контактні штирі на основі міксерної чаші завжди лишатимуться чистими та сухими. При необхідності витріть їх. Ми рекомендуємо розбирати міксерну чашу до початку чистки, особливо тоді, коли її помістити в машину для миття посуду.

ОБЕРЕЖНО!Небезпека отримання травми від гострого змішувального ножаНе торкайтеся лез змішувального ножа, бо вони дуже гострі. Тримайте ніж за верхню частину, коли знімаєте або встановлюєте його.

ВАЖЛИВО:Ніколи не використовуйте гострі об’єкти для чищення, оскільки вони можуть пошкодити функціональні частини Thermomix TM31 або негативно вплинути на безпеку приладу.

Page 36: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

2

3

37Чистка

Як чистити змішувальний ніж

Ніж слід мити під проточною водою лезом догори, як показано на ілюстрації 2 . Для більш ретельної чистки можна використовувати щітку або помити його в машині для миття посуду.

Обережно з’єднайте міксерну чашу і змішувальний ніж (разом з прокладкою).

Як чистити Varoma

Обережно вимийте чашу, піддон та кришку Varoma в теплій воді з рідиною для миття посуду або в машині для миття посуду.Використовуйте чисту м’яку ганчірку та м’яку рідину для миття 3 . Уникайте гострих об’єктів або металевих щіток, що можуть пошкодити елементи пристрою.

ВАЖЛИВО:Не лишайте ніж у воді на довгий час, оскільки це може призвести до пошкодження системи підшипників ножа.

ВАЖЛИВО:Всі компоненти приладу можна мити в машині для миття посуду. Пластикові частини, особливо кришку міксерної чаші, слід класти на верхню поличку машини для миття посуду для уникнення деформації через високі температури. Деякі продукти (каррі, морквяний сік і продукти, які містять лимонну кислоту, тощо) можуть лишати по собі кольорові плями. Слід якнайш видше видаляти їх з кришки міксерної чаші, прокладки кришки, лопатки, парової корзинки і всіх частин Varoma. Проте будь-які плями з часом зникнуть самі по собі, без ризику для здоров‘я та не призводячи до порушень функціонування скла дових частин пристрою.

Page 37: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

1

38

Як чистити головний пристрій

Від’єднайте його від джерела живлення перед початком чистки.

Дбайливо протріть корпус м’якою вологою тканиною, використовуючи м’які миючі засоби 1 . Уникайте потрапляння води в корпус.

Додаткова інформація про чищення

Деякі пластикові деталі можуть трохи втратити колір, але це не зашкодить здоров‘ю та не призведе до порушень функціонування складових частин пристрою.

Якщо міксерна чаша, її кришка, мірна чашка та змішувальний ніж лише злегка забруднені, можна зробити наступне: вилийте в міксерну чашу приблизно 1 л теплої води з кількома краплями рідини для миття посуду, виставте швидкість 5 або 6 та кілька разів натисніть кнопку . Потім ретельно промийте деталі водою та, при необхідності, протріть м’якою тканиною.

Щоб покращити вентиляцію під час зберігання приладу в неробочому стані, не закривайте отвір кришки мірною чашкою.

УВАГАЗагроза враження електричним струмом• Від’єднайте прилад від джерела живлення перед початком чистки,

а також у тому випадку, якщо він не використовується протягом тривалого часу.

• Не занурюйте Thermomix TM31 у воду. Протирайте пристрій тільки вологою тканиною. Вода чи бруд не повинні потрапити до корпусу приладу.

ЧИСТКА

Чистка

Page 38: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

39Нотатки щодо ваших власних рецептів

НОТАТКИ ЩОДО ВАШИХ ВЛАСНИХ РЕЦЕПТІВ

Використовуйте подібні рецепти з куховарської книги Thermomix TM31 як основу для створення ваших власних рецептів. Прозорий й зрозумілий покроковий дизайн подання рецептів дозволить вам створювати власні за допомогою Thermomix TM31.

Порядок інгредієнтів

Під час підготування продуктів за тим чи іншим рецептом пропонуємо вам першими обробляти сухі інгредієнти.

Зважування інгредієнтів

До того як зважити кожний інгредієнт, натисніть кнопку і ваги покажуть 0.000. Тоді додайте інгредієнт. Увага: ніколи не перевищуйте максимальну місткість міксерної чаші, що дорівнює 2 л!

Попередні установки

Ви зможете досягти найкращих результатів, якщо дотримуватиметесь наступного порядку дій:Попередні установки часу необхідні, коли ви бажаєте нагріти їжу. Якщо ви помішуєте ніжну їжу, використовуйте режим проти годинникової стрілки .

Приклад: приготування ніжної їжі

Установки: 5 хв./100°C/ /швидкість 1,

1 виставте таймер на 5 хвилин2 натисніть кнопку температури 100°C3 натисніть кнопку 4 поверніть регулятор швидкості на 1

Приклад: нарізання овочів

Установки: 7 сек./швидкість 5

1 виставте таймер на 7 секунд2 поверніть регулятор швидкості на 5

Приклад: Замішування тіста

Установки: 2 хв./ / ,

1 виставте таймер на 2 хвилини2 поверніть регулятор швидкості на 3 натисніть кнопку

Нарізання та змішування

Коли ви бажаєте нарізати щось або змішати, встановіть короткий час та подивіться на результати. Якщо ви ними не задоволені, подовжить час операції.

Час нагрівання

Час нагрівання залежить від наступних чинників: а стартова температура інгредієнтів, що ви

бажаєте нагріти б ількість, вага і об’єм інгредієнтів

Увага: ніколи не перевищуйте максимальної місткості міксерної чаші або Varoma!

в теплопровідність їжі, що готується г рівень нагрівання д рівень швидкості е використання приладдя

(з/без парової корзини/Varoma)

Page 39: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

40

НЕСПРАВНОСТІ

Помилка: Дія:

Пристрій не можна ввімкнути Перевірте, чи ввімкнений сполучний кабель та чи правильно закрита кришка. Пересвідчиться, чи не знаходиться пристрій у «сплячому режимі».

Пристрій не нагріває їжу Перевірте, чи виставлені час та температура нагріву.

Пристрій зупиняється під час виконання операції Дивіться розділ «Захист електродвигуна» на стор. 35.

Проблеми з вагами Перевірте наступне: чи ви не торкаєтеся Thermomix під час натискання кнопки; чи не притуляється щось до Thermomix; чи наявний натяг дроту; чисті «ніжки» Thermomix або ні; чи є поверхня, на якій встановлено Thermomix, чистою, твердою та рівною, чи не вібрує вона; чи не ковзає Thermomix по робочій поверхні.

Помилки, висвітлені на дисплеї: Повідомлення про помилки, що можуть бути виправлені наступним образом:

Ще одна особливість Thermomix TM31 полягає в тому, що на дисплеї висвітлюється підказка щодо причини помилки. Якщо дисплей показує «E.r» разом з двозначним числом, зверніться до працівника сервісної служби Vorwerk, вказавши повідомлення про помилку (наприклад, E.r 53 = проблема з темпе-ратурним сенсором). Проте спочатку ми пропонуємо вам витягти кабель з розетки і знову вставити його, а потім увімкнути пристрій. Коли на дисплеї висвітиться надпис «LOAd», дивіться нотатки на сторінці 35.

1 Витягнення штепселя з розетки: E.r 23, 28, 32, 38, 39, 70

2 Перемикання регулятора швидкості з та : E.r 22, 24–27, 29–31, 34–37, 51–69, OPEn, LOAd

3 Вирішується лише за допомогою працівника сервісної служби Vorwerk: E.r 71, 72

УВАГАЗагроза враження електричним струмомРегулярно оглядайте ваш прилад та його приладдя на предмет виявлення можливого пошкодження. Пошкоджені деталі можуть вплинути на загальну безпеку приладу. Якщо якась деталь була пошкоджена, не вмикайте прилад та зверніться до працівника сервісної служби Vorwerk або довіреної ремонтної майстерні Vorwerk.

Несправності

Page 40: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

41Юридичні аспекти/Авторське право

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ/АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Для володарів Thermomix TM31, що мешкають в країнах Євросоюзу:

Як володар електричного або електронного при-строю, згідно з законом (Директива Євросоюзу 2002/96/EC від 27 січня 2003 р. щодо відходів електричного та електронного обладнання та певні національні закони країн Євросоюзу) ви не маєте права позбутися цього пристрою або його електричного/електронного приладдя так само, як несортованих побутових відходів. Ви повинні скористатися спеціальними безкоштов-ними пропозиціями з повернення продукту.

Авторське право ©

Текст, дизайн, фотографії, ілюстрації належать Vorwerk International Strecker & Co., Швейцарія. Всі права захищені. Цю публікацію забороняється – повністю або частково – відтворювати, пересилати або розповсюджувати у будь-якій формі або будь-якими засобами: електронними, механічними, фотокопіювальними, записом та ін., без попереднього дозволу Vorwerk International Strecker & Co.

Вказівки стосовно ринку в США

Зверніть, будь ласка, увагу на те, що на сьогоднішній день, Thermomix ТМ31 ("Пристрій") виробляється, про- понується на ринку, продається і розповсюджується тільки фірмою Vorwerk International Strecker & Co. ("Vorwerk").

Пристрій не був розроблений/призначений для аме-риканського ринку, він також не був випробуваний або допущений на ринок США. Відповідно, Vorwerk або інша авторизована третя особа навмисно не продає й не просуває цю техніку будь-яким чином в США, Vorwerk або інша авторизована третя особа не засно-вувала в США сервісної служби допомоги клієнтам, які придбали цей пристрій.

Vorwerk не несе й не буде нести жодної відпові-дальності за будь-які пошкодження та/або збитки (зокрема будь-які прямі, непрямі, спеціальні, побічні, штрафні або послідовні пошкодження або збитки, упущену вигоду або втрати бізнесу, а також будь-яку загрозу травми або смерті), що безпосередньо випли-вають або пов'язані з використанням чи викликані в результаті використання пристрою в США (у тому числі пошкодження та/або збитки внаслідок різних напруг, які використовуються в США). Особи, які користуються цим пристроєм в США, роблять це виключно на свій страх і ризик.

Page 41: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

42

ГАРАНТІЯ/СЛУЖБА РОБОТИ З ПОКУПЦЯМИ

Гарантія

Для визначення періоду гарантії зверніться до тексту контракту про придбання продукту.

Thermomix TM31 має бути відремонтований лише у відповідній ремонтній сервісній мережі Vorwerk або уповноваженим службовцем Vorwerk.

Використовуйте тільки деталі, що постачаються з Thermomix TM31 (стор. 10–11) або оригінальні деталі від Vorwerk Thermomix.Ніколи не використовуйте Thermomix TM31 у комбінації з деталями, що були надані не фірмою Vorwerk Thermomix. Інакше гарантія вважається анульованою.

Служба роботи з покупцями

Для більш детальної інформації зверніться до вашого консультанта Thermomix, компанії, що продає ці пристрої у вашій країні або до сайту www.thermomix.com.

Виготовлено:Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KGBlombacher Bach 342270 Wuppertalwww.vorwerk-elektrowerke.de

Гарантія/Служба роботи з покупцями

Page 42: THERMOMIX TM31...Приготування здорової та смачної їжі відтепер буде легким та приємним процесом. Готування

ID: p

art

of 2

2915

-101

5 U

A