01/2012 Maestro 12 / 24 SW - HORSCH€¦ · Sitzenhof 1 D-92421 Schwandorf izjavljujemo sa...

of 64 /64
Uputstvo za upotrebu Art.: 80431604 sr Pažljivo pročitajte pre upotrebe! Čuvajte uputstvo za upotrebu! 01/2012 Maestro 12 / 24 SW

Embed Size (px)

Transcript of 01/2012 Maestro 12 / 24 SW - HORSCH€¦ · Sitzenhof 1 D-92421 Schwandorf izjavljujemo sa...

 • Uputstvo za upotrebuArt.: 80431604 sr

  Pažljivo pročitajte pre upotrebe! Čuvajte uputstvo za upotrebu!

  01/2012

  Maestro 12 / 24 SW

 • EZ izjava o konformitetuu skladu sa smernicom EZ 2006/42/EZ

  Mi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D-92421 Schwandorf

  izjavljujemo sa isključivom odgovornošću, da je proizvod

  HORSCH Maestro 12 SW od serij. br. 24551250 24 SW 24581250

  na koji se odnosi ova izjava, u saglasnosti sa važećim osnovnim sigurnosnim i zdravstvenim zahtevima smernice EZ 2006/42/EZ.Za stručnu implementaciju u smernici EZ navedenih sigurnosnih i zdravstvenih zahteva, korišćene su naročito sledeće norme i tehničke specifikacije:

  DIN EN ISO 12100 Sigurnost mašina DIN EN 14018 Sigurnost mašina za setvu

  Schwandorf, 26.02.2011 Lice odgovorno za dokumentaciju: Mesto i datum Gerhard Muck

  ____________________ ____________________ M. Horsch P. Horsch (Direktor) (Razvoj i projektovanje)

 • Mol

  imo

  otce

  pite

  i po

  šaljit

  e na

  HO

  RSC

  H M

  asch

  inen

  Gm

  bH il

  i pre

  dajte

  sar

  adni

  ku H

  OR

  SCH

  Mas

  chin

  en G

  mbH

  kod

  uvo

  đenj

  a u

  rad

  Izdavanje uputstva za upotrebu: 01/2012 80431604 Maestro 12 / 24 SW sr

  Ovim potvrđujem prijem uputstva za upotrebu za gore navedenu mašinu. O rukovanju i funkcionisanju kao i sigurnosno tehničkim zahtevima mašine sam poučen i uveden u rad od strane servisnog tehničara firme HORSCH ili ovlašćenog dilera.

  ........................................................................ Ime servisnog tehničara

  Potvrda o prijemu

  Ako ne pošaljete ovu potvrdu o prijemu nazad nema prava nagaranciju !

  Poznato mi je da je pravo na garanciju važeće samo ako ovaj formular neposredno po prvom uvođenju u rad, potpuno ispunjen i potpisan pošaljem firmu HORSCH Maschinen GmbH ili ga predam servisnom tehničaru.

  ........................................................................ ........................................................................Mesto, datum prvog upućivanja u rad Potpis kupca

  Trgovac Naziv: .............................................................

  Ulica: ..............................................................

  Pošt.br.: .........................................................

  Mesto: ............................................................

  Tel.: ................................................................

  Faks : ..............................................................

  E-mail: ...........................................................

  Klijent br. :.......................................................

  Klijent Naziv: .............................................................

  Ulica: ..............................................................

  Pošt.br.: .........................................................

  Mesto: ............................................................

  Tel.: ................................................................

  Faks : ..............................................................

  E-mail: ...........................................................

  Klijent br. :........................................................

  Tip mašine: .....................................................

  Serijski broj: ....................................................

  Datum isporuke: ............................................

  Za HORSCH Maschinen GmbHPostfach 10 38D-92401 SchwandorfFaks: +49 (0) 9431 / 41364

  Pokazna mašina - Prva upotebaPokazna mašina - Promena lokacijePokazna mašina krajnje prodata - UpotrebaNova mašina krajnje prodata - Prva upotrebaMašina klijenta - Promena lokacije

 • - Prevod originalnog uputstva za upotrebu -

  Identifikacija mašinePrilikom primopredaje mašine unesite odgovarajuće podatke u sledeću listu:

  Serijski broj: ..................................................... Tip mašine: ...................................................... Godina proizvodnje: ........................................ Prva primena: .................................................. Pribor: .............................................................. .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................

  Datum izdavanja uputstva za upotrebu: 01/2012 Poslednja promena:

  Adresa trgovca : Naziv: ...................................................................... Ulica: ...................................................................... Mesto: ...................................................................... Tel. : ...................................................................... Klijent br.: Trgovac: ......................................................................

  HORSCH Adresa: HORSCH Maschinen GmbH 92421 Schwandorf, Sitzenhof 1 92401 Schwandorf, Postfach 1038

  Tel. : +49 (0) 9431 / 7143-0 Faks : +49 (0) 9431 / 41364 E-mail: [email protected]

  Klijent br.: HORSCH: ......................................................................

 • 2

  SadržajUvod ...............................................................4Predgovor .......................................................4Obrada grešaka ..............................................4Namensko korišćenje .....................................5Posledična šteta ...........................................5

  Lica kojima je dozvoljeno da rukuju mašinom .........................................6Zaštitna oprema..............................................6

  Sigurnost i zaštita od nezgoda ....................7Sigurnosne slikovne oznake ...........................7Bezbednost pri radu .....................................10Sigurnost u saobraćaju .................................10Sigurnost od nezgoda...................................11Prikačivanje / Otkačivanje ..........................11Kočioni sistem ............................................11Na hidraulici ................................................11Zamena opreme .........................................12U primeni ....................................................12

  Održavanje i servisiranje ..............................12

  Tehnički podaci ...........................................13Maestro 12.70 - 75 SW.................................13Maestro 24.70 - 75 SW.................................13Sklopovi 12 SW ............................................14Sklopovi 24 SW ............................................14

  Transport / Instalacija.................................16Isporuka ........................................................16Instalacija......................................................16Podesiti brazdaš (12 SW) ..........................17

  Hidraulika za Maestro 12 SW .......................18Hidraulika za Maestro 24 SW .......................19Funkcija hidraulike ......................................20

  Maestro SW zakačiti / odložiti.......................20Kačenje mašine ........................................20Odlaganje mašine .....................................21Čišćenje ....................................................22

  Sklopiti 12 SW ..............................................23Sklopiti 24 SW ..............................................23

  Sklapanje ..................................................24Rasklapanje ..............................................25

  Pneumatika .................................................26Uređaj za suvo đubrivo .................................26Ventilator za đubrivo ....................................28Broj obrtaja ventilatora ................................29Prilikom sejanja ..........................................29Podešavanje kašnjenja u doziranju ..........29

  Dotezanje prirubnice ventilatora .................30Raonik za đubrivo .......................................31

  Uređaj za doziranje .....................................32Zamena rotora ............................................33Zamena rotora kod punog rezervoara .......33Provera zaptivnog jezička ...........................34Održavanje uređaja za doziranje ................34

  Podpritisak ventilatora ..................................35Sistem Seed on Demand (seme po potrebi) .........................................36

  Doziranje pojedinačnog zrna .....................37Setveni aparat ............................................37

  Uređaj za doziranje pojedinačnog zrna ........37Podešavanje uređaja za doziranje ...............38Izmena podešavanja ..................................40

  Podešavanje dubine sejanja.........................43Podešavanje pritiska raonika........................44

  Paralelna vođica .......................................45Diskovi razgrtača za pojedinačno zrno .........46Točkovi za podešavanje dubine ...................47Ulagači..........................................................47Čistač kamenčića .........................................48Zvezdasti diskovi za čišćenje .....................48Osnova za čišćenje ....................................48

  Pomoć kod smetnji Maestro .........................49

  Dodatna oprema .........................................50Pneumatska kočnica ....................................50Hidraulična kočnica ......................................52

  Održavanje i servisiranje ...........................53Intervali servisiranja ....................................53Skladištenje ................................................53Podmazivanje mašine ................................54Servis ..........................................................54

  Raspored održavanja za Maestro SW ..........55Mesta za podmazivanje ..............................57

  Zatezni momenti metrički Zavrtnji .................59Zatezni momenti colovnih zavrtnja ...............60

 • 3

 • 4

  UvodPredgovorPažljivo pročitati i slediti uputstvo za rukovanje mašine pre njenog puštanja u rad. Time se izbegavaju rizici, smanjuju troškovi popravke i periodi nekorišćenja zbog kvarova te se poveća-va pouzdanost i životni vek Vaše mašine. Vodite računa o sigurnosnim napomenama!

  Firma HORSCH ne preuzima odgovornost za oštećenja i smetnje u radu nastale usled nepri-državanja uputstva za rukovanje.

  Ovo uputstvo za rukovanje treba da Vam olakša da upoznate Vašu mašinu i da iskoristite moguć-nosti primene u skladu sa namenom.

  Uputstvo za upotrebu mora da pročita i prime-njuje svako lice koje radi sa ili na mašini npr.:

  ¾ rukovanje (uključujući pripremu, otklanjanje smetnji u toku rada, održavanje)

  ¾ održavanje (servisiranje, inspekcija) ¾ transport

  Uz uputstvo za rukovanje dobijate i potvrdu o prijemu. Spoljni saradnici će Vas podučiti kako se upravlja mašinom i kako se ona održava. Posle toga, potvrdu o prijemu ćete poslati firmi HORSCH. Time ste potvrdili preuzimanje ma-šine u skladu sa pravilima. Garantni rok počinje od dana isporuke.

  Zadržavamo pravo na izmene slika i dokumen-tacije o tehničkim podacima i težinama u ovom uputstvu za rukovanje, koje imaju za cilj usavr-šavanje mašine.

  Obrada grešakaNalozi o greškama se podnose preko Vašeg distributera i servisne službe firmi HORSCH u Schwandorf-u. Samo oni nalozi će biti obrađivani koji su u pot-punosti ispunjeni i dostavljeni najkasnije četiri (4) sedmice nakon nastanka oštećenja.

  Molimo da ove delove očišćene i ispražnjene pošaljete firmi HORSCH u roku od četiri (4) sedmice od nastanka oštećenja, zajedno sa zahtevom u vezi stvarnog nedostatka i detaljnim opisom greške.

  Isporuke delova bez povraćaja starog dela. Ove delove čuvati dodatnih 12 sedmica u slučaju naknadne odluke o isporuci.

  Popravke grešaka koje preduzmu druge firme i koje s pretpostavkom zahtevaju više od 10 radnih sati, moraju biti prethodno usaglašene sa servisnom službom.

 • 5

  Namensko korišćenjeSejačica je napravljena u skladu sa trenutnim stanjem tehnike i priznatim sigurnosno-tehnič-kim pravilima. I pored toga, prilikom upotrebe se mogu pojaviti rizici od povreda po korisnika ili po treća lica odnosno oštećenja mašine ili drugih materijalnih sredstava.

  Mašinu koristiti samo u tehnički besprekornom stanju kao i u skladu sa propisima, sa svešću o sigurnosti i opasnosti i uz poštovanje uputstva za rukovanje! Smesta otkloniti smetnje, posebno one koje mogu ugroziti sigurnost.

  Mašinu mogu da koriste, održavaju i servisiraju samo ona lica koja su upućena u rad mašine i koja su upućena o opasnostima.

  Originalni rezervni delovi i oprema firme HORSCH su posebno koncipirani za ovu mašinu. Rezervne delove i opremu koju mi nismo is-poručili, nismo ni proverili niti smo odobrili za korišćenje. Montaža i upotreba proizvoda koji nisu marke HORSCH, između ostalog, mogu negativno da utiču na konstrukcijski prethodno zadate karak-teristike mašine te tako da ugroze sigurnost lica i mašine. Za oštećenja koja nastanu zbog upotrebe delova i opreme koji nisu originalni, isključena je svaka garancija od strane firme HORSCH.

  Sejačica je isključivo namenjena za rasipanje semena i đubriva. Druga upotreba, ili upotreba koja to prevazilazi, kao npr. u smislu transpor-tnog sredstva, važi kao nenamenska. Firma HORSCH ne pruža jemstvo za štete nastale usled gore navedenog. Rizik snosi is-ključivo korisnik.

  Pridržavati se odgovarajućih propisa o spreča-vanju nezgoda kao i ostalih opšte priznatih si-gurnosno-tehničkih propisa i propisa iz medicine rada i saobraćajnih propisa.

  U namensko korišćenje takođe spada i pridr-žavanje uputstava iz uputstva za rukovanje i pridržavanje propisa proizvođača vezanih za korišćenje, održavanje i servisiranje.

  Posledična štetaHORSCH je s pažljivošću proizveo mašinu. Čak i pored namenskog korišćenja može doći do odstupanja koja se odnose na količinu iznošenja pa sve do totalnog prekida i to usled npr.:

  ¾ različitog sastava semena ili đubriva (npr. raspored po veličini zrna, gustina, geome-trijski oblici, dodavanje aditiva, zaprašivanja semena)

  ¾ Začepljenja ili obrazovanje svoda (npr. usled stranih tela, ljuskastog semena, lepljivih adi-tiva semenu, vlažnog đubriva).

  ¾ istrošenosti habajućih delova (npr. uređaj za doziranje)

  ¾ oštećenja usled spoljnih uticaja ¾ pogrešnog broja obrtaja pogona i vozne brzine

  ¾ pogrešnog podešavanja uređaja (nekorek-tno priključivanje, nepridržavanje tabela za podešavanje).

  Zato, pre svakog korišćenja kao i u toku primene, Vašu mašinu proverite na pravilno funkcionisa-nje i dovoljnu preciznost iznošenja materijala.

  Isključuje se mogućnost za prigovor o naknadi štete koja nije nastala na mašini. U to spada i isključenje odgovornosti za posledična ošteće-nja na osnovu grešaka nastali tokom sejanja ili upravljanja.

 • 6

  U ovom uputstvu za upotrebu

  U ovom uputstvu za upotrebu razlikuju se tri različite vrste napomena o opasnostima i bez-bednosti. Koriste se sledeće slikovne oznake:

  važne napomene!

  kada postoji opasnost od povreda!

  kada postoji opasnost po život i zdrav-lje!

  Pročitajte sve sigurnosne napomene koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu kao i sve tablice s upozorenjima postavljene na mašini.

  Vodite računa da pločice upozorenja budu čitljive i zamenite pločice koje nedostaju ili su oštećene.

  Sledite ova uputstva da biste sprečili nesreće. Prosledite drugim korisnicima sve napomene o opasnostima i sigurnostima.

  Ne preduzimajte nikakve radne postupke koji ugrožavaju bezbednost.

  Lica kojima je dozvoljeno da rukuju mašinomNa mašini mogu da rade samo lica koje je kori-snik za to ovlastio i uputio u rad mašine. Starost operatera ne sme biti manja od 16 godina.

  Operater mora da poseduje važeću vozačku dozvolu. On je u radnom prostoru odgovoran za treća lica.

  Operater mora

  ¾ da korisniku učini dostupnim uputstvo za upotrebu.

  ¾ da se uveri da je korisnik isto pročitao i ra-zumeo.

  Uputstvo za upotrebu je sastavni deo mašine.

  Zaštitna opremaZa korišćenje i servisiranje potrebni su Vam:

  ¾ odeća koja prijanja uz telo ¾ zaštitne rukavice kao zaštita od oštrih delova mašine.

  ¾ antifoni ¾ zaštitne naočare, kao zaštitu od prašine i pr-skanja kod rukovanja sa đubrivom ili tečnim đubrivom (voditi računa o propisima izdatim od strane proizvođača đubriva).

  ¾ kod rukovanja sa aditivima ili tretiranim se-menom koristite zaštitne maske za disanje i zaštitne rukavice (voditi računa o propisima izdatim od strane proizvođača aditiva)

 • 7

  Sigurnost i zaštita od nezgodaSledeće napomene o opasnostima i sigurnosne napomene važe za sva poglavlja u uputstvu za upotrebu.

  Sigurnosne slikovne oznake

  Pažnja kod hidraulične tečnostikoja curi! Slediti napomene iz uputstva za upotrebu!

  00380133

  Nikada ne stavljati ruke u zonu opasnosti od gnječenja, sve dok se u njoj pomeraju delovi!

  00380134

  Zabranjeno je voziti se na mašini!

  00380054

  Pročitati i slediti uputstvo za upotre-bu pre puštanja mašine u rad!

  00380055

  Ne zadržavati se u zoni zakretanja preklopnih delova mašine!

  00380135

  Prilikom zakačivanja sejačice i ak-tiviranja hidraulike nije dozvoljeno zadržavanje osoba između mašina.

  00380145

  Pre servisnih radova i popravaka isključiti motor i izvući ključ.

  00380294

  Za sprečavanje povreda očiju, ne gledati direktno u opseg zračenja uključenog radarskog senzora!

  00380894

  Zadržavanje u zoni opasnosti je do-zvoljeno isključivo sa postavljenom blokadom cilindra za podizanje.

  00380896

 • 8

  Ne penjati se na rotirajuće delove. Koristiti isključivo predviđena po-magala za penjanje.

  00380299

  Akumulator pritiska se nalazi pod pritiskom gasa i ulja. Demontažu i popravku vršiti samo prema uput-stvima iz tehničkog priručnika.

  00380252

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  ed Nov 06DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Aufkleber 00110681 - 7

  00110681 00110682

  00110683 00110684

  00110685 00110686

  00110687

  Hidraulični blok

  Puž za punjenje

  Podizanje / spuštanje mašine

  Preklapanje mašine

  Alati

  Brazdaš

  Ventilator

  Oznaka hidrauličnih crevaSimbol se uvek nalazi na onom crevu kome je potreban pritisak, kako bi se mašina dovela u transportni položaj (podizanje, sklapanje itd.).

  Uvek priključiti sve hidraulične vodove. U su-protnom bi se komponente mogle oštetiti zbog povezanih funkcija hidraulike.

  Alle Hydr. Leitungen anschließen ed Sept 03DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  00380212

  ..

  . .

  .

  .

  ..

  . .

  .

  .

  00380212

  Prikaz za pritisak raonika, podpritisak u sistemu Seed on Demand i u pogonu hidraulike za ven-tilator za đubrivo

  sw maestro ed 12 07 00385465Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  0-150 bar1 bar 1kg 4000 1/minmax. 5000 1/min

  min.

 • 9

  Pritisak povratnog toka na pogonu ventilatora ne sme prelaziti 5 bara. Hidraulični motor bi se u suprotnom mogao uništiti.

  Rücklauf_Gebläse ed Sept 03DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  00380242

  00380242max. 5 bar

  Dugme za aktiviranje kočnice za parkiranje: Gore u otpuštenom položaju, dole u parkirnom položaju.

  ed sep 09DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  Pronto 6 AS 00380557

  P

  P

  00380557

  Kod ispuštanja, na ovom mestu okačiti vagu.

  alle Waage ed Sept 03DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  00380879

  00380879

  OFFON

  ZERO

  SW Dichtheit Tank ed Sept 03DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  SSS

  00380210

  SSSSSS

  SSS

  00380210

  Voditi računa o zaptivanju rezervoara za seme i celokupnog pneumatskog sistema.Nezaptivenost dovodi do pogrešnog isejavanja. Gubitak vazduha smanjuje količinu ispuštanja, koja može pasti ravno nuli.

  alle Verladehacken ed Sept 03DatumEntw.DateinameZeichnungsnummerMaschine Zeichnung

  00380880

  00380880

  Kuka za pretovar; kod pretovara, na ovom me-stu prikačiti elemente za hvatanje tereta (lance, užad itd.).

  alle Aufkleber ed 113700340358Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  00380359

  Po prvi put nakon 50 km ili 10 sati dotegnuti matice odnosno zavrtnje točka. Svakodnevno dotezati matice točka (vidi raspo-red servisiranja).

  Maestro Hydr. Schardruck ed 11 41 Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  0-150 bar1 bar 1kg

  Pritisak raonika hidr. Maestro

 • 10

  Bezbednost pri raduMašinu je dozvoljeno pustiti u rad nakon što Vas saradnici distributivnog partnera, predstavnici fabrike ili saradnici firme HORSCH obuče kako se njome rukuje. Potvrdu o prijemu ispuniti i poslati firmi HORSCH.

  Dodatno ovom uputstvu za upotrebu, slediti propise za sprečavanje nezgoda propisanih od strane stručnih poljoprivrednih udruženja!

  Mašinu pokretati samo onda, ako postoje i ako su u funkciji svi sigurnosni uređaji i uređaji koji služe sigurnosnim potrebama, npr. odvojivi zaštitni uređaji.

  ¾ Redovno proveravati matice i zavrtnje, po-sebno točkove i pokretne radne alate, da li su čvrsto zategnuti te ih po potrebi dotegnuti.

  ¾ Kod funkcionalnih smetnji, mašinu odmah isključiti i osigurati!

  ¾ Redovno proveravati pritisak vazduha u pne-umaticima.

  Pažnja kod negativne težine na potezniciMašina pri prazno rezervoaru u odre-đenim radnim stanjima ima negativnu težinu na poteznici.

  Tegljač se rasterećuje na zadnjoj osovini. Time se negativno utiče na ponašanje prilikom uprav-ljanja i kočenja. Čak je i kod otkačinjanja se traži posebna pa-žnja.Krila uvek unapred sklopiti ili ih odložiti na ze-mlju.

  Sigurnost u saobraćajuKod vožnje na javnim putevima, stazama i me-stima, potrebno je pridržavati se saobraćajnih propisa. Voditi računa o transportnim širinama i visinama.Postaviti osvetljenje, upozoravajuće u zaštitne uređaje te proveriti njihovu funkcionalnost.

  Voditi računa o dozvoljenim opterećenjima oso-vine, nosivosti pneumatike i ukupnoj težini, kako bi se očuvala dovoljna mogućnost upravljanja i kočenja. Prednja osovina mora biti opterećena sa najma-nje 20 % težine traktora.

  Na vožnju utiču priključni uređaji. Kod vožnje u krivinama je posebno potrebno voditi računa o širokom rasponu i masi zamaha priključnog uređaja.

  Za transport u javnom saobraćaju se mašina mora prilagoditi položaju za transport.Mašina mora biti sklopljena i osigurana.

  Pre svega kod mostova i niskih strujnih vodova pazite na transportnu visinu.

  Pre sklapanja potrebno je očistiti preklopne delove od zemlje. U protivnom može doći do oštećenja na mehanici.

  Pre drumske vožnje celokupnu mašinu očistiti od zemlje koja se nahvatala.Načelno je zabranjeno voziti se na mašini.

  Kod transporta na javnim putevima vozite sa maks. 25 km/h isključivo sa praznim rezer-voarom za seme.

 • 11

  Sigurnost od nezgodaDodatno ovom uputstvu za upotrebu, slediti propise za sprečavanje nezgoda propisanih od strane stručnih poljoprivrednih udruženja!

  Prikačivanje / OtkačivanjePostoji opasnost od povreda prilikom prikačiva-nja i otkačivanja mašine na vučni mehanizam tegljača.

  ¾Mašinu osigurati da se ne otkotrlja. ¾ Kod vraćanja tegljača je potrebno biti posebno oprezan. Zabranjeno je zadržavati se između tegljača i mašine.

  ¾Mašinu ostavljati isključivo na ravnoj i čvrstoj podlozi. Priključenu mašinu pre otkačivanja spustiti na zemlju. U suprotnom bi se vučno rudo moglo prevrnuti.

  Kolica za sejanje bi se mogla preturiti unazad i oštetiti rezervoar ili mašinu.

  Kočioni sistemU zavisnosti od opreme, mašine mogu da ima-ju pneumatski ili hidraulički aktiviran kočioni sistem.

  Kočioni sistem pri vožnji u javnom saobraćaju mora uvek biti priključen i funkcionalan. Posle zakačinjanja mašine i pre transportne vožnje, uvek prvo proveriti funkciju i stanje ko-čionog sistema.

  Podesivi regulator kočione snage se i kod pra-znog rezervoara zbog prazne težine rezervoara mora podesiti na "Delimično opterećenje".

  Kod vožnje u javnom saobraćaju, re-zervoar mora biti prazan.

  Na hidraulici ¾ Hidraulična creva priključiti na traktor tek kada se hidraulika sa strane traktora i uređaja ne nalazi pod pritiskom.

  ¾ Hidraulični sistem se nalazi pod visokim priti-skom. Redovno kontrolisati sve vodove, creva i spojeve sa zavrtnjima na nezaptivenost i na spoljno vidljiva oštećenja!

  ¾ Koristiti samo odgovarajuća pomoćna sred-stva prilikom traženja mesta curenja. Odmah ukloniti oštećenja! Ulje koje pršće može iza-zvati povrede i požar!

  ¾ Kod povreda odmah zatražiti pomoć lekara!

  Da biste sprečili pogrešno rukovanje, priključke i utičnice hidrauličnih funkcionalnih spojeva izme-đu traktora i mašine je potrebno označiti bojama.

  Da bi se izbegle nezgode usled neže-ljenih pokreta hidraulike ili drugih lica (dece, suvozača), upravljačke uređaje na tegljaču bi, kada se ne koriste, treba-lo osigurati ili zabraviti u transportnom položaju.

 • 12

  Održavanje i servisiranje ¾ Pridržavati se propisanih rokova ili rokova za ponovne provere, kao i inspekcija koje su navedeni u uputstvu!

  ¾ Kod radova na održavanju i servisiranju, mašinu spustiti na ravnu i stabilnu podlogu i osigurati da se ne otkotrlja.

  ¾ Ispustiti pritisak iz hidrauličnog sistema, a radni uređaj spustiti i podupreti.

  ¾ Pre čišćenja mašine pomoću čistača pod vi-sokim pritiskom zatvoriti sve otvore u koje, iz sigurnosnih i funkcionalnih razloga ne smeju da prodru voda, para ili deterdžent. Mlaz vode ne uperiti direktno na električne ili elektronske komponente, ležajeve ili ventilator.

  ¾ Posle čišćenja, proveriti nezaptivenost i laba-vost spojeva svih hidrauličnih vodova.

  ¾ Proveriti mesta habanja i oštećenja. Odmah ukloniti utvrđene nedostatke!

  ¾ Pre radova na električnom sistemu, odvojiti ga od napajanja strujom.

  ¾ Kod zavarivanja na mašini, otkačiti kablove sa računara i ostalih elektronskih komponenata. Postaviti spoj na masu što je moguće bliže mestu koje se vari.

  ¾ Kod radova na održavanju i servisiranju, zavrtnjima ponovo zategnuti labave spojeve.

  Nove mašine ne čistiti paročistačem ili čistačem pod visokim pritiskom. Lak će očvrsnuti tek nakon približno 3 meseca, a u međuvremenu se može oštetiti.

  Zamena opreme ¾Mašinu osigurati da se ne bi slučajno otko-trljala!

  ¾ Podignuti delove okvira pod kojima se nalazite i osigurati odgovarajućim podupiračima!

  ¾ Pažnja! Kod delova koji štrče postoji opasnost od povreda!

  ¾ Kod penjanja na mašinu, ne penjati se na ulagače ili druge delove koji se okreću. Isti se mogu okrenuti te biste usled pada mogli zadobiti najozbiljnije povrede.

  U primeni ¾ Pre pokretanja i pre puštanja u rad prekontro-lisati bližu okolinu oko mašine (deca). Voditi računa o dovoljnoj preglednosti.

  ¾ Nijedan od predviđenih i isporučenih zaštitnih mehanizama se ne sme ukloniti.

  ¾ Zabranjeno zadržavanje lica u zoni zakretanja hidraulički aktiviranih delova.

  ¾ Samo kod mirovanja koristiti pomagala za penjanje i gazišta. Tokom rada je zabranjeno voziti se na mašini!

 • 13

  Tehnički podaciMaestro 12.70 - 75 SWTransportna širina (m): .............................3,00Transportna visina (m):.............................4,00Dužina (m): ...............................................9,20 Težina (kg):.............................................7.300 Pritisak raonika (kg): .........................125 - 300Veličina guma: .................................. 20.8 R42

  Broj redova: .................................................12Međuredni razmak (cm):.......................70 / 75 Veličina rezervoara za seme (l): ..............2000Veličina rezervoara za đubrivo (l): ...........7000Dubina sejanja (cm):..............................1,5 - 9Radne brzine (km/h): ..............................2 - 16

  Snaga tegljača od (kW): ...........................130Upravljački uređaji (DW): ..............................3Povratni vod (maks. 5 bara): ........................1

  Količina ulja Ventilator za đubrivo / seme (l): ..................40Ventilator za podpritisak (l): ........................25

  Potreba za strujom (A):................................50

  Maestro 24.70 - 75 SWTransportna širina (m): .............................3,00Transportna visina (m):.............................4,00Dužina (m): ...............................................9,20 Težina (kg):...........................................12.200 Pritisak raonika (kg): .........................125 - 300Veličina guma: ............................ 520 / 85 R42 Broj redova: .................................................24Međuredni razmak (cm):.......................70 / 75Veličina rezervoara za seme (l): ..............2000Veličina rezervoara za đubrivo (l): ...........7000 Dubina sejanja (cm):..............................1,5 - 9Radne brzine (km/h): ..............................2 - 16

  Snaga tegljača od (kW): ...........................200Upravljački uređaji (DW): ..............................4Povratni vod (maks. 5 bara): ........................1

  Količina ulja Ventilator za đubrivo (l): ..............................40Ventilator za seme (l): .................................20Ventilator za podpritisak (l): ........................50Potreba za strujom (A):................................90

 • 14

  Sklopovi 12 SW

  Sklopovi 24 SW

  1

  2

  34

  5

  6

  79

  10 8

  Sklopovi Maestro

  1. Tocak za oslanjanje2. Stub razvodnika za đubrivo3. Rezervoar za seme4. Rezervoar za đubrivo5. Podizanje6. Podupirači za odlaganje7. Mehanizam za kačenje8. Ventilator za đubrivo / Seed on Demand - 12 SW9. Uređaj za doziranje đubriva10. Ventilator za podpritisak 12 SW11. Ventilator za podpritisak 24 SW12. Ventilator za Seed on Demand - 24 SW13. Ventilator za đubrivo - 24 SW

  11

  2

  1

  1312

 • 15

  Sklopovi Maestro

  1. Uređaj za doziranje pojedinačnog zrna 2. Hidr. cilindar za pritisak raonika3. Crevovod za đubrivo4. Crevovod za seme / Seed on Demand 5. Ventilator za podpritisak 24 SW6. Čistač kamenčića7. Diskovi razgrtača uređaja za đubrivo8. Diskovi razgrtača za polaganje pojedinačnog zrna9. Točkovi za podešavanje dubine10. Ulagači

  2 1

  4

  6 7

  8

  10

  9

  5 3

 • 16

  Transport / InstalacijaKod prve instalacije postoji povišena opasnost od nezgoda! Molimo Vas da sledite napomene iz odgovarajućih poglavlja.

  IsporukaMašina sa priključnim uređajima se po pravilu montira u potpunosti i isporučuje sa niskopodnom prikolicom.

  U slučaju da je radi transporta potrebno demontirati sklopove ili delove, naši distributivni partneri ili monteri će ih montirati na licu mesta.

  U zavisnosti od verzije niskopodne prikolice, mašina se može spustiti tegljačem ili se mora spustiti odgovarajućim dizalicama (viljuškarom ili kranom).

  Pritom, voditi računa o dovoljnoj nosivosti dizalica i opreme za dizanje.

  Mesta za hvatanje tereta i tačke za pritezanje su obeležene nalepnicama.Za ostale tačke kačenja potrebno je voditi računa o težištu i raspodeli težine. U svakom slučaju, ove tačke se smeju nalaziti samo na okviru mašine.

  Mašine sa E-ManageromKod svih mašina sa tipom upravljanja E-Manager je hidraulična funkcija "Podizanje / Spuštanje" moguća bez dodatnog instaliranja.Ove mašine se bez instalacije osnovne opreme mogu istovariti sa niskopodne prikolice.

  Ostale hidraul ične funkci je kao što je "preklapanje" ili "brazdaš" mogu se aktivirati tek po instalaciji osnovne opreme na tegljaču.Ako se mašina priključi na tegljač sa opremom busa po ISO standardima, onda se sve funkcije mogu odmah koristiti po podizanju i prikazivanju softvera u terminalu tegljača.

  InstalacijaUpućivanje operatera u način rada i prvu instalaciju mašine vrše naši saradnici servisne službe ili distributivni partneri.

  Zabranjeno je koriščenje mašine pre nego što budete uvedeni u rad!

  Mašinu je dozvoljeno koristiti tek nakon uvođenja u rad preko saradnika servisne službe ili distributivnog partnera.

  Kod radova na instalaciji i održavanju postoji povišena opasnost od povreda. Pre nego što budete vršili radove na instalaciji i održavanju, upoznajte se sa mašinom i pročitajte uputstvo za rukovanje.

  U zavisnosti od obima opreme ¾ Nepričvršćene isporučene delove skinuti sa mašine.

  ¾ Izvaditi sve delove iz rezervoara. ¾ Prekontrolisati sve važne vijčane spojeve i dotegnuti matice točka.

  ¾ Podmazati sve mazalice. ¾ Proveriti pritisak vazduha u pneumaticima. ¾ Proveriti pričvršćenost svih hidrauličnih spojeva i creva.

  ¾ Odmah otkloniti ili dati da se otklone nedostaci koji su se pojavili.

  Informacije o instalaciji osnovne opreme možete naći u upustvu "E-Manager".

 • 17

  Podesiti brazdaš (12 SW) Zabranjeno je zadržavanje lica u zoni zakretanja brazdaša.Na svim pokretnim delovima nalaze se mesta koja mogu uzrokovati priklještenja ili nagnječenja.

  Prilikom prve instalacije, brazdaši moraju biti podešeni na radnu širinu. Markiranje se vrši po sredini tegljača.

  Alle Sämaschinen Spuranreißer Spuranreißer ed märz 04Maschine DatumEntw.DateinameZeichnung

  feb 03

  8,40 / 9,00m

  4,55 / 4,87 m

  8,40 / 9,00 m

  Podešavanje brazdaša

  Dužina podešavanja brazdaša se dobija iz polovine širine mašine plus polovine razmaka redova mereno od sredine najspoljnijeg reda.

  Maestro 12 SWRazmak

  međuredovima (cm)

  Radnaširina (m)

  Dužina brazdaša (m)

  70 8,4 4,5575 9,0 4,87

 • 18

  Hidraulika za Maestro 12 SW

  maestro sw 12 hydr ed 11 52 24700700Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  11

  12

  7

  3 5

  34 5

  10

  5

  RL

  KK

  H H

  HKSK

  R2L2

  L1 R1

  HZSZ

  HS

  P

  T

  A7

  B7

  A6

  A

  5

  1

  2

  8

  69

  2

  18

  10

  135

  14

  1516

  1717

  19

  2020

  2121

  19 19

  22 22

  23

  Hidraulika za Maestro 12 SW

  1. Hidr. upravljački uređaj sa regulacionim ventilom protoka

  2. Hidr. spojnica3. Hidr. motor ventilatora4. Podpritisak ventilatora5. Hidr. povratni ventil6. Ventilator za đubrivo7. Manometar za ventilator8. Povratni vod za slivno ulje bez pritiska9. Ventil za održavanje pritiska raonika 10. Manometar za pritisak raonika11. Hidr. upravljački uređaj12. Hidr. blok ventila13. Hidr. prekidač pritiska za radni signal14. Jednostrani hidr. zaporni ventil15. Hidr. ventil pod pritiskom16. Akumulator pritiska17. Hidr. cilindar za dizanje

  18. Manometar za spuštanje19. Hidr. zaporni ventil20. Hidr. cilindar klizne osovine21. Hidr. cilindar preklapanja22. Hidr. cilindar za pritisak raonika23. Prigušivač

 • 19

  10 59

  maestro sw 24 hydr 11 52 24581400Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  78 5

  12

  34 5

  1

  2

  11 59

  5 5

  55

  6 6 14

  13

  15

  A B

  A B

  A1

  A2

  A3

  A4

  A5

  B1

  B2

  B3

  B4

  B5

  P

  T

  A7

  B7

  A6

  A

  A3B3A6T

  A3.2

  B3.1

  x

  A3.1

  16

  17 17

  18 18

  1920 20

  21

  23 23

  2224 24

  ed

  25 25

  1 - 12 13 - 24

  Hidraulika za Maestro 24 SW

  1. Hidr. upravljački uređaj sa regulacionim ventilom protoka

  2. Hidr. spojnica3. Hidr. motor ventilatora za đubrivo4. Ventilator za đubrivo5. Hidr. povratni ventil6. Manometar7. Hidr. motor ventilatora za Seed on Demand 8. Ventilator za Seed on Demand9. Hidr. motor ventilatora za podpritisak10. Ventilator za podpritisak levo11. Ventilator za podpritisak desno12. Povratni vod za slivno ulje bez pritiska13. Ventil za održavanje pritiska raonika14. Manometar za pritisak raonika

  15. Hidr. upravljački blok16. Hidr. blok ventila17. Hidr. cilindar klizne osovine18. Hidr. cilindar za stub razvodnika 19. Hidr. ventil za dizanje / spuštanje20. Hidr. cilindar za dizanje21. Hidr. blok ventila za upravljanje preklapanja22. Akumulator pritiska23. Hidr. cilindar preklapanja24. Hidr. cilindar za točkove za oslanjanje25. Hidr. cilindar za pritisak raonika

  Hidraulika za Maestro 24 SW

 • 20

  Funkcija hidraulikeUpravljački uređaji na tegljaču u tran-sportnom položaju moraju biti osigurani ili zabravljeni kada se ne koriste. Zabranjeno je zadržavanje u zoni za-kretanja preklopnih delova mašine.

  Pri svim pokretima hidraulike, prekinuti rad upravljačkog uređaja pre kontakta sa delovima mašine!

  Pokrete preklapanja vršiti samo s po-dignutom mašinom.

  Upravljanje hidraulikom na E-ManageruKod mašina sa E-Managerom se hidrauličke funkcije biraju u meniju za upravljanje. Zato E-Manager mora uvek biti priključen na elektriku tegljača.

  Hidrauličke funkcije mogu biti aktivirane tek posle unosa u pregled podataka mašine i akti-viranja hidrauličkog upravljanja brazdaša (vidi uputstvo za E-Manager).Funkcija "Podizanje" se uključuje bez struje, dok se strujom blokira. Funkcije "Preklapanje" i "Brazdaš" se uključuju strujom, a bez struje se blokiraju.

  Kod nestanka struje se brazdaši uvlače prilikom podizanja mašine.

  Maestro SW zakačiti / odložiti

  Prilikom priključivanja je zabranjeno zadržavanje između traktora i mašine.

  Na oštrim ivicama uslovljenim funkcijom kao i prilikom konfigurisanja mašine može doći do povreda.

  Kačenje mašine ¾ Mašinu prikačiti za traktor preko vučnog ruda ili spojnice sa kuglastom glavom.

  ¾ Upravljanje sejalice priključiti na utičnicu busa po ISO standardima koja se nalazi na tegljaču.

  ¾ Hidrauličke vodove za radnu hidrauliku priklju-čiti na upravljački uređaj dvostrukog dejstva.

  ¾ Hidraulične utičnice za pogone ventilatora priključiti na upravljačke uređaje sa regula-cijom struje.

  ¾ Priključiti uređaj za svetlosnu signalizaciju. ¾ Sistem za kočenje priključiti pneumatski ili hidraulički.

  ¾ Skinuti podupirače za odlaganje i umetnuti ih u nosač za transport.

  ¾ Kočnicu otpustiti.

  Postaviti sve kablove, vodove i creva tako da se ne oštete prilikom rada (vožnje u krivinama).

  Kod svih utičnih spojeva (hidrauličnih, električnih i pneumatskih) voditi računa o čistoći i čvrstom sedištu.Preko zaprljanih priključaka prljavština dospeva u tečne medijume. Time priključci postaju nezap-tiveni i na priključenim komponentama dolazi do smetnji u funkcionisanju ili do prekida rada.

 • 21

  Priključivanje hidraulikeHidrauliku priključiti samo kada hidraulika sa strane mašine i uređaja nije pod pritiskom.Hidraulični sistem se nalazi pod pritiskom. Tečnost koja iscuri može da prodre kroz kožu i da izazove teške povrede. Kod povreda odmah zatražiti pomoć lekara.

  Da bi se izbeglo pogrešno priključivanje, na-sadne spojnice su obeležene simbolima na držačima creva.Pritom se simbol uvek nalazi na hidrauličnom crevu kome je potreban pritisak, kako bi se mašina dovela u transportni položaj.

  Kod svih pokreta hidraulike prekinuti rad upravljačkog uređaja pre kontakta s delovima mašine.

  Priključivanje svetlosne signalizacijeSvetlosna signalizacija mora biti priključena i funkcionalna za transport na javnim drumovima.

  ¾ Priključak za svetlosnu signalizaciju sejačice priključiti na tegljač.

  ¾ Prekontrolisati funkciju i čistoću svetlosne signalizacije i tablica za upozorenje.

  Proveriti rad kočnicePre vožnje u javnom saobraćaju otpustiti par-kirnu kočnicu i proveriti funkciju radne kočnice.

  Odlaganje mašinePrilikom manevrisanja voditi računa na okolinu. Zabranjeno je zadržava-nje lica (dece) u zoni manevrisanja mašine.

  Temeljno očistiti rezervoar i uređaj za đubrivo. Đubrivo je agresivno i izaziva koroziju. Ono pre svega jako nagriza pocinkovane delove, kao što su zavrtnji.

  Sejačica bi trebala biti odložena u hali ili pod krovom, kako se u rezervoaru, uređaju za dozi-ranje i u cevima za seme ne bi stvarala vlaga. Mašina se u hali može odložiti u sklopljenom položaju.U slobodnom se mašine moraju rasklopiti. U protivnom postoji opasnost da voda, primera radi, preko padajućih cevi prodre u uređaje za doziranje i druge delove.

  Valjci za hvatanje prilikom odlaganja ne smeju biti položeni na zemlju. U suprotnom, usled ostećenja od stajanja isti mogu vrlo brzo biti neupotrebljivi. Okvir dovoljno visoko podupreti ili valj-ke za hvatanje skinuti i umetnuti ih sa gornje strane u držač.

  Odlaganje ¾ Mašinu uvek odlagati u vodoravnom položaju i na čvrstu podlogu hale ili u slobodnom, a tegljač isključiti.

  ¾ Mašinu osigurati da se ne otkotrlja. Aktivirati parkirnu kočnicu.

  ¾ Mašinu u slobodnom rasklopiti, skinuti valjke za hvatanje ili podupreti okvir.

  ¾ Odvojiti hidraulične i električne veze i zakačiti ih na nosače.

  ¾ Odvojiti kočione vodove. ¾ Stavite ispod potporni držač. ¾ Otkačiti mašinu. ¾ Uređaji za doziranje se pri odlaganju na slo-bodnom, nakon sezone moraju demontirati i skladištiti na suvom mestu.

 • 22

  ČišćenjePrilikom čišćenja nositi neophodnu zaštitnu opremu. U području pneumatike i uređaja za doziranje moguće je nagomilavanje prašine, koja je štetna po zdravlje.

  ¾ Isprazniti rezervoar za seme. ¾ Očistiti uređaj za doziranje, razvodnik i creva uređaja za đubrivo. Ustavu sa slobodnim padom ostaviti otvorenu radi sušenja.

  ¾ Zatvorite poklopac rezervoara za seme. ¾ Terminal za upravljanje sejačicom i uređaje za doziranje pojedinačnog zrna skladištiti na suvom mestu.

  ¾ Otvoriti poklopac za okviru sejačice i temeljno ga očistiti komprimovanim vazduhom. Okvir služi kao razvodnik podpritiska. Zbog toga se u njemu mogu naći ostaci semena ili aditiva.

  ¾ Sa kočnicom za komprimovani vazduh: Is-pustiti vodu iz rezervoara za vazduh, a kod dužeg odlaganja zatvoriti spojnice creva.

  Pre početka sezone ¾ Ponovo ugraditi uređaje za doziranje. ¾ Zatvoriti zatvarač na ustavi sa slobodnim padom.

  ¾ Poklopce na okviru ponovo čvrsto i zaptiva-juće montirati. Gubici vazduha u sistemu za podpritisak dovode do grešaka u doziranju i do loše raspodele semena.

  Odložiti 12 SW

  U hali ili pod krovomMašinu je moguće sklopljenu odložiti.Valjci za hvatanje u srednjem delu moraju se demontirati. Tada se šina sejalice može odložiti na diskove razgrtača uređaja za đubrivo. Bolje je pak postaviti drvene podupirače ispod okvira i time rasteretiti amortizere diskova za đubrivo.

  Odlaganje na otvorenomU slobodnom je mašinu potrebno rasklopiti.Potrebno je demontirati sve valjke za hvatanje. Tada se šina sejalice može odložiti na diskove razgrtača uređaja za đubrivo. Bolje je pak postaviti drvene podupirače ispod okvira i time rasteretiti amortizere diskova za đubrivo.

  Odložiti 24 SW

  U hali ili pod krovomMašinu je moguće sklopljenu odložiti.

  Odlaganje na otvorenomU slobodnom je mašinu potrebno rasklopiti.Pritom aluminijumske štipaljke zakačiti na hi-draulični cilindar hidraulike za podizanje i na točkove za oslanjanje. Posle toga se šina sejalice može spustiti i odložiti na točkove za oslanjanje.

  Ukoliko se šina sejalice ne odloži pra-vilno, vučno rudo se zbog negativne težine na poteznici može preturiti s prednje strane.

 • 23

  Sklopiti 24 SW

  24 SW za postupak sklapanja na E-Manangeru ima sopstveni meni za upravljanje.Meni automatski vodi kroz postupak sklapanja.

  Pre sklapanja bočnih krila potrebno je da se rukohvati manuelno sklope.

  Prvo osloboditi zadnji klin za blokadu pa onda prednji. Manuelno sklopiti gornji deo rukohvata.

  Na prikazu će se prikazati simboli zasenčeni u svioj boji. Samo simboli koji su aktivni biće prikazani u boji.Kada se ispune uslovi za sledeći radni korak, zasenčeni prikaz simbola se menja u prikaz u boji te se zatim može prebaciti na sledeći radni korak.

  Sklopiti 12 SW

  Sklapanje ¾ Prikačiti mašinu. ¾ Priključiti E-Manager te na prikazu odabrati hidrauliku "Podizanje".

  ¾ Podići mašinu. ¾ Na prikazu uključiti funkciju hidraulike "Pre-klapanje".

  ¾ Mašinu sklopiti do kraja. Pritom se preko cilin-dara za pritisak raonika na transportnu širinu uvlače setveni aparati, ali i osovina.Koristiti uređaj za upravljanje, dok sve svi delovi ne sklope do kraja.

  ¾ Hidrauličke cilindre na voznom postroju ispu-niti odbojnicima (80 mm) (transportna zaštita za vožnju u javnom saobraćaju).

  ¾ Mašinu spustiti na transportnu zaštitu hidra-uličnih cilindara.

  ¾ Pri vožnji u javnom saobraćaju isključiti E-Ma-nager i osigurati upravljačke uređaje.

  RasklapanjeMašinu rasklopiti u obrnutom redosledu.Za primenu u polju, mašinu pod pritiskom ra-sklopiti do kraja. Nivo pritiska se prikazuje na manometru. Nivo prednapona mora biti kon-stantan tokom sejanja. Redovno proveravati prikaz nivoa pritiska.

 • 24

  Sklapanje ¾ Prikačiti mašinu. ¾ Sklopiti rukohvat na sejalici. ¾ Priključiti E-Manager te na prikazu odabrati hidrauliku "Podizanje".

  ¾ Podići mašinu. ¾ Skinuti aluminijumske štipaljke sa točkova za oslanjanje.

  ¾ Na prikazu uključiti funkciju hidrau-like "Sklapanje".

  Podignuti dogradni držač. Pri stvarnoj vrednosti od 85° zau-stavlja se funkcija podizanja te dolazi do sklapanja krila.

  Spustiti bočna krila sve dok ne nalegnu u prihvatne džepove.

  Uređaj za upravljanje aktivirati za drugu stranu te uvući oso-vinu. Točkovi za oslanjanje se takođe automatski uvlače.

  Zatvaraju se hidraulični ventili.Napušta se pregled.

  Nakon bočnih krila, automatski se uvlače setveni aparati.

  Isključiti E-Manager i osigurati upravljačke uređaje.Proveriti transportni položaj mašine!

  ¾ Proveriti sedište bočnih krila na prihvatnim kukama.

  ¾ Osovina mora u potpunosti biti ugurana, jer se u suprotnom prekoračuje transportna širina od 3 m.

  Posmatrati krila prilikom njihovog sklapanja. Ona se moraju ravnomerno pokretati.

 • 25

  Rasklapanje ¾ Prikačiti mašinu.

  ¾ Priključiti E-Manager te na prikazu odabrati hidrauliku "Rasklapanje".

  Rasklopiti bočna krila.Krila se podižu iz prihvatnih kuka te se zatim rasklapaju. Posmatrati krila, jer se oba moraju ravnomer-no rasklopiti. U protivnom postoji opasnost od preturanja.

  Izvući osovinu i točkove za oslanjanje.Polako voziti pri izvlačenju oso-vine.

  Spustiti dogradni držač; stub se postavlja u radni položaj.

  Mašina je podignuta i nalazi se u radnom položaju.

  Otvara se ventil "Podizanje/Spuštanje".Otvara se ventil "Točkovi za oslanjanje".Otvara se ventil "Ventilator".Napušta se pregled.

  Manuelno podignuti rukohvat te oba sigurnosna klina gurnuti ka dole. Aluminijumske štipaljke (50 mm) postiviti na točkove za oslanjanje.

 • 26

  Pneumatika

  Pneumatsko postrojenje u mašini sastavljeno je od jednog

  ¾ uređaja za ventilaciju za suvo đubrivo. ¾ Pneumatskog uređaja za sistem Seed on Demand.

  ¾ sistema za podpritisak sa ventilatorom za doziranje pojedinačnog zrna.

  Pneumatski uređaj za 12 SW i za 24 SW je u svojoj funkciji identičan. Razlika postoji samo u opremi i u redosledu. U 12 SW ventilator stvara vazduh potreban za uređaj za uređaj za đubrivo, a odatle se odvodi strujanje vazduha za sistem Seed on Demand.U 24 SW su uređaj za đubrivo i sistem Seed on Demand odvojeni i svaki od sistema se napaja vazduhom preko sopstvenog ventilatora.Podpritisak za upravljanje dozatora za pojedi-načna zrna se u 12 SW stvara preko ventilatora za podpritisak, a u 24 SW pomoću dva ventila-tora.

  Uređaj za suvo đubrivo

  Uređaj za suvo đubrivo omogućuje istovremeno i direktno đubrenje prilikom sejanja.

  Oprema se sastoji od rezervoara pod pritiskom sa kapacitetom od 7000 litara, uređajem za doziranje sa ustavom sa slobodnim padom, ventilatorom, stubom razvodnika sa crevima i raonicima za đubrivo na setvenim aparatima.Ventilator se direktno pogoni sa hidraulike te-gljača.

  RezervoarRezervoar je u izvedbi rezervoara pod pritiskom. Na taj način je moguće imati veće količine đu-briva nego kod otvorenog rezervoara.Rezervoar i delovi za dogradnju prilikom prime-ne moraju u potpunosti da zaptivaju. Nezaptiva-nje dovodi do pogrešnog doziranja.

  Nakon svakog otvaranja poklopca se mora oslušati ili rukom opipati zapti-venost pri radu ventilatora, kako bi se proverilo čvrsto zaptivanje poklopca.

  Sa donje strane rezervoara se nalazi poklopac za pražnjenje ostatka te priključak za vazduh za rezervoar pod pritiskom i za uređaj za doziranje.Ove zaptivke takođe moraju čvrsto da zapti-vaju prilikom rada, kako bi se izbegle greške u doziranju.

  NapomenaKod transportnih vožnji na duge staze ili vožnji preko neravnog tla može doći do stvrdnjavanja đubriva u rezervoaru. Pre započinjanja radova, đubrivo mora biti raspršivo. Đubrivo je potrebno napuniti tek na polju ili se ono, primera radi, udarcima o rezervoar mora ponovo rastresti.

 • 27

  Ustava sa slobodnim padomU ustavi sa slobodnim padom uređaj za dozira-nje unosi đubrivo u vazdušnu struju.Na ustavi je sa donje strane ugrađen fleksibilni poklopac. Radi ispuštanja se otvara poklopac, a džak za ispuštanje se kači na kućište.

  Kako prilikom setve ne bi dolazilo do funkcio-nalnih smetnji tokom transporta ili raspodele đubriva, svi priključci i poklopac moraju da budu zatvoreni i da zaptivaju.

  Gubitak vazduha dovodi do grešaka pri doziranju.

  Uređaj za doziranje sa ustavom sa slobodnim padom

  RazvodnikNa 12 SW je zbog raspodele đubriva ugrađen stub razvodnika, dok se na 24 SW nalaze dva stuba.

  Sve komponente na razvodnicima, poklopac i creva moraju zaptivati. Čak i blaga nezaptive-nost i gubitak vazduha dovode do neravnomerne raspodele.

  Prilikom primene se razvodnik mora postaviti u uspravnom položaju, jer će se u protivnom đu-brivo neravnomerno raspoređivati preko širine mašine.

  Razvodnici na 24 SW se radi transporta auto-matski spuštaju, dok se kod njihove primene ponovo u potpunosti izvlače.

  Stub razvodnika sa crevovodom za đubrivo

  Održavanje ¾ Svakodnevno proveravati zaptivenost priklju-čaka i creva. Oštećena creva zameniti.

  ¾ Razvodnik i creva svakodnevno proveravati na moguća taloženja i po potrebi očistiti.

 • 28

  Ventilator za đubrivo

  Hidraulični ventilator se direktno pogoni sa hi-draulike tegljača.Radi regulacije broja obrtaja tegljač treba da bude opremljen regulacionim ventilom protoka. Vod za slivno ulje mora biti priključen na tegljač bez prisutnosti pritiska (maks. 5 bara)!

  Hidraulična pumpa mora pumpati dovoljno ulja, kako broj obrtaja ventilatora ne bi opao, takođe i kod pada broja obrtaja tegljača ili pri aktiviranju drugih funkcija hidraulike.

  Ventilator za raspodelu đubriva

  Generisano strujanje vazduha transportuje đubrivo od ustave sa slobodnim padom ka raonicima. Potrebna količina vazduha zavisi od vrste i težine količine đubriva, broja setvenih aparata i brzine sejanja.Zbog toga nije unapred moguće navesti tačan broj obrtaja ventilatora, jer ga je potrebno utvrditi eksperimentom na polju.

  Strujanje vazduha ne sme biti prenisko, kako đubrivo ne bi ostajalo u crevima i kako ih ne bi zapušavalo. Kod preniskog strujanja vazduha se i uzdužna raspodela može negativno ispoljiti.

  Zbog toga bi trebalo podesiti što je moguće veći broj obrtaja ventilatora. U zavisnosti od broja setvenih aparata se za ravnomernu uzdužnu raspodelu preporučuje 4.500 obrtaja/min.

  Podešenje ventilatora za rasipanje đu-briva se mora redovno kontrolisati pri započinjanju radova, a kod velikih po-vršina povremeno na svim raonicima.

  Krilo ventilatora i zaštitna rešetka potrebno je re-dovno proveravati na naslage prljavštine i čistiti.

  Naslage na zaštitnoj rešetki usled gubitka vaz-duha dovode do zapušenja creva. Naslage na rotoru ventilatora dovode do deba-lansa. Ležajevi se mogu preopteretiti i oštetiti.

  Proveravanje i servisiranje ¾ Pridržavati se povratnog pritiska slivnog ulja od maks. 5 bara.

  ¾ Očistiti rešetku usisnog vazduha, kako se ne bi umanjilo strujanje vazduha i kako bi se na taj način izbegla začepljenja.

  ¾ Krila ventilatora očistiti od naslaga radi izbe-gavanja debalansa i oštećenja propelernog kola i ležajeva.

  ¾ Dotegnuti zatezni konus na vratilu ventilatora (vidi poglavlje Prirubnica ventilatora).

  Čišćenje na 12 SWPrilikom čišćenja, voditi računa na ostatke u ventilatoru i na rešeci. Nositi zaštitne naočare, zaštitnu masku za disanje i zaštitne rukavice!Usisavanjem ostataka iz područja podpritiska moguće je stvaranje prašine (od aditiva) na ventilatoru, koja je štetna po zdravlje.

 • 29

  Broj obrtaja ventilatoraNeophodan broj obrtaja ventilatora se razlikuje u zavisnosti od količine đubriva.Brzina voženja, težina i oblik đubriva kao gra-nulat ili prašak te drugi faktori takođe utiču na potrebnu količinu vazduha.

  Za što je moguće ravnomerniju uzdužnu raspo-delu treba težiti ka što većem broju obrtaja (od približno 4500 1/min), ali da pritom ne dođe do oduvavanja đubriva prilikom postavljanja.Tačan broj obrtaja se mora odrediti eksperimen-tom na polju ili, još bolje, probnim polaganjem.

  Broj obrtaja od 4500 1/min dozvoljeno je ne dostići samo kada se pri merenju uzdužne ras-podele ustanovi pravilna raspodela pri nižem broju obrtaja.

  Za merenje uzdužne raspodele potrebno je da stupite u kontakt sa vašim servisom firme HORSCH.

  Prilikom sejanjaPri zakretanju ne snižavati prerano ili prekasno broj obrtaja ventilatora, kako u crevima ne bi ostalo đubrivo te zapušilo iste.Kod postavljanja, koristiti ravnomernu brzinu i ne ubrzavati prekomerno.Creva za đubrivo se ne kontrolišu preko Drill-Manager-a.

  Podešavanje kašnjenja u doziranjuKod postavljanja mašine, iz pojedinačnih doza-tora odmah padaju zrna na polje. Za đubrivo je potrebno približno 1 - 2 sekunde duže. U zavisnosti od brzine rada, đubrivo po-činje da ispada u prvih nekoliko metara.

  U programu je moguće podesiti kašnjenje za do-ziranje semena nakon doziranja đubriva, kako bi se i seme i đubrivo istovremeno našli na zemlji.

  Kašnjenje je fabrički podešeno na "0". Kašnjenje se može podesiti u taktovima od 0,1 do maks. 2 sekunde.

  Nakon postavljanja na polje, ozvučava se zvuk upozorenja za početak doziranja đubriva do po-četka doziranja pojedinačnih zrna. Na taj način vozač može kontrolisati kašnjenje. Zbog kašnjenja se mašina mora ranije odgova-rajuće spustiti.

  Za podešavanje, vidi E-Manager.

 • 30

  Dotezanje prirubnice ventilatoraZatezni konus na pogonu ventilatora hidraulič-nog motora može da se olabavi usled promena temperature i uleganja materijala na rotoru ventilatora. Rotor ventilatora može da šeta po pogonskom vratilu i da uništi ventilator.

  Zatezni konus bi zbog toga posle oko 50 sati trebalo dotegnuti i jednom go-dišnje prekontrolisati.

  U tu svrhu treba skinuti zaštitnu rešetku venti-latora.

  Zatezni konus fiksira rotor ventilatora i istovre-meno se pričvršćuje na pogonskom vratilu.

  Zatezni konus

  Kod dotezanja zavrtnja za pritezanje voditi ra-čuna o sledećem:

  ¾ Rotor ventilatora kod dotezanja zavrtnja, pre svega kod nove montaže, šeta ka kućištu u smeru zaštitne rešetke.

  ¾ Labava prirubnica se stoga mora usmeriti bliže ka hidrauličnom motoru.

  ¾ Stezne površine moraju biti čiste od ulja i masti.

  ¾ Stezni zavrtnji moraju apsolutno ravnomerno i u više stepena da budu zategnuti. Izme-đu pojedinih stepena zatezanja bi laganim udarcima po prirubnici (gumenim čekićem ili drškom čekića) trebalo olakšati navlačenje na konus.

  ¾ Colni zavrtnji u verziji br. 10 - 24 4.6 se pritom smeju zategnuti sa maks. 6,8 Nm.

  ¾ Posle dotezanja, mora se proveriti da li se ro-tor ventilatora slobodno i ravnomerno okreće.

 • 31

  Raonik za đubrivoSa verzijom sa dvostrukim rezervoarom se pri-likom setve istovremeno može izbacivati i suvo đubrivo. Đubrivo se od ventilatora preko razvodnika do-vodi do diskova razgrtača u zemlju.

  Diskovi razgrtača za suvo đubrivo su pomereni bočno za 6 cm od postavljanja semena.U radnoj dubini se đubrivo može položiti na istu visinu kao zrna ili za 34 mm dublje od semena.

  Uređaj za đubrivo

  1. Podešavanje visine za polaganje đubriva2. Diskovi razgrtača uređaja za đubrivo

  Diskovi razgrtača su postavljeni na opruge te se kod prelaza preko kamenja mogu podići.

  OdržavanjeDiskovi i strugač su identični diskovima za po-laganje zrna. Radovi vezani za podešavanje i održavanje su stoga isti, osim kod podešavanja visine (vidi Diskovi razgrtača za polaganje zrna).

  Podešavanje visinePolaganje đubriva se može podesiti na visinu polaganja zrna ili 34 mm dublje.

  Promeniti visinu polaganja ¾ Osigurati mašinu kako se ne bi otkotrljala, te podići i postaviti odgovarajuću sigurnosnu potporu.

  ¾ Olabaviti tri zavrtnja (1) i izvući donji zavrtanj za 10 mm.

  ¾ Diskove pomeriti u drugi položaj te donji za-vrtanj ponovo zavrnuti.

  ¾ Sve zavrtnje zatim čvrsto zategnuti. ¾ Ponovo izvaditi osigurač protiv pada

  Jednako izvršiti sve izmene na svim raonicima.

  2

  1

 • 32

  1 432

  Uređaj za doziranjeHORSCH uređaj za doziranje sastoji se iz ne-kolicine sastavnih delova i može se rastavljati bez alata.

  Uređaj za doziranje

  1. Klapna za pražnjenje sa zaptivnim jezičkom2. Kućište3. Pogonski motor 4. Bočni poklopac za rezervoar pod pritiskom sa limom

  brisača5. Bočni poklopac za rezervoar pod pritiskom sa

  četkama za seme6. Bočni poklopac za normalan rezervoar sa četkama

  za seme7. Rotor8. Bočni poklopac sa ležajem rotora

  RotoriZa setvu različitih veličina semena i količina semena na raspolaganju Vam stoje različiti ćelijski rotori. Izbor rotora je opisan u uputstvu za DrillManager.

  Ćelijski rotori se dele prema količini propusnosti po obrtaju.

  Rotori za seme za setvu i đubrivo

  br. Veličina cm³

  Boja

  1 250 crna

  2 320 žuta / boja aluminijuma3 500 žuta4 800 metalna

  Kod mašina sa dvostrukom ustavom sa slobod-nim padom i dva setvena tornja pri primeni 170er rotora mora da se koristi rotor 4a (2 x 85 ccm). Inače je sejanje nepravilno raspodeljeno na obe polovine.

  Kod sv i h r adova na u ređa ju za doziranje morate da pazite na apsolutno zaptivanje sastavnih delova. Nezaptivanje dovodi do pogrešnog doziranja.

  Prilikom montaže uređaja za doziranje površine prijanjanja moraju da budu zaptivene, a kućište prilikom pritezanja zavrtnja ne sme biti prenapregnuto.

  4

  3

  5

  1

  2

  8

  6

  7

 • 33

  Zamena rotoraPosle izbora rotora prema tabeli potrebno ga je ugraditi u uređaj za doziranje.

  Za zamenu rotora rezervoar za seme trebalo bi da bude prazan.

  ¾ Odvrnite zavrtnje bočnog poklopca ¾ Izvucite napolje rotor sa pogonskim vratilom

  Zamena rotora

  ¾ Skinite sigurnosni prsten i podlošku ¾ Izvucite pogonsko vratilo i ugradite nov rotor

  Slobodan hod aksijalno na rotoru je neophodan da bi se rotor u kućištu za doziranje samostalno čistio.

  Zamena rotora kod punog rezervoara

  Zamena rotora kod punog rezervoara

  ¾ Odvijte leptiraste zavrtnje na bočnom poklop-cu i pogonski motor, skinite bočni poklopac i motor

  ¾ Skinite sigurnosni prsten i podlošku sa po-gonskog vratila

  ¾ Nataknite nov ćelijski rotor na pogonsko vra-tilo i time izgurajte stari rotor na strani motora

  ¾ Preradite pogonsko vratilo, nataknite bočni poklopac i motor i pričvrstite

  Uređaj za doziranje se zatvara na dole od ustave sa slobodnim padom. U njoj se seme odvodi strujanjem vazduha.

  Prilikom ispuštanja se seme odvodi iz uređaja za doziranje kroz otvor u ustavu sa slobodnim padom.

  Posle toga poklopac mora ponovo da bude čvrsto zatvoren i da zaptiva.

  Zamena rotora

  Posle zamene rotora morate da prekontrolišete podešenje zaptivnog jezička i okretanje rotora.

 • 34

  Provera zaptivnog jezičkaDefektan zaptivni jezičak ili pogrešno montiran odbojni lim dovode do pogreš-nog doziranja prilikom setve.

  ¾ Zaptivni jezičak ne sme da bude oštećen ili zacepljen (eventualno zameniti)

  ¾ Ugradite bočni poklopac sa zaptivnim jezič-kom u kućište za doziranje. Zaptivka mora da usko prijanja na rotor.

  Zaptivni jezičak

  Lim držača za zaptivni jezičak je asimetrično podeljen.

  Kod svih normalnih i finih sejanja široka strana mora da gleda u pravcu rotora. Kod krupnog sejanja kao kukuruza, pasulja itd. uska strana treba da gleda u pravcu rotora.

  Nova zaptivna usna mora da bude ugrađena sa oko 1 mm prednaprezanja.

  ¾ Uz to izvadite rotor i motor sa poklopcem. ¾ Postavite bočni poklopac sa novom zaptivnom usnom, zaptivnu usnu pritegnite toliko da još može da se pomera.

  ¾ Usnu pomerite toliko da strši u otvoru rotora oko 1 mm.

  ¾ Skinite bočni poklopac, pri tome usnu više ne pomerajte i pritegnite držač.

  ¾ Montirajte bočni poklopac, još jednom pre-kontrolišite podešavanje i ponovo ugradite rotor sa motorom.

  Održavanje uređaja za doziranjeUređaj za doziranje ne zahteva nikakvo posebno održavanje. Da bi se izbeglo da uređaj bude van pogona zbog popravaka, uređaj za doziranje i pogonski motor treba očistiti posle sezone i prekontrolisati njihovu funkciju.Posebno ležajevi na bočnim poklopcima i na pogonskom motoru mogli bi da budu oštećeni usled prašine od aditiva za seme ili da se teško pokreću.Ukoliko je potrebno, pravovremeno zamenite ležajeve ili spremite da imate u rezervi.

  Pogonski motor

  1. Zavrtnji2. Zaptivni prsten vratila i ležaj

  Označavanje priključaka na motoruKod kidanja kabla ili radova na popravkama priključka mogu se zaletovati kablovi. Preporučuje se ipak primena krimp kontakata.

  Pin broj kabl1. plava2. crvena3. bela4. smeđa5. zelena6. žuta

  1

  2

 • 35

  Podpritisak ventilatora

  Hidraulični ventilator za stvaranje podpritiska se direktno pogoni sa hidraulike tegljača.Za regulaciju broja obrtaja, tegljač treba biti opremljen regulacionim ventilom protoka.

  Hidraulična pumpa mora pumpati dovoljno ulja, kako broj obrtaja ventilatora ne bi opao, takođe i kod pada broja obrtaja tegljača ili pri aktiviranju drugih funkcija hidraulike.

  Na 12 SW se ventilator podpritiska ugrađuje centralno u sejalici, dok se kod 24 SW oba ven-tilatora podpritiska montiraju direktno na glavni okvir bočnih krila.Ventilatori se na 24 SW paralelno pogone i ne smeju raditi sa razlikom većom od 5 mbara.

  Podpritisak je neophodan za funkciju dozatora pojedinačnog zrna.Podpritisak se stvara u ventilatoru i sprovodi se kroz crevovod i razdelnik u okviru do uređaja za doziranje.

  Zbog toga, svi delovi sistema za podpritisak moraju potpuno zaptivati. Nezaptivanje dovodi do pogrešnog doziranja.

  Prilikom čišćenja ili pri sprovođenju popravaka voditi računa na ostatke u sistemu. Nositi zaštitne naočare, zaštit-nu masku za disanje i zaštitne rukavice!

  Usisavanjem ostataka iz uređaja za doziranje moguće je stvaranje prašine (od aditiva), koja je štetna po zdravlje.

  Radi rasterećenja okoline se tokom rada slo-bodna prašina (aditivi) usisava i polaže preko ventilatora za đubrivo (12 SW) polaže zajedno sa đubrivom u zemlju. Kod 24 SW se prašina polaže neposredno na zemlju ispred raonika.

  Održavanje ¾ Krila ventilatora očistiti od naslaga radi izbe-gavanja debalansa i oštećenja propelernog kola i ležajeva.

  ¾ Svakodnevno proveravati creva i priključke. ¾ Nakon sezone, otvoriti poklopce na okviru te očistiti okvir i creva.

  Oštećena i nagnječena creva ili defektni priključ-ci se moraju odmah zameniti ili popraviti.

  Ventilator podpritiska 12 SW

  Ventilator podpritiska 24 SW

 • 36

  Sistem Seed on Demand (seme po potrebi)

  Seed on Demand predstavlja po potrebama zasnovano, kontinuirano dopunjavanje zrna iz centralnog rezervoara do dozatora pojedinačnog zrna.

  Stoga setvenim aparatima u 12 i 24 SW nije potreban sopstveni rezeroar za zrno. U svakom od uređaja za doziranje je dostupna samo mala rezervna količina zrna.Posebno podešen sistem pneumatike zahteva po potrebi, stalno dopunjavanje nedostajećih zrna.

  Neophodan vazduh ventilatora se u 12 SW dobija iz strujanja vazduha za đubrivo, dok se u 24 SW stvara preko sopstvenog ventilatora (~ 3600 1/min).

  U 12 SW stoga nije dozvoljeno pome-rati poklopac na razdelniku vazduha ventilatora.

  Strujanje vazduha se ispod rezervoara za po-jedinačno zrno dovodi do razdelnika Seed on Demand. Na tom mestu se preko strujanja vazduha uzi-maju zrna iz centralnog rezervoara i po potrebi se vode do dozatora za pojedinačna zrna.

  Razvodnik za Seed on Demand (otvoriti)

  Sva creva, priključci i razvodnici za Seed on De-mand moraju biti zaptiveni i čvrsto pričvršćeni.

  Gubitak vazduha dovodi do grešaka u doziranju i sejanju.

  Isprazniti ostatak / OčistitiKod punog rezervoaraje u izlazni levak moguće ugurati ravnjač. Zatim se za kontrolu, čišćenje ili ispražnjivanje ostataka razvodnik može otvoriti pomoću oba zavrtnja sa ručkama.

  Za pražnjenje postaviti rezevoar ispod te malo izvući ravnjač.

  Zaporni zasun

  Poklopac se zatim mora čvrsto i za-ptivajuće zatvoriti, a ravnjač ponovo izvaditi.

  Održavanje ¾ Sva creva i priključke svakodnevno provera-vati na zaptivenost i čvrsto uleganje.

  Prijave grešaka na E-Manageru mogu biti uzro-kovane gubicima vazduha u sistemu Seed on Demand ili u području podpritiska.

 • 37

  Doziranje pojedinačnog zrna

  Sve izmene i podešavanja na sastav-nim delovima setvenim aparatima, koja utiču na polaganje semena ili đubriva, imaju efekat na kvalitet postupka se-janja.

  Stoga se polaganje semena i đubriva prilikom započinjanja radova, izmena na podešavanjima i pri većim površinama mora s vremena na vreme redovno proveravati.

  Setveni aparatPojedinačni setveni aparati Maestro pričvršćeni su na sklopivom poprečnom okviru.Na setvenom aparatu su ugrađeni delovi za sejanje pojedinačnih zrna, za suvo đubrivo i za čistače kamenčića.

  Setveni aparat Maestro

  1. Paralelna vođica2. Čistač kamenčića3. Diskovi razgrtača za đubrivo4. Točak za podešavanje dubine5. Valjak za hvatanje6. Ulagači7. Poluga za podešavanje ulagača8. Klin za podešavanje za dubinu sejanja

  OdržavanjePlastični delovi sejačica, rezervoar za seme, delovi uređaja za doziranje i cev za spuštanje ne smeju biti poprskani uljem, antikorozivnim sredstvom ili sličnim. Delovi postaju hrapavi i mogu se slomiti.

  Uređaj za doziranje pojedinačnog zrnaGlavni deo svakog setvenog aparata je uređaj za doziranje.Uređaj za doziranje se elastično pogoni i poje-dinačno se reguliše preko računara u kućištu priključka.

  Svi delovi u uređaju za doziranje su delovi za preciznost. Pažljivo se ophoditi s ovim delovima i izbegavati svaku primenu sile.Ove delove ne prskati uljem, mazivom ili anti-korozivnim sredstvom. Delovi bi se tako zalepili jedni za druge i bili bi porozivni.

  Uređaj za doziranje

  1. Priključak Seed on Demand (seme)2. Poluga za podešavanje čistača3. Priključak podpritiska4. Elektromotor sa računarom5. Zavrtanj sa ručkama

  Prilikom montaže demontiranih uređaja za doziranje potrebno je uvek voditi računa da se delovi kućišta mogu manuelno lako primaknuti jedni drugima te da se zatim pričvrste zavrtnjima sa ručkama.Zavrtnje sa ručkama isključivo dotezati rukom!

  Motor nije dozvoljeno demontirati sa polovine kućišta.

  1

  2

  5

  3

  48

  25

  7

  6 34

  1

 • 38

  Uređaj za doziranje

  1. Zaštitna rešetka za usisni vazduh2. Klapna za pražnjenje

  ¾ Otvaranje uređaja za doziranje ¾ Zakačiti žleb za pražnjenje i podmetnuti po-sudu.

  ¾ Otvoriti klapnu za pražnjenje i isprazniti uređaj za doziranje.

  ¾ Otvoriti zavrtnje sa ručkama na strani motora i pažljivo skinuti motor sa polovine kućišta.

  ¾ Prilikom spajanja polovina kućišta zavrtnji-ma, ne koristiti silu te motor ponovo pažljivo pogurati.

  ¾ Proveriti sedište u području zaptivke prema padajućoj cevi. Prelaz mora dobro da zaptiva. Zaptivka se ne sme biti pomerena.

  ¾ Rukom čvrsto zategnuti zavrtnje sa ručkama.

  Uređaj za doziranje bez diska za prenošenje

  2

  1

  Podešavanje uređaja za doziranjePre započinjanja sa sejanjem potrebno je da se na uređaju za doziranje sprovedu neka pode-šavanja te da se tokom sejanja ista eventualno dodano usklade.

  Uređaj za doziranje

  1. Disk za prenošenje2. Ulazni ravnjač (raster 1-5)3. Strugač sa ručicom za podešavanje (raster 1-9)4. Zaptivka

  3

  2

  4

  1

 • 39

  1

  3

  2

  Seme (1) Disk za prenošenje (2) Ulazniravnjač

  (3) Brisač

  Pod-pritisak(mbar)Vrsta Veličina

  zrna

  Kukuruz

  < 8 mm Zupčasti disk 21 rupa x 4,5 mm 24018916

  Urez 3 Urez 4 - 5 70 - 75

  > 8 mm Zupčasti disk 21 rupa x 5 mm sa rubom 24018910

  Urez 3 Urez 6 - 7 75 - 85

  Suncokret Zupčasti disk 21 rupa x 3 mm24018915

  Urez 2 Urez 5 - 6 60 - 70

  Šećerna repa Rupičasti disk 21 rupa x 3 mm95100642

  Urez 2 Urez 1 - 2 50 - 60

  Previsoko stanje sprečava rad strugača i time predaju zrna, dok prenisko stanje sprečava prihvat zrna.

  3. StrugačStrugač se sa spoljne strane može podesiti od 1 do 9 upotrebom ručice. On samostalno useda u svaki položaj.

  Intenzitet strugača je najveći kada je podešen na 1.Kod dvostrukih mesta, ponovo pomeriti u pravcu 1.Kod izostavljenih mesta dalje pomeriti u pravcu 9.

  Nalepnica za strugač

  Podaci iz tabele su približne vrednosti. Zavisno od semena, radne brzine i drugih fakto-ra je za fino podešavanje eventuatno potrebno izvršiti određena usklađivanja.

  Prvo se upoznajte sa mašinom i steknite isku-stvo vezano za najbolja podešavanja na uređaju za doziranje.

  1. Disk za prenošenjeDisk za prenošenje se preko šupljine na pogonu ne može pogrešno montirati.Ispod diska za prenošenje potrebno je postaviti stabilizacijski disk.

  2. Ulazni ravnjačRadi podešavanja, zavrtanj malo olabaviti, po-desiti disk do ureza te zavrtanj ponovo čvrsto zategnuti.Ravnjač reguliše nivo punjenja zrna u uređaju za doziranje.

  Bl

  (Benennung)

  (Zeichnungsnummer) Blatt

  Datum Name

  Bearb.

  Gepr.

  Norm

  NameDatumÄnderungIndex

  Lfd. Nr. Stück Benennung

  Maßstab:

  Werkstoff

  Maschinen

  DIN Rohmaß

  3-D

  C A D - ZeichnungÄnderungen am Reißbrett sind

  u n t e r s a g t

  Urheberschutz: Für diese technische Unterlagebehalten wir uns alle Rechte vor.

  Werkstück-kanten

  DIN 6784

  Allgemein-toleranz

  HORSCH Maschinen GmbHSitzenhof 1

  92421 Schwandorf

  Gewicht (kg):

  Aufkleber

  1 : 1

  16.12.2010 Thomsen Aufkl. "Abstreifereinstellung

  Maisdosierer"

  00384062

  A4

  Bemaßungen in mm Fehler: Keine Referenz

  schwarze Schrift auf weißem Grund

  3 5 7

  00384062

  91

 • 40

  Izmena podešavanjaProblemi sa semenom i greške mogu se poja-viti u području prihvata zrna (1) ili u području strugača (2).

  Područje prihvata zrna

  1

  Područje strugača

  2

  Problem Uzrok Pomoćpreviše pogrešnih mesta Strugač je previše agresivno

  podešenUskladiti podešavanje

  Ulazni ravnjač pogrešno podešen Uskladiti podešavanjePodpritisak je prenizak Povećati broj obrtaja ventilatora

  Proveriti vodove i priključke na nezaptivenost

  Zaprljana zaštitna rešetka usi-snog vazduha

  Očistiti zaštitnu rešetku

  Previsoka frekventnost zrna Smanjiti radnu brzinuIzobličena ili različita geometrija zrna

  Smanjiti radnu brzinuPovećati podpritisakIzmeniti seme

  Odabran pogrešan disk za pre-nošenje

  Izmeniti disk za prenošenje

  Zaprljan senzor za brojanje zrna Očistiti padajuću cev sa isporu-čenom četkom

  previše dvostrukih mesta Strugač je premalo agresivno podešen

  Uskladiti podešavanje

  Previsok podpritisak Smanjiti broj obrtaja ventilatoraOdabran pogrešan disk za pre-nošenje

  Izmeniti disk za prenošenje

  Previsok koeficijent vari-jacije

  Pogrešno podešen podpritisak Uskladiti broj obrtaja ventilatora

  Previsoka frekventnost zrna Smanjiti radnu brzinuZaprljana zaštitna rešetka usi-snog vazduha

  Očistiti zaštitnu rešetku

 • 41

  Padajuća cev

  Nakon predaje zrna u uređaju za doziranje, zrno kroz padajuću cev pada u zemlju.U padajućoj cevi je ugrađen senzor za brojanje zrna. Senzor je osnova za nadziranje kvaliteta setvenih radova.Senzor registruje svako zrno i ovu informaciju javlja računarima.Oni vrednuju podatake i vremena između signa-la za brojanje zrna i na osnovu toga izračunavaju koeficijent varijacije (tačnost u sejanju), izostav-ljena i dvostruka mesta.

  Stoga, padajuća cev i senzor moraju biti pravilno ugrađeni i pričvršćeni. Padajuća cev ne sme biti oštećena ili zaprljana. Naslage prašine na prozoru senzora mogu sprečiti registraciju za senzor te tako biti uzrok za slanje pogrešnih podataka (pogrešnih mesta) računaru.

  Padajuća cev sa senzorom za brojanje zrna

  Održavanje ¾ Svakodnevno čistiti padajuće cevi sa četkom, pri čemu je potrebno proveriti njeno čvrsto sedište i ugradni položaj.

  ¾ Proveriti izlaz cevi. Izlaz ne sme biti oštećen, jer bi u suprotnom zrna mogla iskočiti tokom polaganja.

  ¾ Proveriti sedište s gornje strane, na zaptivci ulaza cevi. Priključak mora biti zaptiven, kako strane čestice ne bi u njega upale i time uzro-kovale pogrešno signaliziranje broja zrna.

  Valjak za hvatanje

  Nakon polaganja zrna se zrno odmah prihvata od strane valjka za hvatanje te se nežno ugurava u zemlju.Time zrno ne može da iskoči te se tako garantuje ravnomerno polaganje. Valjak za hvatanje stoga ni u kom slučaju ne sme biti oštećen.

  1. Valjak za hvatanje2. Klin za podešavanje sa nalepnicom

  Valjak za hvatanje u novom stanju radi pri naj-dubljoj podešenosti i to približno 5 mm dublje od diskova razgrtača. Kod istrošenosti diskova razgrtača se povećava rastojanje te se valjak za hvatanja mora ponovno podesiti.

  1

  2

 • 42

  Pri spuštanju mašine voditi računa o slede-ćemValjci za hvatanje ne smeju biti položeni na ze-mlju. Demontirati valjke za hvatanje. Tek tada se mašina može postaviti na diskove ragrtača. Bolje je da se točkovi za oslanjanje potpuno spuste te da se na njih odloži mašina.Time neće doći do opterećenja diskova ragrtača, a valjci za hvatanje neće biti položeni na zemlju.

  Valjak za hvatanje u "parkirnom položaju"

  Održavanje ¾ Proveriti istrošenost diskova razgrtača. Po potrebi, valjke za hvatanje postaviti u jedan otvor iznad.

  ¾ Valjke za hvatanje svakodnveno proveravati na oštećenja i slobodan hod.

  Valjci koji se teško okreću mogu uzro-kovati kašnjenje u polaganju zrna i time dovesti do neravnomerne raspodele.

  Istrošenost se u najboljem slučaju može meriti u zazoru s prednje strane, između diskova razgr-tača i okvira. U novom stanju je zazor približno 3 mm.

  1. Okvir 2. Disk razgrtača3. Točak za podešavanje dubine

  Kod zazora od približno 8, 18 i 28 mm se valjak za hvatanje mora pojedinačno pomeriti za jedan otvor iznad.

  Nalepnica za podešavanje dubine i valjak za hvatanje

  Pri zameni diskova razgrtača, valjke za hvatanje ponovo postaviti ka dole.

  Usled vlažnih uslova tokom sejanja i lepljive ze-mlje moguća je potreba za demontažom valjaka za hvatanje.Valjak za hvatanje se s gornje strane držača može obrnuto umetnuti i odvesti.

  Maestro Sätiefe ed00384075Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  00384075

  123

  12

  34

  56

  781211

  109

  4

  3 mm 8 mm18 mm28 mm

  ed sep 08DatumEntw.

  DateinameZeichnungsnum

  mer

  MaschineZeichnung

  pfeil

  edsep 08

  Datum

  Entw.

  Dateiname

  Zeichnungsnummer

  Maschine

  Zeichnung

  pfeil

  3 mm

  12

  3

 • 43

  Dubinu sejenja jednako podesiti na svim setvenim aparatima.Kod svake promene podešavanja dubine kontrolisati polaganje semena.

  Ako se polaganje semena dublje postavi, mora se kontrolisati pritisak raonika. Pritisak raonika se po potrebi može povećati da bi se obezbedila dubina sejanja.

  Točkovi za podešavanje dubine moraju biti dovoljno čvrsto ugurani u zemlju i moraju se uvek okretati.Međutim, pritisak ne sme biti veći od potrebnog.

  Podešavanje dubine sejanja

  Dubina sejenja diskova razgrtača se ograničava sa točkovima za podešavanje dubine. Dubina sejenja je podesiva na 12 nivoa od oko 1,5 cm do 9 cm.

  Podešavanje dubine

  1. Točak za podešavanje dubine2. Klin za podešavanje sa nalepnicom

  Podešavanje dubine sejanja ¾ Podići mašinu. ¾ Izvaditi osigurač na klinu za podešavanje. Klin umetnuti u željeno mesto i ponovo osigurati. Pomerenost po nivou je za oko 0,5 cm.

  Redosled mogućnosti za pomeranje je vidljiv na nalepnici pod poz. 1 od 1,5 cm do poz. 12 sa 9 cm.

  Nalepnica za dubinu sejanja i valjak za hvatanje

  Maestro Sätiefe ed00384075Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  00384075

  123

  12

  34

  56

  781211

  109

  4

  1

  2

 • 44

  Podešavanje pritiska raonika

  Prilikom sejanja, okvir sa svojom težinom priti-šće diskove razgrtača do naleganja točkova za podešavanje dubine u zemlju.

  Dodatno se pritisak raonika preko pritiska u po-gonu ventilatora povećava na cilindar za pritisak raonika (vidi plan hidraulike).Pritisak raonika se može podesiti na ventilu pri ventilatoru u funkciji. Po 1 baru pritiska hidraulike se diskovi raonika sa približno 1 kg dodatnog pritiska pritišću u zemlju.

  Podešavanje pritiska raonika

  1. Podešavanje pritiska obrtne glave2. Manometar za pritisak raonika

  U području tragova tegljača se setveni aparati mogu dodatno zategnuti oprugama. Time se mogu izjednačiti dubine tragova tegljača.

  Kroz oba otvora u držaču i oba otvora u para-lelnoj vođici se pritisak raonika može povećati u četiri (4) nivoa.

  Prednja mogućnost = poz. 1Zadnja mogućnost = poz. 4

  12

  Pri pomeranju se mora voditi računa o osiguraču klina. Sigurnosne drške moraju biti postavljene ka gore.Otvorena strana opruge mora pokazivati ka nazad.

  Maistro Hydr. Schardruck ed 11 41 00380527Entw.DateinameMaschine Zeichnung JJKWZeichnungsnummer

  00380527 L 00380527 R

  Poz. 1 (kg)

  Poz. 2 (kg)

  Poz. 3 (kg)

  Poz. 4 (kg)

  30 45 60 90

  Pravac vožnje

 • 45

  Paralelna vođicaPrilikom sejanja bi paralelne vođice setvenih aparata trebale da otprilike budu u vodoravnom položaju.Kod istrošenosti diskova razgrtača vođice mogu delimično i da vise.

  Paralelna vođica Maestro CC / SW

  Kod 12 SW se nagib paralelne vođice može neznatno pomerati na gornjem upravljaču.

  Donji upravljač 12 SW

 • 46

  StrugačIzmeđu diskova razgrtača je postavljen jedan strugač. Njime se izbegava lepljenje i blokiranje rada diskova razgrtača.

  Strugač je u sopstvenom držaču pokretan. Time na njemu ne dolazi do taloženja i lakše se čisti, čak i kada je zemlja lepljiva.

  Održavanje ¾ Strugače u funkciji redovno proveravati na istročenost i pričvršćenost, i to najmanje jed-nom sedmično.

  ¾ Prilikom zamene diskova razgrtača, takođe zameniti i strugače.

  Kod svih radova vezanih za popravke i održavanje, prilikom kojih se mašina podiže se ista mora osigurati odgova-rajućim predmetima. Ne smeju se spro-voditi radovi ispod podignutih mašina bez osiguravajućih elemenata.

  Koristiti neophodnu zaštitnu opremu kod svih radova vezanih za popravke i održavanje.

  Diskovi razgrtača za pojedinačno zrnoDiskovi razgrtača se otvaraju preko rasporeda setvenog kanala klinastog oblika radi polaganja zrna. Da se diskovi razgrtača ne bi blokirali i nerav-nomerno istrošili su diskovi pod blagim predna-ponom spreda zavrnuti jedan prema drugom.

  Usled habanja se smanjuje prednapon, a diskovi se više ne dodiruju.Tada se diskovi moraju zameniti ili ponovo podesiti.

  ¾ Odvrnuti točkove za podešavanje dubine (vidi poglavlje Točkovi za podešavanje dubine).

  ¾ Skinuti poklopac, odvrnuti zavrtnje (1) i skinuti sa diskom razgrtača.

  ¾ Odvrnuti zavrtanj (2) i skinuti sa ležajem. ¾ Zavisno od nivoa istrošenosti, skinuti distan-cione ploče (3) i postaviti spolja na zavrtanj, a isti zategnuti sa 120 Nm.

  ¾ Disk razgrtača ponovo pričvrsiti sa zavrtnji-ma (1).

  ¾ Izvršiti izmene na oba diska razgrtača i pro-veriti prednapon i slobodan hod.

  Nakon izmene na diskovima razgrtača Proveriti položaj točkova za podešavanje dubi-ne.

  1

  32

 • 47

  Točkovi za podešavanje dubinePrilikom sejenja, točkovi za podešavanje dubine moraju biti priljubljeni na diskove i iste čistiti. Položaj točkova prema diskovima se po potrebi može promeniti.Ako se diskovi razgrtača zbog istrošenosti nađu bliži jedan drugom, potrebno je naknadno pode-siti točkove za podešavanje dubine.

  ¾ Odvrnuti zavrtanj (1) i skinuti točak. ¾ Redosled montiranja izmeniti u skladu sa dosednim diskovima (2). Zavisno od rastojanja, iznutra skinuti jedan dosedni disk i postaviti ga spolja pored za-vrtnja.

  ¾ Točak nataknuti i ponovo osigurati zavrtnjem (1).

  Ako se točkovi za podešavanje dubine i dalje moraju podesiti, odvrnuti zavrtanj (3) te od-govaraćuje izmeniti podloške (4) u redosledu montaže.

  Održavanje ¾ Valjke za podešavanje dubine svakodnevno proveravati na oštećenja, slobodan hod i črvsto sedište.

  ¾ Unutrašnja obrtna površina mora da naleže na diskove razgrtača. Po potrebi naknadno podesiti.

  ¾ Obe mazalice podmazivati svake sedmice. ¾ Svakodnevno proveravati podešavanje dubi-ne polaganja.

  UlagačiUlagači zatvaraju kanal za sejanje preko ras-poreda u obliku slova "V" i potiskuju zemlju na semena.

  Konsolidacija ulagača može se prilagoditi uslo-vima zemljišta i dubini sejanja preko poluge za podešavanje.

  Podešavanje ulagača

  Podešavanje konsolidacije ¾ Podići blago mašinu. ¾ Polugu za podešavanje iz blokade povući unazad i uklopiti u novi položaj.

  Podešavanje poluge unazad povećava konsolidaciju.Prednapon opruge jednako podesiti na svim setvenim aparatima.

  Kod svake promene na ulagaču kontrolisati pritisak raonika i polaganje semena. Svaka promena podešavanja može da deluje na polaganje semena.

  Kod začepljenja nastalih usled kamenčića ili žetvenih ostataka se jedan od dva ulagača može pomeriti ka napred. Pomeranje ova valjka smanjuje opasnost od začepljenja.

  OdržavanjeValjke svakodnevno proveravati na oštećenja, slobodan hod i črvsto sedište.

  1

  3

  44

  2

 • 48

  Održavanje ¾ Svakodnevno proveravati podešenost i pri-čvršćenost.

  ¾ Svakodnevno proveravati istrošenost i slobo-dan hod zvezdastih diskova.

  Osnova za čišćenje

  Osnova za čišćenje

  Pomeriti visinu osnova za čišćenjeOsnove za čišćenje se na držaču mogu pomeriti po visini.

  ¾ Podići blago mašinu. ¾ Izvaditi klin, pomeriti osnovu za čišćenje te klin ponovo umetnuti i osigurati.

  Dleto za čišćenje se uglavljuje na držač pomoću dva uglavna zavrtnja i može se kontinuirano pomerati.

  Držač za osnovu za čišćenje je zavrnut za okvir. Zavrtanj se po potrebi može skinuti te se držač može pomerati u nagibu.Jednako podesiti sve osnove za čišćenje.

  Održavanje ¾ Svakodnevno proveravati podešenost, pri-čvršćenost i istrošenost dleta i osnove za čišćenje.

  Čistač kamenčića

  Za čistače kamenčića se mogu primeniti zvez-dasti diskovi i osnove za čišćenje.Zvezdasti diskovi jednim obrtajem otklanjanju kamenčiće i velike grumene zemlje iz područja sejanja, a osnove za čišćenje guraju iste na stranu.

  Radna visina čistača kamenčića se nalazi di-rektno na površini polja. Isti se takođe može neznatno uroniti u zemlju. Podešavanje visine

  Mašinu podići i podupreti odgovaraju-ćim predmetima. Ne smeju se sprovo-diti radovi ispod podignutih mašina bez osiguravajućih elemenata.Pažnja, opasnost od povrede na oštrim delovima mašine.

  Zvezdasti diskovi za čišćenjeZvezdasti diskovi za čišćenje naležu na klinove za podešavanje i po potrebi se mogu pomeriti ka gore.

  Zvezdasti diskovi za čišćenje

  Podešavanje visine ¾ Osigurati mašinu kako se ne bi otkotrljala, te podići i postav