20121216ai - ARCHITEKTURWETTBEWERB · 2013. 2. 27. · 4663m: 13 31 21 4 Naturwissenschaftlicher...

1

Transcript of 20121216ai - ARCHITEKTURWETTBEWERB · 2013. 2. 27. · 4663m: 13 31 21 4 Naturwissenschaftlicher...

Page 1: 20121216ai - ARCHITEKTURWETTBEWERB · 2013. 2. 27. · 4663m: 13 31 21 4 Naturwissenschaftlicher Saal 106.79m: Stiegen 21 Sammlung Bi0+Chem+Physik Stammklasse 19 Stammklasse 18 77.46m: