Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

11
Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning Konsortiemedlemmer i UU Ringkøbing Fjords område: Deltagere: Ringkøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Ringkøbing Gymnasium Uddannelsescenter Ringkøbing – Skjern Vestjysk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjysk Gymnasium og HF Produktionsskolen Ringkøbing – Skjern UU Ringkøbing Fjord

description

Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff. Konsortiemedlemmer i UU Ringkøbing Fjords område : Deltagere: Ringkøbing Handelsskole og Handelsgymnasium Ringkøbing Gymnasium Uddannelsescenter Ringkøbing – Skjern Vestjysk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjysk Gymnasium og HF - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Page 1: Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Hold FastUU-leder Lars Ole Wulff

UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Konsortiemedlemmer i UU Ringkøbing Fjords område:

Deltagere:

Ringkøbing Handelsskole og HandelsgymnasiumRingkøbing GymnasiumUddannelsescenter Ringkøbing – SkjernVestjysk Handelsskole & HandelsgymnasiumVestjysk Gymnasium og HFProduktionsskolen Ringkøbing – SkjernUU Ringkøbing Fjord

Page 2: Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Hold Fast

UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ringkøbing-Skjern Kommune

HoldFast Aktiviteter

• Uddannelsesparathed af kommunens Efterskoleelever

• Opstarts-opfølgning på EUD-elever

• Mentorindsats i gymnasiale uddannelser

• Koordineret mentorindsats

Page 3: Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Hold Fast

UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Mentorindsats i gymnasiale uddannelser

Et stigende antal elever har sociale, personlige og undertiden også psykiske problemer, som vanskeliggør deres muligheder for at gennemføre uddannelsesforløbet. Opgaven ligger ud over det, som vejlederne har ressourcer og kompetencer til at varetage.

Deltagere:UU Ringkøbing FjordHHX - Ringkøbing Handelsskole og HandelsgymnasiumSTX - Ringkjøbing GymnasiumHHX - Vestjysk Handelsskole & HandelsgymnasiumHTX - Uddannelsescenter Ringkøbing-SkjernSTX og HF - Vestjysk Gymnasium Tarm

Page 4: Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Hold Fast

UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Mentorindsats i gymnasiale uddannelser

Støtte de mest drop-out truede elever, der besidder tilstrækkelige faglige forudsætninger for at gennemføre studieforløbet, der hvor andre ikke-skolemæssige problemer truer med at medføre ophør eller forsinkelse af uddannelsesforløbet.

Deltagere:UU Ringkøbing FjordHHX - Ringkøbing Handelsskole og HandelsgymnasiumSTX - Ringkjøbing GymnasiumHHX - Vestjysk Handelsskole & HandelsgymnasiumHTX - Uddannelsescenter Ringkøbing-SkjernSTX og HF - Vestjysk Gymnasium Tarm

Page 5: Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Hold Fast

UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Mentorindsats i gymnasiale uddannelser

De medvirkende skoler er indstillet på at medfinansiere.

Samme mentor på alle 5 gymnasier, giver større mulighed for at fastholde den unge og alternativt sammen med UU-vejleder finde en anden skoleform der sikrer den unge en ungdomsuddannelse.

Deltagere:UU Ringkøbing FjordHHX - Ringkøbing Handelsskole og HandelsgymnasiumSTX - Ringkjøbing GymnasiumHHX - Vestjysk Handelsskole & HandelsgymnasiumHTX - Uddannelsescenter Ringkøbing-SkjernSTX og HF - Vestjysk Gymnasium Tarm

Page 6: Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Hold Fast

UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Koordineret mentorindsats

Mentormidler under de forskellige lovgivninger samles i en koordineret mentorindsatsen, så vi fra grundskolen og helt til gennemført ungdomsuddannelse kan beholde den samme mentor på en ung uanset hvilken lovgivning der på etgivent tidspunkt skal betale.

Deltagere: UngdomsuddannelserneProduktionsskolenJobcentretSundhed og omsorgBørn og familieUU Ringkøbing Fjord

Page 7: Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Hold Fast

UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Koordineret mentorindsats

Ved hjælp af projektet har det været muligt at samle mentormidler fra de forskellige ”kasser”, så eleven får tildelt mentor når der er behov og ikke skal skifte mentor, blot fordi en anden lovgivning pludselig skal betale. Ved hjælp af projektet, er denne proces sat i gang og vi har en mentor til direkte mentoropgaver på gymnasierne og i fællesskab mellem de kommunale afdelinger og ungdomsuddannelserne har vi ansat yderligere en mentor tilerhvervsuddannelsesområdet.

Page 8: Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Hold Fast

UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Mentorerne Ulla Mølgaard JensenMentor primært for unge der ønsker en erhvervsuddannelse på SOSU eller teknisk skole.Bente JakobsenMentor primært for unge der ønsker en gymnasial- eller merkantil uddannelse.

Page 9: Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Hold Fast

UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Hvordan fastholder vi unge medproblemer i uddannelse ?

Mentorordningfor ungeKoordineret mentorindsats er etableret i et samarbejde mellem Ungdomsuddannelserne, UU, Produktionsskolen samt Beskæftigelse ogSundhed og omsorg, for at minimere frafaldet og hjælpe alle unge til at tage en ungdomsuddannelse.

Page 10: Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Budget for Koordineret mentorindsats

UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Deltagere:UU Ringkøbing Fjord VGT Uddannelsescenter RKSK Vestjysk Handelsskole Ringkøbing Handelsskole Ringkøbing Gymnasium Produktionsskolen Jobcentret Sundhed og omsorg I alt

Bidrag til fælles økonomi:200.000 kr. pr. kalenderår (12 mdr.) 50.000 kr. pr. kalenderår (12 mdr.)

125.000 kr. pr. kalenderår (12 mdr.) 75.000 kr. pr. kalenderår (12 mdr.) 75.000 kr. pr. kalenderår (12 mdr.) 50.000 kr. pr. kalenderår (12 mdr.) 25.000 kr. pr. kalenderår (12 mdr.)

200.000 kr. pr. kalenderår (12 mdr.) 200.000 kr. pr. kalenderår (12 mdr.)

1.000.000 kr. pr. kalenderår (12 mdr.)

Page 11: Hold Fast UU-leder Lars Ole Wulff

Koordineret mentorindsats

UU Ringkøbing Fjord - Ungdommens Uddannelsesvejledning

Tak for ordet.