Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

36
Njega i skrb u Beču Pregled ponude Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

Transcript of Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Page 1: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Njega i skrb u BečuPregled ponude

www.fsw.at

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

Wir sind da, um für Sie da zu sein.

Kostenlose Information

Pflege &Betreuung

Leben mitBehinderung

Umschlag_Pflege und Betreuung in Wien_Feb-2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 1 27.05.14 10:27

Page 2: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

2

ImpressumHerausgeber: Fonds Soziales Wien, Guglgasse 7-9, 1030 Wien, Tel.: 05 05 379. Redaktion, Gestaltung: Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Fotos (wenn nicht anders angegeben): Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Gedruckt auf ökologischem Druckpapier aus der Mustermappe »ÖkoKauf Wien«. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Artikel-Nr.: 1267. 1. Auflage. Stand: Mai 2014

Predgovor 3Pitanja i odgovori o njezi i skrbi u Beču 4Stupnjevi dodatka za njegu 12Mogućnosti kontaktiranja FSW-a 13

Pomoć u domu 14Individualna skrb 15Jelo na kotačima 16Služba za pratnju i posjete 17Pranje rublja-dostava 18Mobilna ergoterapija 19Mobilna kućna bolesnička njega 20Medicinska kućna bolesnička njega 22Savjetovanje o kontinentnosti 23

Dnevni centar za starije osobe 24

Djelomično stacionarne usluge 24

Stacionarne usluge 26

Sadržaj

Mobilne usluge 14

Stanovanje sa skrbi i njegom 26Stacionarna njega i skrb 28Remobilizacija 30Skrb tijekom odmora 31

Informacije na internetu 32

35

Bilješke

Umschlag_Pflege und Betreuung in Wien_Feb-2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 2 27.05.14 10:27

Page 3: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

3

Drage Bečanke, dragi Bečani!

Grad Beč jamči svojim stanovnicima sigurnost i najviši stupanj kakvoće života - to vrijedi posebice za starije osobe i one kojima je potrebna skrb.

Neizvjesnosti hoće li sami jednoga dana biti potrebiti njege i skrbi gradska uprava svoje građanke i građane ne može lišiti. Ali ona možda poduzeti preventivne mjere da taj slučaj dočekaju spremni. Noseću ulogu igra pritom Fonds Soziales Wien (FSW), Fond Socijalni Beč, koji upravlja ponudom njege i skrbi u našem gradu, stalno je provjerava, potiče i posreduje.

Paleta usluga njege i skrbi seže od mobilnih ponuda preko dnevnih centara sve do cjelodnevne skrbi. Zajamčeno je da svaka Bečanka i svaki Bečanin dobiju usluge koje su im potrebne, te da svi ljudi mogu što je moguće dulje živjeti u okruženju na koje su navikli.

Na temelju razvoja broja stanovništva možemo prognozirati da će udio starijih ljudi u našem društvu - a time i ljudi kojima su potrebne njega i skrb - i dalje rasti. Grad Beč i FSW pripremljeni su za taj razvoj, ne bi li građankama i građanima i dalje mogli jamčiti njegu i skrb na najvišoj razini.

U ovoj brošuri pronaći ćete pregled usluga njege i skrbi, koje Grad Beč nudi svojim građankama i građa-nima. Namijenjena je svima koji imaju pitanja na temu „njege i skrbi“, posebice ako je njega potrebna njima samima ili njihovim bližnjima, odnosno ako njeguju svoje bližnje.

Maga Sonja WehselyČlanica Gradskog poglavarstva zadužena za zdra-vstvo i socijalnu skrb

Peter HackerPoslovođa Fonds Soziales Wien

Predgovor

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 3 12.05.14 18:06

Page 4: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

4

Pitanja i odgovori o njezi i skrbi u Beču

Što znači potreba za njegom i skrbi?

Pomisao da će morati koristiti usluge njege i skrbi za nikoga nije ugodna - pomislimo samo na izraz „skrbni slučaj“. Pritom je temeljna ideja njege i skrbi naprosto ta da starije osobe, ali i osobe sa zdravstve-nim poteškoćama, u svakodnevnom životu dobiju potporu kad im je potrebna. To može biti kućna pomoćnica ili kućni pomagač, koja/koji dolazi dvaput tjedno ili kućna njegovateljica/njegovatelj, koja/koji nakon boravka u bolnici mijenja zavoje, preuzima brigu oko lijekova i sl. - sve do cjelodnevne liječničke skrbi u domu za stanovanje i njegu.

Cilj kompetentne njege i skrbi jest da klijentice i klijenti mogu što je moguće samostalnije voditi život unutar vlastita četiri zida.

© ia

n eh

m

Aktivni uz optimalnu skrb: Starije osobe u Beču mogu koliko je moguće dugo živjeti samostalno. U tome ih podupiru ponude za njegu i skrb.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 4 12.05.14 18:06

Page 5: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

5

Pitanja i odgovori o njezi i skrbi u Beču

Koje ponude njege i skrbi postoje u Beču?

Grad Beč brine da njegove građanke i građani mogu neovisno o svojim financijskim mogućnostima koristiti sve mjere njege i skrbi koje su im potrebne. Bečankama i Bečanima na raspolaganju stoje:

● mobilne usluge njege i skrbi: stručna osoba za njegu i skrb dolazi u kuću ● djelomično stacionarne usluge njege i skrbi: klijent/klijentica živi kod kuće i posjećuje ustanovu ● stacionarne usluge njege i skrbi: klijent/klijentica živi u ustanovi za stanovanje i njegu

Vremenski ograničeni oblici stacionarnih usluga njege i skrbi su skrb tijekom odmora i remo-bilizacija, kod koje klijent/klijentica biva privremeno, na kratak vremenski rok primljen/priml-jena u dom za stanovanje i njegu.

Koje usluge njege i skrbi mogu koristiti?

Pretpostavke za korištenje financijskog poticanja usluga njege i skrbi regulirane su bečkim Zakonom o socijalnoj pomoći (WSHG), kao i poticajnim smjernicama FSW-a.

Za korištenje stacionarnih usluga njege i skrbi u pravilu treba posljednjih šest mjeseci imati boravište u Beču ili dokazati stvarni boravak u Beču. Za mobilnu njegu i skrb ne postoji mini-malno trajanje boravka u Beču. Usluge su načelno pristupačne samo osobama s austrijskim državljanstvom i s njima izjednačenim strancima. Neke usluge potiču se ovisno o stupnju dodatka za njegu, odnosno potrebe za njegom. Aktualne stupnjeve dodatka za njegu možete pronaći na stranici 12.

Od stranice 14 nadalje pronaći ćete u popisu usluga najvažnije pretpostavke za financijsko poticanje kod pojedinačnih ponuda njege. Za Vas zadužene suradnice i suradnici („case menadžerice“ i „case menadžeri“ - vidi: „Tko Vas podupire da dobijete optimalnu njegu i skrb“, str. 8) Fonds Soziales Wien proći će tijekom pružanja skrbi s Vama sve točke, tako da nijedno pitanje neće ostati otvoreno.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 5 12.05.14 18:06

Page 6: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

6

Tko u Beču nudi usluge njege i skrbi?

Fonds Soziales Wien (FSW) zadaje smjernice kakvoće i skrbi i provjerava provođenje tih smjernica. Partnerske organizacije, koje pružaju usluge, FSW priznaje i redovito ih provje-rava. Time je za klijentice i klijente zajamčeno da će uživati njegu i skrb sukladno najvišim zahtjevima kakvoće.

Neke priznate partnerske organizacije ne nude svoje usluge na čitavom bečkom grads-kom području, nego se ograničavaju na pojedine gradske okruge. Case menadžerice i case menadžeri poduprijet će Vas pri izboru za Vas najboljeg pružatelja usluga.

„Trebam li u dom za njegu?“

„Dom za njegu“ je često korišten klišej. Grad Beč propisao je svojim gerijatrijskim konceptom:

● „Ambulantno ima prednost pred stacionarnim“: Starijim Bečankama i Bečanima pruža se što je dulje moguće potpora u njihovu vlastitom stanu, oni svoje dane mogu provoditi u dnevnim centrima za starije osobe i dobivaju pomoć pri samostalnom vođenju života. Tek kad postane nužno, savjetuje se preseljenje u dom za stanovanje i njegu.

● Domovi za stanovanje i njegu ravnomjerno su „raspoređeni“ na području grada Beča, ne bi li Bečanke i Bečani po mogućnosti mogli ostati u okruženju na koje su navikli. Nitko ne treba biti lišen korijena.

● Ponude moraju biti pristupačne svakome i odgovarati potrebi. Svi dobivaju njegu i skrb koje su im potrebne.

Usluge u bečkim domovima za stanovanje i njegu odgovaraju modernim koncepcijama njege i skrbi i ravnaju se prema Vašim potrebama.

Gdje ću pronaći savjetovanje?

Fonds Soziales Wien u Beču je prvi sugovornik za pitanja njege i skrbi. Case menadžerice i case menadžeri Savjetodavnog centra za njegu i skrb (str. 13) poznaju sve parnterske organizacije i sve mogućnosti. Osobe potrebite njege i skrbi, odnosno njihove bližnje, oni će savjetovati po pitanju nužnih usluga.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 6 12.05.14 18:06

Page 7: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

7

Informacije FSW-a možete dobiti

● na FSW-ovom telefonu za klijente 01/24 5 24 ● na internet-stranicama FSB-a: www.fsw.at ● u Savjetodavnom centru za njegu i skrb

Sve kontaktne mogućnosti vezane uz savjetodavnu ponudu možete pronaći na stranici 13.

Što je FSW-ov telefon za klijente?

FSB-ov telefon za klijente je telefonski prijem za sva pitanja upućena na Fonds Soziales Wien. Možete nas kontaktirati na broj 01/24 5 24 od ponedjeljka do nedjelje (i praznicima) od 8:00 do 20.00 sati. Nazovite nas, ako imate pitanja vezana uz njegu i skrb.

Što je FSW-ov Savjetodavni centar za njegu i skrb?

Savjetodavni centar za njegu i skrb nudi savjete i pomoć za sve Bačanke i Bečane.

Wir sind da, um für Sie da zu sein.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 7 12.05.14 18:06

Page 8: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

8

Ovdje ćete dobiti informacije kako o njezi i skrbi kod kuće, tako i o domovima za stanovanje i njegu. Adrese i radna vremena pronaći ćete uvijek aktualizirane na internetu pod www.pflege.fsw.at, kao i na stranici 13 ove brošure.

Tko Vas podupire da dobijete optimalnu njegu i skrb?

Case menadžerice i case menadžeri Fonds Soziales Wien brinu da naše klijentice i klijenti uživaju u uslugama njege i skrbi skrojenima po mjeri za njih. Oni s njima dogovaraju koja ime je vrsta potpore potrebna i brinu da dobiju odgovarajuće usluge.

Objašnjenje pojmova: „Case menadžmet“ je stručni pojam iz znanosti o njezi - njemački prijevod glasi „briga za slučaj“. Case menadžerice i case menadžeri su savjetnice i savjetnici, koji točno znaju koja partnerska organizacija nudi uslugu koja odgovara Vašoj potrebi. S Vama će razgovarati o svim mogućnostima, pomoći Vam pri ispunjavanju nužnih zahtjeva, obračunati s Vama i Vašim bližnjima troškove i savjetovati Vas u vezi pomoćnih sredstava, kao što su ortopedska pomagala ili bolesnički kreveti.

Case menadžer FSW-a u savjetodavnom razgovoru s jednom klijenticom kod kuće.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 8 12.05.14 18:06

Page 9: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

9

Case menadžerice i case menadžeri su takoreći Vaše odvjetnice i odvjetnici, te posrednice i posrednici. Oni brinu da dobijete svaku poticanu uslugu koja Vam je potrebna. Čak i ako već jeste naša klijentica ili klijent, oni će održavati kontakte s Vama, tako da se može fleksibilno i brzo reagirati na promjene Vaše situacije. Za case menadžment ne obračunavaju Vam se nikakvi troškovi.

Gdje se mogu uključiti u skupine za samopomoć, susjedsku pomoć i tako dalje?

U mnogim - često malim i regionalno djelatnim - organizacijama za pružanje pomoći ljudi će pronaći potporu za dijelom veoma specijalne probleme.

Pravu organizaciju za pružanje pomoći nije uvijek lako pronaći - ljudi s određenim potrebama često ne znaju čak ni da za njihove potrebe postoji organizacija. Suradnice i suradnici Fonda Socijalni Beč znaju koja mjesta dolaze u pitanje i ponudit će Vam upravo njih.

Moram li sama/sam snositi troškove za njegu i skrb?

Koliko ćete platiti za određenu uslugu njege i skrbi i koliki će biti udio u troškovima koji će preuzeti Fonds Soziales Wien, ovisi o različitim čimbenicima, primjerice, za mobilno područje:

● Koliko naknade za njegu primate? ● Koje usluge ukupno koristite i u kojoj količini? ● Kolika su Vaša primanja? ● Koliko stanarine plaćate. ● Koga ste dužni uzdržavati i tko je dužan uzdržavati Vas? (primjerice, bračni parovi, registrirane partnerice i partneri, djeca)

U popisu usluga ove brošure (od stanice 14) kod svake ponude njege i skrbi postoji rubrika „troškovi“, u kojoj ćete pronaći načelne informacije o troškovima, primjerice, trebate li plaćati doprinos troškovima i kolika je njegova maksimalna visina.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 9 12.05.14 18:06

Page 10: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

10

U pokrivanje troškova njege u domovima za stanovanje i njegu uračunati su sljedeći čimbe-nici:

● Uračunavaju se maksimalno 80 posto Vašeg neto-prihoda, dio naknade za njegu, kao i iskoristiv imetak iznad 4.000 eura. ● Supružnici i registrirani partneri međusobno su se dužni uzdržavati s do 30 posto svojeg prihoda, što, međutim, ne vrijedi za djecu i unučad. ● Kod obračunavanja doprinosa troškovima ulogu igra i pitanje odlazite li u dom za stano-vanje i njegu na neodređeno ili određeno vrijeme.

Ako ne želite dati podatke o prihodu i/ili imetku, Vi ili Vaši bližnji možete predati „izjavu o preuzimanju troškova“. Time troškove za usluge njege i skrbi u potpunosti preuzimate sami.

Da bismo obračunali Vaš doprinos troškovima, moramo, dakle, uzeti u obzir velik broj čimbe-nika. Vaša savjetnica / vaš savjetnik ima u tome iskustva i rado će Vam objasniti kako se ost-varuje Vaš doprinos troškovima, odnosno kako možete dati „izjavu o preuzimanju troškova“.

© ia

n eh

m

Gosti FSW-ovog dnevnog centra Dittmanngasse u jednoj od mnogobrojnih ponuđenih kreativnih sku-pina. Rad u skupini je zabavan, a ima i terapeutsku vrijednost.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 10 12.05.14 18:06

Page 11: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

11

Privatna osgiranja u najrazličitijim varijantama smislena su mogućnost da se financijski osi-gurate za slučaj kasnije potrebe za njegom i skrbi. Informacije o tome dobit ćete kod svih osiguravateljskih društava.

Kako da podnesem zahtjev za potporu?

Vaš sugovornik za pitanja potpore pri uslugama njege i skrbi je Fonds Soziales Wien. Case menadžerice i case menadžeri FSW-a znaju koje usluge postoje i koje od njih dolaze u obzir da se Vama pruži najbolja potpora. Pomoći će Vam pri ispunjavanju zahtjeva i brinuti da for-mulari budu proslijeđeni na odgovarajuća mjesta.

Potpora za njegovatelje bližnjih

Za bližnje koji pružaju njegu Grad Beč, odnosno Socijalna služba, nude financijska raste-rećenja kao što je, primjerice, potpora za njegovatelje. Ta potpora financira maksimalno četiri tjedna godišnje privatnog ili profesionalnog zamjenskog njegovatelja, ako ste Vi, kao njegova-teljica ili njegovatelj bližnje osobe spriječeni bolešću, godišnjim odmorom ili drugim važnim razlozima.

Mnoge korisne informacije za njegovatelje bližnjih nudi internetska platforma www.pflegedaheim.at Saveznog ministarstva za rad, socijalnu skrb i zaštitu potrošača.

Što je dodatak za njegu, što su stupnjevi dodatka za njegu?

Dodatak za njegu je novčano davanje države za potrebite građanke i građane, kojim oni mogu djelomice pokriti troškove za usluge njege. Dodatak za njegu omogućava da ljudi svoju njegu i skrb po mogućnosti mogu organizirati sami. Stupnjevi dodatka za njegu određuju koliko će netko - ovismo o stupnju potrebe za njegom - dobiti novca. Načelno pravo na dodatak za njegu imaju svi oni kojima je mjesečno potrebno više od 60 sati skrbi i pomoći.

Aktualnu visinu stupnjeva dodatka za njegu možete pronaći na internetu, pod www.help.gv.at

Od 1. siječnja 2012. dodatak za njegu u Austriji isplaćuje se isključivo na saveznoj razini. Stupnjevanje obavlja nositelj socijalnog osiguranja, dakle, ustanova mirovinskog osiguranja. Sve odredbe vezane uz dodatak za njegu propisane su aktualnom verzijom Saveznog zakona o dodatku za njegu (BPGG).

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 11 12.05.14 18:06

Page 12: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

12

Stupnjevi dodatka za njegu Mogućnosti kontaktiranja FSW-a

Stupanj njege Mjesečna potreba za njegom u satima Iznos/mjesečno

1 Više od 60 sati 154,20 eura

2 Više od 85 sati 284,30 eura

3 Više od 120 sati 442,90 eura

4 Više od 160 sati 664,30 eura

5Više od 180 sati, kad• je potrebna izvanredna njega 902,30 eura

6

Više od 180 sati, kad• se potrebne mjere skrbi vremenski ne mogu

koordinirati i valja ih primjenjivati redovito tije-kom dana i noći, odnosno

• kad je tijekom dana i noći potrebna trajna pri-sutnost osobe za pružanje njege, jer postoji mogućnost ugrožavanja sebe ili drugih

1.260,00 eura

7

Više od 180 sati, kad• nije moguće ciljano, funkcionalno provedeno

pokretanje svih četiriju ekstremiteta, odnosno• postoji stanje koje se može procijeniti jednakim

1.655,80 eura

Stanje: Veljača 2013/izvor: www.help.gv.at

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 12 12.05.14 18:06

Page 13: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

13

Stupnjevi dodatka za njegu Mogućnosti kontaktiranja FSW-a

FSW-ov telefon za klijente

Birajte broj FSW-ovog telefona za informacije i savjetovanje o uslugama njege i skrbi u Beču - i nedjeljama i praznicima od 8:00 do 20:00 sati.

Simmeringer Hauptstraße 100, stube B/2. gku opskrbnom centru Simmering, 1100 BečE-mail: [email protected]

Rudolf-Köppl-Gasse 2Prilaz Donaufelderstraße 1851220 BečE-mail: [email protected]

Gudrunstraße 145-1491100 Beč E-mail: [email protected]

Heiligenstädter Straße 31/stube 3/top 1.011190 Beč E-mail: [email protected]

Savjetodavni centar za njegu i skrb Savjetodavni centar na njegu i skrb postoji u Beču na više lokacija:

Graumanngasse 7/stube A/3. gk1150 BečE-mail: [email protected]

Težište domovi za stanovanje i njeguGuglgasse 7-91030 BečE-mail: [email protected]

Daljnje informacije kao i sve adrese i informacije o dostupnosti sredstvima javnog prijevoza pronaći ćete također na internetu, pod www.fsw.at.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 13 12.05.14 18:06

Page 14: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

14

Pomoć u domu

Što znači „pomoć u domu?“

Pomoć u domu je potpora i skrb pri vođenju domaćinstva i savladavanju zadaća svakodnevnog života. U to, primje-rice, spadaju pomoć pri tjelesnoj njezi, grijanje obroka ili obavljanje malih kupovina.

Pomoćnice i pomoćnici u domu svakodnevno u dogo-voreno vrijeme (i vikendom) dolaze u domove klijenata i klijentica, ali i u stanarske zajednice za starije osobe.

Nakon otuštanja iz bolnice ili sličnih situacija, pomoć u domu suradnice i suradnici FSW-a privremeno pružaju kao takozvanu prijelaznu pomoć u domu . Osobe svih dobnih skupina, koje više ne mogu u potpunosti brinuti za sebe, imaju mogućnost korištenja poticaja za pomoć u domu.

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

TroškoviMaksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 19 eura na sat, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga.

PretpostavkePotrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

Individualna skrbis

tock

phot

o/de

anm

1974

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 14 12.05.14 18:06

Page 15: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

15

Pomoć u domu

Što znači individualna skrb? (INDIBET)

INDIBET stoji za „inidivdualnu skrb“ i obuhvaća potporu za osobe sa psihičkim oboljenjima ili oboljenjima demen-cije na području vođenja domaćinstva, tjelesne njege, socijalnih kontakata...

Usluge obavljaju specijalno školovani pomoćnici i pomoćnice u domu.

PretpostavkePotrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

Individualna skrbis

tock

phot

o/ D

ean

Mitc

hell

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

TroškoviMaksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 19,00 eura na sat, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 15 12.05.14 18:06

Page 16: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

16

Jelo na kotačima

Što obuhvaća jelo na kotačima?

Bečankama i Bečanima može se na kućnu adresu dosta-vljati trodijelni meni (juha, glavno jelo, desert). Dostava se obavlja ili jedanput tjedno u peto- ili sedmodnevnom paketu ili svakodnevno, odnosno po izboru u pojedine dane.

Meni se dostavlja hladan u posudama od stiropora, poje-dinačnom porcioniran i pogodan za grijanje u mikrovalnoj pećnici ili vreloj vodi. Ponuda jela obuhvaća normalnu i integralnu hranu, te hranu za dijabetičare ili vegetari-

janske menije. Prema potrebi potiče se dostava dnevnog menija. Hranu klijentice i klijenti plaćaju sami.

PretpostavkeKad suradnice i suradnici Savjetodavnog centra FSW-a utvrde potrebu, moguć je poticaj (za dnevnu dostavu).

TroškoviCijene menija utvrđuju ponuđači. Maksimalni troškovi za poticanu svakodnevnu dostavu iznosi 1,52 eura po dostavi. Primatelji minimalnih dohodaka mogu uz to dobiti potporu za troškove dnevnog menija.

Služba za pratnju i posjeteis

tock

phot

o/de

anm

1974

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 16 12.05.14 18:06

Page 17: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

17

Jelo na kotačima

Što je služba za pratnju i posjete?

Školovane njegovateljice i njegovatelji posjećuju tijekom radnog tjedna (ne subotom, nedjeljom ili praznikom) Bečanke i Bečane svake dobne skupine, kojima na osnovi njihova tjelesnog ili psihičkog ograničenja pada teško da sami napuštaju stan.

Klijentice i klijente prati se na odlasku liječnicima, frize-rima, u apoteku ili banku, te pri kupovini. Njegovateljice i njegovatelji rado će Vas pratiti i pri odlascima na groblja.

Važan dio službe za posjete je poticanje socijalnih kontakata: Omogućuju se, primjerice, sus-reti s prijateljicama i prijateljima, odnosno poznanicama i poznanicima, u pratnji službe za posjete. Usluge Službe za pratnju i posjete nude se i stanarskim zajednicama starijih osoba.

PretpostavkePotrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

TroškoviMaksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 15,20 eura na sat, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga.

Služba za pratnju i posjete

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

isto

ckph

oto/

Fre

dFro

ese

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 17 12.05.14 18:06

Page 18: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

18

Pranje rublja - dostava

Što obuhvaćaju pranje i dostava rublja?

Prljavo rublje skuplja se kod klijentica i klijenata, pere, glača i ponovno dostavlja. Mogući su i manji popravci na rublju.

Usluga se obavlja ovisno o potrebi, tjedno, dvotjedno ili svaka četiri tjedna.

Potiče se samo skupljanje i dostava, ne i pranje, glačanje i popravci.

Mobilna ergoterapija

PretpostavkePotrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

TroškoviTroškove čišćenja utvrđuje davatelj usluge. Maksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 12,35 eura po dostavi, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga.

isto

ckph

oto/

Anik

a Sa

lser

a

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 18 12.05.14 18:06

Page 19: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

19

Pranje rublja - dostava Mobilna ergoterapija

Što je mobilna ergoterapija?

Diplomirani ergoterapeuti i ergoterapeutkinje posjećuju klijentice i klijente u njihovim stanovima i tamo provode savjetovanje o pomoćnim sredstvima (adaptacija stambe-nog prostora), kao i terapeutske mjere.

Socijalna usluga namijenjena je ljudima kojima liječnik uslijed akutne bolesti ili nezgode propisuje specijalnu terapiju.

Mobilnim terapeutskim mjerama, odnosno treningom kognitivnih sposobnosti, treba očuvati ili ponovno postići najvišu moguću mjeru samostalnosti i kakvoće života.

PretpostavkePotrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a. Za terapiju i savjetovanje potrebna je liječnička uputnica.

TroškoviKlijentice i klijenti ne snose troškove za to savjetovanje. Troškove samih terapija preuzet će nosi-telji socijalnog osiguranja po predočenju uputnice.

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 19 12.05.14 18:06

Page 20: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

20

Mobilna kućna bolesnička njega

Što obuhvaća mobilna bolesnička njega?

Kućna bolesnička njega je vremenski neograničena njega i skrb što ih pruža diplomirano zdravstveno i njegovatel-jsko osoblje, kao i pomoćnice i pomoćnici njegovatelja, kod klijentice ili klijenta kod kuće.

Pritom se u prvom planu nalaze cjelovita skrb prema principu „aktivirajuće i reaktivirajuće njege“, te održanje i poticanje samostalnosti.

Kućna bolesnička njega obuhvaća, primjerice, zbirnja-vanje rana, mobilizaciju, tjelesnu njegu, injekcije, davanje medikamenata i posebnu prehranu.

I preventivne mjere njege, kao i savjetovanje i upute za klijentice i klijente i njihove bližnje spadaju u kućnu bolesničku njegu. Opseg poticanih usluga, koje se pružaju svakodnevno - i vikendima - ravna se prema osobnoj potrebi za njegom.

PretpostavkePotrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

TroškoviMaksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 24,95 eura po satu, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga.

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

isto

ckph

oto/

Fred

Froe

se

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 20 12.05.14 18:06

Page 21: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

21

Mobilna kućna bolesnička njega Mobilna kućna bolesnička njegaProfesionalno njegovani u vlastitom domu!

Die Leistungen entsprechen den Qualitäts-kriterien von Quality Austria und sind mit dem Gütezeichen „Hauskrankenpflege“ ausgezeichnet.

Anerkannte Einrichtung nach den Förderrichtlinien des Fonds Soziales Wien, gefördert aus Mitteln der Stadt Wien

01/40 00 – 66 540 www.mobile-hauskrankenpflege.at

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 21 12.05.14 18:06

Page 22: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

22

Medicinska kućna bolesnička njega

Što je medicinska kućna bolesnička njega?

Medicinska kućna bolesnička njega je vremenski ogra-ničena njega koju pruža diplomirano zdravstveno i bol-ničko osoblje kod kuće, ne bi li se skratio ili izbjegao boravak u bolnici.

Pritom se u prvom planu nalaze cjelovita skrb prema principu „aktivirajuće i reaktivirajuće njege“, te održanje i poticanje samostalnosti.

Tretman iziskuje liječničku uputnicu. Medicinska kućna bolesnička njega može se koristiti 28 dana, te produljiti sukladno liječničkoj uputnici i odobrenju glavnog liječnika.

Ako potreba za njegom i skrbi ne odgovara pretpostavkama za medicinsku kućnu bolesničku njegu, može se prijeći na mobilnu bolesničku njegu (stranica 20).

PretpostavkeIziskuje se uputnica bolničkog ili privatnog liječnika/liječnice. Njega zamjenjuje ili skraćuje inače potreban boravak u bolnici.

TroškoviTroškove snosi nositelj socijalnog osiguranja.€

Savjetovanje o kontinentnosti

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

isto

ckph

oto/

Sara

hlW

ard

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 22 12.05.14 18:06

Page 23: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

23

Medicinska kućna bolesnička njega Savjetovanje o kontinentnosti

Što je savjetovanje o kontinentnosti?

Usluga obuhvaća diskretno savjetovanje i informacije na temu inkontinencije i može se po želji koristiti i anonimno.

Većina oblika inkontinencije mogu se uz pravodobnu dija-gnozu poboljšati ili čak izliječiti.

Po želji klijentice/klijenta, usluga se može koristiti i kod kuće.

Pretpostavkenema ih

TroškoviKlijentice i klijenti ne snose nikakve troškove. €

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 23 12.05.14 18:06

Page 24: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

24

Dnevni centri za starije osobe

Što nude dnevni centri za starije osobe?

U bečkim dnevnim centrima za starije osobe posjetiteljice i posjetitelji mogu radnim danom od 8:00 do 17:00 sud-jelovati u radu različitih radionice, glazbenih ili razgovor-nih grupa i sl., trenirati kognitivne sposobnosti, sklapati socijalne kontakte i koristiti potrebama primjerene usluge njege.

Frekventnost posjećivanja dogovara se individualno, čime se rasterećuju bližnje osobe kao njegovatelji. Usluge dne-

vnih centara obuhvaćaju tri obroka dnevno, kao i izlete, proslave i priredbe. Posebne usluge pružaju se Bečankama i Bečanima oboljelim od multiple skleroze ili Alzheimerove bolesti, ili rekonvalescentima nakon moždanog udara.

PretpostavkePotrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

TroškoviMaksimalni trošak za klijentice i klijente iznosi 19,00 eura po danu, ovisno o njihovim primanjima, visini stanarine, dodatku za njegu i količini korištenih usluga. Dodatno se obračunava trošak za obroke i prema potrebi za prijevoz u dnevni centar, te povratak kući.

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 24 12.05.14 18:06

Page 25: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Dnevni centri za starije osobe

Dobrodošli u dnevne centreza starije osobeDnevni centar Ingrid Leodolter7., Apollogasse 19Tel.: 01/521 03 – 19 33

Dnevni centar Favoriten u Socijalno-me-dicinskom centru jug10., Kundratstraße 3Tel.: 01/601 91 – 86 00

Dnevni centar Oriongasse težište demencija11., Oriongasse 9Tel.: 01/40 00 – 66 825

Dnevni centar Simmering11., Dittmanngasse 5cTel.: 01/40 00 – 66 825

Dnevni centar Sechshauser Straße15., Sechshauser Straße 33Tel.: 01/40 00 – 15 845

Dnevni centar Winarskystraße20., Winarskystraße 13Tel.: 01/40 00 – 66 835

Dnevni centar Floridsdorf21., Bentheimstraße 7Tel.: 01/275 22 – 59 08

Dnevni centar Donaufeld22., Rudolf-Köppl-Gasse 2Tel.: 01/40 00 – 22 845

Dnevni centar Stadlau22., Miriam-Makeba-Gasse 9 Tel.: 01/40 00 – 66 812 Dnevni centar Liesing23., Haeckelstraße 1aTel.: 01/40 00 – 66 984

Dnevni centar Baumgarten*14., Seckendorfstraße 1Tel.: 01/40 00 – 60 730

*otvorenje u lipnju 2014.Informacije na: www.tageszentren.at

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 25 12.05.14 18:06

Page 26: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

26

Stanovanje uz skrb i njegu

Koje su usluge stanovanja uz skrb i njegu?

U različitim ustanovama, što ih potiče Fonds Soziales Wien, Bečanke i Bečani pronalaze dom, nakon što im samostalni život u vlastitom stanu više nije moguć.

Usluga obuhvaća stanovanje s čišćenjem prostorija i pranjem rublja, prehranom, te u ustanovi organiziranom skrbi i njegom. Dodatno postoje socijalne i kulturne ponude. Nude se jednokrevetne i dvokrevetne sobe, odnosno apartmani bez barijera, primjereni starijim oso-

bama ili osobama s posebnim potrebama, kojima je potrebna njega.

Usluga je namijenjena prije svega starijim osobama s potrebom za skrbi i očekivanim povećanjem potrebe za njegom, kad mobilna skrb kod kuće više nije dovoljna. Po želji klijen-tice/klijenta boravak može biti ograničen (do maksimalno 92 dana) ili neograničen.

Specijalne usluge stanovanja uz skrb i njegu

Povrh općenitih usluga stanovanja uz skrb i njegu u domovima za stanovanje i njegu nude se usluge za posebne potrebe.

One, primjerice, obuhvaćaju: ● Skrb za osobe s oboljenjima demencije ● Stanovanje za starije osobe s posebnim potrebama ● Skrb unutar miljea, primjerice, Maimonidov centar za starije osobe židovske vjere ● (Socijalno)psihijatrijsku ponudu usluga ● Stanovanje za slijepe osobe i osobe s oštećenjima vida

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 26 12.05.14 18:06

Page 27: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

27

Stanovanje uz skrb i njegu

PretpostavkePotrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a. Ta potreba može biti dana određenim stupnjem dodatka za njegu ili, pak, socijalnim čimbenicima (primje-rice, opasnost osamljivanja).

Informacije, posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

Troškovi pri ograničenom boravkuVisina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini Vašeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vašeg imetka. Ako plaćate stanarinu za svoj stan, ona će biti dijelom uračunata.

Za uračunavanje izdataka za uzdržavanje vrijedi ista regulacija kao i kod neograničenog bora-vka.

Troškovi pri neograničenom boravkuVisina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini Vašeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vašeg imetka. Vaš trošak bit će na odgovarajući način umanjen, ako imate bližnje koje uzdržavate.

Supružnici i registrirani partneri međusobno su se dužni uzdržavati. Ako osoba koju ste dužni uzdržavati još živi kod kuće i plaća stanarinu, visina Vaših troškova smanjit će se za određeni dio stanarine.

Imetak, odnosno dohodak djece u Beču se ne uzima uz obzir.

Ako imate detaljnih pitanja vezanih uz troškove, nazovite od ponedjeljka do petka, 8:00 do 20:00 sati, FSW-ov telefon za klijentice/klijente (01/24 5 24). Savjetnice/savjetnici točno će Vam objasniti kako nastaje Vaš individualni trošak i rado će odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 27 12.05.14 18:06

Page 28: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

28

Stacionarna njega i skrb

Što je općeniti opseg usluga kod stacionarne njege i skrbi?

U domovima za stanovanje i njegu priznatih parnterskih organizacija FSW-a Bečanke i Bečani pronalaze dom ako im samostalan život u vlastitiom stanu više nije moguć ni uz mobilnu skrb.

Njega i skrb na bazi preiznatog modela njege, čišćenja prostorija i pranja rublja, te prehrane, predsta-vljaju standard, uz koji dodatno postoje i soci-

jalne i kulturne ponude. Ustanove Bečkog saveza bolnica i Kuća milosrđa nude cje-lodnevnu liječničku skrb. U svim ostalim priznatim ustanovama vrijedi „princip kućnog liječnika“. Stanovnice/stanovnici mogu slobodno odabrati kućnog liječnika/liječnicu. Po želji klijentice/klijenta boravak može biti ograničen (do maksimalno 92 dana) ili neograničen.

Posebne usluge stacionarne njege i skrbi

Povrh općenitih usluga stacionarne njege i skrbi u domovima za stanovanje i njegu nude se usluge za posebne potrebe.

One, primjerice, obuhvaćaju: ● Njegu i skrb za osobe oboljele od demencije ● Njegu i skrb za slijepe osobe i osobe s oštećenjima vida ● Njegu i skrb za slijepe osobe i osobe s oštećenjima vida oboljele od demencije ● Dugotrajnu respiraciju ● Skrb unutar miljea, primjerice, u sanatoriju Maimonidovog centra za starije osobe židovske vjere ili i za starije osobe koje nisu židovske vjere, ali bi željele živjeti u tom okruženju ● Neurologiju ● Njegu i skrb za nestabilne klijentice/klijente ● Remobilizaciju nakon boravka u bolnici (maksimalno 92 dana) ● (Socijalno)psihijatrijsku ponudu usluga ● Njegu i skrb za pacijente u budnoj komi ● Skrb tijekom odmora za osobe potrebite njege i skrbi ● Stacionarnu njegu i skrb gerontopsihijatriju

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 28 12.05.14 18:06

Page 29: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

29

Stacionarna njega i skrb

PretpostavkeKlijentice/klijenti moraju primati dodatak za njegu 3. ili višeg stupnja, odnosno imati određenu potrebu za njegom. Potrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

Troškovi pri neograničenom boravkuVisina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini Vašeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vašeg imetka. Vaš trošak bit će na odgovarajući način umanjen, ako imate bližnje koje uzdržavate.

Supružnici i registrirani partneri međusobno su se dužni uzdržavati. Ako osoba koju ste dužni uzdržavati još živi kod kuće i plaća stanarinu, visina Vaših troškova smanjit će se za određeni dio stanarine.

Imetak, odnosno dohodak djece u Beču se ne uzima uz obzir.

Ako imate detaljnih pitanja vezanih uz troškove, nazovite od ponedjeljka do petka, 8:00 do 20:00 sati, FSW-ov telefon za klijentice/klijente (01/24 5 24). Savjetnice/savjetnici točno će Vam objasniti kako nastaje Vaš individualni trošak i rado će odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Troškovi pri ograničenom boravkuVisina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini Vašeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vašeg imetka. Ako plaćate stanarinu za svoj stan, ona će biti dijelom uračunata.

Za uračunavanje izdataka za uzdržavanje vrijedi ista regulacija kao i kod neograničenog bora-vka.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 29 12.05.14 18:06

Page 30: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

30

Skrb tijekom odmoraRemobilizacija

Što obuhvaća remobilizacija?

Remobilizacija znači vremenski ograničeno primanje u ustanovu za stanovanje i njegu nakon boravka u bolnici.

Osobe koje se nakon nezgode ili bolesti kod kuće ne bi mogle snaći, ali im vjerojatno nije potrebno trajno pri-manje, mogu maksimalno 92 dana uživati skrb u remo-bilizaciji.

Terapeutska ponuda treba osigurati da klijentice/klijenti ponovno mogu živjeti kod kuće. Ona između ostalog obuhvaća aktivirajuću njegu, naputke za samopomoć, trening u aktivnostima svakodnevnog života, zdravstvenu gimnastiku, ergo-terapiju i tako dalje.

PretpostavkePotrebu utvrđuju suradnice i suradnici Savjetodavnog centra za njegu i skrb FSW-a.

isto

ckph

oto/

kupi

coo

Posredovanje i prijavaFSW-ov telefon za klijentice i klijente: 01/24 5 24, Pon. - Ned., 8:00 do 20:00 satiSavjetodavni centar za njegu i skrb (lokacije i kontakt, stranica 13)

Case menadžerice i case menadžeri savjetovat će Vas o tome koje partnerske organizacije nude uslugu i pobrinuti se da dobijete uslugu koja Vam je potrebna.

TroškoviVisina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini Vašeg neto-dohotka, dodatka za njegu i Vašeg imetka. Vaš trošak bit će na odgovarajući način umanjen, ako imate bližnje koje uzdržavate. Ako plaćate stanarinu za svoj stan, ona će biti dijelom uračunata. Supružnici i registrirani partneri međusobno su se dužni uzdržavati. Ako osoba koju ste dužni uzdržavati još živi kod kuće i plaća stanarinu, visina Vaših troškova smanjit će se za određeni dio stanarine. Imetak, odnosno doho-dak djece u Beču se ne uzima uz obzir.

Ako imate detaljnih pitanja vezanih uz troškove, nazovite od ponedjeljka do petka, 8:00 do 20:00 sati, FSW-ov telefon za klijentice/klijente (01/24 5 24). Savjetnice/savjetnici točno će Vam objas-niti kako nastaje Vaš individualni trošak i rado će odgovoriti na sva Vaša pitanja.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 30 12.05.14 18:06

Page 31: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Popi

s us

luga

31

Skrb tijekom odmora

Što je skrb tijekom odmora?

Skrb tijekom odmora za osobe kojima je potrebna njega služi u prvom redu rasterećenju njihovih bližnjih kao nje-govatelja. Posrijedi je vremenski ograničeno primanje u gerijatrijski centar Bečkog saveza bolnica (KAV) u trajanju od do pet tjedana godišnje.

Ako postoji zanimanje za srkb tijekom odmora, preporučl-jivo je da se posebice u sezoni godišnjih odmora pravo-dobno prijavite.

PretpostavkePotreba za njegom i skrbi, rasterećenje bližnjih kao njegovatelja.

TroškoviVisina troškova koje morate podmiriti ovisi o visini vašeg neto-dohotka i dodatka za njegu, ali ne i o visini vlastitog imetka. Vaš trošak bit će na odgovarajući način umanjen, ako imate bližnje koje uzdržavate.

Stanarina za Vaš stan ne uzima se u obzir.

isto

ckph

oto/

Silv

ia J

anse

n

Prijava/posredovanjePrijava se obavlja izravno u ustanovi.

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 31 12.05.14 18:06

Page 32: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

32

BilješkeInformacije na internetu

www.fsw.atNa glavnim internet-stranicama Fonds Soziales Wien nalaze se kompletan pregled ponude FSW-a, informa-cije o potporama i naručivanju brošura, te informacije i linkovi prema priznatim partnerskim organizacijama.

www.pflege.fsw.at„Stranice za njegu“ Fonds Soziales Wien na internetu nude sve relavantne informacije i novosti vezane uz temu „njege i skrbi“.

www.tageszentren.atU FSW-ovim dnevnim centrima za starije osobe starije Bečanke i Bečani mogu provoditi aktivne dane uz najbolju skrb. Sve informacije na tu temu nudi ova internetska stranica.

www.mobile-hauskrankenpflege.atOvdje ćete pronaći sve informacije i novosti vezane za usluge mobilne kućne bolesničke njege FSW - Bečka služba za njegu i skrb d.o.o.-a

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 32 12.05.14 18:07

Page 33: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

33

BilješkeInformacije na internetu

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 33 12.05.14 18:07

Page 34: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

34

Bilješke

Pflege_und_Betreuung_in_Wien_Feb_2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 34 12.05.14 18:07

Page 35: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

2

ImpressumHerausgeber: Fonds Soziales Wien, Guglgasse 7-9, 1030 Wien, Tel.: 05 05 379. Redaktion, Gestaltung: Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Fotos (wenn nicht anders angegeben): Fonds Soziales Wien, Unternehmenskommunikation. Gedruckt auf ökologischem Druckpapier aus der Mustermappe »ÖkoKauf Wien«. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Artikel-Nr.: 1267. 1. Auflage. Stand: Mai 2014

Predgovor 3Pitanja i odgovori o njezi i skrbi u Beču 4Stupnjevi dodatka za njegu 12Mogućnosti kontaktiranja FSW-a 13

Pomoć u domu 14Individualna skrb 15Jelo na kotačima 16Služba za pratnju i posjete 17Pranje rublja-dostava 18Mobilna ergoterapija 19Mobilna kućna bolesnička njega 20Medicinska kućna bolesnička njega 22Savjetovanje o kontinentnosti 23

Dnevni centar za starije osobe 24

Djelomično stacionarne usluge 24

Stacionarne usluge 26

Sadržaj

Mobilne usluge 14

Stanovanje sa skrbi i njegom 26Stacionarna njega i skrb 28Remobilizacija 30Skrb tijekom odmora 31

Informacije na internetu 32

35

Bilješke

Umschlag_Pflege und Betreuung in Wien_Feb-2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 2 27.05.14 10:27

Page 36: Njega i skrb u Beču – Pregled ponude

Njega i skrb u BečuPregled ponude

www.fsw.at

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch

Wir sind da, um für Sie da zu sein.

Kostenlose Information

Pflege &Betreuung

Leben mitBehinderung

Umschlag_Pflege und Betreuung in Wien_Feb-2014_Kroatisch_LDT_CE.indd 1 27.05.14 10:27