Pregled seminara za 2016/2017

49
Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu 0 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | © Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Bosch Service Training Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

Transcript of Pregled seminara za 2016/2017

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

0 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Bosch Service Training

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

1 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Pregled seminaraRed.br.

Naziv

Seminara

Kataloški

broj

Trajanje

seminara

(dana)

NIVO

SEMINARA

1 OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 987 727 500 2 OSNOVNI

2 OPTIMALNA PRIMENA I KORIŠĆENJE ESI[tronic] 2.0 i KTS-a serija 5xx i 3xx 1 987 727 871 2 OSNOVNI

3 DIJAGNOSTIČKA OSCILOSKOPSKA MERENJA SA FSA 500/7xx 1 987 726 024 2 OSNOVNI

4 DIJAGNOSTIČKA MERENJA NA SENZORIMA VOZILA 1 987 726 257 3 OSNOVNI

5 KLIMA UREĐAJI NA VOZILIMA 1 987 727 504 2 SREDNJI

6 ”BATTERY MANAGEMENT” SISTEMI: Sistemi upravljanja akumulatorom i alternatorom 1 987 726 246 2 SREDNJI

7 TEHNOLOGIJA UBRIZGAVANJA BENZINA 1 1 987 726 102 3 OSNOVNI

8 TEHNOLOGIJA UBRIZGAVANJA BENZINA 2 1 987 726 116 3 SREDNJI

9 TEHNOLOGIJA UBRIZGAVANJA BENZINA 3 1 987 726 120 3 SREDNJI

10 VARIJABILNO UPRAVLJANJE VENTILIMA I USISOM 1 987 727 711 3 NAPREDNI

11 ”DOWNSIZING”- Nove tehnologije benzinskog ubrizgavanja na novim 3/4 cilindričnim motorima 1 987 727 708 3 NAPREDNI

12 TEHNOLOGIJE DIZEL MOTORA 1 1 987 727 562 3 OSNOVNI

13 TEHNOLOGIJA VOZILA SA DIZEL MOTOROM 2 1 987 727 557 3 SREDNJI

14 TEHNOLOGIJA VOZILA SA STRANIM SISTEMOM UBRIZGAVANJA DIZELA I FILTER ČESTICA 1 987 727 547 3 NAPREDNI

15 NAKNADNA OBRADA IZDUVNIH GASOVA 1 987 727 544 2 NAPREDNI

16 ESI[tronic] i KTS Truck 1 987 727 356 1 OSNOVNI

17 ELEKTRONSKI SISTEMI STABILNOSTI ABS/ASR/ESP/ACC 1 987 727 572 3 SREDNJI

18 SISTEM ZA KONTROLU PRITISKA U PNEUMATICIMA, Dijagnostika i servisiranje 1 987 726 002 1 OSNOVNI

19 START-STOP SISTEMI NA PUTNIČKIM VOZILIMA 1 987 726 686 2 NAPREDNI

20 KOMFORNA ELEKTRONIKA 1 987 727 813 3 SREDNJI

21 SVETLOSNA OPREMA U MODERNIM MOTORNIM VOZILIMA 1 987 727 807 1 SREDNJI

22 UMREŽENI ELEKTRONSKI SISTEMI NA VOZILIMA (CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay,... ) 1 987 727 790 2 NAPREDNI

23 HIBRIDNA VOZILA I MERE SIGURNOSTI 1 987 726 163 2 SREDNJI

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

2 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Opšti uslovi izvođenja i održavanja seminara

1. Broj polaznika seminara: min. 8, max. 12

2. Teorija ~ 40 %, Praktični deo ~ 60%

3. Tri odgovarajuća vozila/dnevno za praktična

merenja

4. Max. 3-4 polaznika/vozilu-samostalan rad!

5. Trodnevni seminari: test na kraju seminara!

6. Seminar se održava ako se blagovremeno

prijavi minimalan broj polaznika.

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

3 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

1. Osnove elektrotehnike

• Električni napon

• Merenje električnih veličina

• Simboli u električnim šemama

• Jednostavne električne šeme

• Izvori električne energije

• Električni provodnici

• Redni i paralelni spoj otpornika

• Elektronika- Osnovni principi

• Relej u električnoj šemi

• Akumulator – Konstrukcija,

princip rada, ispitivanje

• Elektropokretač- Konstrukcija -

princip rada, ispitivanje

• Alternator - Konstrukcija –

princip rada, ispitivanje

• Električna struja

• Električni otpor i Ohmov zakon

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

4 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

1. Osnove elektrotehnike

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

5 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

2. Optimalna primena i korišćenje ESI 2.0 i KTS-a 5xx/3xx

• Podešavanje “Hardware”-a

• Protokol

• Korisnička podešavanja

• Informacije o sistemu

• Licenciranje

• ESI[TRONIC] 2.0 Osnovni meni

• ESI-Ticket

• ESI[tronic] dodatne informacije

• Zaključak

• Struktura prikaza

• SIS-traženje grešaka

• Sistemski test–traž. grešaka

•TSB – traženje grešaka

• ESI 2.0 korišćenje

• Identifikacija vozila

•CAS [plus]-traženje grešaka

• Električne šeme - P

• Zaključak

• Dijagnostika vozila

• ECU – funkcije traženja

• Funkcije izbora

• Servis - M

• Ostale funkcije

• Zaključak

• Trouble ticket system (TTS)

• Multimetar

• Osciloskop

• Zaključak

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

6 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

2. Optimalna primena i korišćenje ESI 2.0 i KTS-a 5xx/3xx

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

7 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

3. Dijagnostička osciloskopska merenja sa FSA 500/7.x.x.

• DSA

• Konfiguracija sistema

• Struktura programa

• Glava 1

• Baza podataka

• Aktiviranje

• Glava 2

• Identifikacija vozila

• Ispitni koraci

• Ispitivanje komponenti

• Osciloskop

• URI merenja

• Signal generator

• Kreiranje baze oscilograma

• CSA [plus]

• Merenje emisije izduvnih gasova

• Glava 3

• Prednosti za korisnika

• Help

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

8 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

3. Dijagnostička osciloskopska merenja sa FSA 500/7.x.x.

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

9 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

4. Dijagnostička merenja na senzorima vozila

• Potenciometri

• PTC senzori

• Hall-ovi senzori

• Piezo senzori

• Pregled elektronskih sistema

• NTC senzori

• Induktivni senzori

• Kapacitivni senzori

• Magnetno-otporni senzori

• Transformatorski senzori

• Optički senzori

• HFM 5/6

• LSH/LSU

• NOX senzor

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

10 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

4. Dijagnostička merenja na senzorima vozila

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

11 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

5. Klima uređaji na vozilima

• Komponente

• Kontrola sistema

• Komponente za kontrolu sistema

• Informacije o dijagnostici

• Samodijagnostika i merenje pritiska

• Zakonska regulativa

• Praktična merenja

• Servisiranje/Informacije o sigurnosnim merama

• Osnovni principi klimatizacije

• Princip rada klima uređaja

• Klima uređaj sa ekspanzionim ventilom

• Komponente

• Rashladno sredstvo/Ulje za rashladne sisteme

• Klima uređaj sa prigušnicom (cevnom

mlaznicom)

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

12 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

5. Klima uređaji na vozilima

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

13 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

6. ”Battery management” sistemi: Sistemi upravljanja akumulatorom i alternatorom

• Pregled olovnih akumulatora,

konstrukcija i princip rada

• Startovanje motora i punjenje

akumulatora

• Senzor akumulatora i SBK priključak

• Alternator – princip rada i

višefunkcijski regulator napona

• Alternator – princip rada, regulacija

napona i ispitivanje

• Pregled sistema za upravljanje

električnom enerijom

• Sistem sa jednim akumulatorom EBM

1.1 Audi

• Sistem sa dva akumulatora EBM 1.0

MB

• Sistem sa dva akumulatora VSC 1.0

• Sistem sa jednim akumulatorom BPM,

APM BMW

• Inteligentno punjenje akumulatora -

FORD

• Sistem sa jednim akumulatorom EBM

4.5 Opel

• Dijagnostika sistema, merenja struje

mirovanja i zamena akumulatora

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

14 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

6. ”Battery management” sistemi: Sistemi upravljanja akumulatorom i alternatorom

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

15 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

7. Tehnologija ubrizgavanja benzina 1

• Pregled sistema

• Aktuatori

• Snabdevanje gorivom

• Vrste ubrizgavanja

1. Sistemi za ubrizgavanje benzina

• Senzori

2. Sistem za snabdevanje gorivom

3. Sistem za paljenje

• Senzori

• Komponente

• Dijagnostika

4. Emisija izduvnih gasova

• Dijagnostika

• Emisija

• Naknadna obrada izduv. gasova

• Dijagnostika/zakoni

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

16 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

7. Tehnologija ubrizgavanja benzina 1

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

17 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

8. Tehnologija ubrizgavanja benzina 2

• Sistemi

• Izvršni elementi

• Glava 1 Merenje opterećenja

• Senzori

• Glava 3 Stvaranje smeše

• Betriebsarten

• Einspritzarten

• Kapitel 4 Abgasemissionen

• Komponenten • Komponenten • Sastavni elementi

• Kapitel 4 Abgasemissionen

• Sastavni elementi

• Diagnose• Diagnose

• Diagnose

• Kapitel 4 Abgasemissionen

• Abgasnachbehandlung

• Diagnose• Diagnose

• Druckkreise

• Einspritzarten

• Abgasnachbehandlung

• Diagnose• Dijagnostika

• Druckkreise

• Glava 2 Snabdevanje gorivom

• Principi rada

• Načini ubrizgavanja goriva

• Karakteristike sistema paljenja

• Glava 4 Emisija izduvnih gasova

• Obrada izduvnih gasova

• Dijagnostika/Zakonodavstvo

• Sistemi

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

18 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

8. Tehnologija ubrizgavanja benzina 2

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

19 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

9. Tehnologija ubrizgavanja benzina 3

• Konstrukcija sistema

• SENSORI

• Senzor protoka HFM7

• Zaključak

• DIREKTNO UBRIZGAVANJE

• Operativni modovi

• Senzor KW DG 23-i

• SUPERPUNJAČI

• Twin Scroll-Turbopunjači

• Bi-Turbopunjači

• VTG turbopunjač

• Twin Scroll-Turbopunjenje

• Ispitivanje superpunjača

• Ispiranje cilindra

• Zaključak

SADRŽAJ:

• Niskopritisna strana

• DECOS pumpa

• PVP - Continental

• PVP - Bosch

• SISTEM ZA GORIVO

• BDC pumpa za gorivo

• PVP –Siemens

• Brizgač –Siemens

• Brizgač –Continental

• Brizgač –Bosch

• Zaključak

• SMANJENJE EMISIJE IZD. GASOVA

• Širokopojasna lambda sonda- Bosch

• Širokopojasna lambda sonda - NTK

• Prekidački tip sonde Bosch LSF Xfour

• NOx – Naknadna obrada

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

20 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

9. Tehnologija ubrizgavanja benzina 3

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

21 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

10. Varijabilno upravljanje ventilima i usisom

•SISTEMI VARIJABILNOG

UPRAVLJANJA VENTILIMA

• Toyota VVT-i sustav

• PREKLAPANJE BREGOVA

• KONTINUALNO PODEŠAVANJE

HODA VENTILA

• PODEŠAVANJE FAZE BREGASTE

OSOVINE

• BMW Double Vanos

• Audi Valvelift sistem

• Uvod • Toyota Valvematic

• FIAT MultiAir

• BMW Valvetronic

• VARIJABILNA USISNA GRANA

• Deaktiviranje usisne grane – Opel

• Kontinualno varijabilna usisna grana

BMW DIVA

• Audi/VW (3.2l / 3.6l V6 FSI)

• BMW dvostepenasta promena dužine

usisne grane

• Toyota ACIS sistem

• Klapna za regulaciju protoka

vazduha– Mercedes CGI

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

22 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

10. Varijabilno upravljanje ventilima i usisom

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

23 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

11. ”Downsizing” – Nove tehnologije benzinskog ubrizgavanja na novim ¾ cil. motorima

• Uvod

• MOGUĆNOSTI ZA „DOWNSIZING“

• Direktno ubrizgavanje benzina

• Ostala rešenja kontrole ventila

• Primeri „downsizing“ koncepta

• Turbopunjenje

• Kontinualno podešavanje VVT

sistema

• DOWNSIZING

• Specijalne mere za hlađenje

• Dodatna osovina za balansiranje

•Dodatni uređaji

• Specijalni materijali

• Integrisana izduvna grana

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

24 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

11. ”Downsizing” – Nove tehnologije benzinskog ubrizgavanja na novim ¾ cil. motorima

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

25 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

12. Tehnologije dizel motora 1

• Gorivo

• Naknadna obrada izduvnih gasova

• Mehanički sistem

• Osnove DM

• Sagorevanje i emisija

• Brizgači i držači brizgača

• Grejači

• EDC sistemi

• Pregled EDC sistema

• Mehanička VE pumpa

• Funkcija EDC sistema

• Senzori i aktuatori u EDC sistemu

• VP 29/30

• GEN. 1 Common rail

• Osnove PD sistema

• MV VE pumpe

• VP 44

• Novi sistemi DM

• Zaključak

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

26 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

12. Tehnologije dizel motora 1

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

27 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

13. Tehnologije dizel motora 2

• Pumpe visokog pritiska

• Brizgači

• EDC17CP14 - Sistem

• Izgradnja/ugradnja PVP na motor

• CRS – Konstrukcija sistema

• EMV za regulaciju pritiska

• Verzije sistema sa PVP CP 4

• DIJAGNOSTIKA I SERVISIRANJE

• Funkcijski testovi sa KTS-om

• Kompleti servisnih alata

• Zaključak

• OBRADA IZDUVNIH GASOVA

• Zaključak

• Bez aditiva

• Sa aditivima

• Zaključak

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

28 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

13. Tehnologije dizel motora 2

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

29 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

14. Tehnologija vozila sa stranim sistemom ubrizgavanja dizela i filter čestica

• Delphi sistem sa DFP 1

• Delphi sistem sa DFP 3

• Siemens CR sistem

• Siemens sistem PCR 2.0

• Delphi CR sistem

• Delphi brizgač DFI 1

• Delphi sistem sa DFP 3 i DFI 3

• Siemens brizgač – specijalne

karakteristike

• Siemens 1.6L TDI za V.A.G.

• Siemens Simos PPD 1

• Servisni alati

• EPS 200

• Siemens brizgač

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

30 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

14. Tehnologija vozila sa stranim sistemom ubrizgavanja dizela i filter čestica

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

31 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

15. Naknadna obrada izduvnih gasova

• Trenutne regulative o emisiji u Evropi

• DPF / DPF sistem

• DPF sistem sa aditivima (VW / PSA)

• Aditiv EOLYS

• Sastav emisije izduvnih gasova DM

• Mogućnosti regeneracije filtera za čestice DPF

• Dodatni brizgač za regeneraciju pomoću HC

• Departronic

• Mogućnosti smanjenja Nox emisije

• Bluetec I

• DENOX za putnička vozila

• DENOX – radni uslovi

• Retrofit DPF

• DENOX Struktura

• DENOX Dijagnostika

• DENOX test box

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

32 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

15. Naknadna obrada izduvnih gasova

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

33 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

16. ESI[tronic] I KTS Truck

• Dijagnostika ECU

• KTS-Truck – Pregled

• Specifičnosti dijagnostike vozila

• KTS-Truck – Hardware

• DCU 130 – Hardware

• KTS-Truck – Instalacija / Update

• ESI Ticket

• KTS-Truck – Licenca

• KTS-Truck – Podešavanje • ESI[tronic] za Truck

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

34 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

16. ESI[tronic] I KTS Truck

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

35 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

17. Elektronski sistemi stabilnosti ABS/ASR/ESP/ACC

• ABS sistemi

• Bosch ABS sistemi

• Osnovni principi rada ESP-a

• Fizika dinamike vožnje

• Senzori broja obrtaja točka

• Koncept regulacije ASR-a

• SBC

• ESPplus

• ESPpremium

• VAFs – dodatne funkcije

• VDM – dinamika vozila

• ESP senzori

• CRBS – regenerativno kočenje

• ACC – radar za kontrolu rastojanja

• APB – parkirna kočnica

• Teves i ostali proizvođači

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

36 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

17. Elektronski sistemi stabilnosti ABS/ASR/ESP/ACC

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

37 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

18. Sistemi za kontrolu pritiska u pneumaticima, dijagnostika i servisiranje

• Zakonski propisi za uvođenje TPMS

• Tehničke izmene

• Različiti TPMS-sistemi

• Indirektni TPMS

• GLAVA 1

• Regulative

• GLAVA 2

• GLAVA 3

•Univerzalni TPMS-senzori

•BOSCH TPA 200

•Praktični primeri rada sa TPA 200

• GLAVA 4

• Direktni TPMS

• TPMS-senzor-/uputstva

•Uputstva za rad s pneumaticima

•Dijagnostika sa KTS + ESI[tronic] 2.0

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

38 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

18. Sistemi za kontrolu pritiska u pneumaticima, dijagnostika i servisiranje

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

39 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

19. Start - Stop sistemi na putničkim vozilima

• Uvod

• DC/DC konvertor

• Alternator

• Senzori/Prekidači

• START/STOP SISTEMI (Bosch)

• Konstrukcija sistema

• Starter

• START/STOP SISTEMI (Valeo)

• Uvod Valeo StARS (1.Gen)

• Uvod Valeo i-StARS (2.Gen)

• Funkcije

• Starter-Alternator i pogon

• Elektronika upravljanja

• E-Booster

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

40 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

19. Start - Stop sistemi na putničkim vozilima

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

41 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

20. Komforna elektronika

• Servisiranje vozila

• Resetiranje servisnog intervala

• Električni sistemi za nadzor napona u

vozilu / ZE

• Podeljene funkcije / RLS

• GLAVA 1

• Izrada plana inspekcije

• GLAVA 2

• GLAVA 3

• Kontrola pritiska u pneumaticima

• Sistem za pomoć pri parkiranju

• Sistemi za pomoć vozaču / DAS

• GLAVA 4

• CAN / magistrale podataka

• Kontrola osvetljenja

• Kontrola „Hatch back“-a

• Konfiguracija / personalizacija

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

42 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

20. Komforna elektronika

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

43 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

21. Svetlosna oprema u modernim motornim vozilima

• Historija svetlosnih tehnologija

• Gasne sijalice

• Litronic / Bi-Litronic

• GLAVA 1

• Izvori svetlosti na vozilima

• GLAVA 2

• GLAVA 3

• Adaptivna regulacija osvetljenja AFL

• Asistent dugog svetla

• LED- i Matrix farovi

• Mercedes MULTIBEAM LED

• Automatiska kontrola snopa

svetlosti

• BMW LED- i Laser svetla

• GLAVA 4

• Dijagnostika/Podešavanje osvetljenja

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

44 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

21. Svetlosna oprema u modernim motornim vozilima

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

45 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

22. Umreženi elektronski sistemi na vozilima (CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay,…)

• Mreže na vozilima

• Topologije

•Arbitraža

• Oblik signala

• Pregled različitih bus-sistema

• CAN

• Protokoli/Frejmovi

• Merne tehnike

• Interfejsi

• Dijagnostika CAN sistema

• LIN

• Bluetooth

• Flexray

• MOST

SADRŽAJ:

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

46 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

22. Umreženi elektronski sistemi na vozilima (CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay,…)

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

47 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

23. Hibridna vozila i mere sigurnosti

• Kvalifikacija za rad na hibridnim i električnim vozilima

• Opasnosti u radu sa električnom strujom i prva pomoć

• Koncept hibridnih i električnih pogona

• Visokonaponske komponente

• Visokonaponski akumulatori

• Pozicije sigurnosnih prekidača

• Merenje i provera izolacije

SADRŽAJ:

• Sigurnost pri radu na hibridnim i električnim vozilima

Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

48 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE |

© Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

23. Hibridna vozila i mere sigurnosti