Pregled seminara za 2016/2017

of 49 /49
Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu 0 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | © Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Bosch Service Training Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

Embed Size (px)

Transcript of Pregled seminara za 2016/2017

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  0 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  Bosch Service Training

  Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  1 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  Pregled seminaraRed.br.

  Naziv

  Seminara

  Kataloki

  broj

  Trajanje

  seminara

  (dana)

  NIVO

  SEMINARA

  1 OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 987 727 500 2 OSNOVNI

  2 OPTIMALNA PRIMENA I KORIENJE ESI[tronic] 2.0 i KTS-a serija 5xx i 3xx 1 987 727 871 2 OSNOVNI

  3 DIJAGNOSTIKA OSCILOSKOPSKA MERENJA SA FSA 500/7xx 1 987 726 024 2 OSNOVNI

  4 DIJAGNOSTIKA MERENJA NA SENZORIMA VOZILA 1 987 726 257 3 OSNOVNI

  5 KLIMA UREAJI NA VOZILIMA 1 987 727 504 2 SREDNJI

  6 BATTERY MANAGEMENT SISTEMI: Sistemi upravljanja akumulatorom i alternatorom 1 987 726 246 2 SREDNJI

  7 TEHNOLOGIJA UBRIZGAVANJA BENZINA 1 1 987 726 102 3 OSNOVNI

  8 TEHNOLOGIJA UBRIZGAVANJA BENZINA 2 1 987 726 116 3 SREDNJI

  9 TEHNOLOGIJA UBRIZGAVANJA BENZINA 3 1 987 726 120 3 SREDNJI

  10 VARIJABILNO UPRAVLJANJE VENTILIMA I USISOM 1 987 727 711 3 NAPREDNI

  11 DOWNSIZING- Nove tehnologije benzinskog ubrizgavanja na novim 3/4 cilindrinim motorima 1 987 727 708 3 NAPREDNI

  12 TEHNOLOGIJE DIZEL MOTORA 1 1 987 727 562 3 OSNOVNI

  13 TEHNOLOGIJA VOZILA SA DIZEL MOTOROM 2 1 987 727 557 3 SREDNJI

  14 TEHNOLOGIJA VOZILA SA STRANIM SISTEMOM UBRIZGAVANJA DIZELA I FILTER ESTICA 1 987 727 547 3 NAPREDNI

  15 NAKNADNA OBRADA IZDUVNIH GASOVA 1 987 727 544 2 NAPREDNI

  16 ESI[tronic] i KTS Truck 1 987 727 356 1 OSNOVNI

  17 ELEKTRONSKI SISTEMI STABILNOSTI ABS/ASR/ESP/ACC 1 987 727 572 3 SREDNJI

  18 SISTEM ZA KONTROLU PRITISKA U PNEUMATICIMA, Dijagnostika i servisiranje 1 987 726 002 1 OSNOVNI

  19 START-STOP SISTEMI NA PUTNIKIM VOZILIMA 1 987 726 686 2 NAPREDNI

  20 KOMFORNA ELEKTRONIKA 1 987 727 813 3 SREDNJI

  21 SVETLOSNA OPREMA U MODERNIM MOTORNIM VOZILIMA 1 987 727 807 1 SREDNJI

  22 UMREENI ELEKTRONSKI SISTEMI NA VOZILIMA (CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay,... ) 1 987 727 790 2 NAPREDNI

  23 HIBRIDNA VOZILA I MERE SIGURNOSTI 1 987 726 163 2 SREDNJI

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  2 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  Opti uslovi izvoenja i odravanja seminara

  1. Broj polaznika seminara: min. 8, max. 12

  2. Teorija ~ 40 %, Praktini deo ~ 60%

  3. Tri odgovarajua vozila/dnevno za praktina

  merenja

  4. Max. 3-4 polaznika/vozilu-samostalan rad!

  5. Trodnevni seminari: test na kraju seminara!

  6. Seminar se odrava ako se blagovremeno

  prijavi minimalan broj polaznika.

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  3 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  1. Osnove elektrotehnike

  Elektrini napon

  Merenje elektrinih veliina

  Simboli u elektrinim emama

  Jednostavne elektrine eme

  Izvori elektrine energije

  Elektrini provodnici

  Redni i paralelni spoj otpornika

  Elektronika- Osnovni principi

  Relej u elektrinoj emi

  Akumulator Konstrukcija,

  princip rada, ispitivanje

  Elektropokreta- Konstrukcija -

  princip rada, ispitivanje

  Alternator - Konstrukcija

  princip rada, ispitivanje

  Elektrina struja

  Elektrini otpor i Ohmov zakon

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  4 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  1. Osnove elektrotehnike

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  5 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  2. Optimalna primena i korienje ESI 2.0 i KTS-a 5xx/3xx

  Podeavanje Hardware-a

  Protokol

  Korisnika podeavanja

  Informacije o sistemu

  Licenciranje

  ESI[TRONIC] 2.0 Osnovni meni

  ESI-Ticket

  ESI[tronic] dodatne informacije

  Zakljuak

  Struktura prikaza

  SIS-traenje greaka

  Sistemski testtra. greaka

  TSB traenje greaka

  ESI 2.0 korienje

  Identifikacija vozila

  CAS [plus]-traenje greaka

  Elektrine eme - P

  Zakljuak

  Dijagnostika vozila

  ECU funkcije traenja

  Funkcije izbora

  Servis - M

  Ostale funkcije

  Zakljuak

  Trouble ticket system (TTS)

  Multimetar

  Osciloskop

  Zakljuak

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  6 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  2. Optimalna primena i korienje ESI 2.0 i KTS-a 5xx/3xx

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  7 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  3. Dijagnostika osciloskopska merenja sa FSA 500/7.x.x.

  DSA

  Konfiguracija sistema

  Struktura programa

  Glava 1

  Baza podataka

  Aktiviranje

  Glava 2

  Identifikacija vozila

  Ispitni koraci

  Ispitivanje komponenti

  Osciloskop

  URI merenja

  Signal generator

  Kreiranje baze oscilograma

  CSA [plus]

  Merenje emisije izduvnih gasova

  Glava 3

  Prednosti za korisnika

  Help

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  8 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  3. Dijagnostika osciloskopska merenja sa FSA 500/7.x.x.

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  9 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  4. Dijagnostika merenja na senzorima vozila

  Potenciometri

  PTC senzori

  Hall-ovi senzori

  Piezo senzori

  Pregled elektronskih sistema

  NTC senzori

  Induktivni senzori

  Kapacitivni senzori

  Magnetno-otporni senzori

  Transformatorski senzori

  Optiki senzori

  HFM 5/6

  LSH/LSU

  NOX senzor

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  10 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  4. Dijagnostika merenja na senzorima vozila

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  11 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  5. Klima ureaji na vozilima

  Komponente

  Kontrola sistema

  Komponente za kontrolu sistema

  Informacije o dijagnostici

  Samodijagnostika i merenje pritiska

  Zakonska regulativa

  Praktina merenja

  Servisiranje/Informacije o sigurnosnim merama

  Osnovni principi klimatizacije

  Princip rada klima ureaja

  Klima ureaj sa ekspanzionim ventilom

  Komponente

  Rashladno sredstvo/Ulje za rashladne sisteme

  Klima ureaj sa prigunicom (cevnom

  mlaznicom)

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  12 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  5. Klima ureaji na vozilima

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  13 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  6. Battery management sistemi: Sistemi upravljanja akumulatorom i alternatorom

  Pregled olovnih akumulatora,

  konstrukcija i princip rada

  Startovanje motora i punjenje

  akumulatora

  Senzor akumulatora i SBK prikljuak

  Alternator princip rada i

  viefunkcijski regulator napona

  Alternator princip rada, regulacija

  napona i ispitivanje

  Pregled sistema za upravljanje

  elektrinom enerijom

  Sistem sa jednim akumulatorom EBM

  1.1 Audi

  Sistem sa dva akumulatora EBM 1.0

  MB

  Sistem sa dva akumulatora VSC 1.0

  Sistem sa jednim akumulatorom BPM,

  APM BMW

  Inteligentno punjenje akumulatora -

  FORD

  Sistem sa jednim akumulatorom EBM

  4.5 Opel

  Dijagnostika sistema, merenja struje

  mirovanja i zamena akumulatora

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  14 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  6. Battery management sistemi: Sistemi upravljanja akumulatorom i alternatorom

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  15 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  7. Tehnologija ubrizgavanja benzina 1

  Pregled sistema

  Aktuatori

  Snabdevanje gorivom

  Vrste ubrizgavanja

  1. Sistemi za ubrizgavanje benzina

  Senzori

  2. Sistem za snabdevanje gorivom

  3. Sistem za paljenje

  Senzori

  Komponente

  Dijagnostika

  4. Emisija izduvnih gasova

  Dijagnostika

  Emisija

  Naknadna obrada izduv. gasova

  Dijagnostika/zakoni

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  16 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  7. Tehnologija ubrizgavanja benzina 1

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  17 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  8. Tehnologija ubrizgavanja benzina 2

  Sistemi

  Izvrni elementi

  Glava 1 Merenje optereenja

  Senzori

  Glava 3 Stvaranje smee

  Betriebsarten

  Einspritzarten

  Kapitel 4 Abgasemissionen

  Komponenten Komponenten Sastavni elementi

  Kapitel 4 Abgasemissionen

  Sastavni elementi

  Diagnose Diagnose

  Diagnose

  Kapitel 4 Abgasemissionen

  Abgasnachbehandlung

  Diagnose Diagnose

  Druckkreise

  Einspritzarten

  Abgasnachbehandlung

  Diagnose Dijagnostika

  Druckkreise

  Glava 2 Snabdevanje gorivom

  Principi rada

  Naini ubrizgavanja goriva

  Karakteristike sistema paljenja

  Glava 4 Emisija izduvnih gasova

  Obrada izduvnih gasova

  Dijagnostika/Zakonodavstvo

  Sistemi

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  18 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  8. Tehnologija ubrizgavanja benzina 2

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  19 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  9. Tehnologija ubrizgavanja benzina 3

  Konstrukcija sistema

  SENSORI

  Senzor protoka HFM7

  Zakljuak

  DIREKTNO UBRIZGAVANJE

  Operativni modovi

  Senzor KW DG 23-i

  SUPERPUNJAI

  Twin Scroll-Turbopunjai

  Bi-Turbopunjai

  VTG turbopunja

  Twin Scroll-Turbopunjenje

  Ispitivanje superpunjaa

  Ispiranje cilindra

  Zakljuak

  SADRAJ:

  Niskopritisna strana

  DECOS pumpa

  PVP - Continental

  PVP - Bosch

  SISTEM ZA GORIVO

  BDC pumpa za gorivo

  PVP Siemens

  Brizga Siemens

  Brizga Continental

  Brizga Bosch

  Zakljuak

  SMANJENJE EMISIJE IZD. GASOVA

  irokopojasna lambda sonda- Bosch

  irokopojasna lambda sonda - NTK

  Prekidaki tip sonde Bosch LSF Xfour

  NOx Naknadna obrada

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  20 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  9. Tehnologija ubrizgavanja benzina 3

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  21 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  10. Varijabilno upravljanje ventilima i usisom

  SISTEMI VARIJABILNOG

  UPRAVLJANJA VENTILIMA

  Toyota VVT-i sustav

  PREKLAPANJE BREGOVA

  KONTINUALNO PODEAVANJE

  HODA VENTILA

  PODEAVANJE FAZE BREGASTE

  OSOVINE

  BMW Double Vanos

  Audi Valvelift sistem

  Uvod Toyota Valvematic

  FIAT MultiAir

  BMW Valvetronic

  VARIJABILNA USISNA GRANA

  Deaktiviranje usisne grane Opel

  Kontinualno varijabilna usisna grana

  BMW DIVA

  Audi/VW (3.2l / 3.6l V6 FSI)

  BMW dvostepenasta promena duine

  usisne grane

  Toyota ACIS sistem

  Klapna za regulaciju protoka

  vazduha Mercedes CGI

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  22 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  10. Varijabilno upravljanje ventilima i usisom

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  23 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  11. Downsizing Nove tehnologije benzinskog ubrizgavanja na novim cil. motorima

  Uvod

  MOGUNOSTI ZA DOWNSIZING

  Direktno ubrizgavanje benzina

  Ostala reenja kontrole ventila

  Primeri downsizing koncepta

  Turbopunjenje

  Kontinualno podeavanje VVT

  sistema

  DOWNSIZING

  Specijalne mere za hlaenje

  Dodatna osovina za balansiranje

  Dodatni ureaji

  Specijalni materijali

  Integrisana izduvna grana

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  24 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  11. Downsizing Nove tehnologije benzinskog ubrizgavanja na novim cil. motorima

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  25 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  12. Tehnologije dizel motora 1

  Gorivo

  Naknadna obrada izduvnih gasova

  Mehaniki sistem

  Osnove DM

  Sagorevanje i emisija

  Brizgai i drai brizgaa

  Grejai

  EDC sistemi

  Pregled EDC sistema

  Mehanika VE pumpa

  Funkcija EDC sistema

  Senzori i aktuatori u EDC sistemu

  VP 29/30

  GEN. 1 Common rail

  Osnove PD sistema

  MV VE pumpe

  VP 44

  Novi sistemi DM

  Zakljuak

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  26 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  12. Tehnologije dizel motora 1

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  27 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  13. Tehnologije dizel motora 2

  Pumpe visokog pritiska

  Brizgai

  EDC17CP14 - Sistem

  Izgradnja/ugradnja PVP na motor

  CRS Konstrukcija sistema

  EMV za regulaciju pritiska

  Verzije sistema sa PVP CP 4

  DIJAGNOSTIKA I SERVISIRANJE

  Funkcijski testovi sa KTS-om

  Kompleti servisnih alata

  Zakljuak

  OBRADA IZDUVNIH GASOVA

  Zakljuak

  Bez aditiva

  Sa aditivima

  Zakljuak

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  28 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  13. Tehnologije dizel motora 2

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  29 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  14. Tehnologija vozila sa stranim sistemom ubrizgavanja dizela i filter estica

  Delphi sistem sa DFP 1

  Delphi sistem sa DFP 3

  Siemens CR sistem

  Siemens sistem PCR 2.0

  Delphi CR sistem

  Delphi brizga DFI 1

  Delphi sistem sa DFP 3 i DFI 3

  Siemens brizga specijalne

  karakteristike

  Siemens 1.6L TDI za V.A.G.

  Siemens Simos PPD 1

  Servisni alati

  EPS 200

  Siemens brizga

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  30 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  14. Tehnologija vozila sa stranim sistemom ubrizgavanja dizela i filter estica

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  31 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  15. Naknadna obrada izduvnih gasova

  Trenutne regulative o emisiji u Evropi

  DPF / DPF sistem

  DPF sistem sa aditivima (VW / PSA)

  Aditiv EOLYS

  Sastav emisije izduvnih gasova DM

  Mogunosti regeneracije filtera za estice DPF

  Dodatni brizga za regeneraciju pomou HC

  Departronic

  Mogunosti smanjenja Nox emisije

  Bluetec I

  DENOX za putnika vozila

  DENOX radni uslovi

  Retrofit DPF

  DENOX Struktura

  DENOX Dijagnostika

  DENOX test box

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  32 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  15. Naknadna obrada izduvnih gasova

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  33 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  16. ESI[tronic] I KTS Truck

  Dijagnostika ECU

  KTS-Truck Pregled

  Specifinosti dijagnostike vozila

  KTS-Truck Hardware

  DCU 130 Hardware

  KTS-Truck Instalacija / Update

  ESI Ticket

  KTS-Truck Licenca

  KTS-Truck Podeavanje ESI[tronic] za Truck

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  34 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  16. ESI[tronic] I KTS Truck

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  35 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  17. Elektronski sistemi stabilnosti ABS/ASR/ESP/ACC

  ABS sistemi

  Bosch ABS sistemi

  Osnovni principi rada ESP-a

  Fizika dinamike vonje

  Senzori broja obrtaja toka

  Koncept regulacije ASR-a

  SBC

  ESPplus

  ESPpremium

  VAFs dodatne funkcije

  VDM dinamika vozila

  ESP senzori

  CRBS regenerativno koenje

  ACC radar za kontrolu rastojanja

  APB parkirna konica

  Teves i ostali proizvoai

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  36 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  17. Elektronski sistemi stabilnosti ABS/ASR/ESP/ACC

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  37 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  18. Sistemi za kontrolu pritiska u pneumaticima, dijagnostika i servisiranje

  Zakonski propisi za uvoenje TPMS

  Tehnike izmene

  Razliiti TPMS-sistemi

  Indirektni TPMS

  GLAVA 1

  Regulative

  GLAVA 2

  GLAVA 3

  Univerzalni TPMS-senzori

  BOSCH TPA 200

  Praktini primeri rada sa TPA 200

  GLAVA 4

  Direktni TPMS

  TPMS-senzor-/uputstva

  Uputstva za rad s pneumaticima

  Dijagnostika sa KTS + ESI[tronic] 2.0

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  38 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  18. Sistemi za kontrolu pritiska u pneumaticima, dijagnostika i servisiranje

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  39 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  19. Start - Stop sistemi na putnikim vozilima

  Uvod

  DC/DC konvertor

  Alternator

  Senzori/Prekidai

  START/STOP SISTEMI (Bosch)

  Konstrukcija sistema

  Starter

  START/STOP SISTEMI (Valeo)

  Uvod Valeo StARS (1.Gen)

  Uvod Valeo i-StARS (2.Gen)

  Funkcije

  Starter-Alternator i pogon

  Elektronika upravljanja

  E-Booster

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  40 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  19. Start - Stop sistemi na putnikim vozilima

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  41 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  20. Komforna elektronika

  Servisiranje vozila

  Resetiranje servisnog intervala

  Elektrini sistemi za nadzor napona u

  vozilu / ZE

  Podeljene funkcije / RLS

  GLAVA 1

  Izrada plana inspekcije

  GLAVA 2

  GLAVA 3

  Kontrola pritiska u pneumaticima

  Sistem za pomo pri parkiranju

  Sistemi za pomo vozau / DAS

  GLAVA 4

  CAN / magistrale podataka

  Kontrola osvetljenja

  Kontrola Hatch back-a

  Konfiguracija / personalizacija

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  42 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  20. Komforna elektronika

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  43 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  21. Svetlosna oprema u modernim motornim vozilima

  Historija svetlosnih tehnologija

  Gasne sijalice

  Litronic / Bi-Litronic

  GLAVA 1

  Izvori svetlosti na vozilima

  GLAVA 2

  GLAVA 3

  Adaptivna regulacija osvetljenja AFL

  Asistent dugog svetla

  LED- i Matrix farovi

  Mercedes MULTIBEAM LED

  Automatiska kontrola snopa

  svetlosti

  BMW LED- i Laser svetla

  GLAVA 4

  Dijagnostika/Podeavanje osvetljenja

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  44 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  21. Svetlosna oprema u modernim motornim vozilima

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  45 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  22. Umreeni elektronski sistemi na vozilima (CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay,)

  Mree na vozilima

  Topologije

  Arbitraa

  Oblik signala

  Pregled razliitih bus-sistema

  CAN

  Protokoli/Frejmovi

  Merne tehnike

  Interfejsi

  Dijagnostika CAN sistema

  LIN

  Bluetooth

  Flexray

  MOST

  SADRAJ:

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  46 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  22. Umreeni elektronski sistemi na vozilima (CAN, LIN, MOST, Bluetooth, FlexRay,)

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  47 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  23. Hibridna vozila i mere sigurnosti

  Kvalifikacija za rad na hibridnim i elektrinim vozilima

  Opasnosti u radu sa elektrinom strujom i prva pomo

  Koncept hibridnih i elektrinih pogona

  Visokonaponske komponente

  Visokonaponski akumulatori

  Pozicije sigurnosnih prekidaa

  Merenje i provera izolacije

  SADRAJ:

  Sigurnost pri radu na hibridnim i elektrinim vozilima

 • Program BOSCH seminara za 2016/17 godinu

  48 Automotive Service Solutions | AA-AS/TSS13-CE | Robert Bosch GmbH 2016. Alle Rechte vorbehalten, auch bzgl. jeder Verfgung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie fr den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

  23. Hibridna vozila i mere sigurnosti