Profi Test

download Profi Test

of 12

 • date post

  05-Jul-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Profi Test

 • 8/16/2019 Profi Test

  1/12

   

  Sledeći kratki test od 4 pitanjagovori o tome, da li se Vi možeterangirati kao “profesionalac”.

  Pitanja nisu teška, te ako semožete udržati nemojte pogledati

  ta!ne odgovore unapred"

 • 8/16/2019 Profi Test

  2/12

   

  #. $ako možemo staviti žirafu

  u frižider%

 • 8/16/2019 Profi Test

  3/12

   

  &a!an odgovor'

  (tvorimo vrata frižidera,stavimo unutra žirafu, iatvorimo vrata frižidera.

  (vo pitanje Vas testira,da li imate sklonosti da

   jednostavne stvari raditena nepotre)nokomplikovani na!in.

 • 8/16/2019 Profi Test

  4/12

   

  *. $ako možemo staviti slona

  u frižider%

 • 8/16/2019 Profi Test

  5/12

   

  +eta!an odgovor' (tvorimo vratafrižidera, stavimo unutra slona, i

  atvorimo vrata frižidera.

  &a!an odgovor' (tvorimo vrata

  frižidera, ivadimo žirafu, stavimounutra slona, i atvorimo vratafrižidera.

  (vo pitanje Vas testira imate lisklonost svesnog rasuivanja opoveanosti i nadgradnji dogaajau stvarnosti.

 • 8/16/2019 Profi Test

  6/12

   

  -. $ralj svi životinjasaiva )or svi životinja.

  /uev jedne, sve životinjesu se pojavile. $ojaživotinja je nedostajala%

 • 8/16/2019 Profi Test

  7/12 

  &a!an odgovor'Slon.

  Slon se nalai u frižideru.Sećate se%

  (vo testira Vašu moćpamćenja.

 • 8/16/2019 Profi Test

  8/12 

  ($, ako ste na prva -pitanja dali pogrešan

  odgovor, još imate prilikuda pokažete da ste !ovek nasvom mestu.

 • 8/16/2019 Profi Test

  9/12 

  4. Postoji jedna du)okareka, preko koje tre)a da

  preete, ali u njoj živekrokodili.

  $ako ćete preći preko

  reke%

 • 8/16/2019 Profi Test

  10/12 

  &a!an odgovor'Preplivaćete reku. 0ašto%1er se sve životinje nalae

  na )oru kod kralja lava.

  (vo pitanje Vas testira,koliko )ro u!ite na

  vlastitim greškama.

 • 8/16/2019 Profi Test

  11/12 

  Prema 2ndersen 3onsulting

  4orld5ide6u oko 789 testiraniprofesionalaca na sva pitanja sudali neta!an odgovor. +asuprottome veliki )roj predškolske

  dece je dalo dosta ta!niodgovora. 2ndersen 3onsultingpotvr,uje sa ovim podacimateoriju da moak velikog )roju

  “profesionalaca” ne postiže nikapacitet moga!etvorogodišnjeg deteta.

 • 8/16/2019 Profi Test

  12/12 

  Pošaljite dalje,

  da )iste do)ro nasekirali sve Vaše prijatelje.