220-kV-Leitung St. Peter - Pleinting, B97 · PDF file 220-kV-Leitung Altheim - Landesgrenze (-...

Click here to load reader

 • date post

  30-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  7
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 220-kV-Leitung St. Peter - Pleinting, B97 · PDF file 220-kV-Leitung Altheim - Landesgrenze (-...

 • 2

  2

  0

  -

  k

  V

  -

  L

  e

  i

  t

  u

  n

  g

  A

  l

  t

  h

  e

  i

  m

  -

  L

  a

  n

  d

  e

  s

  g

  r

  e

  n

  z

  e

  (

  -

  S

  t

  .

  P

  e

  t

  e

  r

  )

  B

  1

  0

  4

  2 2 0 - k V

  - L e i t u n g S

  t . P

  e t e r - P

  l e i n t i n g , B

  9 7

  Stadt

  Simbach am Inn

  Gemeinde

  Stubenberg

  Gemeinde

  Wittibreut

  Umspannwerk

  (UW) St. Peter

  FFH-G ebiet (

  D)

  VSG Salzach und Inn (D)

  Salza ch un

  d Unte rer Inn

  RAMSAR-Gebiet / Europareservat (D / AUT)

  Unterer Inn zwischen Haiming und Neuhaus

  FFH-Gebiet (AUT)

  NSG Unterer Inn (D / AUT)

  FFH-Gebiet (AUT)

  Unterer Inn

  LSG Schellenberg

  Zone IIIA

  Zon e II

  IA

  Zone IIIB

  Z o n e II

  Landkreis

  Rottal-Inn

  Republik

  Zone I

  220-kV-Leitung Altheim -

  Landesgrenze (- St. Peter) B104

  B

  9

  7

  B

  9

  7

  2

  2

  0

  -

  k

  V

  -

  L

  e

  i

  t

  u

  n

  g

  A

  l

  t

  h

  e

  i

  m

  -

  L

  a

  n

  d

  e

  s

  g

  r

  e

  n

  z

  e

  (

  -

  S

  t

  .

  P

  e

  t

  e

  r

  )

  B

  1

  0

  4

  2 2 0 - k V

  - L e i t u n g S

  t . P

  e t e r - P

  l e i n t i n g , B

  9 7

  Stadt

  Simbach am Inn

  Gemeinde

  Stubenberg

  Gemeinde

  Wittibreut

  Umspannwerk

  (UW) St. Peter

  FFH-G ebiet (

  D)

  VSG Salzach und Inn (D)

  Salza ch un

  d Unte rer Inn

  RAMSAR-Gebiet / Europareservat (D / AUT)

  Unterer Inn zwischen Haiming und Neuhaus

  FFH-Gebiet (AUT)

  NSG Unterer Inn (D / AUT)

  FFH-Gebiet (AUT)

  Unterer Inn

  LSG Schellenberg

  Zone IIIA

  Zon e II

  IA

  Zone IIIB

  Z o n e II

  Landkreis

  Rottal-Inn

  Republik

  Zone I

  220-kV-Leitung Altheim -

  Landesgrenze (- St. Peter) B104

  B

  9

  7

  B

  9

  7

  1:25.000

  Einheit

  NameDatum

  Zust. Datum Name Urspr.:

  Bearb.

  Gepr.

  Norm

  Aufgestellt:

  Bayreuth

  TenneT TSO GmbH

  Meter

  Stadt/Gem.

  Kreis

  Land

  Grenzen:

  Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet)

  Landschaftsschutzgebiet (LSG)

  Naturschutzgebiet (NSG)

  Wasserschutzgebiet

  Vogelschutzgebiet (VSG)

  Ramsar-Gebiet / Europareservat

  (Zone I, Zone II, Zone III)

  Wegenutzungsplan

  Innquerung

  0 m 250 m 500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m0 m 250 m 500 m 1.000 m 1.500 m 2.000 m

  Planfeststellungsunterlage

  B l a

  t t

  4

  Geobasisdaten: Bayerische Vermessungsverwaltung