Portfolio Kt

download Portfolio Kt

of 15

 • date post

  08-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Portfolio Kt

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  1/15

  !

  !

  8

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  C o ybh

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  Eykwzkcfw

  MhivlovwJfwkncw

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  2/15

  !

  !

  9

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  kllvwzyhzoy

  pdozowdop

  KcJfwknc

  9

  wflmpoyzyhkz

  Oygdkj BflocDfhj

  Gollhnf PolhyokjWzyh~ifyy{ Jvg

  e{

  Bfzyo Wkjf}kf~

  Z{ponyhpd{

  NYG

  Bhnhqkcf

  Hj}fyzkwfbfcz

  Jhcgf

  Wzvjko Wzhb

  p

  Mhivlovw

  Iocvw

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  3/15

  !

  !

  7

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  B{ ywz op"

  poyzvckz{ zo ~oye ~kzd zdf pfc

  zool kc zdf Hjoif Kllvwzyhzoy pyonyhb

  ~hw zdf gyfhzkoc om zdkw wzyh~ifyy{# Zdkw hw"

  wkncbfcz ~hw pyfphyhzkoc moy h boyf dkndl{

  kc}ol}fj hwwkncbfcz zo mollo~# K gdowf zdf wzyh~"

  ifyy{ ifghvwf K ~hczfj zo jyh~ bhc{ wdhpfw

  kcoyjfy zo nhkc goczyol o}fy zdf pfc zool#

  Ocgf K vc"

  jfywzooj do~ zdf dhcjlfw

  hwwkwz kc bhckpvlhzkcn zdf lkcf

  jyh~c hcj lfhycfj wobf ef{iohyj

  wdoyz gvzw ~dkgd wpffj vp jyh~kcn

  zkbf, K mfll kc lo}f( K mkcj kz mvc zo yfc"

  jfy kbhnfw kc zdf Kllvwzyhzoy pyonyhb,

  hcj K mffl zdf pfc zool kw h dvnf hw"

  wfz zo zdf gyfhzkoc om b{ jfwkncw#

  7

  Kllvwzyhzoywzyh~ifyy{

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  4/15

  !

  !

  :

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  Zdf Jvge{

  ~hw b{ cftz kllvwzyhzoy gdhl"

  lfcnf# Myob zdf oyknkchl pktfl ihwfj

  kbhnf K dh}f gyfhzfj zdkw }fgzoy kbhnf

  om h yviify jvge{# ^f ~fyf hlwo kcwzyvgz"

  fj zo jfwknc h ihgenyovcj om ovy gdokgf# K

  jfgkjfj h wkce ~kzd iviilfw ifwz wvkzfj b{jvge{# K vwfj yfpkzkzkoc om gkyglfw hcj zdf

  whbf }f goloyw zo gyfhzf zdf iviilfw# K hlwo

  ftpfykbfczfj ~kzd nyhjkfczw oc zdf wkce#

  :

  Kllvwzyhzoyjvge{

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  5/15

  !

  !

  6

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  f zYog o wbf zkg i o vz kx vf - wh lo c

  Moy zdf

  Bfzyo lono zdf gdhllfcnf ~hw

  zo jfwknc h lono moy h ivwkcfww zdhz

  kcgoypoyhzfj h nyhpdkg kbhnf hw ~fll

  hw z{ponyhpd{ zdhz ~hw wvkzfj zo zdf

  ivwkcfww# K gdowf h z{pf mhgf zdhz ~hw coz

  ocl{ wz{lkwd ivz gykwp fcovnd zo if yfhj"

  hilf hw ~fll hw yfgonckqhilf kc h gobphc{

  lono# K hlwo zkfj zdf z{ponyhpd{ zo zdf kb"

  hnf i{ gyfhzkcn zdf B ~kzd zdf dhky#

  6

  Kllvwzyhzoybfzyolono

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  6/15

  !

  !

  =

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  =

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  ! !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  =

  Kllvwzyhzoywkjf}kf~M f f l k c n

  lkef K govlj vwf hc f}fc ikn"

  nfy gdhllfcnf, K jfgkjfj zo yfgyfhzf

  ocf om b{ mh}oykzf wefzgdfw kc Kllvwzyh"

  zoy# ^dklf zdf pyogfww ~hw zkbf gocwvb"

  kcn, K dhj h loz om mvc hcj zdf ckwdfj

  pyojvgz kw xvkzf yf~hyjkcn( K jkj vwf h

  lkzzlf nyhjkfcz fmmfgz, ivz bowzl{ kz kw avwz

  wolkj wdhpfw zdhz gyfhzf zdkw kbhnf#

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  7/15!

  !>

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  >

  Kllvwzyhzoyz{ponyhpd{wflmpoyzyhkz

  B{ z{pon"

  yhpd{ wflm poyzyhkz ~hw hc kc"

  zfyfwzkcn ftployhzkoc kczo lfzzfymoybw

  hcj do~ zdf{ hyf wdhpfj hcj do~ zdowf

  wdhpfw ghc ~oye zonfzdfy zo gyfhzf kbhnfy{#

  Hmzfy gobplfzfkcn zdkw wflm poyzyhkz K dh}f h

  cf~ hppyfgkhzkoc moy lfzzfymoybw hcj zdfky

  bhc{ vwfw kc hyz hcj nyhpdkg jfwknc#

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  8/15!

  !4

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !4

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  Pdozowdopoygdkj

  Zdf gdhl"lfcnf ~kzd zdf ~obhc ~kzd

  zdf oygdkj ~hw zo yfzvyc zdkw kbhnfzo coybhl zocfw, hw ~fll hw glfhc vp

  zdf cvbfyovw kbpfymfgzkocw zdyovnd"ovz zdf oyknkchl lf# Vwkcn hjavwzbfczlh{fyw hcj dfhlkcn zoolw kc Pdozowdop,

  K zvycfj zdf kbhnf iflo~ kczo zdf kbhnfhz ykndz# Kz ~hw xvkzf h lhioy kczfcwk}f,ivz zdf ckwdfj pyojvgz kw h bhyefj kb"

  pyo}fbfcz myob zdf oyknkchl lf#

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  9/15!

  !;

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  ;

  Pdozowdopbflocdfhj

  Zdf bflocdfhj ~hw hc ftfy"

  gkwf zo zfhgd zdf }hykovw wflfgzkoc

  zoolw kc Pdozowdop# ^f ftpfykbfczfj

  ~kzd zdf bhyxvff zool, lhwwo hcj bhn"

  cfzkg lhwwo zoolw zo yfbo}f hll zdf myvkz

  hcj }fnfzhilf wdhpfw iflo~ hcj hyyhcnf

  zdfb zo gyfhzf zdf bfloc dfhj#

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  10/15!

  !80

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  80

  Pdozowdopgollhnf

  Zdkw gollhnf ~hw hc kc glhww ft"

  fygkwf jfwkncfj zo zfhgd vw hiovz pdo"

  zowdop ilfcj bojfw# f zooe wkt wfphyhzf

  kbhnfw hcj ilfcjfj zdfb zonfzdfy zo gyfhzf

  ocf kbhnf# Zdkw hiklkz{ ~hw fwwfczkhl moy ovy

  cftz pyoafgz, ~dkgd ~hw zo gyfhzf ovy o~c pdo"

  zo gollhnf ~kzd hc hyz oy nyhpdkg jfwknc zdfbf#

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  11/15!

  !88

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  88

  Pdozowdoppolhyokj

  Km {ov ghcz hlyfhjl{ zfll, K lo}f

  yfzyo( Wo, moy b{ pdozo gollhnf K jf"

  gkjfj zo no olj wgdool, ~kzd h polhyokj

  ghbfyh# Zdkw phyzkgvlhy kbhnf goczhkcw

  zdkyzffc lh{fyw, movy ilfcj bojfw hcj h

  govplf fmmfgzw# O}fyhll K ~hw zy{kcn zo gyfhzf

  h iykndz }k}kj kbhnf ~kzd wobf jfpzd zo kz#

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  12/15!

  !89

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  Mkcj {ovyW z{lfVclfhwd {ovy

  Gyfhzk}kz{Gdhcnf do~ {ov wff

  Govckghzkoc

  n y gyhpdkg Gobbvckghzkocwy v ge f f B f hj o ~ w

  b b vc k z { G o l lf n fc o , C ]

  n y g

  89

  KcJfwknc

  bhnhqkcf

  Zdf NYGbhnhqkcf hj kw ~dfyf zdf

  wkjf}kf~ kllvwzyhzkoc gobfw kczoplhgf# Zdf pyoilfb dfyf ~hw zo gyf"

  hzf h bhnhqkcf hj moy zdf NYG jfphyz"bfcz hz ZBGG, hw ~fll hw jfwknc h lono#K ~hczfj b{ hj zo wdo~ zdf pyonyfwwkocom dhcj yfcjfyfj kllvwzyhzkoc zo h gob"pvzfy yfcjfyfj kllvwzyhzkoc# K hgdkf}fj zdfchl looe ~kzd h gobikchzkoc om Kllvwzyh"zoy hcj Pdozowdop, ~kzd zdf chl ovz"

  pvz om zdf bhnhqkcf hj kc KcJfwknc#

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  13/15

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  14/15!

  !8:

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  Gvwzob Yviify Wzhbp Wfy}kgf8070 Bhzlf{ Lhcf Yfco, C] 4;680Wzoyf Dovyw Bocjh{ "Mykjh{ 4100h#b# zo 6100p#b#

  > > 6 " 7 9 9 " 8 4 = 7Xvhlkz{ Pyojvgzw Wkcgf 8;:;

  Cf}hjhWzhbpGo#

  Zdf wzhbpw dhcjlf kw gyf"

  hzf vwkcn Kllvwzyhzoyw Fc}flopf zool#

  K jyf~ h wdhpf moy fhgd ~oyj oc kzw

  o~c lh{fy, zdfc fc}flopfj zdf zftz

  kczo zdhz wdhpf zo gyfhzf zdf fmmfgz om

  z{pf ~yhppkcn hyovcj h wzhbp dhcjlf#

  8:

  KcJfwknc

  wzhbpZdf pyoi"

  lfb kc zdkw pyoafgz ~hw hco}fy~dflbkcn pdocfiooe hj}fy"

  zkwfbfcz# ^f ~fyf zo yfjfwknc zdf hj,flkbkchzkcn oy hjjkcn hc{ kcmoybhzkoc~f jffbfj cfgfwwhy{# K gdowf zo gyfhzfb{ zftz kc zdf wdhpf om h wzhbp# K mffl zdf

  cfnhzk}f wphgf om zdkw hj ~ovlj jyh~ zdfyfhjfyw f{f zo~hyjw kz kc h pdocfiooe# Zdfwzhbp dhcjlf ~hw gyfhzfj kc Kllvwzyhzoy hcjiyovndz kczo KcJfwknc zo ckwd zdf pkfgf#

 • 8/6/2019 Portfolio Kt

  15/15!

  !86

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  !!

  !!

  !

  !

  !

  !

  !

  !

  86

  Mhivlovw

  iocvw

  boockcb{nhyjfc

  mlke y

  http://www.mooninmygarden.blogspot.com/http://www.flickr.com/photos/mooninmygarden/http://www.mooninmygarden.blogspot.com/http://www.flickr.com/photos/mooninmygarden/